pulmoner tromboembolizm tan ve tedavisi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavisi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavisi - PowerPoint PPT Presentation


 • 420 Views
 • Uploaded on

Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavisi. Dr.Levent Tabak. KLİNİK PREZANTASYON. KLİNİK PREZANTASYONU BELİRLEYEN FAKTÖRLER Embolinin: Sayısı Büyüklüğü Lokalizasyonu Kardiyopulmoner fonksiyonlar Embolinin rezolüsyon hızı İlk kez mi?, Tekrarlayıcı mı?. Anjiografi ile Kanıtlanmış PE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pulmoner Tromboembolizm Tanı ve Tedavisi' - ponce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kl n k prezantasyon
KLİNİK PREZANTASYON

KLİNİK PREZANTASYONU BELİRLEYEN FAKTÖRLER

 • Embolinin:
  • Sayısı
  • Büyüklüğü
  • Lokalizasyonu
 • Kardiyopulmoner fonksiyonlar
 • Embolinin rezolüsyon hızı
 • İlk kez mi?, Tekrarlayıcı mı?
anjiografi ile kan tlanm pe
Anjiografi ile Kanıtlanmış PE

Semptom %

Dispne 84

Plöritik ağrı 74

Anksiyete 59

Öksürük 53

Hemoptizi 30

Terleme 27

Non-plöritik ağrı 14

Senkop 13

Bulgu %

Taşipne > 20/min 92

Ral58

S2 şiddetli 53

Taşikardi >100 44

Ateş > 37.8 43

S3 - S4 gallop34

Tromboflebit 32

Ayakta ödem24

kl n k tani
KLİNİK TANI
 • Klinik bulgular nonspesifik
 • Hospitalize, altta yatan hastalığı olanlarda klinik tanı güç
 • PE’den ölenlerin % 50’sinde, kanıtlanmış PE’lerin 2/3’ünde tipik emboli kliniği saptanamamış

Anderson FA. J Vasc Surg 1992;15:707-714

slide6

Klinik ve sintigrafik olasılığa göre pulmoner emboli* oranı %

Klinik olasılık

Yüksek Orta Düşük

Yüksek 96 88 56

Orta 66 28 16

Düşük 40 16 4

PIOPED çalışması:Jama,263:2753,1990.

* Anjiografi ile kanıtlanmış .

Sintigrafik olasılık

klinik olas l k belirlenmesi
Klinik Olasılık Belirlenmesi?
 • (Risk ±,Klinik Tablo?)
  • Yüksek
  • Orta
  • Düşük
slide8
Risk ±

Pulmoner embolizm nedeni % 90 DERİN VENÖZ TROMBÜS’tür

WIRCHOW TRİADI

 • 1) STAZ
  • İmmobilizason, genel anestezi, KKY, Kor pulmonale
 • 2) HİPERKOAGÜLASYON
  • Malignansi, antikardiyolipin antikorları,östrojen kullanımı, trombositoz, DIC, protein C-S eksikliği, Faktör V Leiden
 • 3) DAMAR DUVARI HASARI
  • Cerrahi, travma, kateter, vaskulit
kl n k tablo
KLİNİK TABLO ?
 • Masif emboli
 • Submasif emboli
  • Komplike olmayan
  • Konjestif atelektazi veya infarktüs
 • Atipik emboli
mas f embol
MASİF EMBOLİ
 • Tüm embolilerin < % 5’i
 • Ani gelişen ciddi nefes darlığı ve akut sağ ventrikül yetersizliği bulguları
 • Senkop ve retrosternal ağrı
 • Taşikardi, taşipne, hipotansiyon, pulmoner hipertansiyon ve sağ ventrikül yetersizliği bulguları

HİPOTANSİYON-ŞOK-KARDİYOPULMONER AREST

+

SAĞ VENTRİKÜL YETMEZLİĞİ

submas f embol komplike komplike olmayan
SUBMASİF EMBOLİ(komplike/komplike olmayan)
 • Tüm embolilerin ~ % 25’i
 • Ani dispne, takipne, hipoksemi
 • Radyoloji
  • Komplike olmayan (-)
  • Komplike olan;
   • Konjestif atelektazi veya infarktüs (+)

SİSTEMİK TANSİYON NORMAL

EKO’da SAĞ VENTRİKÜL DİSFONKSİYONU

at p k kl n k tablo
*ATİPİK KLİNİK TABLO
 • Açıklanamayan
  • Ateş, konfüzyon, wheezing, tedaviye refrakter sol kalp yetersizliği
  • Subakut dispne
 • Fizik muayene; taşiaritmi, progresif kalp yetersizliği bulguları
 • Radyolojik bulgu yok

SİSTEMİK TANSİYON NORMAL

SAĞ VENTRİKÜL FONKSİYONLARI NORMAL

*non-masif

kl n k olasiliklar
KLİNİK OLASILIKLAR

YÜKSEK KLİNİK OLASILIK

Masif veya submasif emboli bulguları

ve

1 veya daha fazla majör risk faktörü

ORTA KLİNİK OLASILIK

Majör risk faktörleri (-), masif veya submasif emboli bulguları

veya

Majör risk faktörleri varlığında atipik emboli bulguları

DÜŞÜK KLİNİK OLASILIK

Majör risk faktörleri olmaksızın atipik emboli bulguları

kl n k olasilik
KLİNİK OLASILIK

SUBMASİF

Yüksek

Orta

Düşük

wells skorlamas ile klinik olas l k tahmini
Wells Skorlaması ile Klinik Olasılık Tahmini
 • Düşük olasılık : <2
 • Orta olasılık : 2-6
 • Yüksek olasılık : >6

Wells SP, Anderson DR, Rodger MA et al. Thromb Haemost 2000; 83: 416-20

modifiye geneva skorlamas ile klinik olas l k tahmini
Modifiye Geneva Skorlaması ile Klinik Olasılık Tahmini
 • Düşük olasılık : 0-3
 • Orta olasılık : 4-10
 • Yüksek olasılık : ≥11

Tapson VF. N Engl J Med 2008;358:1037-52

slide17

Radiology 2007; 242:15–21

*Klinik olasılık belirlemesi görüntüleme seçiminden önce yapılmalı

*Klinik olasılık belirlemesinde objektif yöntemler kullanılmalıdır

laboratuvar ncelemeler
LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Lökositoz

CRP artışı

SGOT ve LDH artışıSpesifik değil !

İndirekt bilirubin artışı

Sedimentasyon yükselmesi

Kardiyak Troponin T Sağ ventrikül yüklenmesi

ProBNP Erken mortalite!

laboratuvar ncelemeler ncelemeler
LABORATUVAR İNCELEMELERİİNCELEMELERİ
 • D - dimer

*Proksimal DVT için :

Sensitivite % 93 Spesifite % 77 Negatif pred. Değer % 98

Wells PS. Lancet 1995;345:1326

*Pulmoner emboli için:

