Kundnöjdhet Särskilt boende - demens Haninge äldreomsorg 2009 - PowerPoint PPT Presentation

Kundn jdhet s rskilt boende demens haninge ldreomsorg 2009
Download
1 / 4

  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kundnöjdhet Särskilt boende - demens Haninge äldreomsorg 2009. TNS Gallup: Francesca Negri Johan Orbe Haninge kommun:Rolf Ljungström Datum: 27 april 2009.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kundnöjdhet Särskilt boende - demens Haninge äldreomsorg 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kundn jdhet s rskilt boende demens haninge ldreomsorg 2009

Kundnöjdhet Särskilt boende - demens Haninge äldreomsorg 2009

TNS Gallup: Francesca Negri

Johan Orbe

Haninge kommun:Rolf Ljungström

Datum: 27 april 2009

I de följande tre diagrammen motsvarar den gröna delen av stapeln andelen brukare som besvarat frågan med värden 8-10, den gula delen motsvarar svaren 5-7 och röd motsvarar andelen brukare som svarat 1-4.


S rskilt boende med demensinriktning hur n jd r du med din n rst endes hj lp omv rdnad i sin helhet

Särskilt boende med demensinriktningHur nöjd är Du med din närståendes hjälp/omvårdnad i sin helhet?


Kundn jdhet s rskilt boende demens haninge ldreomsorg 2009

Särskilt boende med demensinriktningHur väl uppfyller din närståendes äldreboende dina förväntningar?


Kundn jdhet s rskilt boende demens haninge ldreomsorg 2009

Särskilt boende med demensinriktningFöreställ dig ett äldreboende som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt äldreboende är din närståendes boende?


  • Login