psychologie osobnosti
Download
Skip this Video
Download Presentation
PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 320 Views
 • Uploaded on

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI. PhDr. Daniel Heller. Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI. Victor J. Drapela. Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI. 1. Dynamické pojetí teorií osobnosti 2. Psychoanalytická teorie - Sigmund Freud 3. Analytická teorie - Carl Gustav Jung 4. Individuální psychologie - Alfred Adler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI' - daquan-eaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psychologie osobnosti

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI

PhDr. Daniel Heller

p ehled teori osobnosti1
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 1. Dynamické pojetí teorií osobnosti
 • 2. Psychoanalytická teorie - Sigmund Freud
 • 3. Analytická teorie - Carl Gustav Jung
 • 4. Individuální psychologie - Alfred Adler
 • 5. Interpersonální teorie - Karen Horneyová
 • 6. Psychosociální teorie - Erich Fromm, Erik Erikson
 • 7. Dollardova a Millerova teorie učení
 • 8. Rysová a faktorová teorie - Raymond B. Cattell
p ehled teori osobnosti2
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 9. Teorie pole - Kurt Lewin
 • 10. Systematický eklekticismus - Gordon W. Allport
 • 11. Fenomenologie a existencialismus
 • 12. Teorie já - Carl R. Rogers
 • 13. Holistická teorie - Kurt Goldstein,

Abraham Maslow

 • 14. Logoterapie - Viktor E. Frankl
 • 15. Celkový pohled na teorie osobnosti
p ehled teori osobnosti3
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 1. Dynamické pojetí teorií osobnosti
 • dynamika osobnosti
 • historická perspektiva
 • definice osobnosti
 • teorie osobnosti
 • základní vlastnosti teorií osobnosti:
  • jasnost a pochopitelnost
  • logická stavba
  • vnitřní jednota
  • jedinečnost
p ehled teori osobnosti4
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 2. Psychoanalytická teorie - Sigmund Freud
 • Freudův život
 • hlavní body Freudovy teorie
 • struktura osobnosti
 • interpersonální konflikty
 • pudy
 • vývoj osobnosti
 • obranné mechanismy
 • úzkost a strach
 • povaha snů
p ehled teori osobnosti5
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 3. Analytická teorie - Carl Gustav Jung
 • Jungův život
 • hlavní body Jungovy teorie
 • struktura psyché
 • vývoj osobnosti
 • Jungova typologie
 • přesouvání duševní energie
p ehled teori osobnosti6
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 4. Individuální psychologie - Alfred Adler
 • Adlerův život
 • hlavní body Adlerovy teorie
 • vývoj osobnosti
 • cíl vývoje osobnosti: sociální cit
 • individuální životní styl
 • tvůrčí já
 • sourozenecké pořadí
p ehled teori osobnosti7
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 5. Interpersonální teorie - Karen Horneyová
 • hlavní body teorie Karen Horneyové
 • základní úzkost dítěte
 • vztahy s druhými lidmi
 • neurotické potřeby dospělých
 • Harry Stuck Sullivan
 • hlavní body Sullivanovy teorie
 • Sullivanova terminologie a hlavní pojmy
 • stadia vývoje osobnosti
p ehled teori osobnosti8
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 6. Psychosociální teorie - Erich Fromm, Erik Erikson
 • hlavní důrazy Frommovy teorie
 • pojem osobnosti
 • produktivní a neproduktivní charakter
 • lidské potřeby a láska
 • hlavní důrazy Eriksonovy teorie
 • vývoj osobnosti
  • osm stadií
p ehled teori osobnosti9
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 7. Dollardova a Millerova teorie učení
 • tři nejvýznamnější postavy behaviorismu
 • životopisné údaje o Johnu Dollardovi

a Nealu E. Millerovi

 • hlavní důrazy v teorii učení
 • proces učení
 • osobnost: její podstata a vývoj
 • neurózy: nevědomé konflikty
p ehled teori osobnosti10
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 8. Rysová a faktorová teorie - Raymond B. Cattell
 • životopisné údaje R. B. Cattella
 • hlavní body Cattellovy teorie
 • rysy a faktory
 • způsoby sběru dat
 • prediktivní povaha osobnosti
 • dynamika osobnosti
 • Cattellův příspěvek k teorii učení
 • vývoj osobnosti
p ehled teori osobnosti11
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 9. Teorie pole - Kurt Lewin
 • Lewinův život
 • hlavní body Lewinovy teorie
 • struktura osobnosti
 • psychologické okolí
 • osoba
 • dynamika životního prostoru
 • vývoj osobnosti
 • regrese
p ehled teori osobnosti12
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 10. Systematický eklekticismus - Gordon W. Allport
 • Allportův život
 • hlavní body Allportovy teorie
 • povaha osobnosti
 • proprium a vývoj osobnosti
 • rysy a osobní dispozice
 • funkční autonomie
p ehled teori osobnosti13
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 11. Fenomenologie a existencialismus
 • filozofie a psychologie
 • existenciální filozofie
 • filozofie Edmunda Husserla
 • tvarová psychologie
 • fenomenologický přístup k osobnosti
 • vjemové pole
 • zrání a adekvátnost
 • emoční problémy
p ehled teori osobnosti14
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 12. Teorie já - Carl R. Rogers
 • Rogersův život
 • hlavní body Rogersovy teorie
 • studium osobnosti: vnitřní vztažný rámec
 • základní lidská motivace
 • oganismus
 • duševní zdraví a patologie
 • kongruence; vývoj sebepojetí; ideální a reálné já;
 • dobrý život
p ehled teori osobnosti15
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 13. Holistická teorie - Kurt Goldstein, Abraham Maslow
 • hlavní body Goldsteinovy teorie
 • jednotná povaha organismu
 • chování jako interakce tvaru (figury) a pozadí
 • vyrovnávání s prostředím
 • konkrétní a abstraktní chování
 • hlavní body Maslowovy teorie
 • struktura lidských potřeb
 • úroveň potřeb: hierarchie
 • B-úroveň: sebeaktualizace
p ehled teori osobnosti16
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 14. Logoterapie - Viktor E. Frankl
 • Franklův život
 • hlavní body Franklovy teorie
 • svoboda vůle
 • vůle ke smyslu
 • životní smysl
 • existenciální vakuum
p ehled teori osobnosti17
Přehled TEORIÍ OSOBNOSTI
 • 15. Celkový pohled na teorie osobnosti
 • vytváření vlastní teorie osobnosti
  • úloha životních zkušeností
  • přijetí osvědčené teorie osobnosti
  • vytvoření eklektického pojetí
 • klasifikace teorií
  • dva póly
 • kontinuum
  • mezi póly
ad