K rnyezetv delmi term kd j 2009
Download
1 / 41

K rnyezetv delmi term kd j 2009. - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Környezetvédelmi termékdíj 2009. Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó www.green-tax.hu Tatabánya 2009. 02. 06. Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete. Legfontosabb dilemmák. Mi lesz a szabályozás jövője? Érdemes vele foglalkozni? Tényleg mindenki érintett?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'K rnyezetv delmi term kd j 2009.' - sargent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K rnyezetv delmi term kd j 2009

Környezetvédelmi termékdíj 2009.

Dr. Kiskovács Miklós, vezető tanácsadó

www.green-tax.hu

Tatabánya 2009. 02. 06.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezete


Legfontosabb dilemm k
Legfontosabb dilemmák

 • Mi lesz a szabályozás jövője?

 • Érdemes vele foglalkozni?

 • Tényleg mindenki érintett?

 • Hogyan fog eljárni a VPOP?

  • Mit, meddig ellenőriz?

  • Mennyire lesz szigorú?

 • Mi legyen a vitás kérdésekkel?

 • Mi történjék a múlttal, az elmaradásokkal?

 • Melyek a gyenge pontok: bevallás elmaradása, többutas csomagolások, italcsomagolások, műanyag szatyrok?


Ttekint s tematika
Áttekintés-tematika

 • A termékdíj rendszere (2009)

 • Kritikus területek

 • Változások összefoglalása

 • Esettanulmányok

 • Nyilvántartás és bevallás


Relev ns jogszab lyok
Releváns jogszabályok

 • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény

  • módosítás: 2008. évi LXIX. tv. (Magyar Közlöny 2008/161.)

 • A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

  • módosítás: 31/2008. KvVM. rend. (Magyar Közlöny 2008/193.)

 • A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV.11) Korm. rendelet

  • módosítás: 313/2008. Korm. rend. (Magyar Közlöny 2008/188.)


Relev ns jogszab lyok 2
Releváns jogszabályok (2)

Egyéb jogszabályok:

 • A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet

 • Az elektromos és elektronikai hulladékok hasznosításáról szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

 • Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet

 • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet


Ltal nos elj r si szab lyok 1
Általános eljárási szabályok (1)

A termékdíjköteles termékek köre:

 • egyéb kőolajtermék

 • gumiabroncs

 • hűtőközeg

 • akkumulátor

 • csomagolás, kereskedelmi csomagolás

 • reklámhordozó papír

 • elektromos és elektronikai berendezés

  + más termékkel együtt vagy más termék(ek) részeként vagy összetevőjeként


Ltal nos elj r si szab lyok 2
Általános eljárási szabályok (2)

A termékdíjköteles termék után termékdíjfizetésrekötelezett:

 • a belföldi előállítású termékdíj-köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója;

  • bérgyártás: a bérgyártató

  • kivétel: reklámhordozó papír, kenőolajok esetén az első forgalomba hozó első vevője

 • Közösségen belüli behozatal esetén a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója

 • import esetén a vámjogszabályok szerinti vámadós

 • kereskedelmi (ital-) csomagolás első belföldi forgalomba hozójának első továbbforgalmazó vevője


Ltal nos elj r si szab lyok 3
Általános eljárási szabályok (3)

A díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontja:

 • a belföldi előállítású termékdíjköteles termék:

  • az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy

  • a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja

  • csomagolás: választható a csomagolóanyag készletre vételének napja (2010)

 • Közösségen belüli behozatal:

  • az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja, vagy

  • a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napja

  • választható: a készletre vétel napja (2010)

 • importált termékdíjköteles termék esetén:

  • a vámhatósági határozat szerint

 • kereskedelmi csomagolás első továbbforgalmazó vevője: az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napja (azaz beszerzéskor!)


