Kanamalara acil yakla m
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 65

Kanamalara acil yaklaşım PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kanamalara acil yaklaşım. Dr.F.Mutlu KUKUL GÜVEN Acil Tıp Uzmanı CÜTF Acil Tıp AD. kanama. Kan damarlarının bütünlüğünün bozulması sonucu kan dışarı akması. Damar türüne göre kanamaların sınıflandırılması. Arter= atardamar Ven = toplardamar Kapiller = kılcal damar. Arter kanamaları.

Download Presentation

Kanamalara acil yaklaşım

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kanamalara acil yaklam

Dr.F.Mutlu KUKUL GVEN

Acil Tp Uzman

CTF Acil Tp AD


kanama

 • Kan damarlarnn btnlnn bozulmas sonucu kan dar akmas


Damar trne gre kanamalarn snflandrlmas

 • Arter= atardamar

 • Ven= toplardamar

 • Kapiller= klcal damar


Arter kanamalar

 • parlak krmz

 • Baloncuklar ierir

 • Kalp at ile senkrondur

 • Fkrr tarzda

 • Kanayan damarn yukarsna basnca durur.


Ven kanamalar

 • Srekli akm

 • Koyu renkli , taar gibi

 • fkrma yok


Kapiller damar kanamalar

 • birden ok kanayan noktalar.

 • Sznt eklindedir.

 • Bas ile durur.


Olu yerine gre kanamann snflandrlmas

 • kanama

 • D kanama


 • kan kayb hzla kontrole alnmaldr.

 • kk miktarlardaki kanama bile her eyi lekeleyerek korkutucu bir grnt oluturur ve nemli bir durum varm izlenimi verir.


Kanamann nemini belirleyen etmenler

 • kanamann hzna

 • vcutta kann akt blgeye

 • Kanama miktarna

 • kiinin fiziksel durumu ve yana


Kanamann genel bulgular

 • eziklii,baygnlk,bilin kayb

 • Ba dnmesi , kulak nlamas ,gz kararmas

 • Nabzn hzlanmas ve yzeysel olmas

 • Solunumun hzl ve yzeysel olmas

 • Yz,dudak, ve parmak ucu gibi blgelerde solukluk ve soukluk olmas

 • Ciltte terleme ve nemlenme olmas

 • Kan basncnn dmesi


Kan hacmi

 • Normal bir erikinde yaklak 5- 6 lt kan vardr= yaklak vcut arlnn 1/13= 7ml/kg

  total kan kayb % 10 u getiinde destek gerekir.


Kaybadilen kan hacmi

Eer kan kayb %20nin zerine karsa, hastada hayati tehlike oluturabilir.

Kan kayb % 50nin zerine karsa, hastann kurtarlma ans azalr.


Mdahale gerektirmeyen kan kayb snrlar

Erikin.........: 500-700 ml

ocuk..........: 200-300 ml

Bebek..........: 30-50 ml


D kanamalar

 • Vcut dna olan, gzle grlen kanamalar

  • Travma

 • ou zaman 6-10 dk arasnda kendiliinden durur

  • Kesilen blgede kan nce hzla akar, sonra kesilen damar ular bzlr, kanama azalr, burada pht olumaya balar, pht byyp damar tkaynca kanama durur.

 • Daha kolay kontrol edilebilir


 • Hastane ncesi bakm

  • Hasta ve yaralnn durumu deerlendirilir.

  • Tbbi yardm istenir*112*

  • Yara yada kanama deerlendirilir

  • Kanayan yer zerine temiz bir bezle bastrlr

  • Gerekirse bandaj ile sarlarak basn uygulanr

  • Kanayan blge yukarkaldrlr.

  • ok pozisyonu verilir

  • Sk aralklarla yaam bulgular deerlendirilinir

  • Kanayan blge darda kalacak ekilde yaralnn st rtlr

  • ok sayda yaralnn bulunduu ortamda tek bir ilk yardmc varsa ,yaral g koullarda bir yere tanacaksa ,uzuv kopmas varsa . Turnike uygulanr


  D Kanama Kontrol Yntemleri

  • Direk Bas--- en etkili yntem

   • Yarann zerine span, ped vs pansuman malzemesi ile direk basn uygulanr.


