Poznajemy losy bohaterów "Antygony " Sofoklesa. - PowerPoint PPT Presentation

Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa
Download
1 / 39

 • 433 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: Sports / Games

Scenariusz lekcji języka polskiego w gimnazjum.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Poznajemy losy bohaterów "Antygony " Sofoklesa.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

Poznajemy losy bohaterw Antygony Sofoklesa


Sofokles

Sofokles

 • Grecki poeta tragik, nalecy do twrcw tragedii zotego wieku.

 • Urodzi si w podateskiej wsi Kolonos okoo roku 496 p.n.e.(umar w 406 r. p.n.e.)

 • Pochodzi z zamonego mieszczastwa. By starannie wyksztacony.

 • W modoci zdoby sobie saw jako aktor.


Antygona

Antygona

 • Naley do najwczeniejszych spord siedmiu ocalaych tragedii Sofoklesa

 • Powstaa najprawdopodobniej w latach 442 - 440 p.n.e.

 • Tematyka siga do mitu o dziejach rodu Labdakidw


Bohaterowie tragedii

Bohaterowie tragedii

 • Antygona crka Edypa

 • Ismena jej siostra

 • Chr tebaskich starcw

 • Kreon krl Teb

 • Stranik

 • Hajmon syn Kreona

 • Tyrezjasz wrbita

 • Posaniec

 • Eurydyka ona Kreona


Dzieje edypa

Dzieje Edypa

 • Wedug mitologii greckiej, by synem Lajosa i Jokasty. Wyrocznia oznajmia Lajosowi, e zostanie zamordowany przez swojego syna, ktry pniej polubi wasn matk.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Wiadomo spowodowaa, e Lajos nakaza swojemu sucemu, aby zostawi go w grach. Na nieszczcie Lajosa, sucy mia zbyt dobre serce, dlatego przekaza EDYPA pasterzom, ktrzy zanieli go do bezdzietnego krla Polibosa.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Po kilkunastu latach Edyp uda si do wyroczni delfickiej, ktra powiedziaa mu tak sam przepowiedni, jak Lajosowi.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Przeraony uda si w odleg krain, aby nie dopuci do owej tragedii.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • W grach spotka starca, ktry nie chcia mu ustpi na drodze, przez co doszo bjki, w ktrej zgin mczyzna, ktry by prawdziwym ojcem Edypa, Lajosem.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Edyp dotar do Teb, ktrymi rzdzi Kreon, a w miecie grasowa okrutny potwr Sfinks.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Dziki swojej wiedzy rozwiza zagadk, ktr zada mu Sfinks, przez co zosta wybrany na krla Teb.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Edyp otrzyma w nagrod rwnie rk Jokasty, z ktr mia dwch synw (Polinejkesa i Eteoklesa), a take dwie crki (Antygon i Ismen).


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

od ktrego dowiedzia si, i jest to kara za ojcobjstwo i kazirodztwo.

 • W miecie dochodzio do coraz wikszych nieszcz, co sprawio przybycie wrbity,


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • W rozpaczy olepi si i uda si na wygnanie, natomiast Jokastapopenia samobjstwo.


Do ostatnich dni edypem opiekowa a si c rka antygona

Do ostatnich dni Edypem opiekowaa si crka Antygona


Jak my lisz

Jak mylisz?...

 • Co przesdzio o tragicznych losach Edypa?

 • Jak ludzie prbowali oszuka przeznaczenie?

 • Czym skoczyy si te prby?

 • Jaki dostrzegacie zwizek midzy losami Edypa i jego dzieci?

 • Jak sadzicie, czy losy dzieci Edypa mogyby si potoczy inaczej? Uzasadnijcie swoje opinie.


Przedakcja tragedii

Kadmos zaoyciel rodu

Labkados

Przedakcja tragedii

Lajos + Jokasta

Syn Edyp na dworze krla Koryntu

Przepowiednia wyroczni

Edyp zabija Lajosa i eni si z Jokast

Historia rodu Antygony

Eteokles

Polinejkes

Antygona

Ismena


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Edyp poznaje prawd o swoich rodzicach:

 • Jokasta zabija si, Edyp olepia si.

 • Wadz przejmuj synowie Edypa.

 • W wyniku sporu o wadze Polinik przegnany

  przez brata opuszcza ojczyzn.

