Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 6 Aralık 2013 Cuma İnt. Dr. Anar Alizade. VAKA SUNUMU 06.12.2013. DR.Anar Alizade. 9 yaşında erkek hasta. ŞİKAYETİ:Ateş ,diz ağrısı.

Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi

ocuk Sal ve Hastalklar

Anabilim Dal

ocuk Servisi

Olgu Sunumu

6 Aralk 2013 Cuma

nt. Dr. Anar Alizade


Vaka sunumu 06 12 2013

VAKA SUNUMU06.12.2013

 • DR.Anar Alizade


9 ya nda erkek hasta

9 yanda erkek hasta

 • KAYET:Ate ,diz ars


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • YKS: Hasta,3 gn nce balayan belinde ar tarifliyor.Ar ile birlikte ate de olmu.Bel arsndan sonra bu 3 gn iinde nce sa dizinde ,sonra da sol dizinde olmak zere her iki dizde ar balam.Dizlerde ilik,s art,hareketle ar olduunu belirtiyor.

 • Hasta son bir ay ierisinde 1-2 kez burun aknts,ksrk,ate ikayetleri gzlenmi, 4-5 gn srm,herhangibir tedavi almam.


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • Kusma,kabzlk,ishal,me,titreme ikayetleri olmam.Hasta bu yaknmalarla KOU ocuk ACL SERVSNE bavurmu.


Zge mi i

zgemii:

 • Prenatal:Annenin 4. gebelii.Gebelii srasnda annede hastalk ,ameliyat, ila kullanm hikayesi yok

 • Natal:3700 gram,38 hf.lk ,hastanede ,normal vaginal yolla doum olmu

 • Postnatal:Doar domaz alam.kter,siyanoz yok,kvezde kalmam.

 • Beslenme: 18 ay boyunca anne st kullanm

 • Alar tam zamannda yaplm

 • Geirdii hastalklar:Srekli hastalk yks yok


Soyge m

SOYGEM:

 • Anne:45 yanda,ev hanm,sa,Tiroid nodlleri varm

 • Baba:48 yanda,ifti,sa,salkl

 • 1.ocuk:22 yanda,E,sa,salkl

 • 2.ocuk:19 ya,K,sa,salkl

 • 3.ocuk:14 ya,K , sa,salkl

 • 4.ocuk:hastamz

 • Anne ve baba arasnda akraba evlilii yok.

 • Ailede ateli hastalk yks yok


F z k muayene

FZK MUAYENE:

 • BOY:135 cm(75-90 p)

 • KLO:30 kg(75-90p)

 • Ate: 37.1 C

 • Nabz:133/dk

 • KB:95/59 mmHg

 • SS:24 /dk

 • SaO2:% 98


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • GD: yi

 • Cilt: Turgor, tonus doal, soluk,dem / siyanoz / petei / purpura yok.

 • Ba-Boyun: Sa ve sal deri doal. Bilateral n servikalde 1cmlik LAP.

 • Gzler: IR +/+

 • KBB: Orofarinks ve tonsiller Hiperemik.

 • KVS: S1 ve S2 doal.Mitral odakta 3/6 pansistolik frm duyuldu

 • SS: Her iki hemitoraks solunuma eit katlyor, ral ronks yok.

 • GS: Batn rahat. Defans , rebound ,organomegali yok

 • GS: Haricen erkek.

 • Ekstremite:Her iki dizde ilik,s art,haraketle ar mevcut

 • Nrolojik Muayene:Doal


Eklem skorlamas

Eklem skorlamas


Yapilan tetk kler

YAPILAN TETKKLER:

 • HEMOGRAM

  • Hb:10.7 g/dl

  • Hct: % 31.4

  • MCV: 85.0 fL

  • PLT: 391.000 /mm3

  • Sed: 97 mm/s

  • BK:13.600 u/L

  • CRP: 14.97 mg/dl

  • ASO:395 U/ml

   BYOKMYA

  • Glukoz:120 mg/dL

  • re: 15 mg/dL

  • Kre:0.58 mg/dL

  • ALT: 11 IU/dL

  • AST: 17 IU/dL

  • Total Prot:6.8 g/dL

  • Alb: 3.69 g/dlL

  • Na: 134 mEq/dL

  • K: 3.89 mEq/dL

  • Ca: 8.8 mg/dL

  • Mg: 2.28 mg/dL


Drar sed m temiz

DRAR SEDM:Temiz

TT

 • Dansite:1020

 • pH:6.5

 • Lkosit:-

 • Kan:-

 • Glukoz:-

 • Protein:30

 • Bilirubin:-

 • Keton:-

 • Nitrit:-


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

EKG


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

EKG:

 • Sinus ritminde

 • PR aral:0.12

 • ST-T deiiklii yok

 • QTc :0.41


Radyoloji

Radyoloji:


Patolojik bulgular

Patolojik Bulgular

 • Mitral odakta 3/6 pansistolik frm

 • Artrit

 • Ate

 • Sed: 97 mm/s

 • BK:13.600 u/L

 • CRP: 14.97 mg/dl

 • ASO:395 U/ml


N tani

N TANI

BLA

BLA

BLA

BLA

?


Kl n k zlem

KLNK ZLEM

Yeni gelien frm,ate,gezici artritbulgular zerine hastaya EKOKARDYOGRAF tetkiki yapld

EKO-da

 • Mitral yetmezlik(orta)

 • Aort Yetersizlii(hafif)

 • Patent Foramen Ovale tespit edildi

  Mikrobiyoloji

 • Boaz kltr: Beta Hemolitik Streptokok (A-C-G)remedi

 • Boazda Grup A streptokok tayini : negatif


Kl n k zlem 2

KLNK ZLEM 2:

 • Hastamza ARA Karditi n tans ile Acilde ,

 • Pensillin 1.200.000 U tek doz i.m yapld.

 • Deltacortil (Prednizolon) 2mg/kg/gn tb p.o baland ve ocuk Hastalklar servisine yatrld

  Hastamz u an Servisimizde takip ediliyor. Genel durumu iyi ,semptomlar hafifledi.


Tani akut romat zmal ate

TANI:AKUT ROMATZMAL ATE

 • Akut Romatizmal ate st solunum yollarnn AGBHS infeksiyonlarndan sonra gelien, balca kalp, eklemler ve merkezi sinir sistemini tutan nonspratif inflamatuvar ba dokusu hastal veya kollajen-vaskler hastaldr.


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

NEM???

 • Akut romatizmal ate (ARA), 5-30 ya

  grubunda en sk grlen kalp hastal

  nedenidir.

 • 45 ya altnda kardiyak nedenlere

  bal lmlerde en skgrlen nedendir.


Ep dem yoloj

EPDEMYOLOJ:

SIKLIK:

 • DNYADA:Gelimi lkelerde 0,5-3/100.000 Gelimekte olan lkelerde 20-100/100.000

 • TRKYEDE:Trkiye Romatizmal Ate almaGrubunun 14 merkezden ald 2000 ylverilerine gre pediyatri polikliniklerinebavuran hastalarda ARA skl 10.8/10.000,ocuk kardiyoloji polikliniklerine bavuranhastalar arasndaki sklk ise %1.9bulunmutur


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • YATKINLIK:Yaplan almalar, baz HLA antijenleri (HLA DR-27, HLA DR- W 53) vespesifik bir B hcre alloantijeni (D8/17) varlnda ARA ya yatknlk olduunudndrmtr

 • YA GRUBU: ARA, AGBHS farenjitinin en sk gzlendii ya grubu olan 5-15 yalararasnda zirve yapar

 • MEVSM: ARA, streptokok infeksiyonlarnn daha ok olduu k ve ilkbaharaylarnda en sk grlr

 • nsidansda cinsiyet, rk ve etnik kken asndan farksaptanmamtr .


Etyoloj

ETYOLOJ:

 • Akut romatizmal atein, grup A beta hemolitik streptokoklarnromatolojik sularnn oluturduu st solunum yolu infeksiyonundan sonragelitii bilinmektedir .Her ne kadar grup C ve G streptokoklar da farenjiteneden olsalar da, SADECE GRUP A STREPTOKOKLARIN sebep olduu st solunum yoluinfeksiyonlarndan sonra gelien immun cevap ARAya yol aar. A grubu betahemolitik streptokoklarn M 1, 3, 5, 6, 18, 19, 24 serotipleri sorumlu tutulmutur.Bunlardan en yaygn M 5 tir.


Patogenez

PATOGENEZ

 • Uygun hayvan modelleri gelitirilemedii iin A grubu beta-hemolitik streptokoklarn

  insanlarda hangi mekanizma ile ARA lezyonlar meydana getirdii tam olarak tam olarak aydnlatlamamtr. Bu nedenle ARA'nn patogenezini aklamaya alan teoriler vardr.


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • En ok zerinde durulan teori otoimmunite yaniapraz reaksiyon kuramdr. Baz streptokok antijenlerinin doku antijenleri ilebenzerlik gstermesi (antigenic mimicry) sonucu hcresel ve humoral immunsistemin uyarlmasyla klinik bulgularn ortaya kt dnlmektedir.


Kl n k

KLNK:

 • EN OK TUTULAN ORGANLAR VE BULGULAR:

 • EKLEMLERArtrit---%70

 • KALP----Kardit--%50-75 (MYOKARD+ENDOKARD+PERKARD=PANKARDT)

 • SNR SSTEM--Sydenham koresi--%15

 • DER---Subkutan noduller--%1-5

 • ---eritema marginatum---%1-5


1 artr t

1.ARTRT:

Diz, dirsek, ayakve el bileklerinde olur.

Ar, ilik, kzarklk, scaklk yapar.

Asimetrik, gezici ve nonsupuratifpoliartrit


2 kard t pankard t

2.KARDT=>PANKARDT

Hastaln ennemlimajr

bulgusudur

 • Endokard, myokardveperikard

  deiikderecelerdetutulabilir.

 • Karditin bileenleri

 • frmduyulmas,

 • kardiyomegali,

 • konjestifkalpyetersizlii,

 • perikardiyaleffzyonveya

  frotman


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • Endokard tutulumu kapak yetersizlikleri ile kendini gsterir. En sk mitral kapak tutulur. Fizik muayenede mitral kapan tutulmasna bal olarak apekste, aksillaya yaylan, pansistolik mitral yetersizlik frm duyulur

 • Myokardit varln gsteren esas bulgu ateten bamsz, dinlenme srasnda gzlenen sins taikardisidir.

 • Perikardn tutulmasna bal olarak klinikte gs ars, kalp seslerinin derinden gelmesi, frotman duyulmas, telekardiyogramda kardiyomegali ve adr kalp grlmesi sz konusudur


3 kore sydenham chorea st vitus dans chorea minor

3.KORE=Sydenham chorea=St.Vitusdans=Chorea minor

 • Emosyoneldengesizlik

 • stemsiz, uyumsuz, dzensiz, amasz, sreklihareketler (El yazsndabozulma, sakarlk)

  - Hareketleruyankdurumdavestresaltndaartar, uykudaazalr.


4 eritema marginatum

4.Eritema Marginatum

Gs ve ekstremitelerin i yzlerinde

grlen, deriden hafif kabark, ortas

soluk, kantsz, arsz, bastrlnca solan

lezyonlardr.

 • YZDE GRLMEZ


5 subkutan nod ller

5.SUBKUTAN NODLLER:

Ekstremiteeklemlerininekstensor

yzlerinde, 0.5-2cm apnda, arsz,

hareketlinodllerdir


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • LABAROTUVAR

 • Boaz kltr

 • Streptokok antikor testler

  Anti-streptolizin O (ASO)

  Anti-streptokinaz Vb.

  RADYOLOJI:

 • TELE

  Kardiyomegali

 • Ekokardiyografik bulgular

  Kardiyak tutulumun derecesi

  Miyokard kontraktilitesinin derecesi


Tani mod f ye jones kr terler 1992

TANI:MODFYE JONES KRTERLER(1992)

 • Major belirtiler

 • Kardit

 • Poliartrit

 • Kore

 • Eritema marginatum

 • Subkutan nodller

 • Minr belirtiler :

 • Artralji

 • Ate(38,5o - 40oc)

 • LAB:Akut faz reaktanlarnda art (ESH'da ve CRP'de art)

 • EKG:PR aral uzamas, QT aral uzamas


Tani a 2 major bulgu b 1 major bulgu 2 min r bulgu

TANI a)2 major bulgub)1 major bulgu +2 minr bulgu+

 • GERLM STREPTOKOK ENFEKSYONU KANITI:

  - 1.Geirilmi kzl

  - 2.Streptokok antikor titrelerinde ykselme

  - 3.Boaz kltr veya hzl streptokok

  antijen testi pozitiflii(ASO, antiDNAaz B)


Hastamizda g r len bulgular

HASTAMIZDA GRLEN BULGULAR:

 • Major belirtiler

 • Kardit

 • Poliartrit

 • Kore

 • Eritema marginatum

 • Subkutan nodller

 • Minr belirtiler :

 • Artralji

 • Ate

 • LAB:Akut faz reaktanlarnda art (ESH'da ve CRP'de art)

 • EKG:PR aral uzamas, QT aral uzamas


Destekley c bulgular

DESTEKLEYC BULGULAR:

1.Geirilmi kzl

- 2.Streptokok antikor titrelerinde ykselme

- 3.Boaz kltr veya hzl streptokok

antijen testi pozitiflii(ASO, antiDNAaz B)


Tedav

TEDAV:

 • Antibiyotiktedavisi (Streptokokinfeksiyonununtedavisi)

 • Profilaksi

 • Antiinfilamatuvartedavi(Artrit ve Kardit tedavisi)

 • Haraket kstlamas tedavisi


1 ant b yot k tedav s

1.ANTBYOTK TEDAVS;

 • Ama; streptokoklara bal st solunum yoluinfeksiyonunun tedavisi ve boazda halen var olabilecek streptokoklarntemizlenmesidir. Boaz kltr negatif saptansa da bu tedavinin uygulanmasgerekir. Hatta boaz kltr alndktan hemen sonra tedavi balanmaldr.

  1- Benzatin penisilin : 600.000 . (27 kgn altnda)1.200.000 . (27 kgn stnde) tek doz i.m. ya da

  2- Penisilin V : 250 mg (ocuklarda)500 mg (adolesan ve erikinde) 2-3 doz po. 10 gn.

  Penisilin bulunamadnda;

  -Amoksisilin 10 gn boyunca p.o 50 mg/kg/gn

  Penisilin alerjisi varsa;

  - Eritromisin: : 25 mg/kg/gn, 2 dozda oral, 10 gn


2 prof laks

2.PROFLAKS:

 • Ama streptokoklarn yeniden kolonize olmasn

  engelleyerek ARAnn tekrarlamasn nlemektir

 • 1- Benzatin penisilin : 600.000 . (27 kgn altnda)1.200.000 . (27 kgnstnde) tekdoz im. 21 gndebir

 • 2- Penisilin V : 250 mg veya 500 mg, oral, gnde 2 doz

 • 3- Eritromisin : 250 mg, oral, gnde 2 doz (penisilin alerjisi olanlarda)


Prof laks s res

PROFLAKS SRES:

 • Profilaksi kardit geirenlerde hayat boyu, dier olgularda 21yana kadar veya son ataktan 5 yl sonrasna kadar (hangisi uzun ise) 21 gndebir yaplr.


3 anti inflamatuvar tedavi

3.Anti-inflamatuvar tedavi

A)Artrit ve KKY olmayan hafif Kardit --SALSLATLAR

Aspirin 75-100 mg/kg/gn (en fazla 3,5 gr/gn) 4 dozda balanr. 2-3 hafta sonradoz 60-70 mg/kg/gn dozuna inilir ve tedavi 3-6 haftada kesilir


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

B)Kardit(Konjestif kalp yetersizlii bulgular olan orta ve ar karditli)STEROD+SALSLAT

 • Prednison 2 mg/kg/gn 4 dozda balanr 2-3 hafta kullanlr, 2-3 haftada azaltlarak kesilir. Steroid dozuazaltlrken tedavinin son haftasnda, steroid kesilmesine bal ortaya kabilecekklinik rebound nlemek iin Aspirin eklenir. Aspirin 75 mg/kg/gn 4 dozdabalanr, ve 6 hafta devam edilir


Haraket kisitlili i tedav s

HARAKET KISITLILII TEDAVS:

 • ARAl her hastada yatak istirahati zorunludur. Sadece artriti olanhastalarda, artrit bulgular ve akut faz reaktanlar normale dnene kadar istirahatyeterlidir

  + KORE TEDAVS

 • Hafif olgularda diazepam veya fenobarbital, ar olgularda klorpromazin veyahaloperidol

 • 1.Haloperidoltedavisine 0,5mg/gn dozunda balanr,. Arvakalarda 5 mg/gn dozuna klabilir.

 • 2.fenobarbital ise 15-30 mg, her 6-8 saatte bir uyguanr


Kocaeli niversitesi t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal ocuk servisi

 • DNLEDNZ N TEEKKRLER


 • Login