DownloadWCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W ZSS NR 5 im. JANA PAWLA II


Advertisement
Download Presentation
Comments
lavi
From:
|  
(930) |   (0) |   (0)
Views: 966 | Added: 18-04-2012
Rate Presentation: 3 0
Description:

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W ZSS NR 5 im. JANA PAW...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA W ZSS NR 5 im. JANA PAWLA II

2. Zesp?l Szk?l Specjalnych Nr 5 im. Jana Pawla II w Dabrowie G?rniczej ul. Mireckiego 28 41-300 Dabrowa G?rnicza Tel./fax 032?262 35 38 www.zss5dg.com

3. Zesp?l Szk?l Specjalnych Nr 5 w Dabrowie G?rniczej powstal z przeksztalconego przez Rade Miasta w sierpniu 2003 roku - Osrodka Szkolno - Rehabilitacyjnego. Faktycznie funkcjonuje od 1993 roku. Jest plac?wka dziennego pobytu przeznaczona dla dzieci i mlodziezy z dysfunkcja narzadu ruchu, ze sprzezonymi deficytami rozwojowymi, z norma intelektualna i z uposledzeniem umyslowym. W sklad Zespolu Szk?l wchodza: Szkola Podstawowa Specjalna Nr 1 Gimnazjum Specjalne Nr 17 Oddzialy przedszkolne oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju

4. Grupa dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, objetych wczesnym wspomaganiem rozwoju w naszej plac?wce jest niejednorodna ze wzgledu na przyczyne zaburzen. Najczestsze przypadki stanowia takie, u kt?rych stwierdza sie: Zagrozenie nieprawidlowym rozwojem z powodu obciazenia czynnikami wysokiego ryzyka okoloporodowego (np. wczesniaki) Op?znienie rozwoju psychoruchowego lub uposledzenie umyslowe w przebiegu r?znych chor?b, m.in. wrodzonych wad ukladu nerwowego (np. maloglowie, wodoglowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe), zespol?w genetycznych (np. Zesp?l Downa), uszkodzen osrodkowego ukladu nerwowego, gdzie gl?wnym objawem sa dysfunkcje narzadu ruchu (np. m?zgowe porazenie dzieciece), calosciowych zaburzen rozwoju (autyzm dzieciecy, zesp?l Retta) itd., Wieloraka niepelnosprawnosc, tzw. uposledzenie umyslowe ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami w zakresie narzadu ruchu, wzroku, sluchu, Uposledzenie umyslowe bez ustalonej etiologii

5. Dzial wczesnego wspomagania rozwoju funkcjonuje od 1996 r. Do chwili obecnej przyjelismy do terapii 560 pacjent?w, a w ciaglym wieloprofilowym usprawnianiu pozostaje ich 119. Przecietny okres terapii dzieci z niewielka dysfunkcja wynosi okolo 12 miesiecy.

6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to przede wszystkim ksztaltowanie optymalnych warunk?w dla jego rozwoju, stymulowanie jego rozwoju psychofizycznego, rozwijanie potencjalnych zdolnosci, mozliwe korygowanie dysharmonii rozwojowych lub nieprawidlowosci podjete w momencie stwierdzenia niesprawnosci i prowadzone do momentu rozpoczecia nauki szkolnej.

7. Za podjeciem jak najwczesniejszego wspomagania rozwoju dzieci przemawiaja nastepujace przeslanki: Wyjatkowo duza plastycznosc centralnego ukladu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju oraz zwiazana z tym mozliwosc korekcji zaburzonych funkcji kompensacji deficyt?w Mozliwosc zahamowania rozwoju wielu zaburzen o postepujacym przebiegu, a czasami nawet calkowitego zatrzymania niekorzystnych zmian Wieksza podatnosc malych dzieci na postepowanie rewalidacyjne i w efekcie szybsze postepy usprawniania Latwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejetnosci i nawyk?w Narastanie wielu zaburzen z wiekiem i utrudnienie terapii oraz edukacji dzieci starszych Fakt, iz rodzice malych dzieci maja wiecej nadziei, sil, zapalu i wiary, dlatego sa bardziej zaangazowani we wsp?lprace ze specjalistami i we wlasny udzial w terapii dziecka

8. Organizacja zajec odbywa sie wylacznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez zesp?l orzekajacy w poradni psychologiczno ? pedagogicznej.

9. Dyrektor powoluje zesp?l do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i koordynuje jego prace. Dla kazdego dziecka powolany jest odrebny sklad zespolu wczesnego wspomagania rozwoju, uzalezniony od typu i rodzaju schorzenia dziecka Zajecia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje sie w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiacu, w zaleznosci od mozliwosci psychofizycznych i potrzeb dziecka.