 • Polinik wraca na czele wojsk i atakuje Teby.

 • W wyniku bratobjczego pojedynku

  gin obaj bracia.

 • Wadze w Tebach przejmuje Kreon

  brat Jokasty


Czas i miejsce akcji

Czas i miejsce akcji

 • Czasy mityczne, akcja rozgrywa w cigu jednego dnia, przed paacem krlewskim w Tebach


Prologos

Prologos

 • Antygona, przed witem, spotyka si ze swoj modsz siostr Ismen i informuje j o rozkazie, ktry wyda wadca. Kreon zakaza grzebania zwok ich brata Polinejkesa.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Eteokles i Polinejkespolegli w bratobjczej walce o wadz, przy czym tego drugiego uznano za zdrajc, bo z obcym wojskiem omieli si najecha na Teby.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Antygona namawia siostr do pomocy w pochwku, ale Ismena boi si zama zakaz krla.


Parodos

Parodos

Chr tebaskich Starcw pieni wychwala czyny Eteoklesa, a gani postaw Polinika najedcy i zdrajcy. Przywouje posta bogini zwycistwa - Nike, ktra wspomoga Tebaczykw w walce i przyczynia si do jego triumfu.


Epejsodion i

Epejsodion I

 • Kreon spotyka si z Rad Starcw. Mwi o koniecznoci utrzymania przez niego wadzy oraz uzasadnia swoj decyzj o pozostawieniu ciaa Polinejkesa na pastw dzikich zwierzt i ptakw.

W chwil pniej zjawia si Stranik i przekazuje ze nowiny o zamaniu rozkazu.


Stasimon i

Stasimon I

Pochwalna pie Chru na cze czowieka jako istoty rozumnej i wszechwadnej, ale niezdolnej pokona mierci.


Epejsodion ii

Epejsodion II

Przed Kreonem pojawia si pojmana przez stranika Antygona, przyznaje si do zamania prawa.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Krl decyduje si przesucha rwnie jej siostr Ismen. Ismena broni Antygony i pragnie wzi cz jej winy na siebie, ale ani Kreon, ani sama Antygona nie godz si na to.


Stasimon ii

Stasimon II

Pie Chru dotyczca nieszcz nkajcych rd Labdakidw.


Epejsodion iii

Epejsodion III

Spotkanie Hajmona z Kreonem. Syn staje w obronie narzeczonej, przypomina ojcu o zasadach demokracji ateskiej i przytacza opini ludu w sprawie Antygony.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Kreon jest nieprzebagany - decyduje o uwizieniu dziewczyny w grocie i skazaniu j na powoln agoni.


Stasimon iii

Stasimon III

Chr wykonuje hymn na cze mioci wszechpotnego uczucia, przed ktrym trudno si obroni.


Epejsodion iv

Epejsodion IV

 • Antygona poda do miejsca, gdzie ma umrze. Rozpacza z powodu skrconego ziemskiego ycia,

samotnoci oraz niemonoci realizacji osobistych planw, marze bycia on i matk.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

Godnie przyjmuje wydany na ni wyrok i gotowa jest wypeni przeznaczenie.


Stasimon iv

Stasimon IV

Chr pieni przypomina inne mityczne postacie, ktre spotka los podobny do Antygony.


Epejsodion v

Epejsodion V

Przed obliczem wadcy pojawia si niewidomy wrbita Tyrezjasz, ktry przepowiada przysze tragiczne wydarzenia.

Oznajmia, e rozkaz Kreona nie jest miy bogom. Wadca zaczyna si ba i decyduje o zmianie wyroku.


Stasimon v

Stasimon V

Chr pieni przywouje boga Dionizosa i zwraca si do niego z modlitw o pomoc.


Eksodos

Eksodos

Przybywa Posaniec i przekazuje ze nowiny: Antygona i Hajmon nie yj. Obydwoje popenili samobjstwo.

Syszc to Eurydyka, wycofuje si do krlewskich komnat i tam rwnie odbiera sobie ycie.


Poznajemy losy bohater w antygony sofoklesa

 • Kreon rozpacza po staracie najbliszych i obcia si win za tragiczny splot wydarze. Pojmuje, e zgrzeszy pych.


 • Login