slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
1.Co se stalo před sto lety?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

1.Co se stalo před sto lety? - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

1.Co se stalo před sto lety? V červnu 1909 byl ukončen druhý kurz (začal 3.září 1907) Alianční biblické školy v Berlíně a Jósef Mrózek se vrací na Těšínsko s vizí evangelizační práce mezi Poláky a zakládání sborů podle biblického vzoru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1.Co se stalo před sto lety?' - bandele


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1.Co se stalo před sto lety?

V červnu 1909 byl ukončen druhý kurz (začal 3.září 1907) Alianční biblické školy v Berlíně a JósefMrózek se vrací na Těšínsko s vizí evangelizační práce mezi Poláky a zakládání sborů podle biblického vzoru.

Obrácení (1900) při četbě knihy Richarda Baxtera „O věčném odpočinutí spasených“

1900-1907 se zapojil do práce s alkoholiky a pocítil nutnost biblického vzdělání a přípravy na pastorační práci.

slide3

Na konci června 1909 přijíždí do TřanovicJohannes Warns, aby navštívil „malé kroužky věřících v Rakouském Slezsku většinou prostých Poláků.“ (Warnsův deník)

Shromáždění

27.6. Těšín (Hotel u Vola, 7.00-8.00 a 8.00-9.00)

1P 1,24 Neboť \'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky\'

28.6. Třanovice (7.00) a Ustroň (16.00)

Ř 1,16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spáse

29.6. Těšín

J 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět,…, ale měl život věčný.

30.6.na Slovensko za M.Sitárem a P.Kevickým (Sv.Martin)

Cíl Warnsovy mise: pomoc absolventům biblické školy při evangelizaci a zakládání sborů podle biblického vzoru (Mrózkovi mezi Poláky a Němci, Sitárovi mezi Slováky, Křesinovi mezi Čechy, Waltrovi a Niesovi mezi Maďary).

slide5

1.Co se stalo před sto lety?

Ve dnech 11.-12.6. 1905

se v Komorní Lhotce konal mezinárodní sjezd představitelů probuzeneckých hnutí. Br.Baedeker vedl evangelizace, kde se obrátil i Jiří Michalík, pozdější starší sboru v Třanovicích.

(Přítomni byli dále Eva von Thiele-Winckler, sestry Royové, Chorvát a Roháček, Urban a Wißwede.)

slide6

1.Co se stalo před sto lety?

Kolem roku 1905 se působením br.Wießwede z Katovic obrátilo asi 30 osob, které se pravidelně scházejí každou neděli ke dvěma evangelizačním shromážděním (polskému a německému) ve vlastním sále a občas v sále hotelu „U zlatého vola“. Dále pracují na asi 15-16 místech.

1 co se stalo p ed sto lety

Bobrek

Mistřovice

Třanovice

Koňakov

Těrlicko

Stř.Suchá

Dol.Suchá

Stonava

Oldřichovice

Karpentná

Nebory

Ustroň-Goje

Ustroň-Dobka

Pak:Smilovice

Guty,Řeka,

Ropice,Wisla,

Pogorze,

Skoczów

1.Co se stalo před sto lety?

.

slide8

1.Co se stalo před sto lety?

Ernst Vollack popsal situaci v roce 1909 takto:

Služba věřícím však ustoupila zcela do pozadí, zvěstuje se jen evangelium nevěřícím a to ještě dost nejasně. Mnohým chybí jistota spásy. Chybí bratři, kteříby věřícívedli v duchovním životě dál.

Potřeba práce je mezi Poláky na venkově. Byla by škoda, kdyby se probuzení věřící dostali do úzkých konfesních kolejí, které by ničily Bohem vypůsobenou jednotu Ježíšovy církve.

slide9

Ernst Vollack dále o situaci v létě 1909 píše:

Bratr Mrozek se těší velké důvěře a nachází všude otevřené dveře. Někteří však jeho širokému, svobodnému, biblickému zaměření nedůvěřují. Nechce svou prací působit štěpení mezi věřícími. Očekává v této věci pokyn od Pána. Touží po tom, aby Pán dal vedle evangelistů věřícím také pastýře a učitele, kteří by stádu sloužili nezištně a ve svobodě Ducha.

slide10

1.Co se stalo před sto lety?

Bratr F.J.Křesina, blízký spolupracovník Jósefa Mrózka, odjel 26.11.1909 z Prahy do Vizovic na Moravě a napsal: „O těch dvou nedělích (28.11) jsme se také shromáždili kolem stolu Páně. Bylo to pro tamější Boží děti poprvé. Od té doby mají věřící pravidelně každou neděli Lámání chleba.“

V prosinci 1909 pokračoval F.J.Křesina

v cestě z Vizovic do Slezska a měl tam

několik shromáždění zvláště pro věřící.

V Třinci měl v kroužku dvou rodin

rozhovor o Lámání chleba a křtu.

slide11

Proč je rok 1909 pokládán ve Slezsku za začátek bratrského hnutí?

