Karot d arter stent uygulamasinin oftalm k arter akim patern zer ne etk s
Download
1 / 18

KAROTİD ARTER STENT UYGULAMASININ OFTALMİK ARTER AKIM PATERNİ ÜZERİNE ETKİSİ  - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KAROTİD ARTER STENT UYGULAMASININ OFTALMİK ARTER AKIM PATERNİ ÜZERİNE ETKİSİ . Namık Kemal Altınbaş, Evren Üstüner, Hasan Özcan, Sadık Bilgiç, Tanzer Sancak, Ebru Düşünceli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KAROTİD ARTER STENT UYGULAMASININ OFTALMİK ARTER AKIM PATERNİ ÜZERİNE ETKİSİ 

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KAROTD ARTER STENT UYGULAMASININ OFTALMK ARTER AKIM PATERN ZERNE ETKS

Namk Kemal Altnba, Evren stner, Hasan zcan, Sadk Bilgi, Tanzer Sancak, Ebru Dnceli

Ankara niversitesi Tp Fakltesi


Karotid arter darlnda, RDUS ile okuler kan akm paternleri ve serebral hemodinami hakknda nemli bilgiler salanabilmektedir.


Ama

 • almamzda karotid arter stentlemesi ile yaplan endovaskler tedavi ve erken dnemde geliecek olas hemodinamik deiikliklerin balantsn transorbital RDUS uygulayarak aratrmay amaladk.


Oftalmik Arter

 • OA, KA in intrakranial segmentinin ilk daldr. Optik kanalda optik sinir alt lateralinde ilerler. Optik kanaldan ktktan sonra meningeal klf delerek plak hale gelir. Orbital kavitede optik sinirin zerinden seyreder.

 • Nadiren KA yerine orta meningeal arterden kaynaklanabilir.


A. C5, C6 ve C7 segmentleri ile dallar. PDR: Proksimal dural ring, ON: Optik sinir, OA: Oftalmik arter, CRA: Santral retinal arter, CIL: Silier arter, AChA: Anterior koroidal arter, AFA: Anterior falks arteri, RMA: Rekrren meningeal arter, MUSC: Muskuler dallar, SHA: Superior hipofizeal arter, PCoA: Posterior kommunikan arter, ACA: Anterior serebral arter, MCA: Orta serebral arter B. Paraokuler yaklam.


Karotis stenozu iin gelitirilmi lm yntemleri


Materyal ve Metod

 • Ciddi KAD ( 70%) bulunan 28 semptomatik hastaya stent uygulamas ncesi ve sonrasnda iki tarafl OA RDUS yapld. (7.5 MHz multifrekans lineer transduser ile)

 • Erken dnemde RDUS (ort 8. saatte)

 • OA akm yn, PSH, EDH, PI ve RI kaydedildi.

 • Tm hastalarn stentleme ncesi tansal anjiografi incelemesi mevcuttu.


Bulgular

 • 20 erkek, 8 kadn toplam 28 hasta

 • 10 sa, 18 sol taraf

 • Ya ortalamas 717.9 (53-87)

 • Ortalama KAD dzeyi %87.39.9 (%70-98)

 • Sa tarafna stent konulacak hastalar iin stenoz oran 8210.3, sol tarafna stent konulacak hastalar iin stenoz oran 90.28.6

 • Stenoz oranlarnn sol tarafta anlaml derecede yksek olduu grld (p=0.048)


 • Stent yerletirme ilemi sonrasnda ayn taraf OA;

  • PSH (-3.8748.81 cm/s den 46.7025.33 cm/s ye, p<0.0001),

  • EDH (-3.0216.31 cm/s den 11.247.37 cm/s ye, p<0.0001)

  • PI (1.450.53 den 1.680.41e, p=0.033) istatistiksel olarak anlaml dzeyde art kaydedilmitir.


 • Stent taklacak taraf OA inde ilem ncesi ters akm saptanan 11 (%39) hastanntmnde stent yerletirme ilemi sonrasnda akm ynnn pozitif tarafa dnd grlmtr.

 • Stentleme ncesi OA inde akm saptanamayan bir hastada ilem sonras spektral analizde OA inde yksek PSH l normal patern kaydedilmitir.

 • Stenoz oranlarnn sol tarafta daha yksek olmasna bal olarak stentleme sonras sa taraf ile kyaslandnda sol taraf akm parametrelerinde anlaml art saptanmtr.


Sa-sol tarafta stentli-stentsiz tarafta ilem ncesi-sonras OA RDUS da PSH, EDH dalm


Sa, sol, stentli, stentsiz tarafta ilem ncesi-sonras OA RDUS da RI, PI dalm


Sa ve sol stentli taraflarda ilem ncesi ve sonras OA PSH, EDH, RI ve PI deerleri


74 yanda erkek hasta. Sol karotis arteri tam tkal (b), sa KA de %74 darlk (a) mevcut. Sa karotis enjeksiyonu srasnda (c) sol taraf anterior dolama gei izlenmekte. d. Stent sonras darln giderildii ve serebral sirklasyonda belirgin art gzlenmektedir. Sol OA de (tam tkal taraf) izlenen ters akm devam etmekte (e,g). Sa OA de (f,h) ise Vmax stent sonras 17,2 cm/s den 31,6 cm/s ye kmtr.


Sa KA de %79 orannda darlk (a) saptanan hastada ilem ncesi sa OAde retrograd akm (b) saptanmtr (Vmax: -29,5 cm/s). lem sonras (c) akm pozitif ynde elde edilmitir (38.3 cm/s).


69 yanda hasta. Sol KA inde %96 orannda darlk mevcut. (a) Sol OA inde ilem ncesi akm saptanmad. (b) lem sonras OA spektral analizinde yksek pik sistolik hzl normal akm paterni (Vmax: 71,9 cm/s) kaydedilmitir. Alttaki resimlerde (c) sol KA stenti ve ilem sonras akln saland grlmektedir


Sonu

 • Transorbital RDUS, OA in kolayca grntlenmesini salayan non-invaziv bir yntemdir.

 • KAD nda serebral hemodinamideki deiiklikleri yanstmaktadr.

 • Hastalarn tedavi planlamasnda ve takibinde kullanlabilmektedir.

 • Anlaml derecede azalm OA akm hzlar ve retrograd akm yksek grade KAD n (>~90%) dndrmektedir.

 • OA RDUS ile monitorize edilebilen yksek grade KAD nda stent uygulamas OA perfzyonunu artrmakta ve serebral hemodinamiyi pozitif ynde deitirmektedir.


Teekkrler


ad
 • Login