Sensitivite % 97

Spesifite % 45

Negatif pred. Değer % 91

Bounameaux H.Lancet 1991;337:196

*Düşük-orta klinik olasılıkta D-dimer negatifliği önemli

Hastaların 1/3 ‘üne diğer testler gerekmiyor

Pulmoner anjiografi kullanımını% 10-15 azaltıyor

*Yüksek klinik olasılıkta D-dimer negatifliği PE’yi dışlatmaz

*Düşük-orta klinik olasılıkta D-dimer negatifliği önemli

Hastaların 1/3 ‘üne diğer testler gerekmiyor

Pulmoner anjiografi kullanımını% 10-15 azaltıyor

*Yüksek klinik olasılıkta D-dimer negatifliği PE’yi dışlatmaz

yanl pozitif d dimer
Yanlış Pozitif D-dimer

Yanlış Normal D-dimer

< 24 saat

>10 gün

*Heparin tedavisi

*Latex, Tam kan

 • Hamilelik
 • Malignite
 • İleri yaş > 80
 • Hemoraji
 • Akut MI
 • Karaciğer Yetersizliği
 • Post-partum 1 hafta
 • Cerrahi sonrası 1 hafta
 • Sepsis
 • SVA
 • Bağ dokusu hastalığı
ekg bulgulari
EKG BULGULARI
 • P pulmonale
 • Atrial fibrilasyon
 • Sağ dal bloğu
 • Sağ eksen sapması
 • DII, DIII ve aVF’de derin Q
 • S-T değişiklikleri
 • S1Q3T3

*Hepsi nonspesifik !

MI ve perikardit gibi ayırıcı tanıda yer alan hastalıkların tanısında yararlı

arter kan gazlari
ARTER KAN GAZLARI
 • Normal değerlerP.emboliyiekarteettirmez !
 • Anormaldeğerlerkanıtlamaz !
 • Alttayatanhastalıkvarlığında !
  • Hipokapni
 • Alveoloarteryalgradient hesaplanması !
slide25

WİCKİ Skorlaması İle Klinik Olasılık Tahmini

 • Geçirilmiş PE veya DVT +2
 • Kalp hızı > 100/dak +1
 • Cerrahi girişim +3
 • Yaş 60-79 +1
 • >80 +2
 • PaCO2 < 36 mmHg +2

36-39 mmHg +1

 • PaO2 < 49 mmHg +4

49-60 mmHg +3

61-70 mmHg +2

72- 82 mmHg +1

 • Atelektazi +1
 • Tek taraflı diyafragma +1
 • 0-4 Düşük
 • 5-8 Orta
 • >9 Yüksek

Wicki et al. Arch Intern Med 2001. 111:92-97

klinik bulgulara g re pe olas l
Klinik bulgulara göre PE olasılığı?
 • Risk faktörü (+)
 • Başka bir nedenle açıklanamayan
 • dispne,takipne, ağrı
 • Başka bir nedenle açıklanamayan
 • radyolojik veAKG bulguları

yüksek

PEuyumlu bulgu, radyoloji-EKG normal

Yüksek ve düşük olasılık kriterleri

dışında kalanlar

orta

 • Risk faktörü (-)
 • Başka bir nedenle açıklanabilen
 • dispne,takipne, ağrı
 • Başka bir nedenle açıklanabilen
 • radyolojik ve AKG bulguları

düşük

Hyers,Am J Respir Crit Care 1999

radyoloj
RADYOLOJİ

Pulmoner arterde genişleme

Oligemi

Diyafragma yükselmesi

Plate atelektazi

Plevral efüzyon

Parenkimal konsolidasyon

~% 15-40 olgudaNormal grafi

Baker WF.Med Clin North Am 1998,82(3):459.

Normal vs Nondiagnostik!

slide33

SPİRAL-BT

 • Lober ,segmenter emboli tanısında
 • Sensitivite %95.5 ( 64-100 ),Spesifite %97.6 ( 89-100 )
 • Subsegmenter ve daha periferikembolilerde yetersiz !
 • ( Sensitivite % 36 ‘ ya kadar düşer )
 • Düşük–orta olasılık: NPD:% 96-89, Yüksek olasılık: NPD:% 60

V/Q sintigrafiye üstün ancak kreatinin/radyasyon/alerji !

v q s nt graf s
V/Q SİNTİGRAFİSİ
 • VENTİLASYON NORMAL İKEN PERFÜZYON DEFEKTİ
 • TEK BAŞINA PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ

Normal ise P. emboliyi ~ % 98 ekarte ettirir.

Sensitivitesi Yüksek

Spesifitesi Düşük

PIOPED Jama 263:2753,1990.

 • VENTİLASYON SİNTİGRAFİSİ HER ZAMAN GEREKLİ Mİ?

GEREKSİZ !

  • Perfüzyon sintigrafisi normal ise
  • Perfüzyon defekti akciğer grafisindeki lezyonlardan büyük veya başka bölgelerde ise

GEREKLİ !

