Plánek okolí školy - PowerPoint PPT Presentation

Základní škola, Praha 13
Download
1 / 52

 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Základní škola, Praha 13 Mohylová Mohylová 1963 155 00 Praha 5 tel.: 235 510 002 - 3 družina: 602 205 909 605 876 252. Plánek okolí školy. O škole.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Plánek okolí školy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pl nek okol koly

Základní škola, Praha 13Mohylová Mohylová 1963 155 00 Praha 5tel.: 235 510 002 - 3družina: 602 205 909 605 876 252


Pl nek okol koly

Plánek okolí školy


O kole

O škole

 • Máme všechny předpoklady být dobrou školou rodinného typu. Úspěšná spolupráce s rodiči působí příznivě na výsledky práce dětí i jejich učitelů. Při počtu asi 180 žáků ve škole jsou vztahy mezi dětmi navzájemi mezi dětmi a učiteli velmi přátelské a otevřené. Prospěšná je i spolupráce s mateřskými školami. Některé, např. MŠ U Rumcajse, MŠ Balónek a Církevní MŠ Podpěrova, nás pravidelně navštěvují. Při těchto setkáních se děti seznamují s atmosférou ve škole a se vším, na co se mohou do budoucna těšit.


V uka

Výuka

 • Výuka probíhá již ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu „Dům stavíme od základů.“

 • Do výuky zařazujeme prvky kritického myšlení a projektového vyučování.


Kola o ima k

Škola očima žáků


Pedagogick sbor

Pedagogický sbor

 • Pedagogický sbor je složený z kvalifikovaných a zkušených pedagogů.


Jak n s vid na i ci

Jak nás vidí naši žáci


Jak n s vid na i ci1

Jak nás vidí naši žáci


Jak n s vid na i ci2

Jak nás vidí naši žáci


Jak u n s prob h koln rok za n me v t n m prv k

Jak u nás probíhá školní rok:Začínáme „Vítáním prvňáčků“.


N sleduje podzimn setk n t born k

Následuje podzimní setkání táborníků.


Koln z hrada a h i t

Školní záhrada a hřiště

 • Tyto prostory jsou využívány školou na tělocvik,v době velkých přestávek se na něm můžou děti za dozoru paní učitelek proběhnout, školní družinou na odpolední aktivity a také Radou rodičů na pořádaní některých akcí jako je zahradní slavnost, ukončení přípravného kurzu Školička, podzimní setkání táborníků. Součástí školní záhrady je i skleník, kde si děti s pani učitelkami mají možnost prakticky vyzkoušet pěstování některých plodin.


Adventn d lna

Adventní dílna


V no n v stava

Vánočnívýstava

 • Zde najdete pár fotografií z poslední vánoční výstavy, na kterou žáci všech tříd společně udělali betlém. Výstava byla zahájena vystoupením žáků pátých a prvních tříd pro rodiče a veřejnost.


Koln dru ina

Školní družina

Do družiny mají možnost chodit děti1. až 5. tříd denně ráno od 6:30 do 7:45 (příchod končí v 7:15) a odpoledne po vyučování do 17:00 hod.

Se školní družinou děti navštěvují různé akce i mimo Prahu.


V r mci dru iny pracuj t i krou ky kter vedou pan vychovatelky

V rámci družiny pracují tři kroužky, které vedou paní vychovatelky

 • 1. Přírodovědný – paní vychovatelka Jelínková - pondělí2. Sportovní - paní vychovatelka Biačková - úterý3. Kroužek šikovných rukou - paní vychovatelka Baráková - pátek

 • Do těchto kroužků se můžou přihlásit žáci navštěvující školní družinu.


V lednu se kon z pis do prvn ch t d

V lednu se koná zápis do prvních tříd


Zimn t bor

Zimní tábor

 • V době jarních prázdnin ve spoluprácis rodiči je možné se zúčastnit zimního tábora.


P pravn kurz pro budouc prv ky koli ka

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky - Školička

 • Cílem tohoto projektu je usnadnit dětem přestup ze školky do školy, seznámit se s prostředím naší školy, se svými případnými budoucími spolužáky, s paní učitelkami.


Velikono n v stava

Velikonoční výstava

 • Obdobně jako vánoční je koncipována i tato výstava.


Noc s andersenem

Noc s Andersenem

 • Cílem mezinárodní knihovnické akce „Noc s Andersenem„ je podpořit zájem dětí o literaturu. Letos se jí účastnilo přes dvě stě knihoven, škol a školek. Naše škola byla jednou z nich.

 • Obsahem je každoročně v různých obměnách asi toto: děti tráví v knihovně či škole celou noc. Během dlouhého večera vystřídají několik činností, hrají různé literaturou motivované hry a mohou si na internetu „povídat“s ostatními účastníky v jiných školách a knihovnácho tom, jak zorganizované to kde mají.


Brann den

Branný den

 • Ve spolupráci s Armádou ČR pořádáme každoročně na jaře branný den, kde mají děti možnost vidět vojenskou techniku a také si zasportovat.


D tsk rozhlas

Dětský rozhlas

 • Vyučování začíná od úterý do pátku dětským rozhlasem, kde žáci všech tříd informují ostatní spolužáky o svých poznatcích získaných jak z výuky tak na výletech, z přečtených knížek, návštěv různých koutů naší vlasti, případně něco zahrají nebo zazpívají.


Stravov n

Stravování

 •       Naše škola má vlastní jídelnu, kde vaří vždy usměvavé a milé paní kuchařky. Teď ji pro děti nově vymalovaly a nazvaly "U Brouka Pytlíka".


Splut s zavy

Splutí Sázavy


Zahradn slavnost

Zahradní slavnost


Mohyl ek

Mohyláček

 •       Zajímavé události ve škole zachycují žáci ve školním časopisu MOHYLÁČEK. Děti tu najdou své oblíbené rubriky, soutěže, rozhovory a ukázky z vysílání ranního dětského rozhlasu. Na vydávání mají největší zásluhu žáci 5. ročníku, ale přispívají žáci všech tříd.

 • Ukázka na www stránkách školy


Rada rodi

Rada rodičů

 • Rada rodičů existuje při škole již několik let. V současné době se díky dobré spolupráci s učiteli, vedením a celým technickým zázemím školy rozeběhlo několik společných projektů, jež napomáhají vzniku nového pojetí školy jako místa pro vzdělávání, ale i pro setkávání se a sbližování. Znamená to, že škola nejen pracuje na velmi dobrém systému vzdělávání svých svěřenců, ale zároveň buduje něco, co bychom mohli nazvat komunitním centrem.


Krou ky po dan radou rodi

Kroužky pořádané Radou rodičů

 • Seznam kroužků najdete na internetových stránkách školy.

 • Žáci pod vedením učitelů, studentů mají možnost rozvíjet své dovednostiv oblastech, které je zajímají a na které není dostatek času v době výuky.


Letn t bor

Letní tábor

 • Již deset let pořádá naše škola letní dětské tábory. Jezdívalo se do Sv. Kateřiny, přivítali nás Čertoryje u Hrubé Skály, předloni jsme byli v rekreačním středisku Sv. Štěpán u Zbiroha, v červenci 2005 nás hostila chata Luž vLužických horách, v roce 2006 jsme „bojovalio přežití“ na břehu Lužnice u Soběslavi.


 • Login