10. W sklad zespolu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodza: psycholog logopeda pedagodzy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, a w szczeg?lnosci: oligofrenopedagog tyflopedagog surdopedagog fizjoterapeuci inni specjalisci ? w zaleznosci od potrzeb dziecka i jego rodziny

11. Zadania wczesnego wspomagania rozwoju nasza plac?wka realizuje poprzez wieloprofilowe, kompleksowe,skoordynowane usprawnianie uzaleznione od typu i rodzaju schorzenia na podstawie indywidualnego programu usprawniania.

12. Statystyczny obraz ilosci podopiecznych wczesnego wspomagania rozwoju w latach 1992-2008

13. Liczba dzieci uczeszczajacych do plac?wki i wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

14. Baza lokalowa duza sala rehabilitacyjna sala terapii indywidualnej Sala Doswiadczania Swiata sala do fizykoterapii gabinet logopedyczny gabinet pedagogiczny sala hydroterapii sala EEG Biofeedback

15. Sala rehabilitacyjna

16. Sala terapii indywidualnej

17. Sala Doswiadczania Swiata

18. Sala do fizykoterapii

19. Gabinet logopedyczny

20. Gabinet psychologiczny

21. Sala hydroterapii

22. Sala EEG Biofeedback

23. Biofeedback jest nieinwazyjna metoda psychofizjologii stosowanej (niechirurgiczna, niefarmakologiczna) metoda, kt?ra trenuje psychiczne, neuropsychiczne i psychosomatyczne funkcje (czy dysfunkcje) na poziomie centralnego ukladu nerwowego.EEG Biofeedback nalezy do metod uczenia sie, a uczenie moze wylacznie nasz m?zg wzmocnic. Metoda ta dziala w oparciu o fale m?zgowe czyli o najwyzsze pietro kontroli. Mimo ze w metodzie tej zaklada sie czujniki na glowe, sa one uzywane wylacznie do zapisu czynnosci m?zgu.

24. Za pomoca metody EEG Biofeedback dziecko samo uczy sie (za pomoca sprzezenia zwrotnego) jak jego wlasny m?zg powinien odpowiednio pracowac przy minimalnym zuzyciu energii, wykorzystujac wszystkie mozliwosci funkcji poznawczych i optymalizujac koncentracje uwagi, pamiec, sen, tw?rczosc, organizacje i planowanie swoich poczynan. Z metoda wiaze sie r?wniez mozliwosc pomocy dzieciom z zaburzeniami pracy m?zgu i chorobami osrodkowego ukladu nerwowego. U wielu z nich metoda EEG Biofeedback polepszy znacznie funkcje poznawcze, poprawi jakosc zycia.

25. Skutecznosc terapii EEG Biofeedback zostala potwierdzona u 40 rozpoznan klinicznych.m.in.: nadpobudliwosc psychoruchowa padaczka zaburzenia procesu uczenia sie (dysleksja itp.) zaburzenia snu depresja stan po udarze m?zgu stan po urazie czaszki op?znienie rozwoju dziecka i uposledzenie umyslowe autyzm zaburzenia koncentracji uwagi i jej utrzymania agresja zaburzona samoocena m?zgowe porazenie dzieciece zaburzenia pamieci

26. Wyposazenia, pomoce, srodki terapeutyczne kt?rymi dysponujemy zyskalismy m. in. z Panstwowego Funduszu Os?b Niepelnosprawnych, z dotacji gminy oraz dzieki r?znym instytucjom i firmom. Centrum Sportu i Rekreacji w Dabrowie G?rniczej przekazalo nam fundusze zebrane w trakcie imprezy charytatywnej ?Graj i pomagaj? na zakup sprzetu rehabilitacyjnego do terapii MASTER.

27. Dzieki firmie PRO INHUT otrzymalismy fundusze, kt?re przeznaczone zostaly na: - wprowadzenie nowej metody usprawniania ruchowego ? dynamicznej ortezy - oplate comiesiecznej dzierzawy za kombinezony - pokrycie koszt?w kursu I stopnia terapii dzieci z m?zgowym porazeniem dzieciecym w ortezie dynamicznej

28. Metody wieloprofilowego wspomagania rozwoju We wczesnym usprawnianiu wykorzystywane sa : Metoda Bobath Metoda Vojty Metoda integracji sensomotorycznej Kinezjotaping Fizykoterapia Dynamiczne ortezy (kombinezony)

29. Metoda Berty i Karela Bobath?w.

30. Podstawowe zalozenia metody Bobath integracyjna funkcja OUN prawidlowy mechanizm odruchu postawy wariantowosc i zmiennosc rozwoju psychomotorycznego plastycznosc m?zgu

31. Najbardziej charakterystyczne dla metody NDT ? Bobath jest stosowanie specyficznej formy ulatwiania ruch?w oraz stosowanie duzej liczby odruch?w i synergii ruchowych. K. Bobath podkresla, ze cala dzialalnosc ruchowa czlowieka jest odruchowa. Przy jej ksztaltowaniu jedne odruchy ustepuja miejsca innym.

