Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám - PowerPoint PPT Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Download
1 / 13

 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996. Zákon zachování hybnosti a jeho důsledky. podle 3. Newtonova zákona- zákona akce a reakce na sebe působí dvě tělesa stejně velkými opačnými silami F 1 =-F 2

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996


Z kon zachov n hybnosti a jeho d sledky

Zákon zachování hybnosti a jeho důsledky


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

 • podle 3. Newtonova zákona- zákona akce a reakce na sebe působí dvě tělesa stejně velkými opačnými silami

 • F1=-F2

 • na tělesa nepůsobí žádné jiné síly

 • soustava je izolovaná

 • budeme se zabývat působením vzájemných sil (akce a reakce) na celkovou hybnost soustavy

 • hybnost je vektorová veličina

 • hybnost soustavy je vektorovým součtem hybností jednotlivých těles


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

 • síla F1 působí na první těleso a hybnost se působením této síly změní

 • síla F2 působí na první těleso a hybnost se působením této síly změní

 • čas působení síly je stejný

 • z rovnosti sil vyplývá rovnost změn hybností


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

 • změny hybnosti dvou těles jsou stejně velké, ale mají opačný směr

 • změna hybnosti (rozdíl koncové a počáteční hybnosti tělesa)

 • po dosazení dostáváme:

 • upravíme:


Z kon zachov n hybnosti zzh

zákon zachování hybnosti (ZZH)

 • celková hybnost izolované soustavy se nemění

 • součet hybností těles na počátku a součet hybností těles po působení síly je stejný

 • zákon zachování hybnosti platí i pro soustavu více než dvou izolovaných těles

 • celková hybnost soustavy je konstantní


Zzh vyj d en hmotnost a rychlost

ZZH vyjádřený hmotností a rychlostí

 • vyjádříme-li hybnost pomocí rychlosti a hmotnosti těles

 • můžeme vyjádřit zákon zachování hybnosti

  • změna hybnosti jsou u obou těles stejně velké

  • změna rychlosti závisí na poměru hmotností

 • POKUS


V ukov materi l zpracov n v r mci projektu eu pen ze kol m

 • budou-li počáteční rychlosti těles nulové

 • dostáváme poměr mezi rychlostí a hmotností

  • rychlosti vozíčků jsou v opačném poměru než jejich hmotnosti

  • bude-li hmotnost prvního vozíčku dvojnásobná (2m1=m2)

  • bude rychlost druhého vozíčku dvakrát větší (v2=2v1)


Vyu it z kona zachov n hybnosti v praxi

využití zákona zachování hybnosti v praxi

 • raketové motory, turbíny, zpětný náraz při výstřelu zbraně

 • Heronova baňka

 • hadice odklánějící se při puštění vody


1 p klad

1. příklad

 • Střela o hmotnosti 20 gramů je vystřelena z pušky o hmotnosti 4 kg rychlostí 800 m·s-1. Vypočítejte zpětnou rychlost pušky.

 • zápis:

  • m1=20 g= 0,02 kg

  • v1= 800 m·s-1

  • m2= 4kg

  • v2= ? m·s-1

 • výpočet:


2 p klad

2. příklad

 • Jak velkou silou udeřil hokejista do stojícího puku o hmotnosti 200gramů, jestliže puk nabyl rychlost 72 km·h-1? Doba působení síly byla 0,01sekudy.

 • zápis:

  • m=200 g= 0,2 kg

  • v= 72 km·h-1 = 20 m·s-1

  • t= 0,01s

  • F= ? N

 • výpočet:


Zdroje a pou it literatura

Zdroje a použitá literatura

 • Pokus

  • FYZ WEB. Rázostroj [online]. [cit. 23.10.2013]. Dostupný na WWW: http://fyzweb.cz/materialy/videopokusy/POKUSY/RAZOSTROJ/INDEX.HTM

 • Obrázky

  • SEIFERT, Robert. Diplomová práce Vybrané fyzikální demonstrace z mechaniky [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://physics.ujep.cz/~rseifert/oldweb/dipl/diplomka.html

  • NABLA.CZ. Zákon zachování hybnosti [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika/zakon-zachovani-hybnosti.php

 • BEDNAŘÍK, Milan; ŠIROKÁ, Miroslava, BUJOK; Petr: Fyzika pro gymnázia- Mechanika. Praha: Prometheus, 1994, ISBN 80-901619-3-6.

 • LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika I pro střední školy. Praha: Prometheus, 2012, ISBN 978-80-7196-428-5.


 • Login