Download

SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING - er det så svært?


Advertisement
/ 23 []
Download Presentation
Comments
nam
From:
|  
(1192) |   (0) |   (0)
Views: 154 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING - er det så svært?. Beskrivelse af skulderpatologi Gruppering Undersøgelsesmetoder Behandling konservativ/operativ Henvisning: Diskussion ”Den gode henvisning”- set med mine øjne!. GRUPPERING. ROTATOR CUFF LÆSIONER SKULDERLUKSATION IMPINGEMENT
SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING - er det så svært?

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skulderunders gelse og udredning er det s sv rt l.jpgSlide 1

SKULDERUNDERSØGELSE OG UDREDNING- er det så svært?

Beskrivelse af skulderpatologi

Gruppering

Undersøgelsesmetoder

Behandling konservativ/operativ

Henvisning: Diskussion ”Den gode henvisning”- set med mine øjne!

Gruppering l.jpgSlide 2

GRUPPERING

 • ROTATOR CUFF LÆSIONER

 • SKULDERLUKSATION

 • IMPINGEMENT

 • BICEPS SENE PATOLOGI

 • FROZEN SHOULDER

Rotator cuff l sioner l.jpgSlide 3

Rotatorcuff læsioner

Læsioner på traumatisk eller degenerativ basis.

Skuldermuskler:

”Eksterne muskler”- M. Deltoideus, M. Teres Major.

Rotatorcuff:

Subscapularis - Indadrotator

Supraspinatus - Abduktion, holder caput mod cavitas

Infraspinatus - Udadrotator

TeresMinor - Udadrotator

Hyppigste traume mekanisme l.jpgSlide 4

HYPPIGSTE TRAUME MEKANISME

 • Fald hvor der gribes ud, med deraf følgende træk i armen.

 • ”Uventet” tyngde ved løft

 • I forbindelse med luksation.

  Skelnen mellem en i forvejen degenereret skulder og den unge stærke skulder, idet tidshorisonten for behandling er forskellig.

Hyppigste l sion l.jpgSlide 5

HYPPIGSTE LÆSION

 • Supraspinatus

 • Subscapularis

  Følger:

  Akut nedsat aktiv bevægelighed, hovedsageligt indenfor aktuelle muskels område. Smerter.

Skulderluksation l.jpgSlide 6

SKULDERLUKSATION

 • Første gangs traumatisk - alle

 • Habituel skulderluksation - yngre

 • Subluksation(hypermobilitet) – yngre, kvinder

  Følger (efter reponering):

  Instabilitet og smerter, evt. artrose på længere sigt.

Impingement l.jpgSlide 7

IMPINGEMENT

 • Ossøs

 • Bursitissubacromiale

 • Tendinitis; supraspinatus, infraspinatus

  Årsag: AC-ledsartrose, irritativ tilstand i rotatorcuff., sequelae til mindre rotatorcufftear.

  Følger: Smerter ved løft af arm over skulderhøjde, evt. også smerter i hvile og om natten.

Biceps sene patologi l.jpgSlide 8

BICEPS SENE PATOLOGI

 • Ruptur caputlongum, akut/degenerativ

 • Luksation/subluksation

  Årsag: Løft eller træk . Evt. kombineret med rotatorcuff læsion.

  Følger: ”Skipper Skræk arm” ved akut ruptur.

  Nedsat fleksion, smerter sv.t. sulcus, evt. fornemmelse af klik ved rotation.

Frozen shoulder l.jpgSlide 9

FROZEN SHOULDER

 • Symptom kompleks med udtalte subakut indtrædende smerter, med deraf følgende nedsat bevægelighed(smertebetinget) i alle planer. Over tid reduceres smerterne og der indtræder en stivhed i leddet, som følge af kapselskrumpning.

  Årsag: Langvarig skulderproblematik fx impingement, kirurgi, idiopatisk.

Unders gelsesmetoder udredning l.jpgSlide 10

UNDERSØGELSESMETODERUDREDNING

Specifikke tests:

Rotatorcuff: Droparm, manglende evne til at holde abduktion(supraspin.), manglende evne til at holde i udadrotation(infraspin.), manglende evne til at holde hånd i lænderyg(indadrotation=subscapularis)

Labrum test(seq. luksation): O`Brian , forreste apprehension, positiv relocation.