32. Dla kazdego pacjenta pewne odruchy sa na danym etapie fizjologiczne, inne zas patologiczne, przetrwale. Usprawnianie ma na celu pierwsze z nich rozwijac, drugie hamowac. Uwaza sie, ze po wyhamowaniu nieprawidlowych, odruchowych napiec miesniowych dziecko jest przygotowane do poruszania sie. Opr?cz odruch?w tonicznych nalezy r?wniez dazyc do hamowania pierwotnych odruch?w noworodkowych.

33. Technika ulatwiania wykonywanych ruch?w za pomoca rak terapeuty pozwala na jednoczesne torowanie pozadanych i hamowanie niepozadanych element?w ruchowych. Ruchom zblizonym do fizjologicznych towarzyszy odczucie niemal naturalnego napiecia miesni. Tak prowadzone usprawnianie normalizuje wiec r?wniez napiecie miesniowe.

34. W metodzie Bobath?w istnieja strefy pozwalajace modyfikowac nieprawidlowe wzorce ruchowe i odruchy posturalne tak, aby nadawac ruchowi prawidlowy przebieg i na biezaco korygowac postawe. Za gl?wne punkty (strefy) uwaza sie: glowe i szyje, obrecz barkowa, obrecz biodrowa oraz punkty polozone dystalnie np. na konczynach. Manipulacje punktami kluczowymi sa podstawa normalizowania nieprawidlowych napiec miesniowych. Wspomaganie w jednej ze stref pozostawia swobode czynnych ruch?w w obrebie stref pozostalych zmieniajac strefy sterowania uzyskuje sie czynne ruchy w coraz innych czesciach ciala, zaleznie od potrzeby.

35. Przyklady terapii metoda Bobath

36. Elementy terapii NDT Bobath-cwiczenia r?wnowazne na walku

37. Cwiczenia r?wnowazne na hustawce

38. Elementy terapii NDT Bobath - cwiczenia na pilce

39. Elementy terapii NDT Bobath, cwiczenia na walku

40. Elementy terapii NDT Bobath, dysocjacja miedzy obreczami

41. Elementy terapii NDT Bobath, cwiczenia w wodzie

42. Elementy terapii NDT Bobath, cwiczenia w wodzie.

43. Elementy terapii NDT-Bobath, cwiczenia r?wnowazne na pilce.

44. Metoda Vojty

45. Metoda Vojty Cwiczenia odruchowe wg. V. Vojty (a dokladniej m?wiac cwiczenia za pomoca odruchowej lokomocji) stanowia inny przyklad cwiczen stosowanych w usprawnianiu dzieci (gl?wnie niemowlat), zwlaszcza z op?znieniem rozwoju psychomotorycznego oraz z m?zgowym porazeniem dzieciecym. Ze wzgledu na ich torujace i funkcjonalne oddzialywanie, jak i mozliwosci wzbudzania fizjologicznych gier miesniowych (r?wniez u pacjent?w nie spelniajacych polecen).

46. Metoda Vojty znajduje zastosowanie r?wniez w leczeniu innych schorzen neurologicznych i ortopedycznych ? takich jak np.: niedowlad?w pochodzenia obwodowego, przepukliny oponowo-rdzeniowej, dysplazji stawu biodrowego, kreczu szyi, niekt?rych wad wrodzonych, wad postawy i innych staw?w, w tym takze u os?b doroslych. Poza efektami ruchowymi, dzieki tego typu cwiczeniom dochodzi m.in. r?wniez do pobudzenia mikrokrazenia, poprawy trofiki oraz pobudzenia ukladu wegetatywnego, a w szczeg?lnosci ukladu wydalniczego).

47. Cwiczenia wg Vojty umozliwiaja wyzwalanie prawidlowo skoordynowanych i zintegrowanych reakcji, kt?re wczesniej w spontanicznej aktywnosci ruchowej dziecka byly nieobecne (zablokowane) lub byly nieprawidlowe. Stymulacja metoda Vojty doprowadza jednoczesnie do powstania w polach ruchowych kory m?zgowej obrazu prawidlowej funkcji ruchowej poszczeg?lnych odcink?w ciala. Nalezy jednak zaznaczyc, ze w metodzie tej nie chodzi o cwiczenie jakiejs okreslonej funkcji, lecz o aktywowanie okreslonej gry miesniowej kt?ra jest niezbedna do realizacji tej funkcji, a kt?ra ma miejsce w ramach globalnego wzorca odruchowej lokomocji.

