Pego innovatie Naar energieneutraal wonen - PowerPoint PPT Presentation

Pego innovatie naar energieneutraal wonen
Download
1 / 15

 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pego innovatie Naar energieneutraal wonen. Dr. Ivo J. Opstelten ECN. Energiegebruik. Gemideld elektra-verbruik [kWh]. Gemiddeld aardgas-verbruik [m3]. Rollen, doelen en instrumenten. Rijksoverheid. 1.Gebouw gerelateerd EPN. 1.Gebouw gerelateerd EPN. 1.Gebouw gerelateerd EPN. CO 2.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pego innovatie Naar energieneutraal wonen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pego innovatie naar energieneutraal wonen

Pego innovatieNaar energieneutraal wonen

Dr. Ivo J. Opstelten

ECN


Energiegebruik

Energiegebruik

Gemideldelektra-verbruik [kWh]

Gemiddeldaardgas-verbruik [m3]


Rollen doelen en instrumenten

Rollen, doelen en instrumenten

Rijksoverheid

1.Gebouw gerelateerdEPN

1.Gebouw gerelateerdEPN

1.Gebouw gerelateerdEPN

CO2

Gemeenten

2. GebouwgebondenGebruikersEnergie

2. GebouwgebondenGebruikersEnergie

2. GebouwgebondenGebruikersEnergie

EPN +

3. HuishoudelijkEnergiegebruik

3. HuishoudelijkEnergieverbruik

Projectontwikkeling

4. WijkgebondenEnergiegebruik

Bewoner


Pego innovatie naar energieneutraal wonen

In stappen naar energieneutraal - nieuwbouw

45%

60%

80%

 • De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat

 • uit van niveau PeGO A:

 • 45% CO2 reductie

 • EPC ≤ 0,55


In stappen naar energieneutraal renovatie

In stappen naar energieneutraal - renovatie

45%

60%

80%

 • De UKR tender voor de PeGO Innovatie pilots gaat

 • uit van niveau PeGO A:

 • 45% CO2 reductie

 • tenminste 2 stappen labelklasse EPA (van C naar A)


Gebouwafhankelijke gebruikersenergie gage

Gebouwafhankelijke gebruikersenergie (GAGE)

Bouw- en Installatietechnische voorzieningen die het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur direct beïnvloeden en die bouwkundig en installatietechnisch in de woning kunnen worden voorzien


Huishoudelijk energiegebruik hhe

HuisHoudelijk energiegebruik (HHE)

Het door gebruik en bewoning bepaalde energie


De strategie trias energetica

De strategie - Trias energetica

Thermische isolatie, zonpassief, warmteterugwinning

STAP 1: VRAAGBEPERKING

Energievraag

STAP 2:DUURZAME ENERGIE

STAP 3:EFFICIENT FOSSIEL

WKK, HR-ketel, transport, verlichting

zon, warmtepomp, WKO

wind, biobrandstof,afvalwarmte?


Pego innovatie naar energieneutraal wonen

Gebouw concepten

Concepts

IBC = Integrated Building Concepts

CFF = Cleanest Fossil Fuels

RBE = Responsive Building Elements

Exergy concept

Conv.

Gen.

Adaptive concept

Efficient

CFF

Technology

Design strategy 

Solar concept

Low exergy

systems

Passive concept

Apply Renewable

Energy sources

Responsive building

elements

Reduction of energy demands

Conventional reduction

The IBC Energy Design Pyramid


Passiefhuis concept

Passiefhuis concept

Concept karakteristieken:

 • Maximaal energiegebruik voor verwarming 15 kWh/m2jaar

 • Maximale primaire energievraag voor alle toepassingen 120 kWh/m2jaar

 • Compacte bouwvorm en U waarden < 0.15 W/m2K

 • Passieve zonne-energie

 • Gebalanceerde ventilatie met HR wtw (vaak voldoende voor verwarming)

 • E-besparende apparatuur


Zonwoning concept

Zonwoning concept

Concept karakteristieken:

 • Zuid georienteerd (PH)

 • Zonneboiler voor warm tapwater en verwarming

 • PV

 • Warmteopslag

 • Extra aandacht voor zomer comfort (PH)


Adaptief woning concept

Adaptief woning concept

Concept karakteristieken:

 • Vraagsturing

 • Klimaatactieve bouwdelen

 • Integratie van installaties met gebouwdelen


Exergiewoning concept

Exergiewoning concept

 • Exergie > kwaliteit van de energiedrager

 • Ruimteverwarming laagwaardige energie

  Concept karakteristieken:

 • Lage tot zeer lage temperaturen van warmtelevering (dicht bij ruimtetemperatuur)

 • (Z)LTV afgiftesystemen, gecombineerd voor verwarmen en koelen

 • Management en uitnutting energiestromen

 • Optimalisering installaties en toepassing DE

 • Warmte (koude) opslag


Huishoudelijk energiegebruik energiehypotheek woonlastengarantie

Input variabelen

Ontwerp

Ontwerp 1

Ontwerp 2

Input j

Input 1

Input n

Huishoudelijk energiegebruik: energiehypotheek/woonlastengarantie

Probabilistische benadering

Uitkomst

Ontwerp 1

Gem. 1

Ontwerp 2

TRNSYS

Bewonersprofielen

Gem. 2

Limiet

Woonlasten €

 Nader te ontwikkelen: Protocol, uitgangspunten, en rapportagemodel


Commissioning kwaliteitsborging

Commissioning/kwaliteitsborging

Publiek-Privaat Bouwteam

Controle van component

en conceptkwaliteit

Prestaties regelen in contracten met onderaannemers

Toetsing op gemaakte (prestatie) afspraken


 • Login