Mrózek vidí velkou potřebu zvěstovat evange-lium prostému venkovskému polskému lidu. Vidí nedostatky v pastýřské a učitelské službě věřícím, protože jim chybí jistota spásy a duchovní růst. Na mnoha místech se těší důvěře věřících a nachází u nich otevřené dveře.

Warns pomáhá Mrózkovi kázat evangelium a

povzbuzuje k budování církve dle bibl. vzoru.

Křesina vede na Těšínsku rozhovory o Lámání chleba a o křtu.

1 co se stalo p ed sto lety1

Jan Zabystrzan

1.Co se stalo před sto lety?

.

Jiří Sabela

1 co se stalo p ed sto lety2

Jan Zabystrzan

Jiří Sabela

Jiří Michalík

1.Co se stalo před sto lety?

slide14

2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?

2.1. Negativní zkušenost z Ježíšova kostela

1906 vyvíjí T.K.Haase tlak na zrušení Związku Postępu i Oświaty. Ten zanikl a vytváří se Spólecznoścz chrześcijanska a ta je vytěsněna z prostor evangelické církve. Pindór ani Kulisz se v ní nesmí angažovat. Kulisz se distancoval od Mrózka, přestože jej dříve nazval prorokem.

Jan

Pindór

r. 1893 Moody a

Spurgeon

Theodor K. Haase

Moravskoslezským

superintendentem

1882-1909

Leopold Marcin

von Otto

1866-75

Karol Kulisz

od 1898

v Kom.Lhotce

slide15

2.2. Možný vliv Baedekera

V červnu roku 1905

se v Komorní Lhotce konal

sjezd evangelistů a

představitelů probuzeneckého

hnutí. Je možné, že se Baedeker zmínil o biblické škole v Berlíně.

slide16

2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?

2.3. Zkušenost Köhlera a Warnse

Při probuzení v Schildesche (1903) byl Warnsovi odepřen vstup do sboru, slovo

i modlitba. Obrácení evangelíci zakládají Křesťanské společenství s.r.o. a za půl

roku postavili vlastní středisko. Köhler i Warns vystupují (1905) z důvodu

svědomí z evangelické církve a vedou Alianční biblickou školu v Berlíně.

slide17

2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?

2.3. Důvody vystoupení Ch.Köhlera z církve:

Ústava a instituce lidové a státní církve neodpovídají v Písmu zjeveným základním rysům křesťanské církve: „jakmile bychom měli vše uspořádat podle Slova a Ducha Božího, přestala by Lidová a Státní církev existovat.“

Večeři Páně – berou mnozí nehodně a žijí v hříchu

Konfirmační praxe – prohlašování chlapců a děvčat za křesťany a plnoprávné členy církve

Křestní praxe – musím křtít všechny děti

Oddávání – mnozí berou církevní sňatek jen jako dekoraci své civilní svatby

slide18

Také Kristína Royová prožila upřímné obrácení a začala se věnovat sociální práci s dětmi, sirotky a alkoholiky. Setkala se v církvi s nenávistí a byla vytěsněna ze sborových prostor. Komentovala to slovy: „Nepřidali jsme se k žádné svobodné církvi, ani jsme žádnou novou nevytvořili, scházeli nám k tomu přiměření muži. Chtěli jsme zůstat jen pravými evangelíky a tvořit v té naší tvrdě spící církvi malou větev pravé živé církve…“

2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?

2.4. Zkušenost K.Royové(setkání v lednu 1910)

slide19

2. Proč se J.Mrozek rozhodl pro vytváření sborů svobodných křesťanů?

2.5. Získal novou zkušenost v Berlíně s Bratrským hnutím (Christliche Versammlung)

slide20

2.6. Vystoupení z evangelické církve

Dne 12.4. 1910 se JósefMrózek oženil s Evou Sabelovou

Warns: „Protože se nechtějí nechat

oddat v kostele, byli nuceni z

církve vystoupit, aby podle rakous.

zákona mohli uzavřít manželství

před světskou vrchností. Tento

krok vyvolal velký rozruch … také

u věřících… nechtěli jednat proti

svému přesvědčení… bratr Sabela

dal svolení ..nenechal se zastrašit“

slide21

2.6. Důvody J.Mrózka k vystoupení

z evangelické církve

V roce 1910 vydává spisek

Tvé Slovo je pravda

Ať neporušujíí Slovo

ve kterém vyčítá evangelické

církvi, že neplní Kristovu vůli,

odůvodňuje své vystoupení

z evangelické církve a nabádá

k tomuto kroku i ostatní.

slide22

Rok 1909

červen – Mrózek ukončil biblický kurz a vrátil se domů.