48. Wszystkie wzorce odruchowej lokomocji cwiczy sie w obydwie strony, po dwa razy w kazda strone. Czas jednorazowej terapii jest dobierany w zaleznosci od mozliwosci i wydolnosci pacjenta. U niemowlecia czas ten nie powinien byc dluzszy niz 5-10 min. Cwiczenia wykonywane sa gl?wnie w domu przez rodzic?w, kt?rzy musza byc uprzednio poinstuowani i przyuczeni do przeprowadzenia tej stymulacji. Terapie przeprowadza sie kilka razy dziennie ? np. u niemowlecia 4 razy dziennie co jest podyktowane faktem ze w trakcie symulacji dziecko wykonuje maksymalna prace w trakcie napiec izometrycznych oraz jest pobudzony O.U.N.

49. Przyklady terapii metoda Vojty

50. Stymulacja metoda Vojty - pierwsza faza obrotu

51. Stymulacja metoda Vojty - pierwsza faza obrotu

52. Integracja sensomotoryczna

53. Integracja sensomotoryczna Metoda ta ma zastosowanie w terapii dzieci z trudnosciami w uczeniu sie, z uposledzeniem umyslowym, z m?zgowym porazeniem dzieciecym. Stworzona zostala przez A.J.Ayres terapeute, psychologa, nauczyciela. Integracja czynnosci zmyslowych jest procesem, w kt?rym m?zg otrzymuje informacje ze wszystkich narzad?w zmysl?w, przyjmuje je, rozpoznaje, segreguje, interpretuje i integruje z juz posiadanymi, aby zareagowac wlasciwa odpowiedzia ruchowa

54. Podstawowa teza integracji sensorycznej (SI) jest oddzialywanie na dziecko przez integracje wszystkich doznan zmyslowych oraz dazenie do stymulacji tych kanal?w sensorycznych, kt?re sa zaburzone. Dzieki takim oddzialywaniom nastepuje pelna integracja doznan i bodzc?w plynacych z otoczenia. Doskonalenie sie integracji zmyslowej rozwija sie gl?wnie w pierwszych 10 latach zycia. Dziecko uzyskuje coraz lepszy obraz zr?znicowania swojego ciala i swiata otaczajacego, a takze zdolnosci samokontroli, samooceny i abstrakcyjnego myslenia. Nie istnieje pulap wiekowy ograniczajacy stosowanie tej metody. Najlepsze efekty osiaga sie we wczesniejszych okresach rozwojowych, ze wzgledu na plastycznosc m?zgu.

55. Stymulacja blednika Podczas tej stymulacji wykorzystywane sa hustawki, podwieszane platformy, balansery i urzadzenia umozliwiajace odbieranie bodzc?w zwiazanych zar?wno z przyspieszeniem liniowym jak i katowym.

56. Stymulacja czucia glebokiego Odpowiednie doznania otrzymuje sie dzieki podstawowej aktywnosci ruchowej np. skakaniu, pchaniu, ciagnieciu, klaskaniu. Niekt?re proprioreceptory zlokalizowane sa w uchu wewnetrznym i wspomagaja utrzymywanie r?wnowagi

57. Stymulacja propriocepcji W przypadku trudnosci z wykonywaniem okreslonych zadan ruchowych, ulatwieniem dla dziecka z trudnosciami w integrowaniu bodzc?w proprioceptywnych sa dodatkowe bodzce wzrokowe

58. Przyklady terapii metoda SI

59. Elementy metody SI (integracji sensorycznej) z wykorzystaniem hustawki rotacyjnej (grzybek)

60. Elementy metody SI (integracji sensorycznej) z wykorzystaniem trampoliny

61. Cwiczenia r?wnowazne z uzyciem platformy r?wnowaznej

62. Masaz Wilbarger (stymulacja czucia glebokiego)

63. Elementy metody SI (integracji sensorycznej), z wykorzystaniem hamaka

64. KINEZJOTAPING

65. Kinezjotaping To specyficzny spos?b oddzialywania na organizm poprzez sk?re i miesnie przy pomocy specjalnie klejonej tasmy. Dzieki temu uzyskujemy: wplyw na funkcje miesni, poprawe mikrokrazenia, aktywacje systemu limfatycznego, aktywacje endogennego systemu znieczulenia, wspieranie funkcji stawu..

66. Technika plastrowania jest stosowana dla utrzymania efektu terapii manualnej. Za pomoca plastra mozna skorygowac ustawienie kosci wzgledem siebie, wplynac na prace miesni i?sciegien. Plaster powoduje stymulacje receptor?w, zwieksza przestrzen, relaksuje tkanki.

67. Kinesiotaping korekcyjny - stopy plasko-koslawe

68. Kinesiotaping wzmacniajacy oslabione miesnie brzucha.

69. Fizykoterapia

70. Fizykoterpia - jedna z form fizjoterapii i czesc medycyny fizykalnej, w kt?rej na organizm oddzialuje sie rozmaitymi bodzcami fizycznymi, pobieranymi z natury lub wytwarzanymi specjalnymi urzadzeniami .

