Psychologie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

PSYCHOLOGIE PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PSYCHOLOGIE. PhDr. Pavel Dittrich , CSc. Psychologie pro ekonomy IV. (TM, stres, WLB, spokojenost). Přednáška 11. 2. 2011 PhDr. Pavel Dittrich , CSc. Jak sladit práci a soukromí?. Možnosti: sebepoznání time management a work life balance (WLB) relaxace. Jak jsme na tom (r. 2007).

Download Presentation

PSYCHOLOGIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PSYCHOLOGIE

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

P.Dittrich


Psychologie pro ekonomy IV.(TM, stres, WLB, spokojenost)

Přednáška 11. 2. 2011

PhDr. Pavel Dittrich, CSc.

P.Dittrich


Jak sladit práci a soukromí?

Možnosti:

 • sebepoznání

 • time management

  a work life balance (WLB)

 • relaxace

P.Dittrich


Jak jsme na tom (r. 2007)

 • Lidé a práce: 40% pracuje 8 - 9 hod.

  41% 10 – 12 hod.

  11% 12 – 14 hod.

 • Manažeři: 58% velmi často stress

  50% málo s rodinou

  20% užívá „chytré drogy“ (energet.drinky, …)

 • Jen 20% žen a 33% mužů (s dětmi) nemá problém se sladěním rodinného a pracovního života.

P.Dittrich


Mladí absolventi (2009)

Výsledek průzkumu KPMG v Evropě, Africe a na

Blízkém Východě = nutnost

VYVÁŽENÍ SOUKROMÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA!

Generace Y (1980 - …) –

informační technologie, internet, neohrožené

vystupování a vyjadřování toho, co chtějí, loajální k těm,

koho obdivují

+ „neohrožnost v projevu svých představ“

P.Dittrich


Kariérové poradenství

Sebepoznání - získání nových náhledů na sebe

Identifikace směru „postupu“

Vlastní rozvoj – rozvojové programy (Trainee, „Hipos“, školení v dovednostech i dalších vědomostech )

P.Dittrich


Co je dál ve mne?

 • Moje „Hodnotová orientace „

 • Na co se hodím? (Profesní typy, Inklinace k pracovním rolím)

 • Moje „SWOT analýza“

 • Moje „Kariérové kotvy“

P.Dittrich


Využití vlastního potenciálu

Sebepoznání – cíle – ambice – strategie – EQ - … - koalice - …

 • Řízení vlastní kariéry je stoprocentně vaší zodpovědností a je třeba k ní tak přistupovat.

 • Dávejte si pozor na obecné moudrosti a povědomí.

 • Věřte, že přestože spravedlnost nemusí v daný moment obstát, v dlouhodobém horizontu by měla vždy zvítězit. UŽÍVEJTE POZITIVNÍ MYŠLENÍ A PŘÍSTUPY.

  Každá úspěšná kariéra přináší výhry a prohry, špatné dny,

  týdny i měsíce. Každý se musí postavitpřekážkám a

  odrazujícím situacím.

P.Dittrich


Emoční inteligence

Významný prvek úspěchu člověka dneška!

Větší vliv než inteligence rozumová (IQ) !

 • Znalost vlastních emocí (co se ve mně děje?)

 • Zvládání emocí (lidé – práce - … - pohoda)

 • Schopnost sám sebe motivovat (cíle i odklad)

 • Vnímavost k emocím jiných lidí (empatie)

 • Umění mezilidských vztahů

P.Dittrich


TIME MANAGEMENT (TM)

 • 1. generace = CO ? mám dělat (=„papírky“)

 • 2. generace = CO a KDY? dělat (= „kalendáře“)

 • 3. generace = CO, KDY a JAK? (= cíle, priority, delegování, týmová spolupráce, …)

 • 4. generace = k prioritám přiděluji své úkoly = PROAKLIVITA a VIZE /SMĚR

  Realita dneška = :

  operativní řízení + „hasiči“ úkolů + výkon + …

  ale KDE je ČLOVĚK?