  • Perfüzyon defekti akciğer grafisindeki lezyonlar ile aynı büyüklük ve lokalizasyonda ise
  • Kardiyopulmoner hastalık varlığında

Renal hastalık, kontrast alerjisi, spiral BT nondiagnostik ama yüksek klinik olasılık varlığında

Renal hastalık, kontrast alerjisi, spiral BT nondiagnostik ama yüksek klinik olasılık varlığında

der n ven trombozu tanisi
DERİN VEN TROMBOZU TANISI
 • Impedance Pletismografi ( IPG )
 • I-125 Fibrinojen – uptake
 • Doppler ultrasound
  • Real - time B - Mode compression ultrasound
  • Renkli Doppler ( Duplex Scanning )
 • MRI
 • Kontrast Venografi
b mode renkli doppler us
B-Mode,renkli Doppler US
 • Semptomatik hastalar için : (n=220)

Sensitivite Spesifite

Proksimal DVT % 90% 95

Tüm DVT% 91 % 95

İzole baldır% 36*

 • Asemptomatik hastalar için doğru tanı oranı düşük

Proksimal DVT % 38 % 92

* PTE kuşkusu olanlarda DVT (-);5,7,14. günlerde seri USG !

slide45

MR-ANJİOGRAFİ

Ana,lober,segmenter damarlar içinsonuçlar ~ Spiral BT

Yeni jenerasyon BT> MR

V.Cava ve pelvik venler için yüksek rezolüsyon

Proksimal DVT tanısında kontrast venografi kadar değerli

Tapson VF,Thorax 1997,52:203

ACCP consensus committee,Chest 1998;113,499.

Renal hastalık, hamile, kontrast alerjisi

pulmoner anj ograf
PULMONER ANJİOGRAFİ
 • Altın Standart

Sineanjiografi

Superselektif anjiografi

Dijital subtraction anjiografi

 • Mortalite (% 0.5) ve Morbidite (% 5) ?
 • Ne zaman endike ?
  • Klinik olasılık ; Çok yüksek
  • V / Q sintigrafisi ; Düşük olasılık
  • Bacak ultrasonografisi ; Negatif

Hirsch J.Circulation 1996;93:2212

Hull RD. Arch Intern Med 1996;156:68

pulmoner tromboembolizm tan da hangi test hangi algoritm
Pulmoner TromboembolizmTanıda Hangi Test? Hangi Algoritm?
 • Klinik olasılık
 • Kolay Ulaşılabilen,Ucuz,Güvenilir
 • Hastanın özellikleri
  • Yaş, hamilelik,alerjik
  • Ko-morbidite
  • Genel durum
  • vs…
kreatinin y ksek hasta
Kreatinin Yüksek Hasta
 • 1. Venöz Doppler USG, DVT (+) ise tedaviye başlanır
 • 2. Doppler USG (-) ise V/Q sintigrafi önerilir.
 • 3. Seri venöz USG alternatif inceleme
 • Non-iyonik kontrast
 • Hidrasyon; 3 ml/kg/saat NaHCO3 veya NaCl
 • NSAI, Dipridamol, Metformin, ACE inhibitörü
pe phesi kontrast madde alerjisi yk s
PE şüphesi+ Kontrast Madde Alerjisi Öyküsü
 • 1. Hafif iyod alerjisi olanlarda steroid ile ön tedavi.
 • 2. Doppler USG veya V/Q sintigrafiyi düşün.
 • 3. Seri doppler USG veya gadolinium-enhanced BT anjiografi.
 • Steroid ile profilaksi (hafif olgularda)
hamile ve pe phesi
Hamile ve PE şüphesi (+)
 • 1. D-dimer (+) ise venöz Doppler USG.
 • 2. PIOPED II araştırmacıları;
  • % 69 V/Q sintigrafi
  • % 31 BT anjiografi

