EFEKTY KSZTAŁCENIA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE GIMNAZJUM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w SADLINKACH PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE GIMNAZJUM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w SADLINKACH. NA EFEKTY KSZTAŁCENIA MAJĄ WPŁYW NASTĘPUJĄCE CZYNNIKI. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE KWIDZYŃSKIM. źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, dane z września 2008 r. . *dane z 2006 roku.

Download Presentation

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA PRZYKŁADZIE GIMNAZJUM im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w SADLINKACH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

EFEKTY KSZTAŁCENIA

NA PRZYKŁADZIE GIMNAZJUM

im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

w SADLINKACH


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

NA EFEKTY KSZTAŁCENIA MAJĄ WPŁYW NASTĘPUJĄCE CZYNNIKI


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE KWIDZYŃSKIM

źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie, dane z września 2008 r.

*dane z 2006 roku


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GMINIE SADLINKI

Czynniki niekorzystne: rodzice uczniów znajdują zatrudnienie w przemyśle,

na terenie miasta Kwidzyna, co powoduje, że przebywają poza domem rodzinnym ponad 10 godzin. Dzieci rodziców , którzy pracują za granicą pozostają pod opieką innych członków rodziny np. dziadków.

Czynniki niekorzystne: słaba kondycja finansowa rodzin pozbawia uczniów możliwości rozwoju.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA RODZIN UCZNIÓW – ROCZNIK 1993


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

Uwarunkowania niezależne od środowiska rodzinnego ucznia

Uwarunkowania rodzinne ucznia

 • położenie wsi ( odległość od miasta, komunikacja, struktura wsi );

 • polityka samorządu lokalnego ukierunkowana na rozwój oświaty i kultury

 • (dostęp do dóbr kultury, rozwój instytucji oświatowych).

 • warunki finansowe;

 • warunki lokalowe;

 • wykształcenie rodziców.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

DOSTĘP DO DÓBR KULTURY


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

ŚREDNIE WYNIKI GIMNAZJUM W SADLINKACH NA TLE

WYNIKÓW SZKÓŁ POWIATU KWIDZYŃSKIEGO,

OKRĘGU I WOJEWÓDZTWA

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

STANINY

W roku 2002 uzyskaliśmy wyższy stanin niż powiat i taki sam jak okręg. Szkoła w latach 2003 i 2006 miała takie same wyniki jak powiat i okręg. W roku 2004 i 2005 odpowiednio stanin 3 i 4 tak jak powiat, ale niżej o jeden stanin niż okręg.

Niższe wyniki niż powiat i województwo mamy w ostatnich dwóch latach. Są to jednak takie same wyniki jakie uzyskały szkoły wiejskie w naszym województwie.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

ŚREDNIE WYNIKI GIMNAZJUM W SADLINKACH NA TLE

WYNIKÓW SZKÓŁ POWIATU KWIDZYŃSKIEGO,

OKRĘGU I WOJEWÓDZTWA

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

STANINY

Wyniki naszej szkoły, w ciągu pierwszych trzech lat, były wyższe lub takie same jak powiatu i okręgu.

W ostatnich trzech latach wynik staninowy szkoły był niższy niż powiatu i województwa, ale taki sam jak wynik szkół wiejskich w województwie.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Wniosek: trudność uczniom sprawia redagowanie wypowiedzi pisemnych z uwagi na ubogie słownictwo wyniesione z domu rodzinnego oraz utrudniony dostęp do dóbr kultury.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

Wniosek: w poszczególnych latach standard II wypada najlepiej, co jest wynikiem pracy nauczycieli; zaś standard IV stanowi źródło problemów, ponieważ stosowanie zintegrowanej wiedzy wymaga od uczniów umiejętności logicznego myślenia.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

W CELU POPRAWY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA

Opracowanie i realizowanie przez nauczycieli programów poprawy efektywności kształcenia.

Zwiększenie ilości badań wyników nauczania zwłaszcza w klasach II i III gimnazjum.

Poddanie się zewnętrznym badaniom wyników nauczania organizowanych przez AUP w Kwidzynie.

Zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych z uczniem słabym i zdolnym.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych z uczniem słabym i zdolnym

 • Z roku na rok zwiększana była liczba zajęć pozalekcyjnych w tym:

 • dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauce – zespoły wyrównawcze

 • dla uczniów uzdolnionych – koła przedmiotowe i zainteresowań.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

 • 5. Rozwijanie innych uzdolnień uczniów – koła zainteresowań.

 • Zachęcanie uczniów do czytelnictwa, udział w spektaklach teatralnych.

 • Podejmowanie przez nauczycieli doskonalenia zawodowego dotyczącego pracy z uczniem słabym i zdolnym.

 • Obliczanie i analiza edukacyjnej wartości dodanej uczniów gimnazjum.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

podejmowanie przez nauczycieli doskonalenia zawodowego dotyczącego pracy z uczniem słabym i zdolnym.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

– CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

W EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

– CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

Wyniki z egzaminów oraz edukacyjna wartość dodana (EWD) szkoły to nie jedyne kryterium jej sukcesów. Inne ważne czynniki to laureaci konkursów przedmiotowych oraz kontynuacja nauki przez absolwentów w szkołach, w których nauka kończy się maturą.

Mimo dużych wysiłków kadry pedagogicznej uczniowie mają zbyt małą motywację i chęci do nauki. Z roku na rok obserwujemy zwiększającą się liczbę uczniów wagarujących i sporo opuszczających lekcje za zgodą rodziców oraz „modę na nieuczenie”.


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

W CELU POPRAWY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

W CELU POPRAWY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA


Efekty ksztalcenia na przykladzie gimnazjum im papieza jana pawla ii w sadlinkach

Dziękuję za uwagę


 • Login