P.Dittrich


TIMEMANAGEMENT 4. generace

P.Dittrich


3. vers. 4.generace TM

 • Hodiny vers. kompas

 • Cíl vers. vize / priorita (= i vzdálený vrchol mé pyramidy)

 • Reakce vers. proaktivita (volnost rozhodování a variantnost řešení)

  Hlavní rozdíl =

  Volno (čas) na priority vers. podle priority

  asertivně řešit úlohy TÝDNE.

P.Dittrich


TM 4.generace

 • Všichni jsme timemanažery

 • 50% času si pevně plánovat a zbytek nechat na „vyrušení“

 • Důležitost a naléhavost

 • Prevence vers. „hašení“ (7% : 80%)

 • Kvantita vers. kvalita

 • Techniky: myšlenkové mapy, brainstorming, …

 • ČLOVĚK JE VÍCE NEŽ ČAS =…..

P.Dittrich


STRESS (management)

Stres = stav dlouhodobé psychické zátěže

 • EUSTRES - pozitivní stres, napomáhá k dobrým výsledkům

 • DISTRES - negativní stres, způsobuje psychosomatická onemocnění

 • STRESOR - podnět, který způsobuje stres;

 • příklady stresorů:

  • nezvratitelnost situace

  • nepředvídatelnost

  • subjektivně velké nároky kladené na sebe sama

  • životní tragédie, katastrofa

  • životní změny (změna práce, přestěhování)

P.Dittrich


VYHOŘENÍ – znaky:

 • chronická únava (čerpání, stálá unavenost, pocit, že jsem fyzicky na dně)

 • hněv vůči těm, kdo zadávají úkoly

 • sebekritika za to, že na sebe nechá nakládat stále více a více

 • cynismus, negativita a podrážděnost

 • pocit tísnění úkoly ze všech stran

 • snadná „výbušnost“ pro zdánlivě nepodstatné věci

 • časté bolesti hlavy, žaludeční potíže

 • hubnutí nebo přibývání na váze

 • ospalost a stavy sklíčenosti či deprese

 • krátkost dechu

 • podezíravost

 • pocit bezmocnosti

 • zvýšený stupeň rizikového chování

P.Dittrich


Burn-out syndrom

Jak ho řešit ?

Jak mu předejít?

P.Dittrich


1. pomoc při stresu I.

 • První pomoc při akutním stresu

 • V akutním stresu nikdy nic nerozhodujeme nebo se nesnažíme něco řešit. Výjimku tvoří situace kdy jde o záchranu života apod..

 • Počítejte v klidu do desíti.

 • Soustřeďte se na svůj dech a pomalu zhluboka dýchejte nosem, prodlužujte výdech.

P.Dittrich


V místnosti

 • vstaňte a projděte se, zkuste jít ven, na chodbu, na WC, někam, kde budete chvilku sami

 • je-li to možné, opláchněte si pomalu obličej studenou vodou

 • podívejte se z okna a pozorujte oblohu, svět je krásný, zajímavý...

 • v klidu pomalu vypijte sklenici chladné vody, soustřeďte se na pocity při polykání

 • narovnejte páteř, přivřete oči a pomalu zhluboka dýchejte

P.Dittrich


Venku

 • rozhlédněte se a pozorujte krajinu a vaše okolí

 • prohlédněte si oblohu, uklidňující je pozorování plynoucích mraků nebo korun stromů, letících ptáků apod.