Warns měl shromáždění v

Třanovicích (28.6.), v KS Těšín

(27. a 29.6.) a Ustroň (28.6.)

léto – návštěva Ernsta Vollacka

v Třanovicích u Sabelů. Mrózek

byl na vojenském cvičení.

prosinec – návštěva F.J.Křesiny

v Třanovicích, několik shromáž-

dění pro věřící

slide23

Bratr Jósef Mrózek se nyní vrátil zbiblickéškoly vBerlíně na Hohenstaufenstr. 65 zpět do své slezské vlasti. Těší se zde důvěře mnohých bratří a sester a všude nachází otevřené dveře. Nechybí zde ani takoví, kteří kjeho širokému, svobodnému, biblickému směru přistupují snedůvěrou. Proto není milý bratr rozhodnut, zda má zůstat vtéto oblasti, protože se obává, že by skrze jeho práci vtakovýchto podmínkách docházelo knemilým roztržkám mezi věřícími. Očekává vtéto záležitosti, která tíží jeho srdce a svědomí, bližší pokyn od Pána. Tento bratr velmi potřebuje přímluvy od věřících. Kéž by ho Pán vedl a ochránil a dal věřícím vedle evangelistů také učitele a pastýře, kteří budou sloužit stádu nezištně a ve svobodě Ducha.

Bratr Jósef Mrózek se nyní vrátil zbiblickéškoly vBerlíně na Hohenstaufenstr. 65 zpět do své slezské vlasti. Těší se zde důvěře mnohých bratří a sester a všude nachází otevřené dveře. Nechybí zde ani takoví, kteří kjeho širokému, svobodnému, biblickému směru přistupují snedůvěrou. Proto není milý bratr rozhodnut, zda má zůstat vtéto oblasti, protože se obává, že by skrze jeho práci vtakovýchto podmínkách docházelo knemilým roztržkám mezi věřícími. Očekává vtéto záležitosti, která tíží jeho srdce a svědomí, bližší pokyn od Pána. Tento bratr velmi potřebuje přímluvy od věřících. Kéž by ho Pán vedl a ochránil a dal věřícím vedle evangelistů také učitele a pastýře, kteří budou sloužit stádu nezištně a ve svobodě Ducha.

Bratr Jósef Mrózek se nyní vrátil zbiblickéškoly vBerlíně na Hohenstaufenstr. 65 zpět do své slezské vlasti. Těší se zde důvěře mnohých bratří a sester a všude nachází otevřené dveře. Nechybí zde ani takoví, kteří kjeho širokému, svobodnému, biblickému směru přistupují snedůvěrou. Proto není milý bratr rozhodnut, zda má zůstat vtéto oblasti, protože se obává, že by skrze jeho práci vtakovýchto podmínkách docházelo knemilým roztržkám mezi věřícími. Očekává vtéto záležitosti, která tíží jeho srdce a svědomí, bližší pokyn od Pána. Tento bratr velmi potřebuje přímluvy od věřících. Kéž by ho Pán vedl a ochránil a dal věřícím vedle evangelistů také učitele a pastýře, kteří budou sloužit stádu nezištně a ve svobodě Ducha.

3.1. Citát ze zprávy Ernsta Vollacka (OT 3/09):

Bratr Jósef Mrózek se nyní vrátil z biblické školy v Berlíně zpět do své slezské vlasti. Těší se zde důvěře mnohých bratří a sester a všude nachází otevřené dveře. Nechybí zde ani takoví, kteří k jeho širokému, svobodnému, biblickému směru přistupují s nedůvěrou. Proto není milý bratr rozhodnut, zda má zůstat v této oblasti, protože se obává, že by skrze jeho práci v takovýchto podmínkách docházelo k nemilým roztržkám mezi věřícími. Očekává v této záležitosti, která tíží jeho srdce a svědomí, bližší pokyn od Pána. Tento bratr velmi potřebuje přímluvy od věřících. Kéž by ho Pán vedl a ochránil a dal věřícím vedle evangelistů také učitele a pastýře, kteří budou sloužit stádu nezištně a ve svobodě Ducha.

slide24

Rok 1910

leden – spolu s Warnsem v KS Těšín,

konference ve S.Turé„Příchod Páně a naše příprava“

(na evangelizaci se obrátilo 6 lidí)

únor – shrom. v Třanovicích(několik duší

našlo pokoj, mnohé jsou probuzené), chce založit rodinu a přestěhovat se někam, kde začne novou práci pro Pána

Křesťanské společenství bylo vytěsněno z prostor evangelické církve a kupuje dům na Mariánské ulici č.27

březen – pořádá shromáždění a biblický týden v Koňakově, do shromáždění chodí lidé rádi a pravidelně

duben – Mrozek se žení s Evou Sabelovou, účastnil se Křesina, Sitár a Vollack

slide26

Rok 1910

Mrozek dostává z Berlína od Křesťanského společenství Gross-Lichterfelde kolo

září – část členů KS, která akceptovala letniční projevy, se oddělila a založila spolek Związek dla Stanowczego Chrześcijaństwa(Nebory, Tyra, Dolní Žukov, Ustroň, Hrádek)

listopad – „Již pět týdnů jsem se svou ženou v Oderbergu. Máme za sebou těžké dny. Rozloučení s milými v Třanovicích a Koňakově, kde jsem pracoval nejvíce, nebyl lehký. Bylo Boží vůlí, abych se odstěhoval do jiné

oblasti; proto jsem přenechal všechna

ta upřímná srdce věrnosti našeho Spasitele.

Pevně věřím, že On si je pro sebe zachová

a také je povede dál. Od chvíle, kdy jsem

v Oderbergu, jsem už zase mohl Třanovice

a Koňakov jednou navštívit.“

slide27

Rok 1911

únor – Křesťanské společenství v Těšíně vyloučilo ty členy, kteří spolupracovali s letničním hnutím.

květen – návštěva Fritze Kocha z Berlína u Mrozkových, kázal v Koňakově i Třanovicích a 2x v KS v Těšíně (Poláci, Němci)

červen – křest tří duší v Oderbergu a první Lámání chleba v Oderbergu (Fritz Koch u toho)

srpen – křest pěti duší v Třanovicích a

slavení Památky Páně. Nástup na voj.

cvičení (19.8. na 28 dní)

říjen – Warns u Mrozkových (pokračuje do

Budapešti a Rumunska)

komunita zakladatel svobodn ch sbor
Komunita

zakladatelů

svobodných

sborů

prvn slo asopisu kter hnut stmeloval
První číslo

Časopisu, který

hnutí stmeloval

slide32

Rok 1912 Zasahuje různé skupiny lidí

únor – do Oderbergu přijíždí F.Koch. Registruje pokrok. Několik mladých lidí a žena ze sousedství prožili znovuzrození. Na večerní shromáždění přišli i kolegové z práce od J.Mrózka. Také pár bratří z německého města blízko hranice, kteří se obrátili díky Mrózkově práci (Gołkowice?). Přišlo i několik sester z Moravské Ostravy a prosily Kocha o službu u nich. Příležitostně tam probíhají shromáždění

vedená br.Mrózkem a br.Turoněm.

Velikonoce – Mrózekkonfer. Bad Homburg

září – otevření nového sálu u s.Kadlecové

(22.9.Freitinger z Prostějova, Křesina z Prahy

a Rupp z Ratiboře). Věřící v Koňakově,

Třanovicích a Gołkowicích si vedou statečně.

slide33

Rok 1912

prosinec – na konci roku požehnaná shromáždění v Koňakově, Třanovicích a Gołkowicích. Se zvěstováním slova pomáhal br.Černý z Čech. O Vánocích navštívilo shromáždění s vánočním stromem až 140 lidí (lidé stáli i venku)

16.12. VznikKřesťanské společnosti v Třanovicích č. 88

Předseda: JósefMrózek (Oderberg)

Zástupce: Jiří Sabela (Třanovice)

Tajemník: Jiří Turoň (Těšín)

Pokladník: Antonín Wachocký (Gołkowicích)

Knihovník: Jan Zabystrzan (Koňakov)

Náhr. výboru: Jiří Michalík (Hradiště)

9.11.1919 Poslední dochovaný zápis KS

slide34

Rok 1912 Křesťanská společnost (16.12.)

Cíl: vést lidi ke Kristu a životu z Boha

Členství: jen pro znovuzrozené věřící, kteří vydali svědectví před celým shromážděním, počty 1912 (23), 1913 (42), 1919 (52)

Zkušební lhůta: trvala jeden rok, kdy se měli projevit, než budou přijati na trvalo. Noví členové se měli hlásit u předsedy a ten to oznamoval shormáždění.

Křest a Večeře Páně: biblický křest věřících ponořením do vody nebyl podmínkou obecenství u stolu Páně, to bylo jen pro obrácené, kteří mají v pořádku své osobní záležitosti

Vztah k ostatním církvím: dle zásad „Otevřených bratří“ spolupracovali s obrácenými kazateli a faráři z různých církví

KS+baptisté (bratrské styky); letniční (viz Berlínská deklarace: srdečné vztahy bez spolupráce); státní církve (oddělení)

slide35

Rok 1913

leden – novoroční shromáždění vedl br.Křesina, byla požehnaná. Sbor se dostává ve známost. Rozšířil se počet věřících. Rostl i odpor kněží a úřadů. Okresní velitel posílá četníka, aby prozkoumal, zda je povolení ke shromažďování v pořádku.

květen - dva misionáři Židů z Londýna, bratři H.Barnett a S.Samuel. „V neděli jsme lámali chléb na památku našeho velkého Pána a Spasitele a posilnili jsme se společně v modlitbě. Odpoledne jsme jeli do Gołkowic a tam jsme zvěstovali evangelium. Večer jsme se vrátili zpátky do Oderbergu, kde oba bratři zvěstovali evangelium před množstvím Židů, které jsme zvlášť pozvali. Kéž by Pán požehnal i toto svědectví.“

slide36

Rok 1913

červen – návštěvaE.Vollacka z Berlína a F.Butchera z Bratislavy (sloužili v Oderbergu a v Třanovicích, viz obrázek z roku 1913 na zahradě v Třanovicích)

slide37

Rok 1913

srpen – v Gołkowicích slavnost na rozloučenou s br.Postlebem, stěhoval se do Polska. Je to věrný spolupracovník.

