Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten? - PowerPoint PPT Presentation

Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten
Download
1 / 16

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten?. Linus Salö. 3 DELAR. Språket i avhandlingarna Språket i undervisningen Lärosätenas språkdokument. Språket i avhandlingar 1920 till 2000. Procentuell andel av totala antalet.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten

Parallellspråkigheten i Sverige– går den framåt eller bakåt vid universiteten?

Linus Salö


3 delar

3 DELAR

 • Språket i avhandlingarna

 • Språket i undervisningen

 • Lärosätenas språkdokument


Spr ket i avhandlingar 1920 till 2000 procentuell andel av totala antalet

Språket i avhandlingar 1920 till 2000. Procentuell andel av totala antalet.


Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten

Engelskspråkiga avhandlingar inom tre ämnesområden 1978 till 2008. Medelvärde för procentuell andel av det totala antalet.


Antal avhandlingar p svenska och engelska 2008 inom 16 mneskategorier

Antal avhandlingar på svenska och engelska 2008 inom 16 ämneskategorier.


Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten

Sammanfattning på svenska i sex ämneskategoriers engelskspråkiga avhandlingar 2004 till 2008. Procentuell andel av det totala antalet.


3 delar1

3 DELAR

 • Språket i avhandlingarna

 • Språket i undervisningen

 • Lärosätenas språkdokument


Antal in och utresande studenter l s ren 1998 1999 till 2007 2008

Antal in- och utresande studenter läsåren 1998/1999 till 2007/2008.


Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten

Antal program med svenska och engelska som undervisningsspråk på master- och magisternivå 2008 och 2009.


Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten

Engelskspråkiga program på avancerad nivå fördelade på utbildningsområde 2008. Procentuell andel av det totala antalet. Från Högskoleverket (2008).


3 delar2

3 DELAR

 • Språket i avhandlingarna

 • Språket i undervisningen

 • Lärosätenas språkdokument


Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten

 • 9 lärosäten hade ett språkdokument

 • 28 lärosäten hade inget språkdokument

 • 2 enskilda fakulteter hade språkdokument


Tendenser publiceringsspr k

Tendenser: publiceringsspråk

 • Engelskspråkiga avhandlingar dominerar lika mycket nu som på mitten av 1990-talet.

 • Fler och fler engelskspråkiga avhandlingar får sammanfattning på svenska – men två tredjedelar saknar fortfarande.

 • Citeringsindex i internationella tidskrifter ges allt mer vikt.


Tendenser undervisningsspr k

Tendenser: undervisningsspråk

Mer och mer undervisning ges med engelska som (nominellt) undervisningsspråk, men

 • pedagogiska problem uppmärksammas i allt högre grad och

 • avgiftsbelagd undervisning för studenter utanför EU kan förändra läget.


Tendenser spr kdokument

Tendenser: språkdokument

Fler och fler lärosäten tar fram språkdokument, men

 • det generella mönstret är att parallellspråkighet främst ges vikt på grundnivå och

 • implementeringen haltar; de lärosäten som kräver svenskspråkig sammanfattning har inte högre andel än de andra.


Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten1

Parallellspråkigheten i Sverige– går den framåt eller bakåt vid universiteten?

Linus Salö


 • Login