 • pokud máme možnost, opět se pomalu napijeme vody a soustředíme se na pocity při pomalém polykání

 • soustředíme se na uvolňující dýchání, dýcháme zhluboka a prodlouženým výdechem

P.Dittrich


WORK LIFE BALANCE (WLB)

Vše, co vede ke sladění osobního a pracovního života z

oblasti:

 • Rodina, kariéra:

  • timemanagement, stressmanagement, pracovní doba (pružná, individ., homeoffice)

 • Životní rovnováha:

  • Sebepoznání, priority, radost ze života, osobní koučing

 • Dobíjení energie:

  • Sport, hudba, hobby, relaxace, masáže, meditace, wellness, lázně (solničky), aromaterapie, …

 • Osobní rozvoj:

  • Četba, net, školení, zpětná vazba, koučing, konference, …

P.Dittrich


Audity /průzkumy WLB /spokojenosti

Řešení:

 • Variabilní prac.úvazky-flex.doba, zkrác. či pružná prac.doba, homeoffice, sickdays, …

 • Podpora žen po MD- 5 dní otcovské dovolené, podpora MŠ v okolí, podpora návratu po MD, dětský koutek, nákupy, …

 • FamilyDays

 • Vzdělávání – koučing, mentoring, e-learning doma, školení WLB

 • Zdraví – prohlídky, očkování, zdrav.pomůcky, vitamíny, benefity z cafeterie / FKSP

P.Dittrich


SOCIÁLNÍ AUDITY / průzkumy

Sondy psychosociálního klimatu:

 • Styl vedení a řízení – zájem o zaměstnance a jeho názory

 • Charakter práce – fyzické prostředí – sociální prostředí

 • Pracovní (ne)spokojenost zaměstnance

 • Motivace – demotivace

P.Dittrich


Styl vedení a řízení

Demotivátory:

 • Nejednoznačnost úkolů

 • Konfliktní charakter práce (konflikt rolí)

 • Nadměrná zátěž

 • Atmosféra ve firmě, na pracovišti

 • Chybějící komunikace

 • Chybějící etika, „firemní kultura“, nedodržování „politik“

 • …..

P.Dittrich


Charakter práce (1)

Fyzické prostředí:

 • Fyzikální faktory (světla, teplo, hluk, prach,…)

 • Klimatizace

 • Ergodiagnostické faktory (židle, stůl, PC, pracovní nástroje, …)

 • Prostor pro osobní soukromí

P.Dittrich


Charakter práce (2)

Sociální prostředí:

 • Dobré mezilidské vztahy

 • Manažerská sociální selhání

 • Hodnocení a pochvaly – styl jednání, řízení procesů a vedení lidí

 • Kooperativnost, komunikace, informace, účast na řízení

 • Decentralizace rozhodování

 • Firemní kultura

 • Personální politika

P.Dittrich


Charakter práce (3)

 • Povaha práce

 • Různorodost, zajímavost

 • Užitečnost / zbytečnost

  Uspokojení přináší:

  složitější, méně jednotvárná, lehce inovativní,

  podnětná práce přinášející nové podněty a

  zkušenosti.

P.Dittrich


Stimulační a motivační prostředky

 • Odměny + plat

 • Pracovní podmínky

 • Povzbuzování (od vedoucího či navzájem v kolektivu)

 • Důvěra

 • Přenos informací

 • Způsob řízení

 • Atmosféra ve skupině / firmě

 • Obsah práce

 • Identifikace s prací a firmou (loajalita)

P.Dittrich


Taktika realizace sondy

 • Proč to chceme, co očekáváme ?

 • Motivační komunikační kampaň

 • „Oddělení manažerů od zaměstnanců“

 • Nezávislý „konzultant“ (HR, externí poradce)

 • Nezávislé zpracování a interpretace výsledků

 • Akční programy, „prevence“, posilování pozitivního

P.Dittrich


TECHNIKY SBĚRU DAT

 • Standardizované dotazníkypracovních faktorů (obvykle na světě 12 až 14 faktorů)

 • Dotazník motivační struktury zaměstnance

 • Nestandardizované dotazníky „spokojenosti s ...“ - konstruované dle potřeb firmy

 • „Volné dotazníky“ – na nápady, náměty, slovní komentáře, vysvětlení, …

 • Rozhovory

P.Dittrich


Kriteria - faktory

 • Cíle

 • Platy

 • Charakter práce

 • Styl vedení a řízení

 • Vztahy s nadřízenými

 • Vztahy uvnitř týmu

 • Způsob a úroveň komunikace

 • Kvalita práce

 • Klientská orientace

 • ….

