Primal Pictures:
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Primal Pictures: 3 Boyutlu İnteraktif İnsan Anatomisi Güneş Kara Voogt PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Primal Pictures: 3 Boyutlu İnteraktif İnsan Anatomisi Güneş Kara Voogt EKUAL Toplantısı 24 Mayıs 2011 , Antalya. Just married!!!. Primal Pictures. Nedir ? Kimler hangi alanlarda kullan ır ? Modülleri nelerdir ? Özellikleri ve yararları Satış modeli Demo. Primal Pictures.

Download Presentation

Primal Pictures: 3 Boyutlu İnteraktif İnsan Anatomisi Güneş Kara Voogt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Primal pictures 3 boyutlu nteraktif nsan anatomisi g ne kara voogt

Primal Pictures: 3 Boyutlu İnteraktif İnsan Anatomisi

Güneş Kara Voogt

EKUAL Toplantısı 24 Mayıs 2011, Antalya


Just married

Just married!!!


Primal pictures

Primal Pictures

 • Nedir?

 • Kimler hangi alanlarda kullanır?

 • Modülleri nelerdir?

 • Özellikleri ve yararları

 • Satış modeli

 • Demo


Primal pictures1

Primal Pictures

 • İnteraktif 3 boyutlu insan anatomisi

 • Kullananı etkin ve seri bir şekilde eğiten uygulamalı, pratik, araştırma ve eğitim malzemesidir

 • 7,000 anatomi modeli 2-3 milyon imaj ve binlerce film, MR, animasyon içerir

 • Modeller vücudun organları, bölgeleri veya anatomi sistemlerine göre ele alınır

 • Modeller taranmış gerçek verilerden oluşmuştur (farklı insanlar ve kadavralar kullanılmıştır)


Primal pictures kim ler kullan r

Primal Pictures: Kimler Kullanır?

 • Ögretimüyeleri

 • Tıp öğrencileri

 • Hemşireler

 • Dişhekimleri& eğitiminigörenler

 • Cerrahlar

 • Fizikterapiuzmanları

 • Sporterapiuzmanları

 • Akupunktur uzmanları ...


Primal pictures kullan lan alanlar

Primal Pictures: Kullanılan alanlar?

 • Aşağıda verilen alanlarda çalışan herkes

  • Acupuncture- Nursing

  • Allied Health- Neuroanatomy

  • Anatomy- Orthopaedics

  • Dentistry- Paediatrics

  • Exercise Science- Physical Therapy

  • Gynaecology- Physiology

  • Hand therapy - Rehabilitation

  • Kinesiology- Sports Medicine

  • Massage Therapy- Sports Sciences

  • Medicine- Surgery


Primal pictures mod lleri

Primal Pictures: Modülleri

 • Ana modüller:

  • Regional Edition

  • Systemic Edition

 • Özel başlıklar

  • Anatomy for Acupuncture

  • Anatomy for Pilates

  • Anatomy for Trains

  • Interactive Hand Therapy

  • Interactive Spine Clinical Edition

  • Interactive Spine Chiropractic Edition

  • Dentistry Module


Primal pictures regional edition

Primal Pictures: Regional Edition

 • 9 detaylı modülden oluşur

  • Baş & Boyun

  • Omurga

  • Göğüs kafesi & Batın

  • Pelvis & Perineum

  • Omuz

  • Kalça

  • Ayak

  • El

  • Diz


Primal pictures systemic edisyon

Primal Pictures: Systemic Edisyon

İnsanbedenini 15 sisteme ayırır:

 • Anatomical language- Endocrine Systems

 • Skeletal System - Respiratory System

 • Muscular System- Digestive System

 • Surface Anatomy- Hepatic System

 • Cardiovascular System- Urinary System

 • Lymphatic System- Reproductive System

 • Nervous System- Integumentary System


B lgesel veya sistemik anatom i

Bölgesel veya Sistemik Anatomi

 • Farklılıklar

  • Bölgesel anatomi insan vücudunun belirli kısımlarını kapsamaktadır (baş, diz, omuz vb.)

  • Sistemik anatomi, vücuttaki genel sistemleri incelemektedir (kas ve sinir sitemi vb.)

 • Tıp fakültelerinin çoğu sistemler ile insan anatomisini incelerken bazı ülkelerde eğitim her ikisinide içerir


3d real time dentistry

3D Real-time Dentistry

 • Program kullananın dişler, kemikler, kanallar, damarlar, sinirler, salgıbezleri, kaslarvekaplamalareklemesineveyaçıkarmasınaolanak tanır

 • Kullanıcı heraçıdanseçilen modelleriveyayapılarıgörebilir

 • Konuylailgilimetnikullanıcıtıkladığızamangösterir

 • Çok hızlıdır, modeller kullancıbilgisayarındanidareedilir


Primal pictures zellikleri ve yararlar

Primal Pictures: Özellikleriveyararları

 • Kolayöğrenmevekullanım

 • Soyulabılenkatmanlar, 360 derece dönebilenmodeller

 • Soyulankatmanları orjinalhalinegetirebilme

 • Kasların fonksiyonlarınıanimasyonlarve 3 boyutlumodellerleinteraktifolarakverir

 • MR kesitlerini 3B örneklerilekarşılaştırır

 • İmaj, metin, film veanimasyonlarıkullanaraksunumhazırlamayaelverişlidir(PowerPoint)

 • İmajlar, animasyonlar, film, slaytvemetinarasındakolaygeçişimkanı

 • İnteraktif fonksiyonlar


Primal pictures zellikleri ve yararlar1

Primal Pictures: Özellikleri ve yararları

 • 750 üzerinde kurum tarafından kullanılmaktadır

 • 100 en önemli tıp fakultesinden 75’i abonedir

  • Harvard, Thomas Jefferson, Tufts, Tokyo, Imperial, Peninsular, Oxford ve İngiltere tıp fakültelerinin hepsi

 • Metinlere katkıda bulunan kurumlar

  • Royal college of Surgeons of England, Imperial College London, King’s College London, University College London.


Eri im sayfas

Erişimsayfası


E itim sayfas nas l i ledi ini retir

Eğitim sayfası– nasıl işlediğini öğretir


Ana sayfa

Ana Sayfa


Primal pictures 3 boyutlu nteraktif nsan anatomisi g ne kara voogt

Contents/Search, Index, bookmarks

Contents Navigation

Descriptive Text and Links

View and Structure Browsing

Layers/Slices, Rotation and Zoom


Contents search index bookmarks

Contents/Search, Index, Bookmarks


Katlar rota sy on zoom ve g r n m

Katlar, Rotasyon, Zoom ve Görünüm


Cross section of a molar browsing

Cross Section of a Molar (browsing)


Mri ve model

MRI veModel


Sl ayt 1

Slayt 1


Sl ayt 2

Slayt 2


Clipler

Clipler


Anima syonlar

Animasyonlar


Dentistry

Dentistry


Tarama rne i gingivitis

Tarama örneği - “Gingivitis”


Primal pictures mod elleri erik

Primal Pictures Modelleri – İçerik


Primal pictures mod elleri erik1

Primal Pictures Modelleri – İçerik

Specialty Titles: Radiology


Primal pictures mod elleri erik2

Primal Pictures Modelleri – İçerik

Surgery Titles: Hip Arthroplasty


Primal pictures mod elleri erik3

Primal Pictures Modelleri – İçerik

Sports Injuries : diz kazaları


Primal pictures mod elleri erik4

Primal Pictures Modelleri – İçerik

Regional Anatomy: El


Primal pictures mod elleri erik5

Primal Pictures Modelleri – İçerik

Systemic Anatomy: Menü


Primal pictures mod elleri erik6

Primal Pictures Modelleri – İçerik

Systemic Anatomy: System


Sat modeli

Satış modeli

 • Abonelik

 • Perpetual - Satın alma

 • Limitli ve limitsiz kullanım

 • Modüler veya bütün

 • Kullanımın en yoğun olduğu dönem için kullanım limiti belirlemeye uygun

 • Deneme erisimi ve eğitim


Primal pictures live demonstration

Primal Pictures: Live Demonstration

Primal Pictures Live Demo


Ovidmd proposition highlights

OvidMD Proposition Highlights

 • Kutuphaneciler

  • Kütüphanekaynaklarınakullanımı artırır

  • Doktorların tedavi ve teşhis suresince karşılaştıkları sorulara kolay ve çabuk yanıt verir

  • Klinik soruların yanıtlarına, güncel ve güvenilir kanıta dayalı araştırma kaynakları kullanarak erişim sağlar

 • Doktorlar

  • OvidMDdoktorların klinik sorularına hızlı yanıt verir

  • Hastasına kanıta dayalı teşhis ve tedavide anında cevap verir

  • Kanıta dayalı bilgiyi kapsamlı araştırma kaynaklarına link vererek de destekler

  • Bütün kütüphane kaynaklarına tek bir noktadan erişim


Ana sayfa tarama alan

Ana Sayfa – Taramaalanı


Ana sayfa1

Ana Sayfa


Http www ovid com http resourcecentre ovidsp com

http://www.ovid.comhttp://resourcecentre.ovidsp.com

Detaylı bilgi için adresler:


Te ekk rler

Teşekkürler


 • Login