V Třanovicích proběhl křest (jeden br. Z Gołkowic a dvě sestry z Třanovic) a Lámání chleba.

září – návštěvabr.Żebrowského z Waršawy (zprostředkoval Warns). Domluvili se na vydávání polského časopisu. Kázal v Oderbergu a dvakrát v Návsí, kde jsou přístupní posluchači. Shromáždění v Návsí zmařeno místním pastorem

listopad - MdB 1913 N4 (November) zmínka o práci W. Żebrowského, který také navštěvoval Alianzbibelschule a píše o obrácení dalšího římskokatolického kněze (S.Bortkiewicz ?)

prosinec –Warns v Třanovicích a v Oderbergu

slide38

Rok 1914

Mrózek se rozhodl konat pravidelná shromáždění v Moravské Ostravě. Pokus založit po třech zdařilých návštěvách shromáždění v Karviné zmařen Jezuity, kteří působili na panství hraběte Larische. Mrózek přemýšlí o koupi pozemku v Karviné. Pak zaměřuje pozornost i na Orlovou, Doubravu, Fryštát, Staré město, Lazy, Steinau – obce na tramvajové trati Fryštát-Ostrava.

slide39

Rok 1914

srpen – v Gołkowicích slavnost na rozloučenou s br.Postlebem, stěhoval se do Polska. Je to věrný spolupracovník.

V Třanovicích proběhl křest (jeden br. Z Gołkowic a dvě sestry z Třanovic)

MdB September - Mrozek povolán do

armády, ale kvůli nemoci do dubna 1915 propuštěn. Pokračoval tedy v práci.

„Kéž by nás Pán učil následovat svobodné

biblické linie, abychom jednou poznali, že

všichni patříme dohromady.“

„…lidé jsou rozrušeni válkou … bez sklonu k hledání Boha..“

slide40

Rok 1915

Leden -„…člověka těší, když vidí, že Boží Slovo přece působí. … máme tak málo svobody. Jelikož jsem teď více v Třanovicích než v Oderbergu, věnuji se teď spíše práci na vesnicích. Ta byla v době mého pobytu v Oderbergu trochu zanedbaná. Věřím, že Pán daruje naší práci ovoce. … modlete se za nás, aby i u nás bylo více pracovníků…Cítíme všechny důsledky války. Pán je však mocný…“

březen – Štefan Kevický podává zprávu o Božím působení v týlové jednotce v ruském Polsku. Obrátili se vojáci i civilisté.

červenec – br.Mrozek slouží jako voják v rakouské armádě, br.Křesina slouží vlasti ve vojenské továrně v Plzni.

září – br.Mrozek se těšil ze 14.denní dovolené a s ním i věřící

slide42

Rok 1916

14.února – Sestra Eva Mrózková: „Od října (1915) bydlím zase v Oderbergu. Důvodem k mému návratu byla nezdravá hnutí a snahy ze strany sekt o naše věřící. Můj milý muž byl ze Zakopaného přeložen do posádkové nemocnice v Krakově. Musí podstoupit operaci. Před třemi týdny měl čtyřdenní dovolenou kvůli nemoci mého otce. Snad dostane ještě jednu dovolenou před operací. V lednu nás navštívil milý bratr z Čech, strávil u nás týden a my jsme z jeho služby měli velké požehnání a tento týden nás navštíví ještě jednou.“

slide44

Rok 1916

16.dubna Br. Mrozek je zpět z

Krakova v Zakopaném. Biblické

Hodiny v Třanovicích a Koňakově

vede br.Zabystrzan, v Gołkowi-

cích br. Jarzyna a Folwarczny

a všichni tři se střídají ve službě

Oderbergu.

Návštěva bratra ze Svobodné

reformované církve v Čechách

byla věřícím radostí a

požehnáním. Některé z duší

našly cestu života.

slide45

3.7. Rok 1916 Ztráta spolupracovníka

V květnu obdržel br.Mrozek 14 dní dovolené a strávil je doma. (Napsal o tom 20.5. ze Zakopaného): „Při této příležitosti jsem se doma mezi svými milými občerstvil. Sloužil jsem jim slovem a navštěvoval malé kroužky. Práce je zde žel přibrzděna, protože kromě bratří Jarzyny a Folwarczného byli všichni povoláni. Milý bratr Wachocki, prvotina práce v Oderbergu, který nás svým odvážným svědectvím a horlivým zapojením do díla Páně mezi Poláky naplňoval nadějí, se nyní se nachází v lepší vlasti. Podlehl střelnému zranění v jednom polním lazaretu v Polsku. Už zvítězil! Pán ví, co činí. On nechybuje! Jemu patří dík za všechno. Mou modlitbou je, aby Pán otevřel oči ještě mnohým Polákům, aby prozřeli! Bratři nezapomínejte na nás ve svých přímluvách!“

slide46

3.7. r. 1917 Nová obrácení

MdB 1917 N1 „ U některých se projevuje

skutečná žízeň po jednoduché pravdě.

