Linnade kaugseire spektrisegu lahutamine landsat tm satelliitpiltidelt tartu linna n itel
Download
1 / 25

Linnade kaugseire: spektrisegu lahutamine Landsat TM satelliitpiltidelt Tartu linna näitel - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Linnade kaugseire: spektrisegu lahutamine Landsat TM satelliitpiltidelt Tartu linna näitel. Tõnis Kärdi Tartu Ülikool geograafia instituut. Tõravere, 11. oktoober 2005 Teine Eesti Kaugseire Seminar. Sissejuhatus. Sissejuhatus. Sissejuhatus. Joonis 1. Väljalõiked Landsat TM kolmevärvi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Linnade kaugseire: spektrisegu lahutamine Landsat TM satelliitpiltidelt Tartu linna näitel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Linnade kaugseire: spektrisegu lahutamine Landsat TM satelliitpiltidelt Tartu linna näitel

Tõnis Kärdi

Tartu Ülikool

geograafia instituut

Tõravere, 11. oktoober 2005

Teine Eesti Kaugseire Seminar


Sissejuhatus


Sissejuhatus


Sissejuhatus

Joonis 1. Väljalõiked

Landsat TM kolmevärvi

liitkujutisest (vasemal)

ja ortofotost (paremal)

samalt alalt Tartu

kesklinnas.

 • Linn kui äärmiselt heterogeenne kaugseire objekt -> segupikslid (mixed pixels)

 • Lineaarne spektrisegu lahutamine


Sissejuhatus

Joonis 1. Väljalõiked

Landsat TM kolmevärvi

liitkujutisest (vasemal)

ja ortofotost (paremal)

samalt alalt Tartu

kesklinnas.

 • Töö peamine eesmärk:

 • Viia läbi spektrisegu lahutamine kolmest erinevast aastast pärineval Landsati kaadril ja kaardistada taimkatte, vettpidava pinna ja taimkatteta mullapinna paiknemist.


Sissejuhatus

 • Taimkate – vettpidav pind – taimkatteta mullapind (vegetation-impervious surface-soil ehk VIS) mudeli raamistik

 • Kasutatud satelliitpildid:

  • 16. mai 1988, 24. august 1995, 3. mai 2001

 • Kasutatud tarkvara:

  • IDRISI 32 Release Two, Lokaalstatistikud


Spektrisegu lahutamise põhimõtted

 • Iga piksel uuritaval pildil on mitmete komponentide (ehk algliikmete) segu:

Jääk i-ndas

kanalis

k-nda algliikme heledus i-ndas kanalis, mis on korrutatud läbi selle algliikme kaalu (ehk fraktsiooniga) selles pikslis

Piksli heledus i-ndas kanalis


Spektrisegu lahutamise põhimõtted

 • Kusjuures:


Spektrisegu lahutamise põhimõtted

 • Normaliseerimise protseduur võimaldab vähendada algliikme heleduse erinevusi, kuid samas säilitada nende nn signatuuri kuju:

Piksli algne heledus kanalis b

, kus

Kasutatud kanalite arv

Piksli normaliseeritud heledus kanalis b


Algliikmete valiku põhimõtted

 • Pildialgliikmete leidmine:

  • Peakomponentide teisendus

  • Esimesest kolmest peakomponendist moodustada hajuvusgraafikud

  • Leida algliikmete umbkaudsed asukohad hajuvusgraafikutel


Algliikmete valiku põhimõtted

 • Pildialgliikmete leidmine:

  • Arvutada kõikide pildi pikslite väärtused:

   • Kolme esimese peakomponendi pildil

   • Satelliidipiltidelt kõikides kasutatud kanalites

  • Filtreerida välja segunemisruumi piksliparve otstes paiknevad pikslid

  • Leida nende alusel algliikmete spektraalsed signatuurid


Tulemused


Tulemused


Tulemused


Tulemused


Tulemused

Joonis 4. Taimkatte, vettpidava pinna ja

taimkatteta mullapinna fraktsioonipildid (vasakul tulbas)

ja neist moodustatud kolmevärvi liitkujutis (ülal).


Tulemused

Joonis 5. Väljalõiked 2002. aasta ortofoto kaadrist Tartu kesklinnas (vasakul) ja

lineaarsel spektrisegu lahutamisel saadud taimkatte (roheline), vettpidava pinna

(sinine) ja taimkatteta mullapinna (punane) 2001. aasta fraktsioonipiltide kolme

värvi liitkujutisest (paremal).


Tulemused

 • 2 transekti läbi linna

  • loode-kagu ja kirde-edela suunalised transektid ristumiskohaga Raekoja platsil

 • Leida neil VIS mudeli osiste väärtused aastatel 1988-2001

Joonis 6. Transektide paiknemine Tartu linnas ja neile

jäävate objektide skemaatilised asukohad.


Tulemused


Tulemused

16. mai 1988


Tulemused

16. mai 1988

24. august 1995


Tulemused

16. mai 1988

24. august 1995

Joonis 7. Taimkatte, vettpidava pinna ja

taimkatteta mullapinna fraktsiooniväärtused

Tartu linna loode-kagu ja kirde-edela suunal

läbivatel transektidel arvutatuna

60-meetrise raadiusega aknas iga 30

meetri tagant.

3. mai 2001


Tulemused

 • Referentsobjektide püsivus ajas

  • Muutused fraktsiooniväärtustes osaliselt tingitud sateliitpiltide sobitusveast ja aastaajast

 • Sobivushinnang Eesti Põhikaardi järgi

  • Üldine viga 9%

   • Taimkate ja taimkatteta mullapind 6%

   • Vettpidav pind 15%


Kokkuvõte

 • VIS mudel kui kontseptuaalne raamistik linnade uurimiseks keskmise ruumilise lahutusega satelliitpiltidelt

 • Spektraalse segu lahutamise meetod VIS mudeli osiste katvuse kindlakstegemiseks pildi pikslis

 • Muutused algliikmete fraktsiooniväärtustes ei pruugi olla tingitud tegelikult maakattes toimunud muutustest


ad
 • Login