  2. Elevasyon

  Extremite yaralanmalarnda direk basn ile birlikte kullanlr.

  .

  Krk, kk, implante obje ve spinal yaralanmalarda kullanlmaz


  3. Artere bas

  * Direk basn ve elevasyon ile kontrol edilemeyen kanamalarda yarann hemen yaknndaki artere basn uygulanr.

  * Kanamay yavalatr ancak tek bana yeterli deildir.

  * Arter blgeleri iyi bilinmelidir.


  Bas noktalar


  Important Pressure Points

  • Brachial

  • Femoral

  (


  Brachial Pressure Point


  Brachial Pressure Point


  Femoral Pressure Point

  • To control severe bleeding of thigh and lower leg

  • Located at front, center part of crease in the groin


  4-Atelleme................:

  * Kanama, krlan kemiin sivri ularnn kas ve damarlar yrtmas ile olumusa; krlan kemiin atellenmesi kanamay durdurabilir veya yavalatr.


  5. Haval Ateller

  * Geni yumuak doku yaralanmalarnda ve krklarda, yumuak dokuda oluan yaygn ve ciddi kanamada kanamay kontrol iin kullanlr. Haval atel kullanlmasndaki ama extremiteye bir noktadan deil btn iin basn uygulamaktr.


  6. Pnmatik antiok giysisi (PAG)

  * Pelvis ve femur krklarnda kanama ciddi ve lmcl olabilir.

  * Bu tr yaralanmalarn yol aaca okun nlenmesinde PAGkullanlr.


  PAG endikasyonlar

  1- Pelvis ve femur krklar ile oluan ciddi kanamalar,

  2- Abdominal kanamalarn durdurulmas,

  3- Pelvis ve femur krklarnn tespiti,

  4- Travma sonras sistolik kan basnc 100 mmHg nin altna dt durumlarda kanama kayna bilinmediinde geliebilecek okun nlenmesi.


  NOT :

  1- PAG iki saatten fazla iirilmi halde braklmamaldr.

  2- Ancak hastane koullarnda havas yava yava indirilmelidir.

  3- Uygulamadan nce ve sonra mutlaka kan basnc takibi yaplmaldr.

  4- Krklarn immobilizasyonunda 40 mmHga kadar, okta ise hastann sistolik kan basnc kadar iirilmelidir.

  5- uygulamadan sonra hastann sistolik kan basncnn % 30dan daha fazla artmamasna dikkat edilir. Eer byle bir durumla karlalrsa ekipmandaki hava biraz indirilir.


  PAG kontrendikasyonlar

  1- Gebelik

  2- Uzun sreli kalp hastalna bal Pulmoner dem

  3- Akut kalp yetmezlii


  NEML:Yaraya dorudan bas uygularken, kullandnz pansuman malzemeleri. Oluan kan, phtsn koparp kanamay artracandan bunlar kaldrmayn. Bunun yerine zerine yenilerini koyun ve bastrmaya devam edin


  KANAMA

  • Vcut iine olan kanamalar

  • Gzle grlmez

  • kanama , iddetli travma ,darbe,krk , silahla yaralama,nedeniyle oluabilir.

  • Hastada ok belirtileri vardr.

  • Solgun, souk ve terli bir cilt (zellikle yzde)

  • Zayf ve hzl nabz

  • Hzl ve yzeyel solunum

  • Yava yava uyku haline dnen tedirginlik ya da endie


  KANAMA

  • Hematemez (kusmukla kan gelmesi).

  • Hemoptizi (ksrkle kan gelmesi).

  • Melena (katran gibi siyah dklama).

  • Hematoezi (rektumdan parlak krmz kanama).

  • Hematri (idrarda kanama).

  • Ekimoz (deride kanamaya bal siyah ve mavi renk deiiklii).

  • Hematom (deri altnda yumuak dokuda kan birikmesinin oluturduu yumuak kitle).


  Hastane ncesi bakm

  • Hasta ve yaralnn bilinci ve temel yaam bulgular deerlendirilir.

