Základní škola, Praha 13
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

Plánek okolí školy PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní škola, Praha 13 Mohylová Mohylová 1963 155 00 Praha 5 tel.: 235 510 002 - 3 družina: 602 205 909 605 876 252. Plánek okolí školy. O škole.

Download Presentation

Plánek okolí školy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Základní škola, Praha 13Mohylová Mohylová 1963 155 00 Praha 5tel.: 235 510 002 - 3družina: 602 205 909 605 876 252


Plánek okolí školy


O škole

 • Máme všechny předpoklady být dobrou školou rodinného typu. Úspěšná spolupráce s rodiči působí příznivě na výsledky práce dětí i jejich učitelů. Při počtu asi 180 žáků ve škole jsou vztahy mezi dětmi navzájemi mezi dětmi a učiteli velmi přátelské a otevřené. Prospěšná je i spolupráce s mateřskými školami. Některé, např. MŠ U Rumcajse, MŠ Balónek a Církevní MŠ Podpěrova, nás pravidelně navštěvují. Při těchto setkáních se děti seznamují s atmosférou ve škole a se vším, na co se mohou do budoucna těšit.


Výuka

 • Výuka probíhá již ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu „Dům stavíme od základů.“

 • Do výuky zařazujeme prvky kritického myšlení a projektového vyučování.


Škola očima žáků


Pedagogický sbor

 • Pedagogický sbor je složený z kvalifikovaných a zkušených pedagogů.


Jak nás vidí naši žáci


Jak nás vidí naši žáci


Jak nás vidí naši žáci


Jak u nás probíhá školní rok:Začínáme „Vítáním prvňáčků“.


Následuje podzimní setkání táborníků.


Školní záhrada a hřiště

 • Tyto prostory jsou využívány školou na tělocvik,v době velkých přestávek se na něm můžou děti za dozoru paní učitelek proběhnout, školní družinou na odpolední aktivity a také Radou rodičů na pořádaní některých akcí jako je zahradní slavnost, ukončení přípravného kurzu Školička, podzimní setkání táborníků. Součástí školní záhrady je i skleník, kde si děti s pani učitelkami mají možnost prakticky vyzkoušet pěstování některých plodin.


Adventní dílna


Vánočnívýstava

 • Zde najdete pár fotografií z poslední vánoční výstavy, na kterou žáci všech tříd společně udělali betlém. Výstava byla zahájena vystoupením žáků pátých a prvních tříd pro rodiče a veřejnost.


Školní družina

Do družiny mají možnost chodit děti1. až 5. tříd denně ráno od 6:30 do 7:45 (příchod končí v 7:15) a odpoledne po vyučování do 17:00 hod.

Se školní družinou děti navštěvují různé akce i mimo Prahu.


V rámci družiny pracují tři kroužky, které vedou paní vychovatelky

 • 1. Přírodovědný – paní vychovatelka Jelínková - pondělí2. Sportovní - paní vychovatelka Biačková - úterý3. Kroužek šikovných rukou - paní vychovatelka Baráková - pátek

 • Do těchto kroužků se můžou přihlásit žáci navštěvující školní družinu.


V lednu se koná zápis do prvních tříd


Zimní tábor

 • V době jarních prázdnin ve spoluprácis rodiči je možné se zúčastnit zimního tábora.


Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky - Školička

 • Cílem tohoto projektu je usnadnit dětem přestup ze školky do školy, seznámit se s prostředím naší školy, se svými případnými budoucími spolužáky, s paní učitelkami.


Velikonoční výstava

 • Obdobně jako vánoční je koncipována i tato výstava.


Noc s Andersenem

 • Cílem mezinárodní knihovnické akce „Noc s Andersenem„ je podpořit zájem dětí o literaturu. Letos se jí účastnilo přes dvě stě knihoven, škol a školek. Naše škola byla jednou z nich.

 • Obsahem je každoročně v různých obměnách asi toto: děti tráví v knihovně či škole celou noc. Během dlouhého večera vystřídají několik činností, hrají různé literaturou motivované hry a mohou si na internetu „povídat“s ostatními účastníky v jiných školách a knihovnácho tom, jak zorganizované to kde mají.


Branný den

 • Ve spolupráci s Armádou ČR pořádáme každoročně na jaře branný den, kde mají děti možnost vidět vojenskou techniku a také si zasportovat.


Dětský rozhlas

 • Vyučování začíná od úterý do pátku dětským rozhlasem, kde žáci všech tříd informují ostatní spolužáky o svých poznatcích získaných jak z výuky tak na výletech, z přečtených knížek, návštěv různých koutů naší vlasti, případně něco zahrají nebo zazpívají.


Stravování

 •       Naše škola má vlastní jídelnu, kde vaří vždy usměvavé a milé paní kuchařky. Teď ji pro děti nově vymalovaly a nazvaly "U Brouka Pytlíka".


Splutí Sázavy


Zahradní slavnost


Mohyláček

 •       Zajímavé události ve škole zachycují žáci ve školním časopisu MOHYLÁČEK. Děti tu najdou své oblíbené rubriky, soutěže, rozhovory a ukázky z vysílání ranního dětského rozhlasu. Na vydávání mají největší zásluhu žáci 5. ročníku, ale přispívají žáci všech tříd.

 • Ukázka na www stránkách školy


Rada rodičů

 • Rada rodičů existuje při škole již několik let. V současné době se díky dobré spolupráci s učiteli, vedením a celým technickým zázemím školy rozeběhlo několik společných projektů, jež napomáhají vzniku nového pojetí školy jako místa pro vzdělávání, ale i pro setkávání se a sbližování. Znamená to, že škola nejen pracuje na velmi dobrém systému vzdělávání svých svěřenců, ale zároveň buduje něco, co bychom mohli nazvat komunitním centrem.


Kroužky pořádané Radou rodičů

 • Seznam kroužků najdete na internetových stránkách školy.

 • Žáci pod vedením učitelů, studentů mají možnost rozvíjet své dovednostiv oblastech, které je zajímají a na které není dostatek času v době výuky.


Letní tábor

 • Již deset let pořádá naše škola letní dětské tábory. Jezdívalo se do Sv. Kateřiny, přivítali nás Čertoryje u Hrubé Skály, předloni jsme byli v rekreačním středisku Sv. Štěpán u Zbiroha, v červenci 2005 nás hostila chata Luž vLužických horách, v roce 2006 jsme „bojovalio přežití“ na břehu Lužnice u Soběslavi.


 • Login