Fetus BT V/Q Q

0 ay 0,24-0,47* 0,25-0,36* 0,21*

3 ay 0,61-0,66* 0,31-0,32* 0,30*

*Doz:mGy

gen do urgan ya ta kad n
Genç-Doğurgan Yaşta Kadın

Yöntem Meme Işın Dozu

 • BT anjiografi 50-60 mGy
 • V/Q sintigrafi 0,28 mGy
 • Mamografi 3 mGy
 • Venöz USG ile başlanabilir
 • BT venogram acetabulumdan başlamalı
slide52

Kreatinin

Hamilelik

İyod alerjisi

Yaş-Cins

YBÜ?

Masif emboli

tedav ama
TEDAVİ;amaç
 • Mortaliteyi önleme
 • Akutolaydandoğan morbiditeyi önleme
 • DVT rekürrensini önleme
 • Kalıcı pulmoner vasküler obstrüksiyonu önleme
tedav y ntemler
TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Antikoagülan ilaçlar

Heparin

Oral antikoagülanlar

Düşük molekül ağırlıklı heparinler

Fondaparinux

Trombolitik ajanlar

Streptokinaz

Ürokinaz

r-TPA

Cerrahi tedavi

Vena Cava Filtresi, ligasyonu

Embolektomi

ant koag lan tedav
ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ
 • Yeni trombüs oluşmasını önler
 • Mevcut trombüsün genişlemesini önler
 • Oluşmuş trombüs üzerine fibrinolitik etkisi sınırlıdır
standart hepar n protokol
STANDART HEPARİN PROTOKOLÜ

5000 ünite bolus

1000 ünite/saat

aPTT 1.5-2.3 X kontrol

i v hepar n protokol 1 hull
IV HEPARİN PROTOKOLÜ-1(Hull)

5000 ünite bolus

42 ml/saat (1680 ünite/saat)*

veya

31 ml/saat (1240 ünite/saat)*

4 saat sonra aPTT

* 500 cc içerisine 20.000 (1 ml=40 IU) (42X40= 1680)

*cerrahi<2 hafta.peptik ulkus,GIS veya GÜS kanama,

inme,trombositopeni,kanama riski

iv hepar n dozu t trasyonu n aptt nomogrami
IV HEPARİN DOZU TİTRASYONU İÇİN aPTT NOMOGRAMI

Intravenöz infüzyon

Hız değişikliği Doz değişikliği

aPTT(sn) (ml/saat)(ünite/24 saat) Kontrol

< 45 + 6 + 5760 4-6 saat sonra tekrar aPTT

46-54 + 3 + 28804-6 saat sonra tekrar aPTT

55-85 0 0 Değişiklik yok

86-110 - 3 - 2880 1 saat heparin kesilir,tekrar başladıktan 4-6 saat aPTT

> 110 - 6 - 5760 1 saat heparin kesilir,tekrar başladıktan 4-6 saat aPTT

iv hepar n protokol 2 raschke
IV HEPARİN PROTOKOLÜ-2(Raschke)

80 ünite/kg bolus

18 ünite/kg/saat

4. saat aPTT kontrolü

kg a g re uygulama nomogrami
KG’A GÖRE UYGULAMA NOMOGRAMI

Başlangıç 80 U/kgbolus 18 U/kg/saat

aPTT < 3580U/kg bolus +4 U/kg/saat

aPTT 35-4540U/kg bolus + 2U/kg/saat

aPTT 46-70 0

aPTT 71-90infüzyonu 2U/kg/saat azalt

aPTT>901 saat ara,3 U/kg/saat azalt

lk 24 saatte aptt 1 5 2 5 x kontrol
İLK 24 SAATTE aPTT 1,5-2,5 X kontrol
 • Standart protokol…….% 60-77
 • aPTT nomogramı……..% 91
 • Kiloya göre…………….% 89-97
slide63