Prosím, modlete se za práci mezi Poláky.“

OT 1917 N 1 Bratr Mrozek je propuštěn

z přímé vojenské služby a pracuje v jedné

moravské továrně, odkud může každou

neděli sloužit doma.

J.Turoň je stále ve vojenské službě a

udržuje písemný styk s 15 věřícími v jedné

vesnici, rád by je navštívil. Prosí o pracovníky

pro Polsko (Halič).

slide47

Rok 1917

červenec-Srpen

„obrátily se čtyři katoličky,

kéž by je Pán ochránil.“

září-říjen br.Mrozek má stále k dispozici jen neděle, přes týden pracuje v továrně pro vojenské účely. Věřící se potěšili návštěvou Slováka Štefana Kevického, který je spravil o pokroku věřících v Haliči. Mrozek: „Všude narážíme na duše, které hledají pravdu. O Letnicích jsme navštívili Halič, kroužek dřívějších spiritistů, kteří touží poznat biblické pravdy a potřebují nutně pomoc. Kéž by jim Pán pomohl postavit se na skálu a nekolísat.“ J.Turoň tráví 20 dní dovolené v Těšíně a chystá se za věřícími do Haliče.

listopad-prosinec Mrozkovi se těší z narození 4.dítěte Marie Evy. Mrózek není sto uspokojit prosby o zvěstování Slova. Přesto navštívil 2x Halič.

slide48

Rok 1917 Navštěvování obrácených

Říjen V Haliči našli J.Turoň a J.Mrozek otevřené dveře:

“Ve vesnici Myślachowice je skupina věřících, ze které téměř všichni byli dříve ve spojení se spiritisty. Prosili mě, abych zůstal déle, ale nebylo to možné. Musel jsem jet zpět. Jak těm chudým duším pomoci?“

Říjen O dva týdny později (27.10.) píše J.Turoň :

„byl jsem rád, že jsem zase mohl navštívit naše milé v Haliči. Strávil jsem u nich 3 dny. Je pozoruhodné, jak se tito lidé radují.(8 lidí)… Jednu hodinu odsud jsem navštívil jednu katolickou rodinu, která je otevřena pravdě. Všude je vidět hlubokou touhu. Někteří se probudili ze spánku, někteří jsou přístupní…“

slide49

Rok 1918 Warns opět u Mrózka

Začátek roku Mrozek pracuje mezi Poláky, Turoň na různých místech, kam se jako voják dostane. Horlí pro práci v Haliči.

Květen Den před Letnicemi dorazil Warns do Oderbergu. „V neděli 19.5. se sešlo k Lámáni chleba dost věřících, odpoledne a večer se sešlo hodně přátel. Vedle starých známých jsem mohl pozdravit nově obrácené. Následující den jsem jel do Třanovic, kde jsme měli shromáždění, večer pak v Koňakově v domě Zabystrzanových. Na druhý den mě br.Mrozek doprovázel do Vrůtek.“ V Priekope se setkal se Sitárem a Sadloněm.

Warns: „Polské písně zněly zřetelně a br.Mrózek rázně překládal má slova do polštiny. Byl jsem v kruhy milých polských bratří a sester šťastný…“

slide50

Rok 1918 4 roky na vojně – vznik sboru

Srpen Š.Kevický píše: „Od 4.8. jsem byl přeložen z Haliče do Itálie, tím jsem musel opustit i pole práce, na němž jsem s Božím požehnáním směl tak dlouho působit. Byl jsem zde činný čtyři roky a některé duše jsem v tomto lidu mohl přivést k Pánu. Jsou zde dodnes věrní navzdory

těžkostem a pronásledování. Celý měsíc

jsem zvěstoval evangelium ve Stanislau

Boží požehnání bylo s námi… jedna vdo-

va se odevzdala Pánu a v jejím domě

jsme měli pěkné biblické hodiny. Sestra

Czt. Napsal s bolestí a chvěním, že je

ze všech stran pronásledována. Nepřítel

ničí započaté dílo …prosím o modlitby!“

slide51

Rok 1918 Potřeba dalších pracov. a liter.

Září-říjen J.Turoň: „Pro Halič potřebujeme nutně pracovníka, neboť příležitosti jsou zde velké a lidé toužebně očekávají pomoc. Zvláště v západní Haliči je touha probuzených duší velká…Potřebný by byl i pravidelně vycházející časopis. Chybí nám rozhodná křesťanská literatura.“

Listopad-Prosinec J.Turoň je opět

v Haliči: „Kevického práci zde

Pán požehnal. Navštívil jsem

jednu věřící duši a teď

provozuji dopisní misii.“

slide52

Rok 1919 Hledání otevřených dveří

Leden Warns: 23.1. byl Oderberg obsazen česko-slovenskými vojsky. Tím přešla tato část rakouského Slezska do českých rukou. Bratři Mrózek a Turoň slouží Polákům. Pole práce evangelisty neurčují hranice země, ale otevřené dveře.

