Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi
Download
1 / 47

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Aralık 2013 Cuma İnt. Dr. Anar Alizade. VAKA SUNUMU 06.12.2013. DR.Anar Alizade. 9 yaşında erkek hasta. ŞİKAYETİ:Ateş ,diz ağrısı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi

ocuk Sal ve Hastalklar

Anabilim Dal

ocuk Servisi

Olgu Sunumu

6 Aralk 2013 Cuma

nt. Dr. Anar Alizade


VAKA SUNUMU06.12.2013

 • DR.Anar Alizade


9 yanda erkek hasta

 • KAYET:Ate ,diz ars


 • YKS: Hasta,3 gn nce balayan belinde ar tarifliyor.Ar ile birlikte ate de olmu.Bel arsndan sonra bu 3 gn iinde nce sa dizinde ,sonra da sol dizinde olmak zere her iki dizde ar balam.Dizlerde ilik,s art,hareketle ar olduunu belirtiyor.

 • Hasta son bir ay ierisinde 1-2 kez burun aknts,ksrk,ate ikayetleri gzlenmi, 4-5 gn srm,herhangibir tedavi almam.


 • Kusma,kabzlk,ishal,me,titreme ikayetleri olmam.Hasta bu yaknmalarla KOU ocuk ACL SERVSNE bavurmu.


zgemii:

 • Prenatal:Annenin 4. gebelii.Gebelii srasnda annede hastalk ,ameliyat, ila kullanm hikayesi yok

 • Natal:3700 gram,38 hf.lk ,hastanede ,normal vaginal yolla doum olmu

 • Postnatal:Doar domaz alam.kter,siyanoz yok,kvezde kalmam.

 • Beslenme: 18 ay boyunca anne st kullanm

 • Alar tam zamannda yaplm

 • Geirdii hastalklar:Srekli hastalk yks yok


SOYGEM:

 • Anne:45 yanda,ev hanm,sa,Tiroid nodlleri varm

 • Baba:48 yanda,ifti,sa,salkl

 • 1.ocuk:22 yanda,E,sa,salkl

 • 2.ocuk:19 ya,K,sa,salkl

 • 3.ocuk:14 ya,K , sa,salkl

 • 4.ocuk:hastamz

 • Anne ve baba arasnda akraba evlilii yok.

 • Ailede ateli hastalk yks yok


FZK MUAYENE:

 • BOY:135 cm(75-90 p)

 • KLO:30 kg(75-90p)

 • Ate: 37.1 C

 • Nabz:133/dk

 • KB:95/59 mmHg

 • SS:24 /dk

 • SaO2:% 98


 • GD: yi

 • Cilt: Turgor, tonus doal, soluk,dem / siyanoz / petei / purpura yok.

 • Ba-Boyun: Sa ve sal deri doal. Bilateral n servikalde 1cmlik LAP.

 • Gzler: IR +/+

 • KBB: Orofarinks ve tonsiller Hiperemik.

 • KVS: S1 ve S2 doal.Mitral odakta 3/6 pansistolik frm duyuldu

 • SS: Her iki hemitoraks solunuma eit katlyor, ral ronks yok.

 • GS: Batn rahat. Defans , rebound ,organomegali yok

 • GS: Haricen erkek.

 • Ekstremite:Her iki dizde ilik,s art,haraketle ar mevcut

 • Nrolojik Muayene:Doal


Eklem skorlamas


YAPILAN TETKKLER:

 • HEMOGRAM

  • Hb:10.7 g/dl

  • Hct: % 31.4

  • MCV: 85.0 fL

  • PLT: 391.000 /mm3

  • Sed: 97 mm/s

  • BK:13.600 u/L

  • CRP: 14.97 mg/dl

  • ASO:395 U/ml

   BYOKMYA

  • Glukoz:120 mg/dL

  • re: 15 mg/dL

  • Kre:0.58 mg/dL

  • ALT: 11 IU/dL

  • AST: 17 IU/dL

  • Total Prot:6.8 g/dL

  • Alb: 3.69 g/dlL

  • Na: 134 mEq/dL

  • K: 3.89 mEq/dL

  • Ca: 8.8 mg/dL

  • Mg: 2.28 mg/dL


DRAR SEDM:Temiz

TT

 • Dansite:1020

 • pH:6.5

 • Lkosit:-

 • Kan:-

 • Glukoz:-

 • Protein:30

 • Bilirubin:-

 • Keton:-

 • Nitrit:-


EKG


EKG:

 • Sinus ritminde

 • PR aral:0.12

 • ST-T deiiklii yok

 • QTc :0.41


Radyoloji:


Patolojik Bulgular

 • Mitral odakta 3/6 pansistolik frm

 • Artrit

 • Ate

 • Sed: 97 mm/s

 • BK:13.600 u/L

 • CRP: 14.97 mg/dl

 • ASO:395 U/ml


N TANI

BLA

BLA

BLA

BLA

?


KLNK ZLEM

Yeni gelien frm,ate,gezici artritbulgular zerine hastaya EKOKARDYOGRAF tetkiki yapld

EKO-da

 • Mitral yetmezlik(orta)

 • Aort Yetersizlii(hafif)

 • Patent Foramen Ovale tespit edildi

  Mikrobiyoloji

 • Boaz kltr: Beta Hemolitik Streptokok (A-C-G)remedi

 • Boazda Grup A streptokok tayini : negatif


KLNK ZLEM 2:

 • Hastamza ARA Karditi n tans ile Acilde ,

 • Pensillin 1.200.000 U tek doz i.m yapld.

 • Deltacortil (Prednizolon) 2mg/kg/gn tb p.o baland ve ocuk Hastalklar servisine yatrld

  Hastamz u an Servisimizde takip ediliyor. Genel durumu iyi ,semptomlar hafifledi.


TANI:AKUT ROMATZMAL ATE

 • Akut Romatizmal ate st solunum yollarnn AGBHS infeksiyonlarndan sonra gelien, balca kalp, eklemler ve merkezi sinir sistemini tutan nonspratif inflamatuvar ba dokusu hastal veya kollajen-vaskler hastaldr.


NEM???

 • Akut romatizmal ate (ARA), 5-30 ya

  grubunda en sk grlen kalp hastal

  nedenidir.

 • 45 ya altnda kardiyak nedenlere

  bal lmlerde en skgrlen nedendir.


EPDEMYOLOJ:

SIKLIK:

 • DNYADA:Gelimi lkelerde 0,5-3/100.000 Gelimekte olan lkelerde 20-100/100.000

 • TRKYEDE:Trkiye Romatizmal Ate almaGrubunun 14 merkezden ald 2000 ylverilerine gre pediyatri polikliniklerinebavuran hastalarda ARA skl 10.8/10.000,ocuk kardiyoloji polikliniklerine bavuranhastalar arasndaki sklk ise %1.9bulunmutur


 • YATKINLIK:Yaplan almalar, baz HLA antijenleri (HLA DR-27, HLA DR- W 53) vespesifik bir B hcre alloantijeni (D8/17) varlnda ARA ya yatknlk olduunudndrmtr

 • YA GRUBU: ARA, AGBHS farenjitinin en sk gzlendii ya grubu olan 5-15 yalararasnda zirve yapar

 • MEVSM: ARA, streptokok infeksiyonlarnn daha ok olduu k ve ilkbaharaylarnda en sk grlr

 • nsidansda cinsiyet, rk ve etnik kken asndan farksaptanmamtr .


ETYOLOJ:

 • Akut romatizmal atein, grup A beta hemolitik streptokoklarnromatolojik sularnn oluturduu st solunum yolu infeksiyonundan sonragelitii bilinmektedir .Her ne kadar grup C ve G streptokoklar da farenjiteneden olsalar da, SADECE GRUP A STREPTOKOKLARIN sebep olduu st solunum yoluinfeksiyonlarndan sonra gelien immun cevap ARAya yol aar. A grubu betahemolitik streptokoklarn M 1, 3, 5, 6, 18, 19, 24 serotipleri sorumlu tutulmutur.Bunlardan en yaygn M 5 tir.


PATOGENEZ

 • Uygun hayvan modelleri gelitirilemedii iin A grubu beta-hemolitik streptokoklarn

  insanlarda hangi mekanizma ile ARA lezyonlar meydana getirdii tam olarak tam olarak aydnlatlamamtr. Bu nedenle ARA'nn patogenezini aklamaya alan teoriler vardr.


 • En ok zerinde durulan teori otoimmunite yaniapraz reaksiyon kuramdr. Baz streptokok antijenlerinin doku antijenleri ilebenzerlik gstermesi (antigenic mimicry) sonucu hcresel ve humoral immunsistemin uyarlmasyla klinik bulgularn ortaya kt dnlmektedir.


KLNK:

 • EN OK TUTULAN ORGANLAR VE BULGULAR:

 • EKLEMLERArtrit---%70

 • KALP----Kardit--%50-75 (MYOKARD+ENDOKARD+PERKARD=PANKARDT)

 • SNR SSTEM--Sydenham koresi--%15

 • DER---Subkutan noduller--%1-5

 • ---eritema marginatum---%1-5


1.ARTRT:

Diz, dirsek, ayakve el bileklerinde olur.

Ar, ilik, kzarklk, scaklk yapar.

Asimetrik, gezici ve nonsupuratifpoliartrit


2.KARDT=>PANKARDT

Hastaln ennemlimajr

bulgusudur

 • Endokard, myokardveperikard

  deiikderecelerdetutulabilir.

 • Karditin bileenleri

 • frmduyulmas,

 • kardiyomegali,

 • konjestifkalpyetersizlii,

 • perikardiyaleffzyonveya

  frotman


 • Endokard tutulumu kapak yetersizlikleri ile kendini gsterir. En sk mitral kapak tutulur. Fizik muayenede mitral kapan tutulmasna bal olarak apekste, aksillaya yaylan, pansistolik mitral yetersizlik frm duyulur

 • Myokardit varln gsteren esas bulgu ateten bamsz, dinlenme srasnda gzlenen sins taikardisidir.

 • Perikardn tutulmasna bal olarak klinikte gs ars, kalp seslerinin derinden gelmesi, frotman duyulmas, telekardiyogramda kardiyomegali ve adr kalp grlmesi sz konusudur


3.KORE=Sydenham chorea=St.Vitusdans=Chorea minor

 • Emosyoneldengesizlik

 • stemsiz, uyumsuz, dzensiz, amasz, sreklihareketler (El yazsndabozulma, sakarlk)

  - Hareketleruyankdurumdavestresaltndaartar, uykudaazalr.


4.Eritema Marginatum

Gs ve ekstremitelerin i yzlerinde

grlen, deriden hafif kabark, ortas

soluk, kantsz, arsz, bastrlnca solan

lezyonlardr.

 • YZDE GRLMEZ


5.SUBKUTAN NODLLER:

Ekstremiteeklemlerininekstensor

yzlerinde, 0.5-2cm apnda, arsz,

hareketlinodllerdir


 • LABAROTUVAR

 • Boaz kltr

 • Streptokok antikor testler

  Anti-streptolizin O (ASO)

  Anti-streptokinaz Vb.

  RADYOLOJI:

 • TELE

  Kardiyomegali

 • Ekokardiyografik bulgular

  Kardiyak tutulumun derecesi

  Miyokard kontraktilitesinin derecesi


TANI:MODFYE JONES KRTERLER(1992)

 • Major belirtiler

 • Kardit

 • Poliartrit

 • Kore

 • Eritema marginatum

 • Subkutan nodller

 • Minr belirtiler :

 • Artralji

 • Ate(38,5o - 40oc)

 • LAB:Akut faz reaktanlarnda art (ESH'da ve CRP'de art)

 • EKG:PR aral uzamas, QT aral uzamas


TANI a)2 major bulgub)1 major bulgu +2 minr bulgu+

 • GERLM STREPTOKOK ENFEKSYONU KANITI:

  - 1.Geirilmi kzl

  - 2.Streptokok antikor titrelerinde ykselme

  - 3.Boaz kltr veya hzl streptokok

  antijen testi pozitiflii(ASO, antiDNAaz B)


HASTAMIZDA GRLEN BULGULAR:

 • Major belirtiler

 • Kardit

 • Poliartrit

 • Kore

 • Eritema marginatum

 • Subkutan nodller

 • Minr belirtiler :

 • Artralji

 • Ate

 • LAB:Akut faz reaktanlarnda art (ESH'da ve CRP'de art)

 • EKG:PR aral uzamas, QT aral uzamas


DESTEKLEYC BULGULAR:

1.Geirilmi kzl

- 2.Streptokok antikor titrelerinde ykselme

- 3.Boaz kltr veya hzl streptokok

antijen testi pozitiflii(ASO, antiDNAaz B)


TEDAV:

 • Antibiyotiktedavisi (Streptokokinfeksiyonununtedavisi)

 • Profilaksi

 • Antiinfilamatuvartedavi(Artrit ve Kardit tedavisi)

 • Haraket kstlamas tedavisi


1.ANTBYOTK TEDAVS;

 • Ama; streptokoklara bal st solunum yoluinfeksiyonunun tedavisi ve boazda halen var olabilecek streptokoklarntemizlenmesidir. Boaz kltr negatif saptansa da bu tedavinin uygulanmasgerekir. Hatta boaz kltr alndktan hemen sonra tedavi balanmaldr.

  1- Benzatin penisilin : 600.000 . (27 kgn altnda)1.200.000 . (27 kgn stnde) tek doz i.m. ya da

  2- Penisilin V : 250 mg (ocuklarda)500 mg (adolesan ve erikinde) 2-3 doz po. 10 gn.

  Penisilin bulunamadnda;

  -Amoksisilin 10 gn boyunca p.o 50 mg/kg/gn

  Penisilin alerjisi varsa;

  - Eritromisin: : 25 mg/kg/gn, 2 dozda oral, 10 gn


2.PROFLAKS:

 • Ama streptokoklarn yeniden kolonize olmasn

  engelleyerek ARAnn tekrarlamasn nlemektir

 • 1- Benzatin penisilin : 600.000 . (27 kgn altnda)1.200.000 . (27 kgnstnde) tekdoz im. 21 gndebir

 • 2- Penisilin V : 250 mg veya 500 mg, oral, gnde 2 doz

 • 3- Eritromisin : 250 mg, oral, gnde 2 doz (penisilin alerjisi olanlarda)


PROFLAKS SRES:

 • Profilaksi kardit geirenlerde hayat boyu, dier olgularda 21yana kadar veya son ataktan 5 yl sonrasna kadar (hangisi uzun ise) 21 gndebir yaplr.


3.Anti-inflamatuvar tedavi

A)Artrit ve KKY olmayan hafif Kardit --SALSLATLAR

Aspirin 75-100 mg/kg/gn (en fazla 3,5 gr/gn) 4 dozda balanr. 2-3 hafta sonradoz 60-70 mg/kg/gn dozuna inilir ve tedavi 3-6 haftada kesilir


B)Kardit(Konjestif kalp yetersizlii bulgular olan orta ve ar karditli)STEROD+SALSLAT

 • Prednison 2 mg/kg/gn 4 dozda balanr 2-3 hafta kullanlr, 2-3 haftada azaltlarak kesilir. Steroid dozuazaltlrken tedavinin son haftasnda, steroid kesilmesine bal ortaya kabilecekklinik rebound nlemek iin Aspirin eklenir. Aspirin 75 mg/kg/gn 4 dozdabalanr, ve 6 hafta devam edilir


HARAKET KISITLILII TEDAVS:

 • ARAl her hastada yatak istirahati zorunludur. Sadece artriti olanhastalarda, artrit bulgular ve akut faz reaktanlar normale dnene kadar istirahatyeterlidir

  + KORE TEDAVS

 • Hafif olgularda diazepam veya fenobarbital, ar olgularda klorpromazin veyahaloperidol

 • 1.Haloperidoltedavisine 0,5mg/gn dozunda balanr,. Arvakalarda 5 mg/gn dozuna klabilir.

 • 2.fenobarbital ise 15-30 mg, her 6-8 saatte bir uyguanr


 • DNLEDNZ N TEEKKRLER


ad
 • Login