T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - PowerPoint PPT Presentation

T.C.
Download
1 / 28

  • 164 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA AĞAÇLANDIRMA VE TERASLAMANIN ÖNEMİ. Hanifi AVCI Genel Müdür Şubat-2012. ÜLKEMİZİN DURUMU.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA AĞAÇLANDIRMA VE TERASLAMANIN ÖNEMİ

Hanifi AVCI Genel Müdür

Şubat-2012


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ÜLKEMİZİN DURUMU

  • Türkiye; iklim, topoğrafya ve toprak özellikleri sebebiyle erozyon ve sel felaketine oldukça duyarlı bir yapıda bulunmaktadır.

Eğimin%15’den yukarıolduğuyerler% 62,5’dir.

Ortalama Rakım: 1132 m.


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ÜLKEMİZİN DURUMU

Ormanların ve bitki örtüsünün tahribi,

Yanlış arazi kullanımı,

Eğimli arazilerde tedbir alınmadan tarım yapılması gibi insan etkileri deerozyon ve sel felaketlerini artırmaktadır.


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

TÜRKİYE’DE EROZYON

Türkiye; küresel  iklim   değişikliğine bağlı olumsuzluklardan en fazla etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir.

Çölleşmenin en önemli sebeplerinden biri erozyondur.

Orman alanlarının%54’ü,

Tarım alanlarının %59’u,

Meraların%64’ünde,

orta ve şiddetli erozyon mevcuttur.

Van Gölü Havzası


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL AFETİNİN SEBEBİ

Sel oluşumunun asıl sebebi;

Su havzasının üst kısımlarındaki su toplama bölgesinde toprak-su-bitki arasındaki tabii dengenin bozulmasıdır.


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL OLUŞTURAN UNSURLAR

Su, Toprak, Malzeme ( iri materyal )

10 dakika önce…

10 dakika sonra…

RİZE – ÇAMLIHEMŞİN

Ağustos - 2005


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL AFETİNE KARŞI KALICI ÖNLEM

Bir su havzasında sel ve taşkınları önlemede en tesirli ve kalıcı metot ise su toplama bölgesindeki toprak-su-bitki arasındaki tabii dengeyi yeniden tesis edecek önlemlerin alınmasıdır.

Akşehir 1962

Akşehir- 2010


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL AFETİNE KARŞI KALICI ÖNLEM

Kahramanmaraş-1935

Kahramanmaraş-2009


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL HAVZSINDA TABİİ DENGENİN KURULMASI

Bozulmuş Havza

Rehabilite edilmiş Havza


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Sel havzalarının yukarı kesimlerinde sele sebep olan yüzeysel akışa geçen suyun ve rusubatınazaltılması,

yüzeysel akışın ana dereye ulaşmasındaki sürenin artırılmasına yönelik tedbirler ile sel oluşumu azaltılabilir.


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN SEL OLUŞUMUNA TESİRİ

Bitki örtüsünün yüzeysel akışa ve toprağa sızan su miktarına etkisi

Elmalı Barajı Havzası Araştırma Sonuçları (BALCI 1956)

% 36

% 18

% 56

% 82

% 44

% 64

Çayır

Çıplak Alan

Orman


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL HAVZASINDA ALINACAK TEDBİRLER

İdari tedbirler: Havza koruma tedbirleri,

Kültürel tedbirler: Ağaçlandırma, bitkilendirme v.b.

Mekanik tedbirler: Teraslama, çevirme hendeği, kuru duvar eşik, örme çit, rusubat ve su tutma barajları v.b


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

TERASLAMA


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

TERASLAMANIN SELE ETKİSİ


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

YÜZEYSEL AKIŞIN AZALTILMASI

Çıplak yamaçlar

Ağaçlandırılan yamaçlar


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

PLANLAMA

Bugünkü arazi kullanım durumu

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Taşoluk Deresi Havzası


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ARAZİ ÇALIŞMALARI


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Örme çit yapımı

İşçi gücü ile teras yapımı

Harçlı duvar eşik

Kafes eşik


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Şiddetli yağışlar sebebi ile meydana gelen sel ile mücadelede teraslama çalışmaları

Ağrı-Doğubeyazıt


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMALARI

Şehirlerimizin etrafı yeşil kuşaklar ile çevriliyor


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

İzmir Karşıyaka Erozyon Kontrolu Projesi


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

Su Havzaları Rehabilitasyon Projeleri

  • Sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi için devletin ilgili tüm birimleri ile yerel halkın katılımını sağlayan entegre havza projeleri uygulanmaktadır


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

RİZE SEL VE HEYELAN FELAKETİ


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

RİZE SEL VE HEYELAN FELAKETİNİN SEBEPLERİ


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ÖNLEMLER


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ÖNLEMLER


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

YAŞANABİLİR

BİR ÇEVRE

DİLEĞİYLE…….


  • Login