Parallellspr kigheten i sverige g r den fram t eller bak t vid universiteten
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten? PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten?. Linus Salö. 3 DELAR. Språket i avhandlingarna Språket i undervisningen Lärosätenas språkdokument. Språket i avhandlingar 1920 till 2000. Procentuell andel av totala antalet.

Download Presentation

Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Parallellspråkigheten i Sverige– går den framåt eller bakåt vid universiteten?

Linus Salö


3 DELAR

 • Språket i avhandlingarna

 • Språket i undervisningen

 • Lärosätenas språkdokument


Språket i avhandlingar 1920 till 2000. Procentuell andel av totala antalet.


Engelskspråkiga avhandlingar inom tre ämnesområden 1978 till 2008. Medelvärde för procentuell andel av det totala antalet.


Antal avhandlingar på svenska och engelska 2008 inom 16 ämneskategorier.


Sammanfattning på svenska i sex ämneskategoriers engelskspråkiga avhandlingar 2004 till 2008. Procentuell andel av det totala antalet.


3 DELAR

 • Språket i avhandlingarna

 • Språket i undervisningen

 • Lärosätenas språkdokument


Antal in- och utresande studenter läsåren 1998/1999 till 2007/2008.


Antal program med svenska och engelska som undervisningsspråk på master- och magisternivå 2008 och 2009.


Engelskspråkiga program på avancerad nivå fördelade på utbildningsområde 2008. Procentuell andel av det totala antalet. Från Högskoleverket (2008).


3 DELAR

 • Språket i avhandlingarna

 • Språket i undervisningen

 • Lärosätenas språkdokument


 • 9 lärosäten hade ett språkdokument

 • 28 lärosäten hade inget språkdokument

 • 2 enskilda fakulteter hade språkdokument


Tendenser: publiceringsspråk

 • Engelskspråkiga avhandlingar dominerar lika mycket nu som på mitten av 1990-talet.

 • Fler och fler engelskspråkiga avhandlingar får sammanfattning på svenska – men två tredjedelar saknar fortfarande.

 • Citeringsindex i internationella tidskrifter ges allt mer vikt.


Tendenser: undervisningsspråk

Mer och mer undervisning ges med engelska som (nominellt) undervisningsspråk, men

 • pedagogiska problem uppmärksammas i allt högre grad och

 • avgiftsbelagd undervisning för studenter utanför EU kan förändra läget.


Tendenser: språkdokument

Fler och fler lärosäten tar fram språkdokument, men

 • det generella mönstret är att parallellspråkighet främst ges vikt på grundnivå och

 • implementeringen haltar; de lärosäten som kräver svenskspråkig sammanfattning har inte högre andel än de andra.


Parallellspråkigheten i Sverige– går den framåt eller bakåt vid universiteten?

Linus Salö


 • Login