OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS I - VI W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/12 - PowerPoint PPT Presentation

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
Download
1 / 21

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS I - VI W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/12. OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS IV - VI:. KLASA: VIA ŚREDNIA OCEN : 4,28 ŚREDNIA FREKWENCJA : 94,4% NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE: Rojek Magdalena 5,2 Wilkosz Aleksandra 5,2

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS I - VI W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS I - VI W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/12


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS IV - VI:

KLASA: VIA

ŚREDNIA OCEN: 4,28

ŚREDNIA FREKWENCJA: 94,4% NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Rojek Magdalena 5,2

Wilkosz Aleksandra 5,2

Rogowska Paulina 4,8

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Burza Elżbieta – 100%

Świderek Szymon – 100%

Marzec Radosław – 98%

Antończyk Łukasz – 98%

Makula Joanna – 98%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

KLASA: VIB

ŚREDNIA OCEN: 3,72

ŚREDNIA FREKWENCJA: 97%NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Taczała Grażyna 4,7

Kącki Kamil 4,7

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Wilkosz Piotr – 100%

Trzos Sebastian – 95%

Ratajczyk-Myszka Tadeusz - 94%

Kowalczyk Paulina – 90%

Siwek Zbigniew – 90%

Kącki Kamil – 90%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

KLASA: VA

ŚREDNIA OCEN: 4,39

ŚREDNIA FREKWENCJA: 94% NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Marzec Gabriela 5,10

Dąbroś Jakub 5,00

Soczówka Aleksandra 5,00

Krzyżak Daniel 4,90

Sołkowska Weronika 4,80

Drąg Aleksandra 4,80

Mirek Monika 4,80

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Jędrzejek Kamil – 100%

Soczówka Aleksandra – 100%

Sołkowska Weronika – 100%

Śleboda Gabriel – 100%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

KLASA: VB

ŚREDNIA OCEN: 3,92

ŚREDNIA FREKWENCJA: 90,2% NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Łuszczek Aleksandra 5,00

Łach Manuela 4,80

Pilch Aleksandra 4,70

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Kuklicz Bartłomiej - 100%

Marczewski Piotr - 99%

Ścigalska Patrycja - 99%

Pilch Aleksandra - 97%

Łuszczek Aleksandra - 96%

Foryś Marek - 96%

Urych Mariola – 94%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

KLASA: IVA

ŚREDNIA OCEN: 4,14

ŚREDNIA FREKWENCJA: 94,1% NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:

Warecka Alicja 5,10

Kamila Mirek 4,90

Wilk Zuzanna 4,90

Lasiowska Kinga 4,70

Wilkosz Paweł 4,70

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Lasiowska Kinga – 100%

Słodyczka Paweł – 100%

Warecka Alicja – 98%

Felsman Bartosz – 97%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

KLASA: IVB

ŚREDNIA OCEN: 4,22

ŚREDNIA FREKWENCJA: 93,3% NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Rojek Michał 5,10

Hyrc Natalia 4,90

Szydłowska Angelika 4,90

Kołakowska Aniela 4,80

Mleczko Julia 4,80

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Piekarz Klaudia – 99,1%

Rojek Michał – 98,3%

Czopik Jakub – 98,1%

Hyrc Natalia – 97,4%

Kalisz Sara - 95%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

OSIĄGNIĘCIADYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS I - III:

KLASA: IIIA

ŚREDNIA FREKWENCJA: 95,3%NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Siwek Grzegorz

Wróblewski Jan

Nagielska Eliza

Marzec Zuzanna

Mazur Natalia

Czarek Paulina

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Siwek Grzegorz - 100%Trzos Michał – 100%

Chojnowski Hubert – 99%

Czarek Paulina – 99%

Ścigalska Gabriela – 99%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

OSIĄGNIĘCIADYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS I - III:

KLASA: IIIB

ŚREDNIA FREKWENCJA: 94%NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Biernat Patrycja

Gorzula Julia

Mazur Piotr

Pietrzak Natalia

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Modzelewska Julia – 100%

Murczek Mateusz – 100%

Słodyczka Maria – 100%

Mazur Piotr – 99%, Biernat Patrycja – 99%

Pietrzak Natalia – 99%, Sikora Bartosz – 99%

Trzos Katarzyna – 99%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

KLASA: II ŚREDNIA FREKWENCJA: 94,5% NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Szewczyk Marta