Červenec: Mrozek (2.7.) „Tento týden nastupuji jako stolař do zdejší továrny na přechodnou dobu než se poměry ustálí. Chci se dát Pánem použít mezi Poláky. Moje oči jsou zaměřeny na východ, chci tam být Pánem vyslán. Kdybych mi to čas dovolil a já měl více , mohli bychom už teď začít plánovitě pracovat v Haliči.

slide53

Rok 1919 I sestry zakládají sbory

V Novém Sączu se vytvořil kroužek skrze sestru, která v Oderbergu uvěřila. Volají o pomoc. Je to daleko a tak jsem jim zatím nemohl vyhovět.

Svědectví Olimpie Weimannové (Nowy Sącz)

„Pána jsem našla ještě v Oderbergu. Tam se mě zmocnila touha sloužit našemu polskému lidu jako Boží nástroj a Pán mé přání vyplnil… 20.8. 1918 jsem sem s matkou přišla…Na začátku února 1919 jsem se celou noc modlila a Pán mi vrátil zdraví…27.3. poznala má sestřenice pravdu a krátce na to se obrátili dva bratři, a tak jsme hned otevřeli shromáždění v Nowém Sączu.“

slide54

Rok 1919 Mrózek křtí nově obrácené

Srpen 3.8. navštívil J.Mrózek Nowy Sącz a pak i J.Turoň

Mrozek píše z Oderbergu: „Minulou neděli 17.8. jsem směl pokřtít pět duší do Kristovy smrti. Dalších osm se přihlásilo, že chtějí vyznat nový život křtem. Kéž by se Pán skrze tyto duše v tomto světě oslavil.“

Září Weimannová z Nowého Sącze: 8.9. byli J.Turoňem pokřtěni dva bratři a dvě sestry. Po čase jsem těmto bratřím předala vedení celé práce. Ti jsou teď pilní a získávají duše pro Pána.

slide55

Rok 1920

MdB 1920 N4 Juni Warns píše:

„Br. JósefMrózek,

který pracuje mezi

svými polskými

rodáky v tehdejším

rakouském Slezsku

a v Haliči,

odešel ze svého

pozemského

zaměstnání, aby

se mohl dílu Páně

věnovat naplno.“

slide56

3.Reflexe – Vést k obrácení

- kladl důraz na znovuzrození a nový život

- osobní rozhovory, práce s malou skupinkou, letáky, dopisy, shromáždění s hosty a pro hosty

- cílová skupina: evangeliem nezasažení Poláci

slide57

Religijnyalboodrodzony? Cielesnyalboduchowny? Tutaj jest “naturalny” albo “cielesny” czlověkpostaven do protikladu s “duchovním” nebo “znovuzrozenýmčlověkem. Oba patří do zcelarozdílnýchkrálovství, jeden pod vládusvěta a temnosti, druhýkrálovstvísvětla a Ježíšovyslávy (Kol 1,13). Vzhledem k různostijejichpodstat, jsouobapřístupnírůznýmvlivůmnasvůjživot. Přirozenýčlověk je přístupnýtělesnýmvlivům. Bohatěvyzdobenésvatyně, silněznějícízvony, pestřenamalovanáokna, přeskterápronikáslunečnísvětlo, kadidlo, zvučnétónyvarhan, náboženskéobrazy, pěvecké a hudebnísbory, procesí, dramatickákázání, zlatemvyšívanéoděvykněží – všechnytytověcipůsobítělesně, působínanáboženskécítění. NepůsobíaninapoznáníBoha, aninaoddanostlidskévůleBohu, aninaprobuzenísvědomí. Přirozený, tělesnýčlověknechápetyvěci, kteréjsouBožíhoDucha, neboťjsou mu bláznovstvím (hloupostí), on potřebujenejprvezvláštnídotekBožímilosti, abyopravdověpřijalněco z Ježíšovypřítomnosti, pravdy a lásky. Teprvetehdy, když mu Bůhotevřesrdce, začínáchápat, co mu chceBůhříct (Sk 16,14). Exemplář knihovny KS Bohumín

slide58

3.Reflexe – Vedl život víry

- podnikal kroky otevřený Božímu vedení

- toužil po práci naplno pro Pána

- hledá otevřené dveře (Oderberg, M.Hory, Návsí, Poznaň..)

