Psychologie
Download
1 / 41

PSYCHOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

PSYCHOLOGIE. PhDr. Pavel Dittrich , CSc. Psychologie pro ekonomy IV. (TM, stres, WLB, spokojenost). Přednáška 11. 2. 2011 PhDr. Pavel Dittrich , CSc. Jak sladit práci a soukromí?. Možnosti: sebepoznání time management a work life balance (WLB) relaxace. Jak jsme na tom (r. 2007).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PSYCHOLOGIE' - majed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Psychologie

PSYCHOLOGIE

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

P.Dittrich


Psychologie pro ekonomy iv tm stres wlb spokojenost
Psychologie pro ekonomy IV.(TM, stres, WLB, spokojenost)

Přednáška 11. 2. 2011

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

P.Dittrich


Jak sladit pr ci a soukrom
Jak sladit práci a soukromí?

Možnosti:

 • sebepoznání

 • time management

  a work life balance (WLB)

 • relaxace

P.Dittrich


Jak jsme na tom r 2007
Jak jsme na tom (r. 2007)

 • Lidé a práce: 40% pracuje 8 - 9 hod.

  41% 10 – 12 hod.

  11% 12 – 14 hod.

 • Manažeři: 58% velmi často stress

  50% málo s rodinou

  20% užívá „chytré drogy“ (energet.drinky, …)

 • Jen 20% žen a 33% mužů (s dětmi) nemá problém se sladěním rodinného a pracovního života.

P.Dittrich


Mlad absolventi 2009
Mladí absolventi (2009)

Výsledek průzkumu KPMG v Evropě, Africe a na

Blízkém Východě = nutnost

VYVÁŽENÍ SOUKROMÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA!

Generace Y (1980 - …) –

informační technologie, internet, neohrožené

vystupování a vyjadřování toho, co chtějí, loajální k těm,

koho obdivují

+ „neohrožnost v projevu svých představ“

P.Dittrich


Kari rov poradenstv
Kariérové poradenství

Sebepoznání - získání nových náhledů na sebe

Identifikace směru „postupu“

Vlastní rozvoj – rozvojové programy (Trainee, „Hipos“, školení v dovednostech i dalších vědomostech )

P.Dittrich


Co je d l ve mne
Co je dál ve mne?

 • Moje „Hodnotová orientace „

 • Na co se hodím? (Profesní typy, Inklinace k pracovním rolím)

 • Moje „SWOT analýza“

 • Moje „Kariérové kotvy“

P.Dittrich


Vyu it vlastn ho potenci lu
Využití vlastního potenciálu

Sebepoznání – cíle – ambice – strategie – EQ - … - koalice - …

 • Řízení vlastní kariéry je stoprocentně vaší zodpovědností a je třeba k ní tak přistupovat.

 • Dávejte si pozor na obecné moudrosti a povědomí.

 • Věřte, že přestože spravedlnost nemusí v daný moment obstát, v dlouhodobém horizontu by měla vždy zvítězit. UŽÍVEJTE POZITIVNÍ MYŠLENÍ A PŘÍSTUPY.

  Každá úspěšná kariéra přináší výhry a prohry, špatné dny,

  týdny i měsíce. Každý se musí postavitpřekážkám a

  odrazujícím situacím.

P.Dittrich


Emo n inteligence
Emoční inteligence

Významný prvek úspěchu člověka dneška!

Větší vliv než inteligence rozumová (IQ) !

 • Znalost vlastních emocí (co se ve mně děje?)

 • Zvládání emocí (lidé – práce - … - pohoda)

 • Schopnost sám sebe motivovat (cíle i odklad)

 • Vnímavost k emocím jiných lidí (empatie)

 • Umění mezilidských vztahů

P.Dittrich


Time management tm
TIME MANAGEMENT (TM)

 • 1. generace = CO ? mám dělat (=„papírky“)

 • 2. generace = CO a KDY? dělat (= „kalendáře“)

 • 3. generace = CO, KDY a JAK? (= cíle, priority, delegování, týmová spolupráce, …)

 • 4. generace = k prioritám přiděluji své úkoly = PROAKLIVITA a VIZE /SMĚR

  Realita dneška = :

  operativní řízení + „hasiči“ úkolů + výkon + …

  ale KDE je ČLOVĚK?

P.Dittrich3 vers 4 generace tm
3. vers. 4.generace TM

 • Hodiny vers. kompas

 • Cíl vers. vize / priorita (= i vzdálený vrchol mé pyramidy)

 • Reakce vers. proaktivita (volnost rozhodování a variantnost řešení)

  Hlavní rozdíl =

  Volno (čas) na priority vers. podle priority

  asertivně řešit úlohy TÝDNE.

P.Dittrich


Tm 4 generace
TM 4.generace

 • Všichni jsme timemanažery

 • 50% času si pevně plánovat a zbytek nechat na „vyrušení“

 • Důležitost a naléhavost

 • Prevence vers. „hašení“ (7% : 80%)

 • Kvantita vers. kvalita

 • Techniky: myšlenkové mapy, brainstorming, …

 • ČLOVĚK JE VÍCE NEŽ ČAS =…..

P.Dittrich


Stress management
STRESS (management)

Stres = stav dlouhodobé psychické zátěže

 • EUSTRES - pozitivní stres, napomáhá k dobrým výsledkům

 • DISTRES - negativní stres, způsobuje psychosomatická onemocnění

 • STRESOR - podnět, který způsobuje stres;

 • příklady stresorů:

  • nezvratitelnost situace

  • nepředvídatelnost

  • subjektivně velké nároky kladené na sebe sama

  • životní tragédie, katastrofa

  • životní změny (změna práce, přestěhování)

P.Dittrich


Vyho en znaky
VYHOŘENÍ – znaky:

 • chronická únava (čerpání, stálá unavenost, pocit, že jsem fyzicky na dně)

 • hněv vůči těm, kdo zadávají úkoly

 • sebekritika za to, že na sebe nechá nakládat stále více a více

 • cynismus, negativita a podrážděnost

 • pocit tísnění úkoly ze všech stran

 • snadná „výbušnost“ pro zdánlivě nepodstatné věci

 • časté bolesti hlavy, žaludeční potíže

 • hubnutí nebo přibývání na váze

 • ospalost a stavy sklíčenosti či deprese

 • krátkost dechu

 • podezíravost

 • pocit bezmocnosti

 • zvýšený stupeň rizikového chování

P.Dittrich


Burn out syndrom
Burn-out syndrom

Jak ho řešit ?

Jak mu předejít?

P.Dittrich


1 pomoc p i stresu i
1. pomoc při stresu I.

 • První pomoc při akutním stresu

 • V akutním stresu nikdy nic nerozhodujeme nebo se nesnažíme něco řešit. Výjimku tvoří situace kdy jde o záchranu života apod..

 • Počítejte v klidu do desíti.

 • Soustřeďte se na svůj dech a pomalu zhluboka dýchejte nosem, prodlužujte výdech.

P.Dittrich


V m stnosti
V místnosti

 • vstaňte a projděte se, zkuste jít ven, na chodbu, na WC, někam, kde budete chvilku sami

 • je-li to možné, opláchněte si pomalu obličej studenou vodou

 • podívejte se z okna a pozorujte oblohu, svět je krásný, zajímavý...

 • v klidu pomalu vypijte sklenici chladné vody, soustřeďte se na pocity při polykání

 • narovnejte páteř, přivřete oči a pomalu zhluboka dýchejte

P.Dittrich


Venku
Venku

 • rozhlédněte se a pozorujte krajinu a vaše okolí

 • prohlédněte si oblohu, uklidňující je pozorování plynoucích mraků nebo korun stromů, letících ptáků apod.

 • pokud máme možnost, opět se pomalu napijeme vody a soustředíme se na pocity při pomalém polykání

 • soustředíme se na uvolňující dýchání, dýcháme zhluboka a prodlouženým výdechem

P.Dittrich


Work life balance wlb
WORK LIFE BALANCE (WLB)

Vše, co vede ke sladění osobního a pracovního života z

oblasti:

 • Rodina, kariéra:

  • timemanagement, stressmanagement, pracovní doba (pružná, individ., homeoffice)

 • Životní rovnováha:

  • Sebepoznání, priority, radost ze života, osobní koučing

 • Dobíjení energie:

  • Sport, hudba, hobby, relaxace, masáže, meditace, wellness, lázně (solničky), aromaterapie, …

 • Osobní rozvoj:

  • Četba, net, školení, zpětná vazba, koučing, konference, …

P.Dittrich


Audity pr zkumy wlb spokojenosti
Audity /průzkumy WLB /spokojenosti

Řešení:

 • Variabilní prac.úvazky-flex.doba, zkrác. či pružná prac.doba, homeoffice, sickdays, …

 • Podpora žen po MD- 5 dní otcovské dovolené, podpora MŠ v okolí, podpora návratu po MD, dětský koutek, nákupy, …

 • FamilyDays

 • Vzdělávání – koučing, mentoring, e-learning doma, školení WLB

 • Zdraví – prohlídky, očkování, zdrav.pomůcky, vitamíny, benefity z cafeterie / FKSP

P.Dittrich


Soci ln audity pr zkumy
SOCIÁLNÍ AUDITY / průzkumy

Sondy psychosociálního klimatu:

 • Styl vedení a řízení – zájem o zaměstnance a jeho názory

 • Charakter práce – fyzické prostředí – sociální prostředí

 • Pracovní (ne)spokojenost zaměstnance

 • Motivace – demotivace

P.Dittrich


Styl veden a zen
Styl vedení a řízení

Demotivátory:

 • Nejednoznačnost úkolů

 • Konfliktní charakter práce (konflikt rolí)

 • Nadměrná zátěž

 • Atmosféra ve firmě, na pracovišti

 • Chybějící komunikace

 • Chybějící etika, „firemní kultura“, nedodržování „politik“

 • …..

P.Dittrich


Charakter pr ce 1
Charakter práce (1)

Fyzické prostředí:

 • Fyzikální faktory (světla, teplo, hluk, prach,…)

 • Klimatizace

 • Ergodiagnostické faktory (židle, stůl, PC, pracovní nástroje, …)

 • Prostor pro osobní soukromí

P.Dittrich


Charakter pr ce 2
Charakter práce (2)

Sociální prostředí:

 • Dobré mezilidské vztahy

 • Manažerská sociální selhání

 • Hodnocení a pochvaly – styl jednání, řízení procesů a vedení lidí

 • Kooperativnost, komunikace, informace, účast na řízení

 • Decentralizace rozhodování

 • Firemní kultura

 • Personální politika

P.Dittrich


Charakter pr ce 3
Charakter práce (3)

 • Povaha práce

 • Různorodost, zajímavost

 • Užitečnost / zbytečnost

  Uspokojení přináší:

  složitější, méně jednotvárná, lehce inovativní,

  podnětná práce přinášející nové podněty a

  zkušenosti.

P.Dittrich


Stimula n a motiva n prost edky
Stimulační a motivační prostředky

 • Odměny + plat

 • Pracovní podmínky

 • Povzbuzování (od vedoucího či navzájem v kolektivu)

 • Důvěra

 • Přenos informací

 • Způsob řízení

 • Atmosféra ve skupině / firmě

 • Obsah práce

 • Identifikace s prací a firmou (loajalita)

P.Dittrich


Taktika realizace sondy
Taktika realizace sondy

 • Proč to chceme, co očekáváme ?

 • Motivační komunikační kampaň

 • „Oddělení manažerů od zaměstnanců“

 • Nezávislý „konzultant“ (HR, externí poradce)

 • Nezávislé zpracování a interpretace výsledků

 • Akční programy, „prevence“, posilování pozitivního

P.Dittrich


Techniky sb ru dat
TECHNIKY SBĚRU DAT

 • Standardizované dotazníkypracovních faktorů (obvykle na světě 12 až 14 faktorů)

 • Dotazník motivační struktury zaměstnance

 • Nestandardizované dotazníky „spokojenosti s ...“ - konstruované dle potřeb firmy

 • „Volné dotazníky“ – na nápady, náměty, slovní komentáře, vysvětlení, …

 • Rozhovory

P.Dittrich


Kriteria faktory
Kriteria - faktory

 • Cíle

 • Platy

 • Charakter práce

 • Styl vedení a řízení

 • Vztahy s nadřízenými

 • Vztahy uvnitř týmu

 • Způsob a úroveň komunikace

 • Kvalita práce

 • Klientská orientace

 • ….