Oszajec Maciej

Radwański Michał

Kopeć Gabriela

Wróbel Milena

Starosta Klaudia

Chytkowska Nikola

Korpan Mateusz

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Biernat Kacper– 100%

Chytkowska Nikola – 100%

Korpan Mateusz – 99%

Szewczyk Marta – 98%

Grochot Jakub – 98%


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

KLASA: I ŚREDNIA FREKWENCJA: 95%

NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE:Baran Jakub

Krzyżak Natalia

Chojnowska Julia

Rojek Maja

Marzec Karina

Mikołajewska Kornelia

Hyrc Oliwia

NAJWYŻSZA FREKWENCJA:

Gurgul Aleksandra – 100%

Baran Jakub – 100%

Chojnowska Julia, Rojek Maja ,

Hyrc Oliwia, Mazur Jakub,

Orzechowski Michał , Kasprzyk Jakub,

Ptak Jakub, Taczała Justyna, Marzec Karina


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

PRYMUSI SZKOŁY:

WILKOSZ ALEKSANDRA

ROJEK MAGDALENA

GRATULUJEMY !


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

UCZNIOWIE OSIĄGAJACY NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE (KLASY IV – VI):

Marzec Gabriela 5,10

WARECKA ALICJA 5,10

ROJEK MICHAŁ 5,10

DĄBROŚ JAKUB 5,00

SOCZÓWKA ALEKSANDRA 5,00

ŁUSZCZEK ALEKSANDRA 5,00

KRZYŻAK DANIEL 4,90

MIREK KAMILA 4,90

WILK ZUZANNA 4,90

HYRC NATALIA 4,90

SZYDŁOWSKA ANGELIKA 4,90


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

UCZNIOWIE OSIĄGAJACY WYSOKIE WYNIKI W NAUCE (KLASY IV – VI):

KOŁAKOWSKA ANIELA 4,80

MLECZKO JULIA 4,80

SOŁKOWSKA WERONIKA 4,80

DRĄG ALEKSANDRA 4,80

MIREK MONIKA 4,80

ROGOWSKA PAULINA 4,80

ŁACH MANUELA 4,80

LASIOWSKA KINGA 4,70

WILKOSZ PAWEŁ 4,70

PILCH ALEKSANDRA 4,70

TACZAŁA GRAŻYNA 4,70

KĄCKI KAMIL 4,70


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

WYNIKI KLAS IV – VI W PORÓWNANIU ZE ŚREDNIĄ SZKOŁY:

I miejsce – kl. Va

II miejsce – kl.VIa

III miejsce – kl.IVb

IV miejsce – kl.IVa

V miejsce – kl. Vb

VI miejsce – kl.VIb


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

NAJWYŻSZE WYNIKI W KONKURSACH

Małopolski Konkurs Humanistyczny – Rojek Magdalena zakwalifikowana do finału wojewódzkiego

Małopolski Konkurs Przyrodniczy – Wilkosz Aleksandrazakwalifikowana do finału wojewódzkiego

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Humanistyczny” – Siwek Grzegorz 12 miejsce w finale wojewódzkim

Nasza szkoła zajęła VIII miejscewsród X najlepszych szkół województwa małopolskiego w II Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

INDYWIDUALNE FORMY WSPOMAGANIA ROZWOJU UCZNIA:

 • Szkoła organizuje następujące formy wspomagania indywidualnego rozwoju ucznia:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, języka angielskiego, przyrody

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • Zajęcia logopedyczne

 • Terapia pedagogiczna

 • zajęcia rewalidacyjne

 • konsultacje organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 • Koła zainteresowań

 • Indywidualne zajęcia z uczniem zdolnym

 • Chór szkolny


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

FOTOKRONIKA I SEMESTRU 2011/12

Małopolski Konkurs „ODBLASKOWA SZKOŁA”


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

DZIĘKI WSPÓLNYM STARANIOM SZKOŁA WZBOGACIŁA SIĘ O TABLICĘ MULTIMEDIALNĄ – NOWOCZESNE NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !


Osi gni cia dydaktyczno wychowawcze klas i vi w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011 12

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

ZAPRASZAMY!

ADRES SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ:

http://www.niepolomice.eu/szkolawb/news.php


 • Login