Polg ri jogi alapismeretek
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 61

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK PowerPoint PPT Presentation


  • 192 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK. Tananyag letölthető. A tulajdonjog tárgyai. A tulajdonjog tartalma. A szomszédjogok. A rendelkezési jog kizárása (korlátozása). A tulajdonjog védelme. A szerződés megkötése és létrejötte. A szerződés alakja. Az okiratok fajtái. A feltétel és az időhatározás.

Download Presentation

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Polg ri jogi alapismeretek

POLGÁRI JOGI ALAPISMERETEK


Tananyag let lthet

Tananyag letölthető


A tulajdonjog t rgyai

A tulajdonjog tárgyai


A tulajdonjog tartalma

A tulajdonjog tartalma


A szomsz djogok

A szomszédjogok


A rendelkez si jog kiz r sa korl toz sa

A rendelkezési jog kizárása (korlátozása)


A tulajdonjog v delme

A tulajdonjog védelme


A szerz d s megk t se s l trej tte

A szerződés megkötése és létrejötte


A szerz d s alakja

A szerződés alakja


Az okiratok fajt i

Az okiratok fajtái


A felt tel s az id hat roz s

A feltétel és az időhatározás


A semmiss g

A semmisség


A megt madhat s g

A megtámadhatóság


Elj r s rv nytelen szerz d s eset n

Eljárás érvénytelen szerződés esetén


A k tb r

A kötbér


A j t ll s

A jótállás


A hib s teljes t s s a kell kszavatoss g fogalma

A hibás teljesítés és a kellékszavatosság fogalma


A szavatoss gi jogok

A szavatossági jogok


A szavatoss gi ig ny rv nyes t s nek hat rideje

A szavatossági igény érvényesítésének határideje


A hib s teljes t sb l ered k r megt r t se

A hibás teljesítésből eredő kár megtérítése


A bankgarancia

A bankgarancia


A szerz d s megszeg s nek esetei

A szerződés megszegésének esetei


A k telezett k sedelme

A kötelezett késedelme


A jogosult k sedelme

A jogosult késedelme


A teljes t s lehetetlenn v l sa

A teljesítés lehetetlenné válása


A teljes t s megtagad sa

A teljesítés megtagadása


A szerz d sszeg s k z s szab lyai

A szerződésszegés közös szabályai


A szerz d s megsz n s nek esetei

A szerződés megszűnésének esetei


A szerz d s megsz ntet se a felek akarat b l

A szerződés megszüntetése a felek akaratából


A szerz d s megsz n se a felek akarat n k v l

A szerződés megszűnése a felek akaratán kívül


Az el v l s

Az elévülés


Az engedm nyez s

Az engedményezés


Az ad sv tel

Az adásvétel


Az ad sv telre vonatkoz egy b szab lyok

Az adásvételre vonatkozó egyéb szabályok


Az ad sv tel k l n s nemei

Az adásvétel különös nemei


Ing ad sv teli szerz d s minta 1

Ingó adásvételi szerződés (minta) 1


Ing ad sv teli szerz d s minta 2

Ingó adásvételi szerződés (minta) 2


Ingatlan ad sv teli szerz d s minta 1

Ingatlan adásvételi szerződés (minta) 1


Ingatlan ad sv teli szerz d s minta 2

Ingatlan adásvételi szerződés (minta) 2


Ing csereszerz d s minta

Ingó csereszerződés (minta)


Ingatlan csereszerz d s minta 1

Ingatlan csereszerződés (minta) 1


Ingatlan csereszerz d s minta 2

Ingatlan csereszerződés (minta) 2


A sz ll t si szerz d s

A szállítási szerződés


Sz ll t si szerz d s minta 1

Szállítási szerződés (minta) 1


Sz ll t si szerz d s minta 2

Szállítási szerződés (minta) 2


A v llalkoz si szerz d s ltal nos szab lyai

A vállalkozási szerződés általános szabályai


A v llalkoz s egy b szab lyai

A vállalkozás egyéb szabályai


A v llalkoz s speci lis fajai

A vállalkozás speciális fajai


V llalkoz si szerz d s minta 1

Vállalkozási szerződés (minta) 1


V llalkoz si szerz d s minta 2

Vállalkozási szerződés (minta) 2


Alv llalkoz si szerz d s minta 1

Alvállalkozási szerződés (minta) 1


Alv llalkoz si szerz d s minta 2

Alvállalkozási szerződés (minta) 2


A megb z s f szab lyai

A megbízás fő szabályai


A megb z s megsz n se a megb z s n lk li gyvitel

A megbízás megszűnése. A megbízás nélküli ügyvitel


Szaktan csad i megb z si szerz d s minta 1

Szaktanácsadói megbízási szerződés (minta) 1


Szaktan csad i megb z si szerz d s minta 2

Szaktanácsadói megbízási szerződés (minta) 2


K nyvvizsg l i megb z si szerz d s minta

Könyvvizsgálói megbízási szerződés (minta)


A versenyjogi tilalmak

A versenyjogi tilalmak


A tisztess gtelen verseny s a gazdas gi er f l nnyel vissza l s tilalma

A tisztességtelen verseny és a gazdasági erőfölénnyel visszaélés tilalma


Polg ri jogi alapismeretek

A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának és a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásnak a tilalma


A v llalkoz sok sszefon d s nak ellen rz se

A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése


  • Login