A term kd j bevall sa s megfizet se
A termékdíj bevallása és megfizetése

 • Közösségi behozatal, belföldi forgalomba hozatal esetén:

  • a VPOP felé történő bevallás és megfizetés: az Art. (egyéb adónemek) szerint a kötelezett a rá vonatkozó gyakorisággal nyújt be bevallást (2009-től: az éves bevalló évente) és a bevallásra elrendelt időpontig fizet

  • a termékdíj összegét minden esetben havonta állapítja meg

 • Import esetén:

  • a vámhatóság veti ki

 • Újrahasználható csomagolás:

  • évente kell bevallani és fizetni


Term kd j tv llal s

ELSőDLEGES KÖTELEZETT

ELSő VEVő, HA KIVISZI

(LEGALÁBB 60%)

szla

SZ

SZ

SZ

CSOMAGOLÓSZER

GYÁRTÓ

Kőolajtermék első belföldi

forgalomba hozója

szla

BÉRGYÁRTÓ

szla

koordináló

SZERVEZET

CSOMAGOLÓSZER

FORGALMAZÓ

Átvállalás szerződéssel

VPOP

Átvállalás számlán

Termékdíj-átvállalás


Sz ml n t rt n tv llal s csomagol s
Számlán történő átvállalás: csomagolás

 • A számlán feltüntetendő szöveg:

  • „a termékdíjfizetés átvállalásra került, mivel a hasznosítási díj a (cég neve)……………… hasznosítást koordináló szervezetnek, valamint az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból .................. Ft megfizetésre került”.

 • Az átvállaló csatlakozott hasznosítást koordináló szervezethez

  • nem teljesül: az „átvállaló” kétszeres termékdíjat fizet


Hasznos t st koordin l szervezetek
Hasznosítást koordináló szervezetek

Termékdíj

Központi költségvetés

Köt.

Köt.

Köt.

Licencdíj

VPOP

Hasznosítást

koordináló

szervezet

Bevallás

KvVM

Haszn.

Haszn.

Haszn.

Szolgáltatásmegrendelés


A koordin l szervezetek
A koordináló szervezetek

 • Szerződéskötés (2009-től hosszabb átfutási idő)

 • A koordináló szervezet:

  • vállalja az előírt hulladékarány begyűjtését és hasznosítását.

 • A kötelezett:

  • hasznosítási díjat fizet (kevesebb, mint a termékdíj),

  • adatot szolgáltat a koordináló szervezet felé.

 • Számlán való feltüntetés egyszerűsödik:

  • pl.: „a csomagolás környezetvédelmi termékdíja alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból 0 Ft megfizetve”,

  • „kötelező” csomagolásnál és elektronikai termékeknél.

 • A termékdíj megfizetése a hulladékhasznosítási kötelezettség alól nem mentesít.

 • A kötelezett telephelyén maradó hulladékról ettől még gondoskodni kell.


Nyilv ntart si probl m k elmarad sok
Nyilvántartási problémák, elmaradások

 • Behozatal, import esetén hogyan állapítható meg az áru csomagolásának összetétele (bruttó – nettó tömeg)?

  • partner adatai,

  • saját mérés (dokumentálás)

  • legvégső esetben becslés, arányszámok (dokumentálás)

 • Amennyiben bonyolult az első belföldi forgalomba hozatalkor nyilvántartani a csomagolást:

  • a csomagolóeszköz beszerzéséhez, illetve a Közösségen belülről behozott áru betárolásához köthető a kötelezettség (2010-től!)

  • tárgyévre, december 20-ig bejelentés

 • Amennyiben nem került megfizetésre a termékdíj korábban:

  • 2003-2007 közötti időszak: pótbevallás vagy önrevízió

  • 2008: pótbevallás vagy önrevízió


A t bbutas csomagol sok g ngy legek
A többutas csomagolások, göngyölegek

 • Újrahasználhatónak minősül a csomagolás, ha a kötelezett

  • a bejelentési kötelezettségét teljesíti (BJ2),

  • elkülönítetten nyilvántartja az új - használt, saját - idegen többutas csomagolóeszközöket,

  • évente beszámolót készít a készletmozgásról,

  • (2009-től nem érvényes: meghatározott visszagyűjtési arányt teljesít)

 • Újrahasználható csomagolás után

  • csak egyszer, az első forgalomba hozatalhoz vagy felhasználáshoz kapcsolódóan kell termékdíjat fizetni

  • visszaigényelhető a termékdíj külföldre szállítás esetén

 • Bejelentést követően: a készletbővülés után keletkezik fizetési kötelezettség

 • Bejelentés elmulasztása: a fizikai paraméterei alapján többutas csomagolás is egyutasnak minősül a termékíj szempontjából

  • 2008-ban 15 napon belüli bejelentés elmulasztása esetén automatikusan egyutasnak minősül

 • 2009-ben ez a szigorú megszorítás megszűnt, azaz valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl visszamenőlegesen jelent be


Speci lis jogint zm nyek
Speciális jogintézmények

 • Kedvezmény

 • Visszaigénylés

  • főszabály: VPOP-tól

  • hulladékká vált kenőolaj hasznosítása: felügyelőségtől

 • Termékdíj-mentesség

  • egyéni teljesítés

  • koordináló szervezet

  • „kis cégek”

 • Átvállalás

  • szerződéssel

  • számlán

 • Nem keletkezik fizetési kötelezettség

  • export


V ltoz sok sszefoglal sa
Változások összefoglalása

 • Általános módosítások

 • Italcsomagolások

 • Műanyag zacskók, zsákok


V ltoz sok b rgy rt s
Változások: bérgyártás

 • Bérgyártás esetén kötelezett: a bérgyártató

 • Bérgyártás:

  • „megrendelő vagy megbízottja (bérgyártató) által a Magyar Köztársaságban letelepedett személy (bérgyártó) részére ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre bocsátott anyagokból, félkész termékekből ellenszolgáltatás ellenében termékdíjköteles termék előállítása”

 • Nem bérgyártás:

  • a megbízott szerzi be a csomagolóanyagot

  • a megbízó értékesíti, majd visszavásárolja az alapanyagot

 • Átvállalási lehetőségek


Bevall s jrahaszn lhat csomagol s
Bevallás, újrahasználható csomagolás

 • Gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve:

  • havi bevalló → havonta

  • negyedéves bevalló → negyedévente

  • éves bevalló → évente

 • Újrahasználható csomagolás:

  • évente kell bevallani

  • nincs előírás a visszavételi arányra

  • 2009-ben valószínűleg csak mulasztási bírságot kap, aki 15 napon túl, azaz visszamenőlegesen jelenti be őket

  • koordináló szervezet hasznosítási kötelezettsége:

   • forgalomba hozott – visszagyűjtött + selejtté vált


P lda 4
Példa (4)

Kereskedelmi vállalat göngyölegmozgásai az alábbiak szerint alakulnak:

 • Importból, Közösségből érkezik be áru újrahasználható raklapon

 • Belföldről alapanyagok vásárlása történik, amelyek egy része újrahasználható raklapokra van csomagolva

 • A külföldről behozott raklapok egy része kicsomagolást követően azonnal visszakerül a külföldi partnerhez

 • A külföldről érkezett áru egy része változatlan formában, másik része átcsomagolás után belföldi vevőkhöz kerül

 • A belföldi vevőktől visszagyűjtött üres raklapok egy része visszakerül a külföldi partnerhez

 • A raktárban selejtté vált raklapokat a dolgozók hazaviszik


Tv llal s 2009 ben
Átvállalás 2009-ben

 • Számlán átvállalás: új szöveg

 • Szerződéses átvállalás:

  • új jogcímek:

   • első vevő a termékek legalább 60%-át külföldre viszi

   • bérgyártás: a bérgyártó vállalhat át

  • nyilvántartásba vételi eljárás

   • VPOP

   • „nyilvántartásba veszi”

   • átvállalás érvényessége: a nyilvántartásba vétel időpontját követő hónap első napjától


Kereskedelmi csomagol s fogalom
Kereskedelmi csomagolás: fogalom

 • Összetett, változatlanul darab alapú díjtétel

 • Kereskedelmi csomagolás fogalma:

  • meghatározott italtermékek elsődleges csomagolása: 2009-tól vtsz. szerint

  • műanyag táska: a forgalmazás helyén, a forgalmazott termékhez adott 3923 21 és 3923 29 vámtarifaszámú, műanyag zsák és zacskó (ideértve a kúp alakút is), ha csomagolássá válik

 • A jelenlegi hatályhoz viszonyítva bővülés:

  • kanna, hordó, egyéb anyagból készült csomagolások

  • Italtermékek


Kereskedelmi csomagol s d jt telek
Kereskedelmi csomagolás: díjtételek

 • A gyártó és behozó mellett továbbra is kötelezett az első továbbforgalmazó vevő is:

  • gyártó és behozó: „H” díjtétel + „E1” díjtétel

  • első továbbforgalmazó vevő: „E2” díjtétel

  • ha a gyártó/behozó végfogyasztónak értékesít: „H” díjtétel + „E1” díjtétel + „E2” díjtétel

 • Díjtételek:

  • „H”: lényegében változatlan (növekedés, „egyéb” kategória)

  • „E1”: egységesen 1,80 Ft/db

  • „E2”: egységesen 3,50 Ft/db

 • Műanyag zsák, zacskó: mindhárom díjtétel érvényes!


P lda 2
Példa (2)

Kereskedelmi egység műanyag táskákat, zacskókat, zsákokat forgalmaz az alábbiak szerint:

 • A vevő a pénztárnál műanyag szatyrot kap

 • A pénztárnál vásárolható műanyag táska (15 Ft/db) és környezetbarát védjeggyel rendelkező műanyag táska (25 Ft/db)

 • Pékáru, zöldség, gyümölcs becsomagolásához tekercselt műanyag szatyor áll a vevő rendelkezésére

 • Szemeteszsák kapható 30 darabos egységcsomagban

 • Az árukínálatban szerepel műanyag zacskóba (előre) csomagolt szeletelt kenyér

  A zacskók, szatyrok és táskák beszállítója a számlán a következő szöveget tünteti fel: „a termékdíj átvállalva”.


Kereskedelmi csomagol s mentes l s
Kereskedelmi csomagolás: mentesülés

 • Nem kell megfizetni

  • az „E1” díjtételt, ha az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége – az újrahasználható csomagolásokat csak egyszer számítva – nem haladja meg a 75 000 db-ot

  • az „E2” díjtételt, ha a kötelezett

   • végfogyasztónak értékesít,

   • az éves szinten forgalomba hozott csomagolás mennyisége nem haladja meg a 75 000 db-ot,

   • az üzlethelyiség mérete legfeljebb 50m2.

 • „De minimis” nyilatkozat:

  • gazdálkodóknak nyilatkozni kell arról, hogy

   • az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év során a kötelezett által igénybe vett csekély összegű támogatások összege nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget,

   • a vállalkozás nem minősül „nehéz helyzetű vállalkozásnak”.


Kereskedelmi csomagol s levon s h e 1
Kereskedelmi csomagolás: levonás (H, E1)

 • „H” díjtétel: mentesség hasznosítás esetén (pl. koordináló szervezeten keresztül)

 • „E1” díjtétel:

  • levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és újrahasználat esetén

   • G. Kft. tárgyévben 100 db újrahasználható italcsomagolást hoz először forgalomba. Az érintett csomagolásokat 100%-os arányban visszaveszi és újratölti. Az év utolsó bevallásában a 100 × 1,80 Ft-os „E1” kötelezettség mellett 100 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető.

  • levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a anyagában történő hasznosítás esetén

   • H. Kft. tárgynegyedévben 200 db nem újrahasználható italcsomagolást hoz forgalomba. Az EKO-PUNKT Kft. által a H. Kft. részére kiállított igazolás 200 db italcsomagolásból származó hulladék anyagában történő hasznosításáról szól. A tárgynegyedév bevallásában a 200 × 1,80 Ft-os „E1” kötelezettség mellett 200 × 0,85 × 1,80 Ft levonás érvényesíthető.