P.Dittrich


Pro realizovat sondy

Jednorázově

Aktuální názory, postoje, náměty

Před zahájením změn -aktuální stav

Akční plán

Komunikace co a proč jde a nejde

Opakovaně

Vývoj názorů, postojů

Deklarování zájmu o názory a náměty

Nástroj dlouhodobé komunikace

Sledování trendů, výsledků práce manažerů – dopady opatření, změn, …

Bencharking uvnitř firmy i s konkurencí

PROČ REALIZOVAT SONDY ?

P.Dittrich


V sledky zpr vy
VÝSLEDKY - ZPRÁVY

 • Nebránit se výsledkům, ale brát je jako podněty pro přemýšlení, řešení, změnu …

 • Komunikace výsledků respondentům

 • Akční plán – globální (vedení), dílčí (linioví vedoucí)

 • Zapojení zaměstnanců do hledání řešení

P.Dittrich


Psychohygiena
PSYCHOHYGIENA

 • Vůle relaxovat, životní priority, ..

 • Přestávky, hobby, pohyb

 • Opačná činnost než v práci

 • Víkendy a dovolené

 • RELAXAČNÍ CVIČENÍ – viz různá CD

P.Dittrich


Aromaterapie
Aromaterapie

 • Vytvoření rovnováhy duševní – fyzické a intelektové složky (pomoc člku jako jednotce)

 • „Bylinná medicína“ – pokožkou a dýchacími cestami (antibakteriální účinky)

 • Pomoc při: stresu, úzkosti, depresi (EMOCE) vers. „drogy“, špatná životospráva, málo spánku, vysoké pracovní napětí a tlak na výkon

 • Při masážích – naučit se relaxaci a odpočinku

P.DittrichReflexn body
Reflexní body

P.Dittrich


Auto mas
Auto/masáž

Reflexní masáž / terapie nohou – rukama; míčky /ježci, chůzí naboso; obuv, lázně, pozitivní myšlení

Reflexní oblouk: receptor – orgán

Stimulace receptorů – viz „mapy“ rukou a nohou

Literatura:

Masafretová.H.: Základní kniha REFLEXNÍ TERAPIE.

Fontána Olomouc, 2002.

P.Dittrich


Z v re n ch 7 krok k harmonizaci
Závěrečných 7 kroků k harmonizaci

 • Dejte sebe na 1. místo

 • Zjistěte, kudy vám uniká energie

 • Vytvořte si návyk pravidelného plánování

 • Dobíjejte baterky

 • Obklopte se sítí pozitivních a příjemných vztahů

 • Přestaňte se bát změn

 • Užívejte štěstí a radosti, rozvíjejte svoji duchovní energii . Stojí za to žít!

P.Dittrich


Dosa en seberealizace
Dosažení seberealizace

 • Realismus – realistická orientace

 • Přijímání sebe, ostatních a přírodního světa jakými jsou

 • Zodpovědnost, obětavá oddanost určitému typu práce

 • Spontánnost, jednoduchost, přirozenost

 • Ocenění dobra v životě

 • Zaměření na problémy a méně na sebe

 • Nezávislost, potřeba soukromí (ne samota)

 • Empatie, sociální zájmy, identifikace s lidstvem

 • Emoční hloubka

 • Demokratické hodnoty

 • Intenzivní tvořivost

P.Dittrich


Spokojen a motivovan zam stnanec

Spokojený a motivovaný zaměstnanec =

konkurenční výhoda společnosti.

P.Dittrich


Psychologie v praxi firmy
Psychologie v praxi firmy

 • Sebepoznání a poznání druhých lidí

 • Celý pracovní cyklus „života“ zaměstnance:

  • Výběry

  • Motivace, řízení procesů a vedení lidí

  • Hodnocení

 • Sociálně-psychologické průzkumy, spokojenost zaměstnanců


ad