P.Dittrich


Jednorázově

Aktuální názory, postoje, náměty

Před zahájením změn -aktuální stav

Akční plán

Komunikace co a proč jde a nejde

Opakovaně

Vývoj názorů, postojů

Deklarování zájmu o názory a náměty

Nástroj dlouhodobé komunikace

Sledování trendů, výsledků práce manažerů – dopady opatření, změn, …

Bencharking uvnitř firmy i s konkurencí

PROČ REALIZOVAT SONDY ?

P.Dittrich


VÝSLEDKY - ZPRÁVY

 • Nebránit se výsledkům, ale brát je jako podněty pro přemýšlení, řešení, změnu …

 • Komunikace výsledků respondentům

 • Akční plán – globální (vedení), dílčí (linioví vedoucí)

 • Zapojení zaměstnanců do hledání řešení

P.Dittrich


PSYCHOHYGIENA

 • Vůle relaxovat, životní priority, ..

 • Přestávky, hobby, pohyb

 • Opačná činnost než v práci

 • Víkendy a dovolené

 • RELAXAČNÍ CVIČENÍ – viz různá CD

P.Dittrich


Aromaterapie

 • Vytvoření rovnováhy duševní – fyzické a intelektové složky (pomoc člku jako jednotce)

 • „Bylinná medicína“ – pokožkou a dýchacími cestami (antibakteriální účinky)

 • Pomoc při: stresu, úzkosti, depresi (EMOCE) vers. „drogy“, špatná životospráva, málo spánku, vysoké pracovní napětí a tlak na výkon

 • Při masážích – naučit se relaxaci a odpočinku

P.Dittrich


Působení esenciální olejů

P.Dittrich


Reflexní body

P.Dittrich


Auto/masáž

Reflexní masáž / terapie nohou – rukama; míčky /ježci, chůzí naboso; obuv, lázně, pozitivní myšlení

Reflexní oblouk: receptor – orgán

Stimulace receptorů – viz „mapy“ rukou a nohou

Literatura:

Masafretová.H.: Základní kniha REFLEXNÍ TERAPIE.

Fontána Olomouc, 2002.

P.Dittrich


Závěrečných 7 kroků k harmonizaci

 • Dejte sebe na 1. místo

 • Zjistěte, kudy vám uniká energie

 • Vytvořte si návyk pravidelného plánování

 • Dobíjejte baterky

 • Obklopte se sítí pozitivních a příjemných vztahů

 • Přestaňte se bát změn

 • Užívejte štěstí a radosti, rozvíjejte svoji duchovní energii . Stojí za to žít!

P.Dittrich


Dosažení seberealizace

 • Realismus – realistická orientace

 • Přijímání sebe, ostatních a přírodního světa jakými jsou

 • Zodpovědnost, obětavá oddanost určitému typu práce

 • Spontánnost, jednoduchost, přirozenost

 • Ocenění dobra v životě

 • Zaměření na problémy a méně na sebe

 • Nezávislost, potřeba soukromí (ne samota)

 • Empatie, sociální zájmy, identifikace s lidstvem

 • Emoční hloubka

 • Demokratické hodnoty

 • Intenzivní tvořivost

P.Dittrich


Spokojený a motivovaný zaměstnanec =

konkurenční výhoda společnosti.

P.Dittrich


Psychologie v praxi firmy

 • Sebepoznání a poznání druhých lidí

 • Celý pracovní cyklus „života“ zaměstnance:

  • Výběry

  • Motivace, řízení procesů a vedení lidí

  • Hodnocení

 • Sociálně-psychologické průzkumy, spokojenost zaměstnanců


 • Login