T.C.
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA AĞAÇLANDIRMA VE TERASLAMANIN ÖNEMİ. Hanifi AVCI Genel Müdür Şubat-2012. ÜLKEMİZİN DURUMU.

Download Presentation

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA AĞAÇLANDIRMA VE TERASLAMANIN ÖNEMİ

Hanifi AVCI Genel Müdür

Şubat-2012


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ÜLKEMİZİN DURUMU

  • Türkiye; iklim, topoğrafya ve toprak özellikleri sebebiyle erozyon ve sel felaketine oldukça duyarlı bir yapıda bulunmaktadır.

Eğimin%15’den yukarıolduğuyerler% 62,5’dir.

Ortalama Rakım: 1132 m.


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ÜLKEMİZİN DURUMU

Ormanların ve bitki örtüsünün tahribi,

Yanlış arazi kullanımı,

Eğimli arazilerde tedbir alınmadan tarım yapılması gibi insan etkileri deerozyon ve sel felaketlerini artırmaktadır.


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

TÜRKİYE’DE EROZYON

Türkiye; küresel  iklim   değişikliğine bağlı olumsuzluklardan en fazla etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir.

Çölleşmenin en önemli sebeplerinden biri erozyondur.

Orman alanlarının%54’ü,

Tarım alanlarının %59’u,

Meraların%64’ünde,

orta ve şiddetli erozyon mevcuttur.

Van Gölü Havzası


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL AFETİNİN SEBEBİ

Sel oluşumunun asıl sebebi;

Su havzasının üst kısımlarındaki su toplama bölgesinde toprak-su-bitki arasındaki tabii dengenin bozulmasıdır.


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL OLUŞTURAN UNSURLAR

Su, Toprak, Malzeme ( iri materyal )

10 dakika önce…

10 dakika sonra…

RİZE – ÇAMLIHEMŞİN

Ağustos - 2005


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL AFETİNE KARŞI KALICI ÖNLEM

Bir su havzasında sel ve taşkınları önlemede en tesirli ve kalıcı metot ise su toplama bölgesindeki toprak-su-bitki arasındaki tabii dengeyi yeniden tesis edecek önlemlerin alınmasıdır.

Akşehir 1962

Akşehir- 2010


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL AFETİNE KARŞI KALICI ÖNLEM

Kahramanmaraş-1935

Kahramanmaraş-2009


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL HAVZSINDA TABİİ DENGENİN KURULMASI

Bozulmuş Havza

Rehabilite edilmiş Havza


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Sel havzalarının yukarı kesimlerinde sele sebep olan yüzeysel akışa geçen suyun ve rusubatınazaltılması,

yüzeysel akışın ana dereye ulaşmasındaki sürenin artırılmasına yönelik tedbirler ile sel oluşumu azaltılabilir.


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN SEL OLUŞUMUNA TESİRİ

Bitki örtüsünün yüzeysel akışa ve toprağa sızan su miktarına etkisi

Elmalı Barajı Havzası Araştırma Sonuçları (BALCI 1956)

% 36

% 18

% 56

% 82

% 44

% 64

Çayır

Çıplak Alan

Orman


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL HAVZASINDA ALINACAK TEDBİRLER

İdari tedbirler: Havza koruma tedbirleri,

Kültürel tedbirler: Ağaçlandırma, bitkilendirme v.b.

Mekanik tedbirler: Teraslama, çevirme hendeği, kuru duvar eşik, örme çit, rusubat ve su tutma barajları v.b


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

TERASLAMA


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

TERASLAMANIN SELE ETKİSİ


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

YÜZEYSEL AKIŞIN AZALTILMASI

Çıplak yamaçlar

Ağaçlandırılan yamaçlar


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

PLANLAMA

Bugünkü arazi kullanım durumu

T.C.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Taşoluk Deresi Havzası


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ARAZİ ÇALIŞMALARI


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Örme çit yapımı

İşçi gücü ile teras yapımı

Harçlı duvar eşik

Kafes eşik


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

SEL ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Şiddetli yağışlar sebebi ile meydana gelen sel ile mücadelede teraslama çalışmaları

Ağrı-Doğubeyazıt


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMALARI

Şehirlerimizin etrafı yeşil kuşaklar ile çevriliyor


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

İzmir Karşıyaka Erozyon Kontrolu Projesi


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

Su Havzaları Rehabilitasyon Projeleri

  • Sürdürülebilir bir doğal kaynak yönetimi için devletin ilgili tüm birimleri ile yerel halkın katılımını sağlayan entegre havza projeleri uygulanmaktadır


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

RİZE SEL VE HEYELAN FELAKETİ


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

RİZE SEL VE HEYELAN FELAKETİNİN SEBEPLERİ


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ÖNLEMLER


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

ÖNLEMLER


T c orman ve su ler bakanli i lle me ve erozyonla m cadele genel m d rl

YAŞANABİLİR

BİR ÇEVRE

DİLEĞİYLE…….


  • Login