SKULDERUNDERS GELSE OG UDREDNING - er det s sv rt

DownloadSKULDERUNDERS GELSE OG UDREDNING - er det s sv rt

Advertisement
Download Presentation
Comments
nam
From:
|  
(210) |   (0) |   (0)
Views: 121 | Added: 26-04-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
GRUPPERING. ROTATOR CUFF L
SKULDERUNDERS GELSE OG UDREDNING - er det s sv rt

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. SKULDERUNDERS?GELSE OG UDREDNING - er det s? sv?rt? Beskrivelse af skulderpatologi Gruppering Unders?gelsesmetoder Behandling konservativ/operativ Henvisning: Diskussion ?Den gode henvisning?- set med mine ?jne!

2. GRUPPERING ROTATOR CUFF L?SIONER SKULDERLUKSATION IMPINGEMENT BICEPS SENE PATOLOGI FROZEN SHOULDER

3. Rotator cuff l?sioner L?sioner p? traumatisk eller degenerativ basis. Skuldermuskler: ?Eksterne muskler?- M. Deltoideus, M. Teres Major. Rotator cuff: Subscapularis - Indadrotator Supraspinatus - Abduktion, holder caput mod cavitas Infraspinatus - Udadrotator Teres Minor - Udadrotator

4. HYPPIGSTE TRAUME MEKANISME Fald hvor der gribes ud, med deraf f?lgende tr?k i armen. ?Uventet? tyngde ved l?ft I forbindelse med luksation. Skelnen mellem en i forvejen degenereret skulder og den unge st?rke skulder, idet tidshorisonten for behandling er forskellig.

5. HYPPIGSTE L?SION Supraspinatus Subscapularis F?lger: Akut nedsat aktiv bev?gelighed, hovedsageligt indenfor aktuelle muskels omr?de. Smerter.

6. SKULDERLUKSATION F?rste gangs traumatisk - alle Habituel skulderluksation - yngre Subluksation(hypermobilitet) ? yngre, kvinder F?lger (efter reponering): Instabilitet og smerter, evt. artrose p? l?ngere sigt.

7. IMPINGEMENT Oss?s Bursitis subacromiale Tendinitis; supraspinatus, infraspinatus ?rsag: AC-leds artrose, irritativ tilstand i rotator cuff., sequelae til mindre rotatorcuff tear. F?lger: Smerter ved l?ft af arm over skulderh?jde, evt. ogs? smerter i hvile og om natten.

8. BICEPS SENE PATOLOGI Ruptur caput longum, akut/degenerativ Luksation/subluksation ?rsag: L?ft eller tr?k . Evt. kombineret med rotator cuff l?sion. F?lger: ?Skipper Skr?k arm? ved akut ruptur. Nedsat fleksion, smerter sv.t. sulcus, evt. fornemmelse af klik ved rotation.

9. FROZEN SHOULDER Symptom kompleks med udtalte subakut indtr?dende smerter, med deraf f?lgende nedsat bev?gelighed(smertebetinget) i alle planer. Over tid reduceres smerterne og der indtr?der en stivhed i leddet, som f?lge af kapselskrumpning. ?rsag: Langvarig skulderproblematik fx impingement, kirurgi, idiopatisk.

10. UNDERS?GELSESMETODER UDREDNING Specifikke tests: Rotator cuff: Droparm, manglende evne til at holde abduktion(supraspin.), manglende evne til at holde i udadrotation(infraspin.), manglende evne til at holde h?nd i l?nderyg(indadrotation=subscapularis) Labrum test(seq. luksation): O`Brian , forreste apprehension, positiv relocation.

11. UNDERS?GELSESMETODER UDREDNING Impingement: Hawkin`s test, injektions test, positiv smertebue (painful arc). AC-leds artrose: Pos. Cross-over test. Biceps sene patologi: Yergerson`s test, instabilitets test af caput longum i sulcus

12. BILLEDDIAGNOSTIK Konventionel r?ngten(ac-ledsartrose, acromion type II-III) UL-scanning( rotator cuff, impingement) MR-scanning(rotatorcuff) MR-artrografi(labrum)

13. BEHANDLING Rotator cuff: Akut , < 65 ?r = suturering indenfor 6-8 uger Degenerativ m. smerter = dekompression, bicepssene tenotomi / konservativ. Henvises hvis smerterne ikke aftager til acceptabelt niveau.

14. SKULDERLUKSATION gang traumatisk: Konservativ, hvis ingen mistanke om st?rre avulsion fra cavitas(bony Bancard) . Fix. Mitella 1-3 uger, fysioterapi. Ved samtidig fraktur i cavitas evt. operation Habituel skulderluxsation: Ved manglende effekt af tr?ning(= fortsat smerter el. instabilitetssymp.) eller h?jt demand =stabiliserende opr.

15. IMPINGEMENT 50/50 KONSERVATIV= Nedadstabiliserende tr?ning via fysioterapeut + subacromiel blokade 2-3 stk. med 6 ugers interval. Information til pt. om den gode prognose, men samtidig viden/erkendelse af at der vil v?re tendens til fortsat smerter/ irritation ved overbelastning. OPERATIV= Dekompression, AC.-leds resektion, genoptr?ning 3-4 mdr. Samme information som ovenst?ende.

16. BICEPSSENE PATOLOGI Tendinit = konservativ evt. blokade Degeneration evt. partiel ruptur = tenotomi Luxation = tenodese, > 60 tenotomi.

17. FROZEN SHOULDER Prim?rt smertebehandling, dvs. NSAID(1 x 3 dgl.) og blokade(1-2 over 1-2 uger) 2-3 uger fortsat smerte behandling, begyndende fysioterapi, passivt ledede ?velser 4-5 uger fortsat smerte behandling, aktivt ledede ?velser hvis muligt Hvis kapselstramning trods relevant behandling prim?rt, kan der foretages operativ kapselrelease.

18. HENVISNING Anamnese akut traume/gradvis historik Radiologi rgt.? UL ? Tidligere Hvor? ASA klassifikation H?JRE/VENSTRE

19. HENVISNING Hvem akut? Luksation- der ikke g?r p? skadestue! Hvem subakut? Rotatorcuff l?sion < 65 ?r hvis tidligere rask skulder. Bedste resultat ved operation indenfor 6-8 uger efter traume. AC-leds luxation grad IV, ingen helingsmulighed

20. HENVISNING ikke akut F?lgende kan behandles i praksis prim?rt: Impingement blokade + fys. Biceps tendinit ? Supraspinatus tendinit ? F?lgende henvises til tr?ning og artroskopisk amb.: Habituel skulderluksation

21. SP?RGSM?L Hvor mange kan l?gge en subacromiel blokade?

22. SP?RGSM?L Hvad ?nsker I for vores f?lles patienter?

23. HENVISNING Stort ?nske: Alle patienter(fraset luxation) har f?et taget r?ngten og f?et foretaget UL-scanning f?r henvisning. Hvorfor: Letter patientens forl?b, idet hurtigere diagnosticering og planl?gning af behandling kan iv?rks?ttes. FUS . ASA klassifikation p?f?rt henvisning


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro