Przygotował: Adolf Mirowski, Paweł Lachman 09 października 2013, Poznań - PowerPoint PPT Presentation

Rynek urzdze grzewczych w Polsce
Download
1 / 23

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rynek urządzeń grzewczych w Polsce wobec nowych wymogów ekologicznych i wymogów etykietowania energetycznego. Przygotował: Adolf Mirowski, Paweł Lachman 09 października 2013, Poznań. Zużycie energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej. Przemysł 28%. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Przygotował: Adolf Mirowski, Paweł Lachman 09 października 2013, Poznań

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Przygotowa adolf mirowski pawe lachman 09 pa dziernika 2013 pozna

Rynek urzdze grzewczych w Polsce wobec nowych wymogw ekologicznych i wymogw etykietowania energetycznego

Przygotowa:

Adolf Mirowski, Pawe Lachman09 padziernika 2013, Pozna


Zu ycie energii pierwotnej w krajach unii europejskiej

Zuycie energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej

Przemys

28%

Ogrzewanie i ciepa

woda uytkowa

85%

Budynki

41%

Prd

15%

Transport

31%

rdo:Green Paper on Energy Efficiency or Doing More with Less, Marzec 2006

Centralne ogrzewanie i ciepa woda uytkowa - najwikszy potencja oszczdzania


Jak por wna sprawno urz dze centralnego ogrzewania

Jak porwna sprawno urzdze centralnego ogrzewania?

Pompa ciepa powietrze/ woda o wsp. COP =4,7 A10W35

Kocio gazowy o sprawnoci 107% (70/65oC)

Kocio elektrycznyo sprawno 99%

Kocio olejowy o sprawnoci92% (70/65oC)

Jaka jest realna sprawno rednioroczna urzdze?Jaka jest sprawno w instalacji grzejnikowej czy podogowej?Jak to moliwe e urzdzenie grzewcze ma sprawno > 100%?.

Obecnie klient nie moe porwna efektywnoci urzdze grzewczych


Klasy energetyczne urz dze grzewczych c o

Klasy energetyczne urzdze grzewczych c.o.

Brak wspczynnika efektywnoci sna etykiecie energetycznej


Klasy energetyczne urz dze grzewczych c o1

Klasy energetyczne urzdze grzewczych c.o.

Brak wspczynnika efektywnoci sna etykiecie energetycznej


Jak por wna sprawno urz dze centralnego ogrzewania1

Jak porwna sprawno urzdze centralnego ogrzewania?

 • Kocio elektryczny o sprawnoci hke = 97 %

Klasa G

 • Pompa ciepa o wspczynniku SCOP (SPF) = 4,3

Klasa A++

 • Przyjty wspczynnik nakadu energii pierwotnej dla energii elektrycznej wynosi N = 2,5 i jest stosowany w tym rozporzdzeniu dla caego obszaru UE.

Obecnie klient nie moe porwna efektywnoci urzdze grzewczych


Jak por wna sprawno urz dze centralnego ogrzewania2

Jak porwna sprawno urzdze centralnego ogrzewania?

To rozporzdzenie stosowane jest w krajach UE bez koniecznocitranspozycji prawnej

Interpretowanie rozporzdze KE naley tylko do kompetencji KE


Zakres urz dze lot1

Zakres urzdze Lot1

Zakres wymogw:

ecodesign do 400 kW / 2000 l.

etykiety energ. do 70 kW/ 500 l.

 • Koty grzewcze c.o. jedno- i dwufunkcyjne (gaz, prd, olej)

 • Pompy ciepa jedno- i dwufunkcyjne (gaz, prd)

 • Urzdzenia kogeneracyjne (gaz, olej)

 • Elementy do pakietw

Rozporzdzenie nie obejmuje kotw staopalnych (Lot15) czy urzdze c.w.u (Lot2)


Przyk ad etykiet energetycznych wym g od 09 2015 r

Przykad etykiet energetycznych wymg od 09. 2015 r.

Gazowe urzdzenia kogeneracyjne

(produkujace ciepo i prd)

Pompy ciepa

Pompy ciepaniskotemperatur.

Koty gazowe


Obowi zkowe etykietowanie energetyczne od 09 2015 r

Obowizkowe etykietowanie energetyczne od 09.2015 r.

(od 2016 r.)

Urzdzenia gazowe i olejowe

Urzdzenia elektryczne

Koty staopalne

od 2019

Pompy ciepa typu solanka/woda Pompy ciepa typu woda/woda

Pompy ciepa typu powietrze/woda

Kondens. + solar

Gazowe pompy ciepaKogeneracja en. I ciepa

Koty na biomas

K. kondensacyjne

Koty na wgiel

k. niekondensacyjne

Koty elektryczne


Klasy energetyczne urz dze grzewczych c o2

Klasy energetyczne urzdze grzewczych c.o.

Brak wspczynnika efektywnoci sna etykiecie energetycznej


Terminy wymog w etykietowania energetycznego

Terminy wymogw etykietowania energetycznego

26.09.2013

26.09.2015

26.09.2019

Okres przejciowy2 lata

Wymogietykietowaniaklasy do A++

Wymogietykietowaniaklasy do A+++


Certyfikacja pakiet w nowe zadanie instalatora

Certyfikacja pakietw nowe zadanie instalatora

Producenci dostarcz gotowe narzdzia: arkusze, programy komputerowe


Wycofanie urz dze grzewczych ze sprzeda y wymogi ecodesign

Wycofanie urzdze grzewczych ze sprzeday (wymogi ecodesign)

Niekondensacyjne koty gazowe z zamknit komor spalania

Niekondensacyjne koty gazowe z otwart komor spalania(>10 kW koty jednofunkcyjne>30 kW koty dwufunkcyjne)

STOP09/2015

Niekondensacyjne koty olejowe

Niekondensacyjne koty gazowe z wysokimi NOx wycofane wszystkie urzdzenia: gazowe > 56 mg/kWh, olejowe > 120 mg/kWh, gazowa mikrokogeneracjaCHP > 240 mg/kWh

STOP09/2018

Koty kondensacyjne podstawowym produktem na rynku


Wymogi ecodesign i etykiet energetycznych dla urz dze c w u

Wymogi ecodesign i etykiet energetycznych dla urzdze c.w.u.

Od 09.2017

Od 09.2015

Zakres wymogw:

ecodesign do 400 kW / 2000 l.

etykiety energ. do 70 kW/ 500 l.

 • Konwencjonalne podgrzewacze wody (gaz, prd, olej)

 • Pompy ciepa do c.w.u.

 • Zestawy solarne do c.w.u.

 • Bufory wody grzewczej

 • Elementy do pakietw

Od G do A

Od G do A+

Pompy ciepa do c.w.u. i pakiety solarne - najwysze klasy energetyczne A i A+


Przyk ad etykiet energetycznych dla urz dze c w u od 09 2015 r

Przykad etykiet energetycznych dla urzdze c.w.u. od 09. 2015 r.

Przepywowy gazowy podgrzewacz wody

Pompa ciepa do ciepej wody

Zasobnik c.w.u

Zestaw solarny do c.w.u.

Wszystkie rozporzdzenia i artykuy prasowe dostpne na stronie www.portpc.pl


Przygotowa adolf mirowski pawe lachman 09 pa dziernika 2013 pozna

W 2014 roku KE wyda pozostae rozporzdzenia o wymogach ecodesign, etykietach energetycznych kotw staopalnych, ecolabel i GPP

Wg aktualnego projektu kryteriw dla Zielonych Inwestycji Publicznych GPP min. wsp. s>98% A+, A++, A+++)


Przygotowa adolf mirowski pawe lachman 09 pa dziernika 2013 pozna

W 2014 roku KE wyda pozostae rozporzdzenia o wymogach ecodesign, etykietach energetycznych kotw staopalnych, ecolabel i GPP

Wg aktualnego projektu kryteriw dla Zielonych Inwestycji Publicznych GPP min. wsp. s>98% A+, A++, A+++)


Jak wylicza si udzia oze zgodnie z dyrektyw 2009 28 we i decyzj komisji europejskiej z 1 marca 2013

Jak wylicza si udzia OZE zgodnie z dyrektyw 2009/28/WEi decyzj Komisji Europejskiej z 1 marca 2013?

Energiapobrana z

otoczenia

OZE

Ciepo

uyteczne

Energia pierwotna

Energia

Pierwotna

Pompa

ciepa

ElektrowniaSie elektr.

Energia elektr.

Energia uytkowa w budynku

Przykad dla pomp sprarkowych elektrycznych


Przygotowa adolf mirowski pawe lachman 09 pa dziernika 2013 pozna

Przekazywana energia odnawialna z pomp ciepa zgodnie z decyzj Komisji Europejskiej z 1 marca 2013

Gruntowa pompa ciepa przekazuje 8 razy wicej OZE co typowa instalacja solarna

 • XX

 • XX


Przygotowa adolf mirowski pawe lachman 09 pa dziernika 2013 pozna

Wysoka i niska emisja zanieczyszcze

Niska emisja zanieczyszcze(kominy do 40 m)

Wysoka emisja zanieczyszcze

Pompa ciepa nie powoduje adnej niskiej emisji zanieczyszcze


Por wnanie r nych technologii grzewczych wg raportu dla ke

Zastosowanie pomp ciepa:

Porwnanie rnych technologii grzewczych wg raportu dla KE

Zastosowanie pomp ciepa:

20 %

 • Niskie koszty eksploatacji

 • Zapewnienie duego udziau OZE

 • Zatrudnienie w produkcji

 • Zwikszenie efektywnoci energetyczn.

 • Redukcja emisji CO2

 • Redukcja pyw PM i wglowodorw

 • Integracja w systemie Smart Grids

 • Moliwo wyrwnania zapotrzebow. i nadwyki w sieci energetycznej

Sprzeda

Oczekiwania

Zalenie od charakterystyki cieplnej budynku dofinansowania dostpnoci preferencji klienta

Ciepa woda uytkowa

Potrzeby

Ogrzewanie

Chodzenie


Przygotowa adolf mirowski pawe lachman 09 pa dziernika 2013 pozna

Dzikujemy za uwag.


 • Login