  • zeri rtlerek ayaklar 30 cm kaldrlr= OK pozisyonu

  • Tbbi yardm istenilir*112*

  • Asla yiyecek ve iecek verilmez

  • Hareket ettirilmez

  • Salk kuruluuna sevki salanr


  Turnike hangi durumlarda uygulanr

  • ok sayda yaralnn bulunduu bir ortamda tek ilkyardmc varsa

  • Yaral g koullarda bir yere tanacaksa

  • Uzuv kopmas varsa

  • Turnike kanamann durdurulmasnda en son yntemdir.uzun sreli uygulanmada doku harabiyeti meydana gelebilir.yada uzuvun tamamen kaybna neden olabilir


  Turnike uygulama biimi

  • Kanayan yer ile kalp arasnda bir yere ve daima tek bulunan kemik zerine uygulanmaldr.

  • Turnike grnr ekilde akta braklmaldr.sarg veya pansumanla zeri kapatlmamaldr.

  • Kart belirtilmelidir

  • Koltuk alt ve kasktaki kanamalarda turnike uygulanmaz


  • Turnike uygulanmasnda ama atardamardaki kan dolamn engellemektir

  • Turnike yapmak iin kullanlacak sargnn ince olmamas gerekir

  • Bacakta ise en uygun yer dizin 10-15 cm yukarsdr


  * Fakat iddetli kanamalarda hayat kurtarc zellie sahiptir. zellikle parsiyel ve tam amputasyonlu vakalarda kanamann durdurulmasnda yardmc olur.

  * Turnikeye spanyol Asks da denir.


  7-Turnike.....:

  * Turnike, uyguland blgenin altndaki dokuyu ezdii ve yaral extremiteye zarar verdii iin kanama kontrolnde ilk srada uygulanmas nerilmez. * Turnike uzun sre takl braklrsa doku nekrozu geliebilir.


  Turnike uygulama

  1- gen bir bandaj 8-10 cm geniliinde 8-10 kat oluncaya kadar katlayn.

  2- Bandaj yaral extremitenin proksimaline fakat, extremitenin olduka distaline iki kez sarn ve bir dm atn.


  3- Dm zerine ubuk, abeslank, enjektr vb bir malzeme yerletirin, yaral extremiteyi sktrmak iin ubuu evirin ve kanama durunca ubuu tespit edin.

  4- Yaray uygun pansuman malzemesiyle kapatn


  nemli

  * Turnike iin geni bandaj kullann. Tel, ip vb materyaller kullanmayn.

  * Turnike zerine bandaj sarmayn, bu ilem turnikenin unutulmas veya gzden kamasna yol aabilir.


  * Turnikenin takld saati bir plastere yazp hastann grlebilecek bir yerine rnein alnna yaptrn.

  * Turnike yntemi 2 saatten fazla kullanlmamaldr.

  * Turnike ilk bir saatte 20 dakikada bir 5 10 sn, ikinci bir saatte 10 dakikada bir 3 4 sn gevetilerek, turnikenin distalindeki dokularn kanlanmas salanmaldr.


  * Turnike mutlaka tek kemikli blgelere uygulanmaldr.

  NOT: Tansiyon aleti de turnike yerine kullanlabilir. Hatta en emin yntemdir. Bunun iin manonun basnc hastann sistolik kan basncndan 20-50 mmHg daha fazla olmaldr. Yaklak 120-150 mmHg.


  Tourniquet Application


  Tourniquet Self-Application


  Kanamalarda acil servis yaklam

  • Direkt bas uygulama

  • Primerstur

  • Cerrahi mdahale

  • Gerekiyorsa kan replasman

  • O neghemen

  • tip spesifik 10-15 dk

  • tam crossmatch30-60 dk


  • 1 nite kan transfzyonu ile Hb 10gr/l ykselme salanr


  External Bleeding

  • Incision

  • Laceration

  • Abrasion

  • Puncture wounds

  • Amputation


  Laceration


  Puncture Wound


  Amputation


  Abrasion


  Incision


  Internal Bleeding

  • Not always obvious

  • Suspicion based on mechanism of injury

   • Falls

   • Blast injuries

   • Penetrating trauma


  Internal Bleeding


  Injured Internal Organs


 • Login