71. Zabiegi fizykoterapii stosowane w ZSS nr 5 w Dabrowie G?rniczej. 1. Inhalacje ultradzwiekowe. 2. Naswietlania lampa Sollux (filtr czerwony lub niebieski). 3. Viofor- stymulacja polem magnetycznym niskiej czestotliwosci. 4.Magnoter - magnoterapia polem magnetycznym. 5. Elektroterapia: - galwanizacja - jontoforeza - elektrostymulacja (tonoliza, stymulacja rosyjska) - terapia pradem stalym - terapia pradem o zmiennych parametrach 6. Laseroterapia 7. Hydroterapia: - masaz wirowy konczyn g?rnych - masaz wirowy konczyn dolnych - masaz wirowy calego ciala - masaz podwodny 8. Termoterapia - oklady z zelk?w zimnych lub goracych 9. Masaz leczniczy

72. Przyklady zabieg?w fizykalnych

73. Elektroterapia - zabieg Tonolizy

74. TERAPIA RUCHOWA Z ZASTOSOWANIEM DYNAMICZNEJ ORTEZY (KOMBINEZONU)

75. Terapia z zastosowaniem dynamicznej ortezy (kombinezonu) wspomaga rozw?j psychoruchowy u dzieci z m?zgowym porazeniem dzieciecym oraz wszelkiego rodzaju zaburzeniami ruchowymi. Ten rodzaj terapii ruchowej stosowany jest w naszej plac?wce od X 2008 r. Orteza skonstruowana przez Pana mgr Roberta Kwiatkowskiego jest wykorzystywana z powodzeniem w wielu plac?wkach rehabilitacyjnych w calej Polsce. Jest to dwuczesciowe ubranie (kamizelka i spodenki z rozmieszczonymi zaczepami do naciag?w gumowych) w kt?re ubierane jest dziecko w trakcie terapii ruchowej.

77. Naciagi umocowane sa w ten spos?b, aby wspomagac funkcjonowanie wybranych grup miesniowych. Kombinezon poprzez zwiekszony docisk na powierzchnie stawowe zapewnia stymulacje proprioceptywna w prawidlowych wzorcach posturalnych i motorycznych, wplywa na normalizacje napiecia miesniowego, wzmacnia uklad kostny i stawowy. Dzieci z zaburzeniami ruchowymi dzieki stymulacji w ortezie dynamicznej doswiadczaja wlasnego ciala w przestrzeni, maja mozliwosc osiagniecia pozycji i stanac na wlasne nogi oraz poprawic wzorce ruchowe.

82. Przykladowe zajecia rehabilitacyjne

83. Cwiczenia czynne z wykorzystaniem przybor?w i przyrzad?w

85. Pionizacja przy pomocy aparatu REDCORD.

86. Stymulacja blednikowa z pobudzeniem kokontrakcji

88. TERAPIA PEDAGOGICZNA W naszej plac?wce odbywa sie wiele form zajec indywidualnych oraz grupowych w zakresie stymulacji rozwoju procesu poznawczego, emocjonalnego i spolecznego Wazne jest dla nas, aby proponowane aktywnosci byly dla dziecka zr?dlem pozytywnych przezyc emocjonalnych.

89. W pracy wykorzystujemy m.in.: Niedyrektywna terapie zabawowa Zabawy z wykorzystaniem material?w nieustrukturowanych Metode ruchu rozwijajacego Veroniki Sherbourne Techniki plastyczne i muzykoterapie Programy aktywnosci Knill?w Metode Dobrego Startu Zajecia edukacyjne Elementy terapii behawioralnej

90. Zajecia psychopedagogiczne ? Terapia malego dziecka z r?znymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego to proces wspomagajacy rozw?j jego funkcji, ale takze ksztaltujacy rozw?j osobowy. Zajecia terapeutyczne z dzieckiem prowadzi sie w formie zabawy. Zabawa jest podstawowa forma aktywnosci malego dziecka ? dzieki niej poznaje swiat i stosunki spoleczne. Nabywa umiejetnosci, rozwija spostrzezenia i doskonali koncentracje uwagi. Zabawa zaspakaja potrzeby psychospoleczne i ruchowe dziecka oraz daje mozliwosc ekspresji i rozladowywania napiec emocjonalnych.

92. Zajecia edukacyjne przed lustrem budowanie swiadomosci wlasnego ?ja? utrwalanie schematu wlasnego ciala nauka, utrwalanie czesci twarzy praca nad koncentracja uwagi.

94. Zajecia plastyczne? usprawnianie umiejetnosci manualnych

95. Cwiczenia grafomotoryczne, Cwiczenie koordynacji wzrokowo ? ruchowej, spostrzegania

96. Cwiczenia stymulujace odbi?r i integracje w osrodkowym ukladzie nerwowym podstawowych bodzc?w sensorycznych w obszarze zmyslu czucia, dotyku, nacisku, czucia przestrzennego i glebokiego

106. Program terapeutyczny Knill?w

107. ? Programy Aktywnosci Knill?w sa propozycja postepowania terapeutycznego z dziecmi o r?znym poziomie rozwoju intelektualnego i z r?znymi rodzajami niepelnosprawnosci fizycznej. Pomagaja dziecku doswiadczac swojego ciala jako jednosci, wspomagaja rozw?j jego wyobrazenia wtedy, gdy dziecko nie jest zdolne do uzywania swojego ciala aktywnie. Wymagaja od terapeuty umiejetnosci dawania fizycznego wsparcia, kontaktu wzrokowego oraz swiadomego i aktywnego uzywania glosu.

110. TERAPIA SLUCHU

111. TERAPIA SLUCHU W ramach zajec wczesnego wspierania rozw?j prowadzona jest r?wniez terapia sluchu malego dziecka z uszkodzonym narzadem sluchu. Po dokonaniu diagnozy audiologicznej, na podstawie kt?rej sluch dziecka okreslony jest jako nieprawidlowy i po zaopatrzeniu dziecka w odpowiednie aparaty sluchowe wskazane jest prowadzenie rehabilitacji sluchu i mowy. W okresie pierwszych 6 lat zycia dziecka dzialania takie sa zwykle realizowane w oparciu o metody oralne, w tym metode audytywno- werbalna Celem takiej metody jest nabycie przez dziecko umiejetnosci odbioru mowy na drodze sluchowej lub sluchowo- wzrokowej oraz umiejetnosci werbalnego komunikowania sie z otoczeniem. R?wnolegle prowadzona jest szeroko pojeta stymulacja sluchowa.

113. Cele stymulacji sluchowej ? Poszerzanie zasobu doswiadczen w zakresie percepcji sluchowej Usprawnianie koncentracji na bodzcach sluchowych Zmniejszanie leku przed dzwiekami nieznanymi Usprawnianie umiejetnosci r?znicowania dzwiek?w otoczenia i dzwiek?w mowy Rozwijanie pamieci sluchowej Rozwijanie analizy i syntezy sluchowej Rozwijanie koordynacji sluchowo-ruchowej i sluchowo-wzrokowej Reagowanie na r?zne sygnaly dzwiekowe Doswiadczanie znaczenia pojec ?cicho? i ?glosno? w muzyce w ruchu Doswiadczanie znaczenia pojec wysokie, niskie, szybkie, wolne, podawane w spos?b ciagly, podawanie w spos?b przerywany

115. Do jednych z najbardziej znaczacych dzialan terapeutycznych w rozwoju dziecka nieslyszacego naleza cwiczenia wrazliwosci sluchowej. Oparte sa one gl?wnie na dzwiekach z otoczenia. Zr?dlem dzwieku staje sie wiec przyroda, muzyka, mowa ludzka i wszystko to co stanowi informacje odbierane za pomoca zmyslu sluchu lub jego resztek.

116. Do realizacji cwiczen wykorzystywane sa zestawy sluchowo-dzwiekowe do rozwoju wrazliwosci sluchowej, programy multimedialne dostosowane do mozliwosci malego dziecka dotknietego niepelnosprawnoscia.

117. Zajecia w ramach terapii widzenia prowadzone sa w SALI DOSWIADCZANIA SWIATA

118. Sala Doswiadczania Swiata (SDS) w naszej plac?wce jest elementem wieloprofilowej kompleksowej metody usprawniania dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu glebszym lub wielorako niepelnosprawnych, w tym takze z autyzmem. Jest to specjalne pomieszczenie wyposazone w urzadzenia stymulujace rozw?j zmysl?w: wzroku, sluchu, dotyku, wechu, r?wnowagi, kt?re w zaleznosci od potrzeb dostarczaja dzieciom r?znego rodzaju bodzc?w.

