Konkursy organizowane przez zesp szk ponadgimnazjalnych im j zefa nojego w czarnkowie
Download
1 / 13

Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie. Regionalny "Konkurs Informatyczny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych„ . Cele:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie' - morrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konkursy organizowane przez zesp szk ponadgimnazjalnych im j zefa nojego w czarnkowie

Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychim. Józefa Nojego w Czarnkowie


Regionalny konkurs informatyczny dla uczni w szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Regionalny "Konkurs Informatyczny dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych„

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań informatycznych i przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

 • rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów,

 • rozwijanie logicznego myślenia w rozwiązywaniu problemów

  z zastosowaniem środków i metod informatycznych,

 • kształtowanie aktywnych postaw społecznych uczniów.


Konkursy o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym
Konkursy o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

Międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki „Bóbr”

Cele:

 • rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjnąi komunikacyjną wśród uczniów,

 • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin,

 • przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,

 • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniamii nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,

 • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania TI w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów,jak i nie mających takiego dostępu,

 • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w życiu osobistym

  i w przyszłej pracy zawodowej.


Konkursy w zasi gu szkolnym
Konkursy w zasięgu szkolnym:

Konkurs na logo szkoły

 • Cele:

 • kształtowanie wrażliwości na piękno, estetykę prac,

 • kształtowanie umiejętności korzystania z narzędzi

 • w edytorze graficznym,

 • ukazywanie możliwości techniki komputerowej

 • w twórczości plastycznej.


Konkurs fotograficzny najciekawsze miejsce ekologiczne
Konkurs fotograficzny „Najciekawsze miejsce ekologiczne”

 • Cele:

 • odkrywanie, dokumentowanie i zgromadzenie najciekawszych fotografii ukazujących miejsca o atrakcyjnych walorach przyrodniczych miasta,

 • zwrócenie uwagi na uroki miasta, poprzez prezentację prac fotograficznych, ich propagowanie w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych,

 • archiwizowanie dokumentacji fotograficznej miasta.


Konkurs multimedialny prezentacja multimedialna o tematyce ekologicznej
Konkurs multimedialny„Prezentacja multimedialna o tematyce ekologicznej”

 • Cele:

 • kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

 • wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody,

 • promowanie zachowań mających na celu ochronę Planety,

 • uwrażliwienie na piękno krajobrazu naturalnego najbliższej okolicy,

 • stworzenie uczniom możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań twórczych.


Konkurs na najlepsz kartk walentynkow w j zyku angielskim
Konkurs na najlepsząkartkę walentynkową w języku angielskim

 • Cele:

 • pogłębianie znajomości języka angielskiego, wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań, rozwijanie postawy charakteryzującej się wnikliwością oraz dociekliwością, korzystanie

 • ze środków technicznego przekazu np. Internetu, programów graficznych.


Konkurs plastyczny zagro enia a bezpiecze stwo w sieci
Konkurs plastyczny „Zagrożenia a bezpieczeństwo w sieci”

 • Cele:

 • uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu,

 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,

 • stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych,

 • informowanie o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie ,

 • wykształcenie u uczniów umiejętności rozpoznawania wartości moralnych

 • i dokonywania świadomego wyboru w trakcie korzystania z komputerów oraz Internetu,

 • przygotowanie uczniów do korzystania z komputera i zasobów Internetu zgodnie

 • z obowiązującymi normami prawnymi,.


Konkurs wady i zalety internetu
Konkurs „Wady i zalety Internetu”

 • Cele:

 • promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeń i korzyści.


Konkurs niebezpieczna sie
Konkurs „Niebezpieczna sieć”

 • Cele:

 • zwrócenie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz sposobach zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami.


Konkursy o zasi gu regionalnym
Konkursy o zasięgu regionalnym:

Regionalny Konkurs Matematyczny

Cele: popularyzacja matematyki

Festiwal Nauk Matematyczno – Przyrodniczych

Cele: popularyzacja narzędzi multimedialnychw naukach ścisłych.


Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie w konkursach, olimpiadach

OGÓLNOPOLSKIE

 • Certyfikat Znak Jakości [email protected] na lata 2010/2011 i 2011/2012

 • I miejsce w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości

 • XV miejsce dla reprezentacji z Okręgu Piła w XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, uczeń uzyskał tytuł finalisty

 • IV miejsce w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego Szkolna Liga Historyczna

 • uzyskanie tytułu: Szkoła Humanitarna

 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym TIK? – TAK!


REGIONALNE, WOJEWÓDZKIE

 • I miejsce w „Konkursie Informatycznym dla uczniów Szkół Gimnazjalnych iPonadgimnazjalnych" organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu

 • I miejsce drużynowe XXXVI edycja Olimpiady Wiedzyo Wynalazczości

 • 33 miejsce w I etapie(wojewódzkim) V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie

  POWIATOWE

 • Powiatowy Konkurs Matematyczny


ad