racion ln p e o pacienty s diabetem v podm nk ch r
Download
Skip this Video
Download Presentation
Racionální péče o pacienty s diabetem v podmínkách ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Racionální péče o pacienty s diabetem v podmínkách ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Racionální péče o pacienty s diabetem v podmínkách ČR. Milan Kvapil. Glukóza. Inzulín a jeho receptor. Diabetes mellitus. Syndrom Základním a společným příznakem je hyperglykémie Chronické endokrinní a metabolické onemocnění vznikající v důsledku nedostatečného inzulínového působení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Racionální péče o pacienty s diabetem v podmínkách ČR' - shanae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diabetes mellitus
Diabetes mellitus
 • Syndrom
 • Základním a společným příznakem je hyperglykémie
 • Chronické endokrinní a metabolické onemocnění vznikající v důsledku nedostatečného inzulínového působení
 • 90% tvoří diabetes 2. typu
diabetes mellitus m konstantn d sledek
Diabetes mellitus má konstantní důsledek…………………………
 • vaskulární komplikace
osnova p edn ky
Osnova přednášky
 • Diabetes jako problém
 • Strategické cíle léčby diabetu 2. typu (DM2T)
 • Současné prostředky pro terapii DM2T
 • Moderní taktika terapie DM2T
 • Předpoklady úspěšné taktiky terapie DM2T
 • Závěr
i diabetes jako probl m

I. Diabetes jako problém

(problém = dosud nerozřešená otázka)

ii strategick c le l by diabetu 2 typu

II. Strategické cíle léčby diabetu 2. typu

Strategie = řízení činnosti k dosažení základních cílů

strategick c le terapie diabetu 2 typu
Strategické cíle terapie diabetu 2. typu
 • Snížení mortality pacientů s diabetem
 • Snížení morbidity pacientů s diabetem

Jaké je přání pacienta?

efekt asn kompenzace dm2t

Na konci medianu 8.5 let post-trial sledování

Endpoint19972007

endpoint vztažený k DMRRR: 12% 9%

P: 0.029 0.040

Mikrovaskulární komplikaceRRR: 25% 24%

P:0.0099 0.001

Infarkt myokarduRRR: 16% 15%

P:0.052 0.014

Celková mortalitaRRR: 6% 13%

P:0.44 0.007

RRR = Relative Risk Reduction, P = Log Rank

Efekt časné kompenzace DM2T

UKPDS 80, N Engl J Med 2008; 359

ukpds v znam intervence hyperglyk mie

60

50

Infarkt

40

myokardu

% Incidence per 1000 pacientů/rok

30

Mikrovaskulární

komplikace

20

10

0

<6

6-<7

7-<8

8-<9

9-<10

10+

HbA1c (%)

UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-412.

UKPDS: význam intervence hyperglykémie
advance mortalita

Roční výskyt (%)

2.01

2.3

1.94

2.1

1.75

1.9

1.7

1.65

Placebo

Standardní

1.5

Intenzivní

Per-Ind

Glukózová větev

Tlaková větev

P pro interakci =0.90

ADVANCE (MORTALITA)

RRR 18%, P=0.04

strategick c le terapie diabetu 2 typu1
Strategické cíle terapie diabetu 2. typu
 • normo -
  • glykémie
  • tenze
  • lipidémie
intervence na n je shoda ebm vs realita
Intervence, na níž je shoda:EBM vs. realita
 • edukace – základ, efektivní dlouhodobě
 • dieta – základ, dlouhodobě nedodržovaná
 • pohyb – základ, dlouhodobě nedodržovaný
 • redukce hmotnosti – základ, neschůdné bez farmakoterapie
 • metformin – základ, efektivní, prevence KVO
 • terapie komorbidit
  • dyslipidémie - efektivní
  • hypertenze - efektivní
co je t
Co ještě?
 • sulfonylurea
  • glibenklamid, gliklazid, glipizid, gliqiudon
 • glinidy - repaglinid
 • glitazony - rosiglitazon, pioglitazon
 • gliptiny - sitagliptin
 • akarbóza
 • agonisté GLP 1 - exenatid
 • inzulín - bazální, mix, prandiální, IIT
  • HM vs. analoga
 • orlistat
 • sibutramin
iv modern taktika terapie diabetu 2 typu