HEPARİN KOMPLİKASYONLARI

 • Kanama ( Major, minör )
 • Trombositopeni
 • Erken : 24 - 48 saat içinde
 • Geç : 5 - 15 gün sonra
 • Osteoporoz
 • Ürtiker
 • Hiperaldesteronizm
 • Deri nekrozu
hepar n n yol a ti i trombos topen hit
HEPARİNİN YOL AÇTIĞI TROMBOSİTOPENİ (HIT)
 • Benign HIT
  • Erken dönemde ve nonimmün mekanizma ile oluşur. Reverzibldir.
 • İmmün HIT (%1-5)
  • Tedavinin 5-15. günü trombosit sayısı, 100.000/mm3 altında ya da başlangıç değerinin >%30 - 50 düşer. Heparin kesildiğinde trombosit sayısı 10 günde normale döner.
  • Paradoksik olarak arteriyel venöz trombotik komplikasyonlarla birliktedir.

Trombosit verilmemelidir

  • Platelet faktör 4 + heparine karşı IgG antikorları gelişir.
  • Lepirudin veya Danaparoid (Türkiye’de yok), Fondaparinux

Wood AJJ. N Engl J Med 1996; 335(24):1816-28

Task Force Report. Eur Heart J 2000; 21: 1301-36

heparin direnci
Heparin Direnci
 • >35,000 IU Heparin/gün, aPTT düşük
 • Kilodan bağımsız
 • aPTT vs Faktör Xa aktivitesi
 • DMAH tercih edilmelidir
slide66

HEPARİN KONTRENDİKASYONLARI

 • Yakında geçirilmiş cerrahi girişim
 • Büyük travma
 • 1 aydan kısa sürede kanamalı stroke ( inme )
 • Aktif peptik ülser
 • Bakteriyal endokardit
 • Malign hipertansiyon
 • Kanama diyatezi
oral ant koag lan
ORAL ANTİKOAGÜLAN
 • Coumarin(Warfarin sodyum)
  • II,VII,IX,X ve K vit yapımı inhibisyonu
  • Etkisi 72 saat sonra ortaya çıkar
 • Dabigatran
 • Melagatran
 • Ximelagatran
warfar n mon tor zasyonu
WARFARİN MONİTORİZASYONU
 • Protrombin zamanı(PT)
 • International Normalized Ratio(INR)

Hastanın PT’si(s)

 • INR= X ISI

Normal PT(s)

 • INR=2-3
 • YALANCI UZAMAYALANCI KISALMA

Travmatik venöz girişimTravmatik venöz girişim

GecikmeYetersiz santrüfüj

Heparin kontaminasyonuHemoliz

DICDIC

EritrositozLipemik plazma

warfar n tek ba ina ba lanab l r m
WARFARİN TEK BAŞINA BAŞLANABİLİR Mİ?
 • HAYIR !!!!
 • İlk günlerde Protein C ve S inhibisyonu

nedeni ile hiperkoagülasyon

 • Heparin tedavisi ile aPTT etkin düzeye çıktıktan 12 saat sonra başlanabilir
 • Heparinden tek başına warfarine geçerken

~ 5 günbirlikte kullanılmalı (PT?)

warfar n kompl kasyonlari
WARFARİN KOMPLİKASYONLARI
 • Kanama
 • Deri reaksiyonları
  • deri nekrozu,makülopapüler döküntü
 • Plasentadan geçer
  • embriyopati
warfar n kontrend kasyonlari
WARFARİN KONTRENDİKASYONLARI
 • Gebelik
 • Karaciğer yetersizliği
 • Alkolizm
 • Malign hipertansiyon
 • Aktif kanama
 • Coumadin nekrozu
warfar n de la etk le m
ETKİSİNİ ARTIRANLAR

Klorpromazin

Geniş spektrumlu antibiyotikler

Allopurinol

Simetidin

Trisiklik antidepresanlar

Disulfram

Laksatifler

Yüksek doz salisilatlar

Tiroksin

Klofibrat

Flukonazol

İzoniazid

Metronidazol

ETKİSİNİ AZALTANLAR

K vitamini

Barbitüratlar

Rifampin

Kolestiramin

Oral kontraseptifler

Tiazidler

Sukralfat

Kortikosteroidler

Nafsilin

WARFARİN’DE İLAÇ ETKİLEŞİMİ
ant koagulan tedav sorunlari
ANTİKOAGULAN TEDAVİ SORUNLARI !
 • Uygulama zorluğu (heparin)
 • İlaç etkileşimi (warfarin)
 • Monitorizasyon (aPTT, PT)
 • Kanama komplikasyonu (heparin-warfarin)
 • Kontrendikasyon çokluğu
 • Biyoyararlanım kötü/sık doz ayarlama gereksinimi
deal ant koag lan
İDEAL ANTİKOAGÜLAN
 • Etkin olmalı
 • Kanatmamalı
 • Kullanımı kolay olmalı
 • Monitorizasyon gerekmemeli
 • Biyoyararlanımı iyi olmalı
 • İlaç etkileşimi olmamalı
 • Ucuz olmalı
hepar n ara tirmalari
HEPARİN ARAŞTIRMALARI
 • Heparin AT III’e bağlanarak;
  • Faktör II’yi inaktive eder = kanama
 • Heparin AT III’e bağlanmadan
  • Faktör X’u inaktive eder = antitrombotik etki

FF X F XaHEPARİN

Protrombin Trombin (IIa)HEPARİN+ AT III

Fibrinojen Fibrin

 • Klasik heparin yaklaşık 50 oligosakkarid’den oluşur, oligosakkarid sayısı azalan heparin AT III’e bağlanamaz !
hepar n ara tirmalari1
HEPARİN ARAŞTIRMALARI

Oligosakkarid Moleküler Anti Xa Anti IIa miktarı ağırlık aktivite aktivite

(antitrombotik) (kanama)

8 2400 1,30 0

12 3600 2,58 0

16 4800 1,60 0

18 5400 0,95 0,51

24 7200 1,30 1,21

50 15,000 1 1

karakteristik ufh d m a h

UFH vs DMAH

Karakteristik UFH DMAH

Proteine bağlanmaönemli minimal

Anti-Xa aktivite1 1

Anti-IIa aktivite 1 minimal

Trombosit inhibisyonuönemli minimal

Vasküler geçirgenlikorta minimal

Mikrovasküler kanamaönemli minimal

jenerik ticari molek l a rl anti xa anti iia dalton
JenerikTicariMolekül ağırlığı Anti-Xa/Anti-IIa (dalton)

HeparinLiquemine 15.000 1:1

EnoxaparinClexane 4500 2.7:1

DalteparinFragmin50002:1

Nadroparin Fraxiparine4500 3.2:1

Tinzaparinİnnohep4500 1.9:1

d m a h vs ufh
DMAH vs UFH

*Eşdeğer veya üstün etkinlik

DVT rekürrensi daha az

*Eşdeğer veya üstün güvenlik

Majör kanama daha az !

Trombositopeni ve osteoporoz daha az

*Üstün biyoyararlanım

 • Günde 1 veya 2 uygulama,SC uygulama

*Monitorizasyon gerekli değil

*Pahalı

Hemşirelik hizmeti,tetkik ücreti ?

fondaparinux
Fondaparinux
 • Faktör Xa inhibitörü
 • ATIII’ün Xa’yı nötralize etmesini artırır, ama trombini inaktive etmez, trombositler üzerine etkisi yoktur (trombositopeni Ø )
 • Heprine bağlı trombositopeni’de kullanılabilir
 • Profilaksi ve tedavide IV heparin kadar etkili
 • Yarılanma süresi 15-20 saat, tek doz,SC
 • Doz ayarlaması ve monitorizasyonu gerekli değil
  • <50 kg:5 mg/gün, 50-100 kg:7,5 mg/gün, >100kg:10 mg/gün
 • Gebeler?, emzirme döneminde!, KBY, 17 yaş altı
slide82

TROMBOLİTİK TEDAVİ

 • Antikoagülanlardan farklı olarak trombüs’ün fibrinolizisini sağlar !!
  • Streptokinaz
   • Ucuz, 2 günlük tedavi,allerji
  • Ürokinaz
   • Pahalı, 2 günlük tedavi
  • r-TPA(Rekombinant doku plasminojenaktivatörü)
   • Çok pahalı, 2 saatlik tedavi
  • *Tedaviyi heparin infüzyonu izler )

Antikoagülanlardan farklı olarak trombüs’ün

fibrinolizisini sağlar !!

slide83

TROMBOLİTİK TEDAVİ

ENDİKASYONLARI

 • AKUTMASİF PTE ;
 • Hemodinamisi bozuk ve kontrendikasyonu olmayan hastalar
 • YÜKSEK OLASILIKLI PTE;
 • Ekokardiyografi ve/veya Pulmoner anjiografide;
 • Ana pulmoner arterler yada sağ kalpde trombüs
 • AKUT PROKSİMAL DVT’de;
 • Genç, ayak dolaşımı bozulmuş olgularda semptomları hızla gidermek vepostflebitik sendromu önlemek için
akut pulmoner embol
AKUT PULMONER EMBOLİ
 • Normal TA
 • Sintigrafi: Nonperfüze alanlar > % 30
 • ECHO: Sağ ventrikül hipokinezisi

ölüm riski ve PE nüksü bakımından trombolitik tedavi antikoagulan tedaviye göre çok daha yararlıdır

Goldhaber SZ Clinics in Chest Medicine, 1995; 16(2): 307-321

trombol t k tedav n en uygun zaman
TROMBOLİTİK TEDAVİ İÇİN EN UYGUN ZAMAN
 • Tanı konulduğunda hemen uygulanmalı
 • Semptom başlangıcından sonra 14 güne kadar verilebilir.
 • Süre uzadıkça trombolitik tedavinin etkinliği azalmakta

*UPET çalışması: UK trombüsün yaşı <2 gün olan grupta,

2-5 gün olan gruba göre çok daha etkin

*308 hastalık bir çalışmada perfüzyonda düzelme (Q sintigrafi ile)

24 saat içinde %16, 72 saat içinde % 8 bulunmuştur.

UPET study. JAMA 1970; 214:2163-2172.

Daniels LB et al. Am J Cardiol 1997; 80: 184-188

trombol t k tedav kontrend kasyonlari
TROMBOLİTİK TEDAVİ KONTRENDİKASYONLARI
 • Kanama diatezi,son 6 ayda büyük kanama
 • İntrakranial veya intraspinal patolojiler
 • Son 10 günde yapılan operasyon veya biyopsi
 • Hipertansiyon (> 200 / 110 mmHg)
 • İnfektif endokardit
 • Perikardit
 • Anevrizma
 • Açıklanamayan derin anemi (Hct < % 30)

Levine MN. Clin in Chest Med, 1995

slide87

CERRAHİ TEDAVİ

 • VCİ’a FİLTRE YERLEŞTİRİLMESİ
 • 1-Antikoagülana dirençli,tekrarlayan PTE
 • 2-Embolik nüksü tolere edemeyecek
 • massiv PTE li olgular
 • 3-Antikoagülasyonun kontrendike olduğu
 • veya tedaviyi kesme gereği
 • VCİ LİGASYONU
 • Septik PE+pelvik septik tromboflebit
 • EMBOLEKTOMİ
 • Akut, massif PE’li olgular
  • Trombolitik tedavinin kontrendike olduğu olgular
  • Yoğun medikal tedavi + trombolizise yanıt vermeyen olgular
  • Task Force Report. Eur Heart J 2000; 21(16): 1301-36
ven z tromboembol zm de en akilci yakla im
VENÖZ TROMBOEMBOLİZM’DE EN AKILCI YAKLAŞIM ?
 • TANI GÜÇ
 • TEDAVİ SORUNLU
 • PROFİLAKSİ !
ad