119. TERAPIA WIDZENIA Gl?wnym celem terapii widzenia jest stymulacja wzrokowa oraz stwarzanie ?okazji do patrzenia?, inspirowanie dzieci do podejmowania r?znorodnych czynnosci wymagajacych uzycia wzroku, wykonywanych w r?znorodnych warunkach i okolicznosciach, wzbudzaniu motywacji i zdolnosci do stalego, postepujacego rozwoju, nie tylko w sferze percepcji. ? Stymulacja wzrokowa jest systematyczna pr?ba pobudzenia rozwoju widzenia, przy zaproponowaniu r?znorodnego materialu bodzcowego, odpowiadajacego fizjologicznym i psychologicznym zasadom spostrzegania wzrokowego. Zas celem stymulacji widzenia jest wykorzystywanie przez dziecko systemu spostrzegania wzro?kowego czesciej i efektywniej. Przy stymulacji widzenia nie chodzi, wiec o odosobniony trening funkcjonalny oka, ale o pobudzanie zmyslu wzroku przy jednoczesnym wlaczaniu proces?w psychicznych uczuc, woli, decyzji, motywacji oraz aktywnosci ruchowej

120. LAMPA FLUOROSCENCYJNA Do cwiczen podstawowych funkcji wzrokowych wykorzystujemy takze swiatlo lampy fluoroscencyjnej oraz zabawki i przedmioty odbijajace ten rodzaj swiatla. Jezeli jest potrzeba zastosowania silnego kontrastu, cwiczenia te przeprowadzamy w Sali Doswiadczania Swiata Bodzce fluoroscencyjne wykorzystujemy, aby dziecko: Skupialo uwage na przedmiocie, Lokalizowalo bodzce i fiksowalo na nich wzrok, Sledzilo poruszajace sie w jego polu widzenia przedmioty, Przeszukiwalo i przenosilo spojrzenie z jednego bodzca na inny, Siegalo po zabawki i manipulowalo nimi pod kontrola wzroku. Cwiczenia w swietle fluoroscencyjnym nie powinny trwac dluzej niz 15 minut dziennie.

124. Interaktywna kolumna bulgoczaca W wypelnionej woda przezroczystej kolumnie widac wedrujace pecherzyki powietrza, zmieniajaca sie barwe wody i sluchac jej bulgotanie, co bardzo przyciaga uwage dzieci, angazuje ich wzrok, sluch jak i dotyk. Dotykajac kolumny odczuwa sie wibracje i drgania. Prad banieczek powietrza powoduje nastepowanie po sobie kolorowych, blyszczacych pecherzyk?w.

127. PROJEKTOR SWIATLA Rzutnik swiatla z zestawem tarcz obrotowych Kolorowe tarcze z r?znorodnymi obrazami przytwierdzane sa do uchwytu z silnikiem, kt?ry w wolnym tempie nimi obraca. Opr?cz tarczy plynnej z abstrakcja kolor?w wykorzystywane sa tarcze z obrazami chmur, kwiat?w, sceny z bajek, obrazy ze swiata fantastyki, zwierzat i wiele innych. Daje to niezapomniane doswiadczenia optyczne, jest elementem terapii widzenia, daje efekt relaksacyjny.

129. KULA SWIETLNA Kula lustrzana z reflektorem o zmiennej barwie swiatla Obracanie sie kuli wywoluje powstanie setek punkcik?w swietlnych, kt?re powoli przesuwaja sie poprzez sufit, sciany i podloge, stale zmieniajac kolor. Efekt lustrzanej kuli wywolany jest poprzez wiazke swiatla z malego reflektora, kt?ra trafia na setki malych lusterek przytwierdzonych do kuli. Stale wirujaca przed swiatlem punktowym kolorowa tarcza nadaje wiazce swietlnej ciagle inny kolor.

131. Pomoc psychologiczna

132. Gl?wnym zadaniem psychologa jest rozpoznanie mozliwosci psychofizycznych dzieci poprzez prowadzenie badan i dzialan diagnostycznych a takze udzielanie rodzicom i terapeutom wskaz?wek do pracy na podstawie wynik?w badan, przeprowadzonych wywiad?w oraz na podstawie zalecen i wskaz?wek zawartych w opiniach PPP ( Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej)

133. Psycholog odpowiedzialny jest takze za wsp?lprace z terapeutami (surdopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedami, oligofrenopedagogami) oraz innymi specjalistami (rahabilitanci) w zakresie terapii. Udziela on r?wniez rodzicom wsparcia i pomocy w rozwiazywaniu problem?w wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci oraz poszerza wiedze rodzic?w w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ? poprzez organizacje indywidualnych konsultacji i rozm?w, pisemne instruktaze dotyczace pracy z dzieckiem, organizowanie calorocznych warsztat?w dla rodzic?w ?Przyczyny, objawy oraz metody terapii autyzmu? oraz ?Od agresji do leku ? zachowania trudne od 0-7 roku zycia. Podstawy teoretyczne i praktyczne wskaz?wki do postepowania z dzieckiem?, czy kierowanie rodzic?w do innych specjalist?w.

134. Terapia autyzmu

135. Terapia autyzmu prowadzona jest w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w stosunku do dzieci z postawiona diagnoza autyzmu wczesnodzieciecego lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Gl?wnymi celami terapii jest: zwiekszanie ilosci zachowan, kt?re sa deficytowe, redukowanie zachowan niepozadanych, generalizowanie i utrzymywanie efekt?w terapii. W zwiazku z powyzszym terapia obejmuje prace nad nasladowaniem, dopasowywaniem, mowa bierna i czynna, zachowaniami trudnymi oraz samoobsluga, a takze uspolecznianiem. W terapii niezwykle wazna jest r?wniez stymulacja sensoryczna, kt?ra ma na celu odwrazliwienie lub uwrazliwienie dziecka w obszarze poszczeg?lnych zmysl?w.