IV. Moderní taktika terapie diabetu 2. typu

Taktika = volba dílčích, časově omezených úkolů

k rozhodnut je t eba zn t
K rozhodnutí je třeba znát
 • glykémii
  • nalačno
  • postprandiálně
  • (selfmonitoring)
 • glykovaný hemoglobin
  • iniciuje změnu léčby
  • je kontrolou správnosti terapie
metformin
Metformin
 • Doposud nejlepší farmakologická intervence od začátku diabetu 2. typu
 • dlouhodobá zkušenost
 • pozitivní poměr bezpečnost/účinnost
 • pozitivní účinek kardiovaskulární
 • výborný do kombinace
co k metforminu
Co k metforminu?
 • sulfonylurea?
  • a která?
 • glinidy?
 • glitazony?
 • gliptiny?
 • akarbóza?
 • agonisté GLP 1?
 • inzulín?
 • orlistat?
 • sibutramin?

Kritériem správnosti výběru je

nepřítomnost nežádoucích účinků

výsledné zlepšení kompenzace

subj. pocity pacienta

v p edpoklady sp n taktiky terapie diabetu 2 typu

V. Předpoklady úspěšné taktiky terapie diabetu 2. typu

Taktika = volba dílčích, časově omezených úkolů

hypoglyk mie je limitem dosa en c le
Hypoglykémieje limitem dosažení cíle

Incidence

komplikací

Incidence

hypoglykémie

max.

A1c

min.

organizace p e
Organizace péče
 • Praktický lékař
  • aktivní depistáž pacientů s DM
  • základní terapie komorbidit
  • terapie vybraných pacientů s DM pod kontrolou diabetologa
 • Diabetologická ambulance
  • dispenzarizace pacientů s DM
  • metodické vedení jejich terapie
 • Diabetologické centrum
  • metodické vedení spádové oblasti
  • terapie komplikovaný pacientů s diabetem
kontrola syst mu
Kontrola systému
 • glykovaný hemoglobin
 • komplikace
  • laserokoagulace
  • manifestní nefropatie/ESRD
  • amputace
  • akutní koronární příhody
 • mortalita
slide31

Celkový přehled léčby pacientů s diabetem mellitem v datech VZP

v letech 2002-2006

Podíl pacientů s danou léčbou v letech 2000-2006

Celkový počet pacientů zaznamenaných v datech VZP:

2002: N=618 011

2003: N=606 090

2004: N=599 006

2005: N=591 025

2006: N=582 120

% pacientů zaznamenaných celkem v daném roce

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

A10AB - inzulin, rychle účinkující

A10AC - inzulin, středně dlouze účinkující

A10AD - inzulin, komb. středně a rychle účinkující

A10AE - inzulin, dlouhodobě účinkující

A10BA - biguanidy

A10BB - SU, deriváty sulfonylmočoviny

A10BD - biguanidy a sulfonamidy v kombinaci

A10BF - inhibitory alfa-glukosidázy

A10BG - thiazolidinediony

A10BX - jiná perorální antidiabetika

Zdroj: data VZP

slide32

Pacienti s diagnózou diabetes mellitus v datech VZP zemřelí v roce 2006

N = 32 663 pacientů

Věková struktura zemřelých s diabetem

Věk úmrtí diabetiků

Muži

Ženy

%

Střední doba dožití v české populaci

v roce 2006 dle ČSÚ

Věk

Zdroj: data VZP, Český statistický úřad

mortalita ze v ech p in
Mortalita ze všech příčin

2.0

1.5

1.0

Roční výskyt (%)

0.5

0.0

UKPDS

ADVANCE

ACCORD

NEJM 2008

vi z v r

VI. Závěr

Strategie = umění koncepčně dosahovat základních cílů

p m n klady na l bu dm
Přímé náklady na léčbu DM
 • ČR: 25 857 Kč/pacienta/rok = 19 366 893 000 Kč/rok
 • Celkové náklady v ČR = 210 mld Kč

DoležalT et al. DAČR2008

slide38

Struktura nákladů

na léčbu diabetu

DoležalT et al. DAČR2008

ukpds

60

50

Infarkt

40

myokardu

% Incidence per 1000 pacientů/rok

30

Mikrovaskulární

komplikace

20

10

0

<6

6-<7

7-<8

8-<9

9-<10

10+

HbA1c (%)

UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-412.

UKPDS
ukpds1

60

50

Infarkt

40

myokardu

% Incidence per 1000 pacientů/rok

30

Mikrovaskulární

komplikace

20

10

0

<6

6-<7

7-<8

8-<9

9-<10

10+

HbA1c (%)

UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-412.

UKPDS
ukpds2

60

50

Infarkt

40

myokardu

% Incidence per 1000 pacientů/rok

30

Mikrovaskulární

komplikace

20

10

0

<6

6-<7

7-<8

8-<9

9-<10

10+

HbA1c (%)

UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-412.

UKPDS
modern koncepce l by diabetu 2 typu
Moderní koncepce léčby diabetu 2. typu
 • Cílem je bezpečné dosažení a udržení normoglykémie
 • Prostředkem je důsledná edukace, intervence životosprávou a farmakoterapie
 • Podmínkou úspěchu je extenze farmakologické intervence podle stádia vývoje nemoci
 • Zárukou bezpečnosti je individuální přístup
 • Nutná je terapie komorbidit
nutnost asn intervence

Konvenční léčba

Intenzivní léčba

9

8

1c

Median HbA (%)

7

6

0

0

3

6

9

12

15

Nutnost časné intervence

NEJM 2008

nov diabetologie ii
Nová diabetologie II.
 • Terapie cílená od začátku vzniku resp. od stanovení diagnózy onemocnění na dosažení a udržení normoglykémie
 • Upřednostnění farmakoterapie, která nezvyšuje riziko hypoglykémie (léčba založená na inkretinech), nebo pouze minimálně (metformin,glitazony, gliklazid)
 • Intervence obezity, hyperlipidémie, hypertenze
 • Individualizované cíle terapie stanovených na základě stratifikace rizika cévních komplikací a celkové životní prognózy
 • Časná farmakologická intervence u pacientů s recentním záchytem diabetu
advance vs accord a1c
ADVANCE vs. ACCORD: A1c

10.0

Intenzivní léčba

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

HbA1c (%)

Δ 0.67% (95% CI 0,64 – 0,70); p<0,001

7.0

ACCORD

6.5

6.0

5.5

5.0

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

Délka sledování (měsíce)

NEJM 2008

ukpds3

60

50

Infarkt

40

myokardu

% Incidence per 1000 pacientů/rok

30

Mikrovaskulární

komplikace

20

10

0

<6

6-<7

7-<8

8-<9

9-<10

10+

HbA1c (%)

UKPDS 35. BMJ 2000; 321: 405-412.

UKPDS
ukpds po 10 letech

Konvenční léčba

Intenzivní léčba

9

8

1c

Median HbA (%)

7

6

0

0

3

6

9

12

15

UKPDS po 10 letech

NEJM 2008

slide50

Intenzivní (SU/Ins) vs.konvenční terapie

HR (95%CI)

UKPDS: kompenzace a mortalita

NEJM 2008

ukpds kompenzace a im

(fatálnía non-fatální infarkt myokardučináhlá smrt)

Intenzivní (SU/Ins) vs.konvenčníterapie

HR (95%CI)

UKPDS: kompenzace a IM

NEJM 2008

accord vs advance

25

Standardní

Intenzivní

20

15

Kumulativní incidence (%)

10

5

0

0

6

18

24

30

36

12

42

48

54

60

66

Délka sledování (měsíce)

ACCORD vs.ADVANCE

NEJM 2008

riziko hypoglyk mie podle trv n diabetu
Riziko hypoglykémiepodle trvání diabetu

Riziko hypoglykémie

Trvání diabetu 2 roky 5 let 15 let

Diabetologia 2007

ad