Download
1 / 12

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. REGULAMIN PRACY Komisji Oceny Projektów. przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1642/III/08 z dnia 24.06.2008 r. z późn. zm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013' - rose-cherry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

REGULAMIN PRACYKomisji Oceny Projektów

przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1642/III/08 z dnia 24.06.2008 r. z późn. zm.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Wrocław, 22 .11. 2012


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

LISTA EKSPERTÓW W RAMACH RPO WD

Lista Ekspertów jest tworzona w ramach dwóch stopni specjalizacji:

 • Eksperci I stopnia (dawni asesorzy)

 • Eksperci II stopnia (dawni eksperci)

  Eksperci są powoływani na Listę Ekspertów przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZADANIA EKSPERTÓW I STOPNIA W RAMACH RPO WD

 • Udział w pracach Komisji Oceny Projektów dla trybu konkursowego i systemowego

 • Wydanie dodatkowej opinii m. in. na wniosek innego eksperta - w przypadku projektu skomplikowanego, interdyscyplinarnego, łączącego różne dziedziny specjalistycznej wiedzy


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZADANIA KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

 • Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do IZ RPO WD

 • Opiniowanie wniosków w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez IZ RPO WD

 • Merytoryczna ocena wniosków o dofinansowanie projektów, przekazanych do ponownej oceny w wyniku uwzględnienia przez IZ RPO WD protestów i odwołań wnioskodawców

 • Merytoryczna ocena wniosków, w przypadku ich modyfikacji przez Beneficjenta przed lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

SKŁAD KOMISJI OCENY PROJEKTÓW

 • Przewodniczący KOP oraz jego Zastępcy

 • Protokolanci

 • Eksperci I stopnia dokonujący oceny merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na nabory w trybie konkursowym i systemowym

 • Eksperci II stopnia dokonujący oceny merytorycznej projektów indywidualnych wymienionych w IWIPK RPO WD

którzy potwierdzili gotowość do oceny, dyspozycyjność w okresie planowanym na przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosku oraz brak konfliktu interesów w stosunku do wniosków złożonych w ramach naboru


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZASADA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Eksperci powołani do merytorycznej oceny projektu są zobowiązani do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji bezstronności przed otrzymaniem wniosku do oceny/wydania opinii.

W przypadku odmowy podpisania deklaracji lub zgłoszenia występowania konfliktu interesu, następuje wykluczenie osoby z oceny danego projektu i zastąpienie innymi osobami.

Konfliktem interesów jest zagrożenie bezstronności i obiektywizmu przy ocenie wniosku zgodnie z zapisami wzoru deklaracji bezstronności.


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

RAMOWY HARMONOGRAM POWOŁANIA I PRAC KOP

TRYB SYSTEMOWY I KONKURSOWY

Powołanie KOP

Stwierdzenie gotowości do oceny i dyspozycyjności

Posiedzenia robocze KOP – losowanie ekspertów

Ocena wniosków przez KOP

14 dni

Składanie wniosków o dofinansowanie (min 30 dni)

Ocena formalna (max 30 dni)

Zaproszenie do składania wniosków

Wybór projektów przez ZWD

Ocena merytoryczna (max 70 dni)

Ogłoszenie o naborze


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

STRUKTURA FORMULARZA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

 • ogólne informacje o wniosku

 • sekcje kryteriów merytorycznych

 • zdarzenia

 • wynik oceny (dla kryteriów kluczowych)

 • opinia


Regionalny Program Operacyjny

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ZASADY PODPISYWANIA UMÓW NA OCENĘ MERYTORYCZNĄ

 • umowa o dzieło podpisywana z osobą fizyczną

 • obowiązek dostarczenia oświadczenia do celów podatkowych przed podpisaniem umowy

 • wysokość wynagrodzenia:

  • 600 zł brutto za ocenę projektu zgłoszonego w trybie konkursowym lub systemowym

  • 1200 zł brutto za projektu zgłoszonego w trybie indywidualnym

  • połowa wynagrodzenia podstawowego za wydanie opinii do projektu oraz za powtórną ocenę projektu w wyniku jego modyfikacji

 • rachunek może być wystawiony:

  • po zakończeniu oceny merytorycznej projektu (podpisaniu raportu z oceny wniosku)

 • płatność w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku


 • Regionalny Program Operacyjny

  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

  Dziękuję za uwagę

  Anna Strączek

  Tel: ( 071) 776-96-61

  [email protected]

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

  Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

  50-411 Wrocław

  www.rpo.dolnyslask.pl

  Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.


  ad