136. By realizowac wyzej wymienione cele na zajeciach stosuje sie elementy nastepujacych metod: terapia behawioralna, terapie niedyrektywne, ruch rozwijajacy W. Sherborne, Dotyk i komunikacja oraz Programy Aktywnosci Knill'?w, arteterapia, muzykoterapia, kinezjologia edukacyjna Dennisona oraz integracja odruch?w Masgutowej, metoda Elzbiety Wianeckiej, alternatywne metody komunikacji, Sala Doswiadczania Swiata, metoda Affolter. Poza bezposrednia praca z dzieckiem, niezwykle istotnym elementem terapii sa konsultacje z rodzicami, a takze ich obecnosc oraz aktywny udzial w zajeciach, co daje im mozliwosci uczenia sie i wykorzystania tych umiejetnosci w domu w pracy ze swoim dzieckiem.

141. Terapia logopedyczna

142. Wczesne wspomaganie logopedyczne to nauczenie rodzic?w prowadzenia odpowiedniej terapii ustno ? twarzowej, tak aby umozliwic dziecku kontrole nad ruchami mimicznymi, ruchami zwiazanymi z prawidlowym ssaniem, zuciem i polykaniem, jak r?wniez z domykaniem jamy ustnej, cofaniem jezyka. Poza doskonaleniem zaburzonych funkcji, kt?re maja wplyw na ksztaltowanie sie mowy, i poza uczeniem dziecka systemu porozumiewania sie slowno- jezykowego, logopeda stymuluje rozw?j mowy, doradza rodzicom jak rozwijac percepcje sluchowa dziecka, jakich wrazen mu dostarczac, aby coraz lepiej rozumialo i jak najlepiej komunikowalo sie z otoczeniem.

143. Terapia logopedyczna objete sa dzieci z r?znorodnymi zaburzeniami mowy (czesto najtrudniejsze przypadki tych zaburzen): 1) alalia (brak mowy) 2) dyslalie proste, wielorakie, zlozone (brak realizacji glosek jednej lub wielu, zamiany glosek, brak glosek dzwiecznych, nieprawidlowe realizacje glosek) 3) anartria (brak mowy m.in. na skutek m?zgowego porazenia dzieciecego, zaburzen neurologicznych) 4) dyzartria (zaburzenia mowy spowodowane - przyczyny tj. w punkcie 3) 5) afazje (utrata mowy z powodu uraz?w m?zgu) 6) op?zniony rozw?j mowy 7) rozszczepy podniebienia i wargi g?rnej 8) jakaniem klonicznym i tonicznym oraz objawami nieplynnosci m?wienia 9) zespolem wad zwiazanych z niedosluchem 10) zespolem wad zwiazanych z uposledzeniem umyslowym 11) zespolem wad zwiazanych z wadami wrodzonymi 12) mutyzmem (na skutek autyzmu i innych przyczyn) 13) specyficznymi trudnosciami w uczeniu sie, pisaniu i czytaniu (dysgrafia, dysleksja)

150. Zalety wczesnego wspomagania rozwoju ? Korzysci jakie wynikaja z realizacji tego procesu odnosza sie do dziecka, jego rodziny, jak r?wniez calego spoleczenstwa, bo wczesna interwencja: zmniejsza skutki wynikajace z niesprawnosci jest niezbednym warunkiem do dalszego rozwoju dziecka umozliwia calej rodzinie przystosowanie sie do nowej sytuacji zwiazanej z obecnoscia dziecka z niesprawnoscia uswiadamia spoleczenstwu obecnosc dziecka ze specjalnymi potrzebami i koniecznosc zorganizowania mu pomocy poszerza mozliwosci takiego dziecka i powoduje, ze latwiej radzi sobie ono w szkole.

151. Wszystkie nasze dzialania w stosunku do dziecka oraz jego rodziny, scisla wsp?lpraca z najblizszymi maja na celu wspomaganie funkcjonowania dziecka, tworzenie warunk?w do pelnego wykorzystania jego potencjalu rozwojowego. Dobre, pozytywne relacje pomiedzy wszystkimi czlonkami rodziny, pelna akceptacja dziecka, kt?ra wyraza sie w dostrzeganiu jego mocnych stron, pozytywnych zmian, daje dziecku mozliwosc na godne dorastanie, osiaganie autonomii i szanse na godne zycie.

153. DZIEKUJEMY ZA UWAGE


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro