pulmoner rezeksiyonlar da pulmoner komplikasyonlar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pulmoner Rezeksiyonlar’da Pulmoner Komplikasyonlar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Pulmoner Rezeksiyonlar’da Pulmoner Komplikasyonlar - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

Pulmoner Rezeksiyonlar’da Pulmoner Komplikasyonlar. Zeki Günlüoğlu 11 Nisan 2012. Çıkar çatışması beyanı. Bu sunumun içeriğiyle ya da hazırlanması ilgili beyan edilmesi gereken bir çıkar çatışması mevcut değildir. Pulmoner Rezeksiyon Morbidite – Mortalite ACOSOG.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pulmoner Rezeksiyonlar’da Pulmoner Komplikasyonlar ' - lynne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kar at mas beyan
Çıkar çatışması beyanı

Bu sunumun içeriğiyle ya da hazırlanması

ilgili beyan edilmesi gereken bir çıkar

çatışması mevcut değildir

pulmoner rezeksiyon morbidite mortalite acosog
Pulmoner RezeksiyonMorbidite – MortaliteACOSOG

Cerrahi sonrası en sık görülen komplikasyon grubu

Non-kardiyotorasik cerrahi%2-19

Kardiyotorasik cerrahi%8-39

agostini thorax 2010 65 815 8
Agostini, Thorax. 2010; 65:815-8

En sık komplikasyonlar: PPK

Oran %14.5

*=P<0.001

slide8
Atelectasis

Pneumonia

Respiratory failure

ARDS

Bronchospasm

Infection

Bronchitis

Pulmonary embolism

Exacerbation of underlying chronic lung disease

OSA

PPK

Swenson

atelektazi
Atelektazi
 • %6-76 (Kriterler?) – Ortalama %20-30
 • AnesteziAktif akciğer kollapsı, solunum reflekslerinin kaybı
  • Diafram paralizisiFRC azalması
  • Bronş hiperreaktivitesiCV artışı ventilasyon için daha yüksek negatif P gerekir
 • Plate-likesık, önemsiz
 • Genişpnömoni, solunum yetmezliği (şant, dekompansasyon), aritmi
atelektazi1
Atelektazi
 • İntraoperatif:
  • Tüp malpozisyonu
  • Yetersiz sekresyon temizliği
   • Cerrah-anestezist uyumlu çalışması (hipoksi, CO2)
  • Havayolu hiperreaktivitesi
 • Postoperatif:
  • GD mekanikleri bozulmasıöksürük boz
  • Ağrı, narkotik analjezikler
  • Oksijen (Nitrojenle yer değiştirir (diffüzyon atelektazisi))
  • Vokal kord disfonksiyonu
  • Px, hemotoraks (bası)
 • Sonuç: Mukus plağı oluşumu (bronkospazmın veya kanın da yardımıyla), sekresyon retansiyonu
atelektazi2
Atelektazi
 • Mukosilier foks bozmikroorganizma uzaklaştıramama
 • Makrofaj aktivitelerinde bozulma
 • Sonuç: Pnömoniye yatkınlıkmortalite
klinik radyoloji
Klinik

Ateş

Taşipne

Taşikardi

Hipoksi

Radyoloji

Hacim kaybı

Diafragma yükselmesi

Mediasten kayması

Opaklaşma

Lineer dansite veya segmental veya lober opasite

Klinik-Radyoloji
slide14
Tanı
 • Klinik, hastaya O2 verildiği için başta bozulmayabilir.
 • Hacim kaybı ilk grafide bariz olmayabilir (Rezeksiyonun etkisiyle gözden kaçabilir)
 • KOAH veya astım veya havayolu obstrüksiyonu yaratan bir durum varsa, hava hapsi nedeniyle radyolojik bulguları geç ortaya çıkabilir
 • Atelektazi / Pnömoni / Pulmoner infark ayrımı zor
atelektazi tedavi
AtelektaziTedavi
 • Ağrı tedavisi (sedasyona neden olmadan)
 • Derin solunum, öksürme
 • Agresif fizyoterapi
  • İnsentif inspirometri
  • Postural drenaj?
 • CPAP ?
  • Amfizem, hava kaçağı, bronş sütür güvenliği
 • N/T aspirasyon
 • FOB: Major atelektazi veya sınırda fonksiyonları olanlarda
 • Trakeostomi: Tekrarlayan durumlarda
pn moni
Pnömoni
 • Sıklık %10
 • Klinik ve radyolojisi aynı
  • Tanı az
  • Tedavi gecikmesiölüm (önemli mortalite nedeni)
 • Ateş + BK artışı + OpasiteAntibiyotik
tedavi
Tedavi
 • Ampirik (Gram negatifler sık)
  • Step. Pneumonia, H. İnfluenza, Staph. Aureus, Enterobakter ailesi (Klebsiella pneumonia, E. Coli, Pseudomonas aerigunosa)
  • Ampisilin + aminoglikozid veya 3. kuşak sefalosporin
 • Kültür (Bronkoskopi veya derin aspirasyon)
proflaksi
Proflaksi
 • 1. veya 2. kuşak sefalosporin
 • Yara enfeksiyonuna yönelik
  • toraks cerrahisi’nde az (kanlanma iyi)
 • Pnömonide etkinliği zayıf