Kereskedelmi csomagol s levon s e 2
Kereskedelmi csomagolás: levonás (E2)

„E2” díjtétel:

 • levonható az újrahasználható csomagolás díjtétele visszavétel és gyártóhoz történő visszaszállítás esetén

  • J. Kft. a tárgyév folyamán 2500 db újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 2000 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. Az év utolsó bevallásában a 2500 × 3,50 Ft-os „E2” kötelezettség mellett 2000 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető.

 • levonható a nem újrahasználható csomagolás díjtételének 85%-a a hulladék visszavétele és a gyártóhoz vagy a gyártó által megbízott hulladékkezelőhöz vagy a koordináló szervezethez történő szállítás esetén

  • J. Kft. a tárgynegyedévben 400 db nem újrahasználható csomagolást szerez be és forgalmaz tovább első továbbforgalmazó vevő pozícióban. A továbbforgalmazott csomagolások közül 50 db-ot a fogyasztótól visszavesz és a gyártóhoz visszaszállít. A tárgynegyedév bevallásában a 400 × 3,50 Ft-os „E2” kötelezettség mellett 50 × 0,85 × 3,50 Ft levonás érvényesíthető.

 • Nincs visszaigénylési lehetőség!


 • P lda 3
  Példa (3)

  Élelmiszerbolt-hálózat egyes adatai:

  • A vállalkozás három üzlethelyiséggel rendelkezik, ezek 35, 65 és 110 m2-esek

  • A cég a következő italtermékeket forgalmazza:

   • Közösségből behozott rövidital, ásványvíz

   • belföldi sörgyártól vásárolt üveges és dobozos sör, alkoholmentes sör

   • belföldi gyártótól vásárolt szénsavas üdítőital, forrásvíz

   • belföldi termelőtől vásárolt bor műanyag kannában

   • belföldi nagykereskedőtől vásárolt bor, gyümölcslé

  • A cég 2008. szeptember 1-jén szerződést kötött egy hasznosítást koordináló szervezettel

  • A vállalkozás 2005-2009. évekre sör „k” díjtétel tekintetében 100%-os mértékű mentességet kapott a környezetvédelmi felügyelőségtől

  • A cég betétdíjas rendszerben visszaveszi az újrahasználható italcsomagolásokat


  M anyag zs k zacsk tv llal s
  Műanyag zsák, zacskó: átvállalás

  • A műanyag zsák és zacskó termékdíjának számlán történő átvállalása esetén a koordináló szervezettel szerződött átvállaló kötelezettségei az alábbiak szerint alakulhatnak:

   • az átvállaló 80%-os mértékben mentesül a „H” díjtétel alól (a koordináló szervezettel kötött átvállalási szerződés miatt),

   • az átvállaló levonhatja az „E1” díjtétel 85%-át (a koordináló szervezet által kiállított egyedi hasznosítási igazolásban foglalt mennyiségig),

   • az átvállaló levonhatja az „E2” díjtétel 85%-át, ha a csomagoló visszaveszi a vevőjétől a hulladékká vált csomagolást és azt az átvállaló (a koordináló szervezet) által kijelölt hulladékkezelőnek átadja.


  Legfontosabb jogszab lyi k telezetts gek
  Legfontosabb jogszabályi kötelezettségek

  • Nyilvántartás vezetése

  • Bejelentés (vámhatóság felé)

  • Bevallás (vámhatóság felé)

  • Megfizetés (vámhatóság)

  • Számlán való feltüntetési kötelezettség


  P lda 41
  Példa (4)

  Iskolai büfé a következő csomagolásokat használja, forgalmazza:

  • Szendvicsekhez, süteményekhez papírtálca, igény esetén papírzacskó, műanyagzacskó

  • Palackos, dobozos ásványvíz, üdítő

  • Ásványvíz, üdítő kitöltése műanyagpohárba

   Az italokat közvetlenül a gyártótól szerzi be.

   Környezetvédelmi termékdíjat nem vall be és nem fizet.


  csomagolási

  összetevő

  anyagszám /

  GTIN szám

  anyag /

  KT kód

  csomagolás

  jellege

  csomagolási

  összetevő

  (kg vagy db)

  csomagolási

  összetevő

  mennyisége

  (db)

  üveg palack

  Ü001

  üveg

  1 literig

  nem

  újrahasználható

  1 db

  0,5 kg

  1000

  fém kupak

  F001

  fém

  44800

  nem

  újrahasználható

  0,002 kg

  1000

  papír címke

  P001

  papír

  43900

  nem

  újrahasználható

  0,001 kg

  1000

  20 x 0,5 L

  márkázott

  rekesz

  M001

  műanyag

  41900

  újrahasználható

  2 kg

  50

  5998888890019

  EUR raklap

  F001

  fa

  45900

  újrahasználható

  10 kg

  1

  5996666000353

  Stretch fólia

  M002

  műanyag

  41900

  nem

  újrahasználható

  0,2 kg

  1

  TERMÉKSPECIFIKUS NYILVÁNTARTÁS (forrás: GS1 Magyarország Kht.)

  Cikkszám 3 (GTIN 3) szám: 5998888800032

  Termék: 50 db x 20 db 0,5 literes üveges pezsgő műanyag rekeszben, raklapon


  A k rnyezetv delmi term kd j kt k dok

  1. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉS

  2. GUMIABRONCS

  4. CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS

  5. AKKUMULÁTOR

  6. KőOLAJTERMÉK

  8. HűTőKÖZEG

  9. REKLÁMHORDOZÓ PAPÍR

  A Környezetvédelmi Termékdíj (KT) kódok

  1. pozíció

  Termékdíjköteles

  termékkör jelölése

  2-3. pozíció

  AZ ADOTT TERMÉKKÖR SAJÁTOSSÁGAI SZERINTI BONTÁS

  (PL. CSOMAGOLÁS ESTÉN: ANYAGKÓD)

  Az 1. pozíció bontása

  00. SEM KEDVEZMÉNY, SEM MENTESSÉG ESETÉN

  10. KEDVEZMÉNY ESETÉN

  20. TELJES MENTESSÉG ESETÉN

  4-5. pozíció

  Pénzügyi státusz kód

  30. NEM TELJES MENTESSÉG ÉS KEDVEZMÉNY ESETÉN

  40. NEM TELJES MENTESSÉG ESETÉN

  50. A TERMÉKDÍJAT NEM KELL MEGFIZETNI

  60. A TERMÉKDÍJ MEGFIZETVE ÉS VISSZAIGÉNYLÉSRE KERÜL


  Bejelent s s bevall s
  Bejelentés és bevallás

  Bejelentés

  • a fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül

  • változások bejelentése 15 napon belül

  • a határidőig be nem jelentett…

   • újrahasználható termék fizetési szempontból egyszer használhatónak minősül

   • begyűjtő és hasznosító teljesítménye a mentességhez nem számolható el

    Bevallás

  • gyakoriság: Art. egyéb adónemekre vonatkozó előírásait alapul véve:

   • havi bevalló → havonta

   • negyedéves bevalló → negyedévente

   • éves bevalló → évente

  • Elektronikus úton vagy a vámhatóság által közzétett elektronikusan támogatott formanyomtatványon

  • koordináló szervezethez csatlakozott kötelezett esetében:

   • a kötelezett bevallást nyújt be a fizetési kötelezettségről,

   • a koordináló szervezet bevallást nyújt be a mentesség elérése érdekében teljesített hasznosításról

    Bejelentés vagy bevallás elmulasztása: mulasztási bírság, legfeljebb az Art. szerinti kétszerese


  A kt09 nyomtatv ny kit lt se
  A KT09 nyomtatvány kitöltése

  • VPID szám igénylése:

   • www.vam.hu postán / személyesen

  • GLN szám igénylése:

   • www.gs1hu.org postán / személyesen

  • ABEV keretprogram letöltése:

   • www.apeh.hu

  • Ügyfélkapu regisztráció:

   • www.magyarorszag.hu okmányiroda

  • EÜC regisztráció:

   • www.vam.gov.hu postán / személyesen

  • Bejelentés-kérelem (KT09) postán / személyesen

  • Bevallás (KT09) postán / ügyfélkapu


  Kt09 bejelent s s k relem
  KT09: bejelentés és kérelem

  • csak papír formátumban küldhető be

  • BJ1: változás esetén módosítandó (pl. mentesség megszűnése miatti változás)

  • BJ2: a hatóság szerint újra benyújtandó

  • BJ6: készletre vétel időpontjában történő fizetés bejelentése (2010-től)

  • KE7: átvállalási szerződés nyilvántartásba vételének kérelme

  • KT-kód 7. jegye is szükséges

  • TNY: nyilatkozat csekély összegű támogatás igénybevételéről


  Sz ml n t rt n felt ntet si k telezetts g
  Számlán történő feltüntetési kötelezettség

  • teljes termékdíjfizetés esetén díjtételenként:

   • „a ......................... környezetvédelmi termékdíj összege a bruttó árból ...............: ..................... Ft”

  • termékdíj mentesség esetén (díjtételenként):

   • „a .................. környezetvédelmi termékdíj alól ...............%-ban mentes, az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból ..... Ft”

  • koordináló szervezeten keresztüli mentesség esetén:

   • „a .......................... környezetvédelmi termékdíj alól .....%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj, a bruttó árból ......................... Ft”

  • termékdíj-kedvezmény esetén:

   • „a ..... környezetvédelmi termékdíja kedvezményben részesül, bruttó árból ..... környezetvédelmi termékdíja: ..... Ft” szöveget,”

  • újrahasználható termék első forgalomba hozatal utáni forgalomba hozatala esetén:

   • „a ..... környezetvédelmi termékdíj az első forgalomba hozatalkor megfizetésre került” szöveget”


  Fontos c mek el rhet s gek
  Fontos címek, elérhetőségek

  • www.termekdijak.hu

  • www.green-tax.hu

  • www.vam.hu

  • www.kvvm.hu

  • www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

  • www.gs1hu.org


  Kik vagyunk
  Kik vagyunk?

  • Vezető tanácsadók:

   • Kelemen István (2004-2008 KvVM)

   • Dr. Kiskovács Miklós (2001-2004 KvVM, majd önálló tanácsadás)

  • Összesen több mint 200 előadás és 250 egyéni konzultáció

  • Több helyen történő publikálás (Verlag Dashöfer, MKVK OK kiadvány)

  • Kapcsolattartás több szakmai szervezettel, kamarával

  • Számtalan multinacionális ügyfél: pl.: Metro, Lidl, Plus, Aldi, Egis, B Braun, Flextronics, Sanyo, Synergon, Audi stb.

  • 2009-es jogszabály módosítás alternatív szakmai anyagának kidolgozása


  Amiben n knek seg teni tudunk
  Amiben Önöknek segíteni tudunk

  • Helyszíni, cégre szabott szakmai konzultáció

  • Teljes körű átvilágítás, belső szabályzat kialakítása

  • Érdekérvényesítés a hatóságok felé, jogszabályi módosítás alakítása

  • VPOP-s ellenőrzés esetén a cég szakmai-, és érdekképviselete

  • Mentességi kérelmek összeállítása

  • Segítségnyújtás a koordináló szervezet, a hulladékbegyűjtő, a képviselő kiválasztásában

  • A honlapon megjelenő egyéb szolgáltatások (hírlevél, kérdések-válaszok stb.)


  Mi val ban k pben vagyunk
  Mi valóban képben vagyunk…

  • Napi kapcsolat a Környezetvédelmi Minisztérium felé

  • Kapcsolat a VPOP felé

  • Egyedülálló elméleti és jogszabályi ismeret

  • Egyedülálló gyakorlati, piaci tapasztalat

  • A termékdíjas téma szerteágazó összefüggéseinek komplex ismerete

  • Lényeges szakmai előnyök a multinacionális auditor cégekkel szemben is, akik a témával eddig alig foglalkoztak

  • Ügyfél-orientáltság: rendelkezésre állás, segítségnyújtás

  • Informatív weblap


  ad