A k zhiteles nyilv ntart sok jogi k rnyezet nek felt rk pez se
Download
1 / 8

A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Dr. Szócska Gábor - 2004.11.28. A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése. A téma részletes szöveges kifejtését az azonos című, 2004.06.23-án kelt dokumentum tartalmazza. I. Közhitelesség a joggyakorlatban. Jogszabály által kinyilvánított közhitelesség:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése ' - rosalyn-yanez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k zhiteles nyilv ntart sok jogi k rnyezet nek felt rk pez se

Dr. Szócska Gábor - 2004.11.28

A közhiteles nyilvántartások jogi környezetének feltérképezése

A téma részletes szöveges kifejtését az azonos című, 2004.06.23-án keltdokumentum tartalmazza


I k zhiteless g a joggyakorlatban
I. Közhitelesség a joggyakorlatban

Jogszabály által kinyilvánított közhitelesség:

Ingatlan Légijárművek

Gépjármű-törzskönyv Anyakönyv

Cégnyilvántartás Bűnügyi nyilvántartás

Vízikönyv 12/2001 (IV.12.) EüM rendelet !

Közhitelesség elemi részeit hordozó szabályozás által:

Zálogjog

Úszó létesítmények

Védjegylajstrom

Bírói gyakorlat által:

Társadalmai szervezetek bírósági nyilvántartása

Dr. Szócska Gábor


Ii a k zhiteless g tartalmi elemei
II. A közhitelesség tartalmi elemei

A nyilvántartás közhitelessé nyilvánítása

A bejegyzett adatok hiteles tanúsítása

Köztudomás

Vélelem a bejegyzett adat fennállásáról és a jogosultról

Vélelem a törölt adatok fenn nem állásáról

Vélelem a jóhiszemű jogosult javára a bejegyzett adat helyességéről

A jóhiszeműség vélelme

A jóhiszemű szerző előnye a nyilvántartáson kívüli jogszerzővel szemben

Jóhiszemű jogszerző esetén az érvénytelen jogszerzés sem törölhető meghatározott idő után

A bejegyzett adattal szemben a bizonyítás terhe a kétségbe vonó felet terheli

Eltérés esetén a térkép szerinti térmérték irányadó a tulajdoni lappal szemben

A bejegyzés alapjául szolgáló okirat érvénytelenségére csak spec.okból lehet hivatkozni

A nyilvántartott jog nem törölhető a nyilvántartásból, amíg a bejegyzett jog jogosultja nem járul hozzá.

Dr. Szócska Gábor


Ii i k zhiteles adatnyilv ntart s c ljai az eg szs g gyben
III. Közhiteles adatnyilvántartás céljai az egészségügyben

 • Az ágazati működés biztonsága

 • Az ágazati szintű irányítás eredményességének és hatékonyságának javítása

 • A mikrostrukturális működés eredményességének és hatékonyságának javítása

 • Az egészségügyi szolgáltatók érdekeinek védelme

 • Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő állampolgárok védelme

Dr. Szócska Gábor


I v az eg szs g gyi k zhiteless g fogalmi elemei
IV. Az egészségügyi közhitelesség fogalmi elemei

 • Kötelező adatszolgáltatáson kell alapulnia az adatgyűjtésnek

 • Jogszabály által meghatározott módon történik az adatok gyűjtése, kezelése, nyilvántartása (publikálása) és módosítása

 • Joghatással jár a nyilvántartás azokra vonatkozóan, amikre/akikre érvényes.

 • Személyes adatok védelmét szolgáló jogszabályt nem írhat felül a közhitelességből fakadó szabályozás.

 • Mindent, amit jogszabályok nem tiltanak, nyilvánossá kell tenni az egészségügyi közhiteles nyilvántartások adatköreiből.

 • Közérdeket szolgál

 • Az egészségügyi közhiteles nyilvántartás egységes (integrált) adatmodellt jelent - logikailag zárt adatbázist képez

 • Az egészségügyi közhiteles nyilvántartás adatelemei könnyen értelmezhetőek

Dr. Szócska Gábor


V k zhiteles nyilv ntart si t rgyk r k az eg szs g gyi gazatban
V. Közhiteles nyilvántartási tárgykörök az egészségügyi ágazatban

 • Országos transzplantációs nyilvántartás

 • Egészségügyi szolgáltatók nyilvántartása

 • Orvosok, gyógyszerészek, klinikai pszichológusok, szakdolgozók nyilvántartása

 • Gyógyszer törzsadatok

 • A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek és a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerek listája

 • Társadalombiztosítási Azonosító Jel nyilvántartása

 • Betegségek Nemzetközi Osztályozása

 • Hatósági intézkedést igénylő betegségek nyilvántartása: a be- és kijelentésre kötelezett betegségek jegyzéke

 • Bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke

 • Kötelező védőoltások jegyzéke

 • A homogén betegségcsoportokhoz (HBCS) rendelt ápolási idők és súlyszámok jegyzéke

 • Meghatározott intézeti körben végezhető ellátásokat tartalmazó homogén betegségcsoportok jegyzéke

 • Az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárások jegyzéke

 • A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai és pontértékük jegyzéke

 • A fogászati szolgáltatások kódjainak és pontértékük jegyzéke

 • A gondozóintézeti szűrés és gondozás keretében elszámolható tevékenységek kódjainak és pontértékük jegyzéke

 • Egynapos beavatkozások és a hozzájuk rendelt HBCS-csoportok jegyzéke

 • A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke

 • Ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezelések jegyzéke

 • Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges tárgyi és személyi feltételek jegyzéke

Dr. Szócska Gábor


Vi az eg szs g gyi elektronikus k zhiteles nyilv ntart sok megval s t sa
VI. Az egészségügyi elektronikus közhiteles nyilvántartások megvalósítása

 • Egészségügyi elektronikus közhiteles nyilvántartások koordinációja

 • Az egészségügyi közhiteles nyilvántartások együttes kezelhetőségének kérdései

 • A nyilvántartások elektronikus elérhetősége

 • Az elektronikus elérhetőség megvalósításának intézményi háttere

 • Az Egészségügyi Elektronikus Közhiteles Nyilvántartások koordinációjának részletei

  2.Jogszabály tervezet: Az Elektronikus Egészségügyi Közhiteles Nyilvántartások Koordinációs Bizottsága (EKNYB)

Dr. Szócska Gábor


K sz netnyilv n t s
Köszönetnyilvánítás nyilvántartások megvalósítása

A fenti tanulmány az érintett szervezetek irányítói ás munkatársai szíves segítsége és szakavatott információi révén jött létre. Ezért ezúton mondok köszönetet a Magyar orvosi Kamara, Magyar Gyógyszerész Kamara, Egészségügyi Szak- és Továbbképző Intézet, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Gyógyszerészeti Intézet, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Fodor József Országos Közegészségügyi Központ munkatársainak.

Dr. Szócska Gábor


ad