Deslauriers

aspirasyon pn monisi
Aspirasyon pnömonisi
 • Kimyasal pnömoni
  • Ek bakteriyel pnömoni /Gram negatif, anaerobik)
 • En sık alt lob superior segment
 • Önlemek için
  • N/G?
  • H2 reseptör blokerleri faydalı
 • Tedavi
  • Ek aspirasyonu önle
  • Proflaktik antibiyotik başla
  • Destek tedavisi
akut solunum yetmezli i
Akut Solunum Yetmezliği
 • Cerrahi’den 48 saat sonra ekstübasyonun sağlanamaması
 • Ekstubasyon sonrasında, entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği
tipler
Tipler
 • Primer:
  • Yetersiz solunum rezervleri
  • Pnömoni (ve aspirasyon)
 • Sekonder
  • AC problemi yokken entübasyon gerektiren durumlar

(KY, BY, sepsis, ketoasidoz, pulmoner emboli)

slide24
ARDS
 • Pnömonektomi sonrasında özgül etyolojik faktörler (PPPÖ)
 • Lobektomi sonrasında %1
 • Pnömonektomi sonrasında %2.3-16.7
 • Mortalite %50-100
nedenler
Nedenler
 • Diffüz alveolar hasar
  • Vasküler yatak kaybıpHThidrostatik basınç artışıhasar
   • Sıvı yüklenmesi bunu artırabilir mi?
  • Karşı akciğerde hiperinflasyonhasar
  • Lenfatik diseksiyonDrenaj yetersizliği
  • İnflamatuar mediatörler
  • Kan ürünleri transfüzyonu
  • Alkol kullanımı
klinik
Klinik
 • Rezeksiyondan 1-2 gün sonra
 • Refrakter hipoksemi
 • Tanı: Dışlama
  • Klinik: Akut başlangıçlı dispne ve hipoksi
  • Radyoloji: Yaygın infiltrasyon
  • PaO2/FiO2 ≤300 (ALI) veya ≤200 (ARDS)
  • PCWP<18mmHg
 • Tedavi: Destek (mekanik ventilasyon)
risk indeksleri
Risk indeksleri
 • Çok karmaşık
 • Sadece solunum yetmezliği ya da sadece pnömoni riski göstergesi
 • Azaltılabilecek risk faktörleri içermiyor
 • Validasyon yapılmamış.
risk fakt rleri level of evidence a
Hastaya ait

KOAH

Yaş (60)

ASA>=2

KKY

Fonksiyonel yetersizlik

İşleme ait (En önemli)

Toraks cerrahisi

Aort anevrizması onarımı

Batın cerrahisi

Beyin cerrahisi

Uzamış ameliyat (3 saat)

Risk faktörleriLevel of evidence: A

2006 ACCP guideline

risk fakt rleri level of evidence b
Risk faktörleriLevel of evidence: B
 • Kilo kaybı
 • Duyu kaybı
 • Sigara
 • Alkol
 • Solunum muayenesi bozukluğu
 • Kan transfüzyonu
risk fakt rleri yetersiz bilgi
Risk faktörleriYetersiz bilgi
 • Uyku apnesi
 • Yetersiz ekzersiz kapasitesi
 • Özofagus cerrahisi
risk fakt rleri risk muhtemelen yok
Risk faktörleriRisk muhtemelen yok
 • Kontrollü astma
 • Obesite
 • Kalça cerrahisi
 • Genito-üriner/Jinekolojik cerrahi
independent risk factors for ppc
Independent Risk Factors for PPC

Agostini et al. Thorax. 2010 (BHH data)

sigara
Sigara
 • Hala içenlerde PPK riski için OR:1.26
 • PPK riski 2 – 6 kat
  • Sigara içenlerde % 22
  • Sigarayı bırakanlarda %12,8
  • Hiç içmemişlerde % Bluman LG, Chest 1998
 • KOAH ile ilişkili
alkol
Alkol
 • ALI gelişimi açısından bağımsız risk faktörü
 • Major postoperatif komplikasyonlar ve solunum yetmezliği ile ilişkili
slide41
KOAH
 • Önemli bir PPK risk faktörüdür.
 • Obstrüksiyon derecesi ile risk arasında doğrusal bir ilişki var
risk belirleme
Risk belirleme
 • SFTetkisiz
 • Kan gazlarıetkisiz
 • DLCOetkili olabilir
  • solunum yetmezliği riski, özellikle interstisyel akc. hast radyolojisi olanlarda
 • Ekzersiz testleribilgi yetersiz
slide44

Strength of the Evidence for Specific Interventions To Reduce the Risk for Postoperative Pulmonary Complications

Lawrence, V. A. et. al. Ann Intern Med 2006;144:596-608

yap labilecekler
Yapılabilecekler
 • Akciğer ekspansiyon işlemleri
  • Derin solunum
  • İnsentiv spirometri ?
  • CPAP

PPK azaltır (abdominal ve torasik cerrahi)

İyi düzeyde kanıt

slide46
CPAP
 • Özellikle insentive spirometri yapamayanlarda
 • PPK için OR 0.66, atelektazi için 0.75, pnömoni için 0.33
 • Uyku apnesi olanlarda kısa sürede risk düşürücü
yap labilecekler1
Yapılabilecekler
 • Parenteral veya enteral hiperalimentasyon PPK oranını azaltmaz
 • Pulmoner arter kateteri PPK oranını azaltmaz

İyi düzeyde kanıt

yap labilecekler2
Yapılabilecekler
 • Kısa etkili kas gevşeticiler PPK azaltır
 • N/G dekompresyon PPK azaltır

Zayıf kanıt

 • Sigara bırakma
 • Epidural analjezi

Ek çalışma gerekli

sigara b rakma
Sigara bırakma
 • PPK azaltır mı?
 • Hatta ilk çalışmalarda artırır çıkmış (Öksürük azalması ve sekresyon birikimi)
 • Balgamın azalması için 2 hafta ama
 • Fonksiyonların düzelmesi için 6-8 hafta
 • 8 hafta bırakanlarda PPK daha az
slide50

Relationship Between the Duration of the Preoperative Smoke-Free Period and the Incidence of Postoperative Pulmonary Complications After Pulmonary Surgery

Nakagava M, et al. Chest 2001:120;705

slide51

Relationship Between the Duration of the Preoperative Smoke-Free Period and the Incidence of Postoperative Pulmonary Complications After Pulmonary Surgery

M Nakagava, H Tanaka, H Tsukuma and Y Kishi

Chest 2001:120;705

slide54
ROC

A programme identifying potential surgical candidates several weeks before surgery, optimising their physical status, preparing them for the inpatient journey and supporting their recovery after surgery

main elements of roc
Main elements of ROC

Pulmonary Rehabilitation

Smoking Cessation

Patient Self management and Education

Nutritional Intervention

preop solunum fizyoterapisi
Preop solunum fizyoterapisi
 • PPK için OR 0.52, pnömoni için 0.40
a r tedavisi
Ağrı tedavisi
 • AğrıAtelektazi, pnömoni
 • Aşırı ağrı tedavisi, opioid
  • Sedasyonhipoksi
  • GI fonksiyon bozulması, ileus, kusma, aspirasyon
 • Ağrı önemli, çünkü mortaliteyi etkiliyor
  • Epidural analjezi, ağrı kontrolü ve sedasyon riski düşüklüğü nedeniyle daha iyi, bunlarda mortalite daha düşük
 • VATS, daha az ağrı nedeniyle daha iyi mortalite
 • İleus’a dikkat
yap labilecekler3
Yapılabilecekler
 • Preop
  • Sigara bırakma: 6-8 hafta önce
  • KOAH tedavisi
  • Fizyoterapi (sekresyon temizliği)
 • Perop
  • Uzun etkili kas gevşeticilerden (panküronyum) kaçın
  • Rejyonel anestezi kullan
  • Minimal invaziv cerrahi yap
  • Sıvı yüklemekten, yüksek basınçlı ventilasyondan kaçın
  • Ameliyatı 3 saatten önce bitir
 • Postop
  • Ağrı tedavisi
  • İnsentif spirometri
  • CPAP
ad