- přijímá neúspěch a ztráty (Wachocki, …)

slide59

3.Reflexe - Tvořit svobodné sbory

- vliv Alianční biblické školy v Berlíně (1907-09)

- zkušenost Warnse, Koehlera (1905)

- zkušenost Royové, Pindóra, Kulisze (1906)

MdB 1914 N.4

„Kéž by nás Pán všechny učil následovat

Svobodné biblické linie, abychom jednou

všichni poznali, že patříme dohromady.“

slide60

3.Reflexe – Žít pravdu

- Nejde proti svému svědomí a vystupuje z evangelické církve, píše knížečku:

„SlowoTwoje jest prawda - Slowaniechnenaruszaja“

- Spolu s manželkou Evou vystoupili z evangelické církve a měli jako bývalí evangelíci první civilní svatbu – čelili velkému tlaku

slide61

3.Reflexe – Součástí širšího hnutí

- setkával se s osobnostmi bratrského hnutí (Warnsem, Butcherem, Broadbendem, Konference BadHomburg,…)

- spolupracoval s probuzeneckým hnutím (Kuliszem, Freitingrem, Černým,…)

slide62

3.Reflexe – Biblické vzdělávání

- pořádá biblické týdny (napřed v Koňakově – stává se dlouholetou tradicí a pak i jinde, zakládá knihovnu v Oderbergu…)

- nechává se vystrojit v biblické škole pro pastýřskou a učitelskou práci (z Koňakova odchází do Berlína i Kateřina Zabystrzanová – vede práci s dětmi…)

reflexe biblick vzd l v n mr zk v notebook dopl ov n slastn ho slovn ku
Reflexe – biblické vzdělávání

- Mrózkův

notebook

- doplňování

slastního

slovníku

slide66

3.Reflexe – Biblická struktura

- sbor vedou starší sboru (napřed v Koňakově – stává se dlouholetou tradicí a pak i jinde, zakládá knihovnu v Oderbergu…)

- členství na zkoušku a pak křest

- úast na stolu Páně spojena s kázní

slide67

3.Reflexe – Nové formy práce

- pravidelné výlety do hor (dole s H.Köhlerem…)

- práce s dětmi v komunitě, pěvecký sbor

- biblické týdny a modlitební týdny

- evangelizace ve veřejných místnostech

- svatby, křty a pohřby jako evangelizace

slide68

3.Reflexe – pěstování společenství

- K.Kulisz „Czegochcemy“

- zápis KS v Třanovicích

„(více než na svaz) chceme myslet

na obrácení duší a život z Boha“

(2.5. 1913)

- pravidelná shromáždění,

rozpravy a návštěvy

slide69

3.Reflexe – alianční spolupráce

- Plná spolupráce s baptisty a probuzeneckými kruhy

- Omezená spolupráce s letničními (viz Berlínská deklarace)

- Nespolupráce se zesvětštělou církví

3 reflexe strategick my len oderberg oderberg v de krakov berl n b udape ko ice praha buda
3.Reflexe – strategické myšlení Oderberg(OderbergVídeň

Krakov

Berlín

Budapešť

Košice

Praha

Buda

slide71

3.Reflexe – zakládání sborů otevřené dveře

V letech 1909-1919

Třanovice a Koňakov(začátek práce 1909)

Oderberg(začátek práce říjen 1910)

Gołkowice(začátek práce únor 1912)

Návsí(září 1913 zmařeno místním pastorem)

Moravská Ostrava (zač.1914 přerušeno)

Karviná(červen 1914 zmařeno Jezuity)

Myślachowice(1917) + jedno místo

NowySącz(1919)

slide72

4. PÍSEMNÝ ODKAZ

- Úvahy pro knihovnu KS Oderberg

Religijnyalboodrodzony? Cielesnyalboduchowny?

DzienPański

- Zprávy a články v časopisech

Offene Türen a Mitteilungen der BibelschuleChrześcijanin

- Spisy:

SłowoTwoje jest prawdą - Słowaniechnenaruszają

Podręcznikbiblijny („notebook“ br.Mrózka)

- Texty kázání a vyučování (pozůstalost)

slide73

25 grudnia 1919 ulotkaczasopisma"Pax Vobis"

(Pokój wam). Antoni Przeorski, který se obrátil v květnu 1915 ve Varšavě, planował wydawanie czasopisma ewangelizacyjnego "Pax Vobis" (Pokój wam). Wydrukował nawet ulotkę z datą 25 grudnia 1919 r. zapowiadającą ukazywanie się tego miesięcznika i podającą cel, zasady, a nawet warunki prenumeraty. Do wydania tego pisma nie doszło ze względu na ówczesną sytuację polityczną w kraju, lecz już w marcu 1922 r. Przeorski i Żebrowski drukują jeden numer miesięcznika (objętość 20 stron) i nadają mu tytuł »Chrześcijanin«. Na tym jednak poprzestano. Dopiero za siedem lat, we wrześniu 1929 roku, wydano w nakładzie 2000 egzemplarzy i objętości 16 stron pierwszy numer, po którym ukazały się następne. I tę datę uważa się za początek istnienia miesięcznika »Chrześcijanin«.

ad