Unders gelsesmetoder udredning11 l.jpgSlide 11

UNDERSØGELSESMETODERUDREDNING

Impingement: Hawkin`s test, injektions test, positiv smertebue (painfularc).

AC-ledsartrose: Pos. Cross-over test.

Biceps sene patologi: Yergerson`s test, instabilitets test af caputlongum i sulcus

Billeddiagnostik l.jpgSlide 12

BILLEDDIAGNOSTIK

 • Konventionel røngten(ac-ledsartrose, acromion type II-III)

 • UL-scanning( rotatorcuff, impingement)

 • MR-scanning(rotatorcuff)

 • MR-artrografi(labrum)

Behandling l.jpgSlide 13

BEHANDLING

Rotatorcuff:

Akut , < 65 år = suturering indenfor 6-8 uger

Degenerativ m. smerter = dekompression, bicepssenetenotomi / konservativ. Henvises hvis smerterne ikke aftager til acceptabelt niveau.

Skulderluksation14 l.jpgSlide 14

SKULDERLUKSATION

 • gang traumatisk:

  Konservativ, hvis ingen mistanke om større avulsion fra cavitas(bonyBancard) . Fix. Mitella 1-3 uger, fysioterapi.

  Ved samtidig fraktur i cavitas evt. operation

  Habituel skulderluxsation:

  Ved manglende effekt af træning(= fortsat smerter el. instabilitetssymp.) eller højt demand =stabiliserende opr.

Impingement15 l.jpgSlide 15

IMPINGEMENT

50/50

KONSERVATIV= Nedadstabiliserende træning via fysioterapeut + subacromiel blokade 2-3 stk. med 6 ugers interval. Information til pt. om den gode prognose, men samtidig viden/erkendelse af at der vil være tendens til fortsat smerter/ irritation ved overbelastning.

OPERATIV= Dekompression, AC.-ledsresektion, genoptræning 3-4 mdr. Samme information som ovenstående.

Bicepssene patologi l.jpgSlide 16

BICEPSSENE PATOLOGI

Tendinit = konservativ evt. blokade

Degeneration evt. partiel ruptur = tenotomi

Luxation = tenodese, > 60 tenotomi.

Frozen shoulder17 l.jpgSlide 17

FROZEN SHOULDER

Primært smertebehandling, dvs. NSAID(1 x 3 dgl.) og blokade(1-2 over 1-2 uger)

2-3 uger fortsat smerte behandling, begyndende fysioterapi, passivt ledede øvelser

4-5 uger fortsat smerte behandling, aktivt ledede øvelser hvis muligt

Hvis kapselstramning trods relevant behandling primært, kan der foretages operativ kapselrelease.

Henvisning l.jpgSlide 18

HENVISNING

 • Anamnese akut traume/gradvis historik

 • Radiologi rgt.? UL ?

 • Tidligere Hvor?

 • ASA klassifikation

  HØJRE/VENSTRE

Henvisning19 l.jpgSlide 19

HENVISNING

Hvem akut?

Luksation-der ikke går på skadestue!

Hvem subakut?

Rotatorcuff læsion < 65 år hvis tidligere rask skulder. Bedste resultat ved operation indenfor 6-8 uger efter traume.

AC-ledsluxation grad IV, ingen helingsmulighed

Henvisning ikke akut l.jpgSlide 20

HENVISNINGikke akut

Følgende kan behandles i praksis primært:

Impingement blokade + fys.

Biceps tendinit ”

Supraspinatustendinit ”

Følgende henvises til træning og artroskopiskamb.:

Habituel skulderluksation

Sp rgsm l l.jpgSlide 21

SPØRGSMÅL

Hvor mange kan lægge en subacromiel blokade?

Sp rgsm l22 l.jpgSlide 22

SPØRGSMÅL

Hvad ønsker I for vores fælles patienter?

Henvisning23 l.jpgSlide 23

HENVISNING

Stort ønske:

Alle patienter(fraset luxation) har fået taget røngten og fået foretaget UL-scanning før henvisning.

Hvorfor:

Letter patientens forløb, idet hurtigere diagnosticering og planlægning af behandling kan iværksættes. FUS .

ASA klassifikation påført henvisning


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro