stredn odborn kola technick b val sou stavebn
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stredná odborná škola technická (bývalé SOU stavebné)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

Stredná odborná škola technická (bývalé SOU stavebné) - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Staňte sa žiakmi našej školy. Stredná odborná škola technická (bývalé SOU stavebné). Volgogradská 1, 080 01 Prešov. Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov Tel: 051/7714560,1 Fax: 051/7711634 E-mail:skola @ sous-po.edu.sk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stredná odborná škola technická (bývalé SOU stavebné)' - gala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Stredná odborná škola technická Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Tel: 051/7714560,1

Fax: 051/7711634 E-mail:[email protected]

Web: www.sost-po.edu.sk

slide3

Naša škola:

 • Zabezpečuje prípravu žiakov na rôzne profesie a technicko-administratívne činnosti
 • Umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie
 • Pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium

TV

Teóriu

PV

Prax

VMV

Voľný čas

získanie všeobecných a odbornýchvedomostí

osvojenie manuálnych zručností

využitie voľného času

Zároveň Vám ponúkame :

Ubytovanie v školskom internáte v 2 a 3 posteľových izbách

Stravovanie v školskej jedálni (raňajky, obed, večere)

Občerstvenie v školskom bufete

slide10

ŠKOLA

VÁM PONÚKA:

2- ročný učebný odbor

3-ročné učebné odbory

4-ročné študijné odbory

2-ročné nadstavbové štúdia

vysvedčenie o ZS

výučný list

maturitné

vysvedčenie

výučný list

maturitné vysvedčenie

u ebn odbory
Učebné odbory

Elektromechanik – silnoprúdová technika

Autoopravár-mechanik

slide13

Stolár

Murár

Inštalatér

Tesár

slide14

Strechár

Montérsuchých stavieb

Technicko-administratívny

pracovník

tudijn odbory
Študijné odbory

Technik informačných a

telekomunikačných technológií

Operátor stavebnej výroby

slide16

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Mechanik požiarnejtechniky

Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle -autoelektronika

slide17

3 - ročné

UČEBNÉ ODBORY

slide18

Učebné odbory

Forma štúdia:denná

Dĺžka prípravy: 3 roky

Podmienky prijatia:

 • Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia: záverečná skúška

Doklad: výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania:

stredné odborné vzdelanie

Ďalšia odborná príprava:

nadstavbové štúdium v študijných

odboroch

 • Učebné odbory:
 • autoopravár – mechanik (CH)
 • elektromechanik -silnoprúdová technika (CH)
 • stolár (CH + D)
 • murár (CH)
 • tesár (CH)
 • montér suchých stavieb (CH)
 • inštalatér (CH)
 • strechár (CH)
 • technicko-administratínvy pracovník (CH + D)
autooprav r mechanik 2487 2 01
Autoopravár-mechanik2487 2 01

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie :
 • obsluhovať prístroje a zariadenia v autoopravárenstve
 • správne používať palivá a mazadlá
 • odstrániť poruchy auta na základe skúšobnej jazdy a testov
 • vykonávať práce pri servise a oprave automobilov
 • používať výpočtovú techniku
 • môže si zriadiť vlastnú živnosť
elektromechanik silnopr dov technika 2683 2 11
Elektromechanik -silnoprúdová technika 2683 2 11

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:
 • zostavovať časti elektrických strojov,
 • prístrojov a zariadení
 • odstraňovať a vyhľadávať poruchy
 • elektrických strojov, prístrojov a
 • zariadení
 • vykonávať revízie a opravy strojov
slide21

Stolár – 3355 2

Charakteristika odboru :

Absolvent vie:

opracovať drevo, rezať, hobľovať,

vŕtať, dlabať

obsluhovať rôzne drevoobrábacie

stroje

zhotovovať jednoduchý nábytok

stoličky, stoly, skrine

nakresliť, zhotoviť a osadiť okná,

dvere, obklady stien a stropov

slide22

Murár – 3661 2

Charakteristika odboru :

Absolvent vie :

 • murovať a betónovať
 • obkladať steny a stropy
 • izolovať steny a stropy
 • ukladať dlažbu
 • zhotovovať omietky
 • osadzovať okná, dvere, zárubne
 • montovať a demontovať lešenie
 • vykonávať búracie práce
slide23

Tesár – 3663 2

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:
 • opracovať drevo
 • zhotoviť rebríky, schody, zárubne
 • zhotoviť krovy
 • ukladať rôzne strešné krytiny
 • vyrábať a montovať lešenia
 • opraviť porušené tesárske
 • konštrukcie
mont r such ch stavieb 3668 2
Montér suchých stavieb – 3668 2

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:
 • murovať, izolovať a omietať
 • osadzovať dvere a okná
 • opracovať sadrokartónové dosky
 • montovať obklady zo sadrokartónu
 • robiť povrchové úpravy na
 • sadrokartóne
 • zhotovovať priečky zo sadrokartónu
 • vykonávať búracie práce
slide25

Inštalatér – 3678 2

Charakteristika odboru

 • Absolvent vie :
 • montovať a demontovať kanalizáciu, vodovod, ústredné kúrenie a plynovody
 • zvárať, spájkovať, rezať a klásť potrubia
 • inštalovať ohrievače vody
 • montovať, robiť údržbu a opravovať armatúry , vykurovacie telesá, zariaďovacie predmety, ohrievače vody, kotly a iné spotrebiče
strech r 3684 2
STRECHÁR 3684 2

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:
 • opracovať drevo
 • zhotovovať ploché a šikmé strechy
 • ukladať rôzne krytiny
 • zatepľovať strechy
 • riešiť zvody vody zo strechy
 • montovať klampiarske výrobky
 • opravovať jestvujúce strechy
technicko administrat vny pracovn k 6475 2
technicko-administratívny pracovník -6475 2

TAP

Charakteristika odboru

 • Absolvent vie:
 • písať na písacom stroji
 • vypracovať objednávky materiálov
 • pracovať s PC
 • vykonávať sekretárske práce
 • pracovať s technickou dokumentáciou
 • viesť účtovníctvo
slide29
Forma štúdia: denná

Dĺžka prípravy: 4 roky

Podmienky prijatia:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia:

záverečná skúška

maturitná skúška

Doklad:

výučný list

maturitné vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšia odborná príprava:

štúdium na VŠ

Študijné odbory :

mechanik požiarnej techniky (CH)

manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle-autoelektronika (CH)

operátor stavebnej výroby (CH)

mechanik stavebnoinštalačných zariadení (CH)

technik informačných a telekomunikačných technológii (CH+D)

Študijné odbory

mechanik po iarnej techniky 2418 4
MECHANIK POŽIARNEJ TECHNIKY 2418 4
 • Absolvent vie :
 • obsluhovať, opravovať a
 • kontrolovať hasiace prístroje,
 • stroje a zariadenia požiarnej
 • techniky
 • starať sa o technické prostriedky
 • pri požiaroch, haváriach,
 • katastrofách a živelných
 • pohromách
 • vykonávať hasiace práce
 • poskytnúť záchranu osôb a majetku
 • riadiť zariadenia požiarnej
 • techniky v krízových stavoch
mana r v roby a kontroly v automobilovom priemysle autoelektronika 2490 4 02
Manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle -autoelektronika 2490 4 02

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie :
 • uplatniť sa v automobilovom, strojárskom

priemysle a v predajno-servisných

strediskách

 • vykonávať opravárenstvo, montáž a

diagnostiku automobilov,

 • opravovať elektropríslušenstvo automobilov
slide32

Operátor stavebnej výroby - 3656 4

Charakteristika odboru

 • Absolvent vie:
 • spracovať projekt
 • zhotoviť rozpočet stavby
 • vystaviť faktúru
 • pracovať s geodetickými prístrojmi
 • vykonávať murárske, betonárske,
 • maliarske, búracie a omietačské práce
 • spájať potrubia a riešiť inžinierske siete
 • zatepľovať stavby
 • kontrolovať kvalitu stavebných prác
slide33
Absolvent vie:

vykonávať základné geodetické práce na stavbe

spracovať projekt a rozpočet

navrhnúť jednotlivé inštalácie

realizovať montáž a opravy vodovodu, kanalizácie, ústredného vykurovania, plynovodu

Mechanik stavebno-

inštalačných zariadení

- 3658 4

Charakteristika odboru:

technik informa n ch a telekomunika n ch technol gi 3778 4
TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 3778 4

Charakteristika odboru:

Absolvent vie :

vykonávať montáže, opravy, údržbu

elektronických a oznamovacích

zariadení.

vykonávať, zriaďovať, prekladať a

rušiť telefónne stanice

obsluhovať ústredne

zhotoviť objednávky a faktúry

pracovať na PC ako administrátor

zabezpečiť kontakt pri poruche

slide36

Odbory

nadstavbového štúdia

Dĺžka vzdelania: 2 roky

Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie uč. odboru
 • úspešné vykonanie prijímacej

skúšky

 • zdravotná spôsobilosť

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

maturitné vysvedčenie

Poskytované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšia príprava: štúdium na VŠ

 • Zoznam odborov:
 • manažér predaja a prevádzky

autoservisu (CH)

 • stavebníctvo (CH)
 • technicko- ekonomický

pracovník (CH+D)

slide37

Manažér predaja a prevádzky autoservisu

01 predaj automobilov

02 prijímací technik

Charakteristika odboru:

 • 01predajca motorových vozidiel
 • Absolvent vie:
 • poskytnúť odborné poradenstvo pri kúpe

vozidiel a náhradných dielov

 • komunikovať so zákazníkom pri predaji vozidiel a

náhradných dielov

 • 02 prijímací technik
 • Absolvent vie:
 • poskytnúť odborné poradenstvo pri oprave a servise

motorových vozidiel

 • zabezpečovať diagnostiku, opravy a servis automobilov
 • zásady podnikania, poisťovníctva a ekonomiky
slide38

Stavebníctvo - 3659 4

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:
 • zhotoviť projekt a rozpočet stavby
 • vytýčiť stavbu
 • navrhovať stavebné konštrukcie
 • a technologické postupy pri stavbe
 • objednať, evidovať materiál a
 • fakturovať
 • pracovať s právnymi predpismi
 • komunikovať so zákazníkom
technicko ekonomick pracovn k 6476 4
Technicko-ekonomický pracovník – 6476 4

Charakteristika odboru:

 • Absolvent vie:
 • vykonávať administratívne práce v
 • podniku alebo vo firme
 • sekretárske práce
 • pracovať s PC
 • spracovať písomnosti
 • viesť účtovníctvo
 • orientovať sa v právnych
 • predpisoch
 • komunikovať so zákazníkom
 • popísať technickú dokumentáciu
slide40

Mladý remeselník

 • Každý rok usporadúva škola akciu
 • „ Mladý remeselník ”, kde sú:
 • súťaže zručnosti
 • výstavy výrobkov žiakov
 • dni otvorených dverí
 • spoločenskéa kultúrne akcie

Stredná odborná škola

slide41

S

O

Š t

PREŠOV

Spolupráca s firmami

kia motors slovakia
KIA MOTORS SLOVAKIA

Slávnostné odovzdanie učebnej pomôcky

automobilu KIA see´d 1,6 CDDi 12. februára 2008 v tréningovom centre firmy

1 eur psky m ting mlad ch ud v par i
1. Európsky míting mladých ľudí v Paríži
 • V Paríži sa konal 1. míting 10 000 európskych učňov z 27.Európskych členských štátov v Palais Omnisport de Paris – Bercy
 • Prostredníctvom Cechu strechárov sa tejto akcie zúčastnilo 35 ľudí zo Slovenska
 • Školu zastupovali 2 žiaci v odbore strechár a tesár za účasti pedagógov školy
projekt leonardo da vinci odborn st tudentov so v rak skom meste zistersdorf
Projekt : „Leonardo da Vinci˝ Odborná stáž študentov SOŠ v rakúskom meste Zistersdorf
 • Prostredníctvom vzdelávacieho programu Leonardo da Vinci bol zrealizovaný mobilitný projekt pod názvom „Postavenie učňov -inštalatérov v Európe“ za podpory Cechu vykurovania a tepelnej techniky
 • 15. apríla až 5. mája 2007 sa 9 študentov s pedagogickým dozorom zúčastnilo odbornej stáže, počas ktorej slovenskí študenti získali teoretické vedomosti a aj praktické zručnosti v nových technológiách technického zabezpečenia budov (TZB)
projekt premena tradi nej koly na modern
Projekt : „ Premena tradičnej školy na modernú ˝
 • Cieľom schváleného projektu je zvýšiť celkovú úroveň výučby a zmeniť metódy výchovy a vzdelávania za pomoci využitia moderných didaktických postupov
modern kni nica nov centrum vzdel vania
„ Moderná knižnica –nové centrum vzdelávania ˝
 • Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby žiakom a zamestnancom školy prostredníctvom výpočtovej techniky
 • Fond knižnice tvorí : literatúra umelecká, náučná, odborná i cudzojazyčné dokumenty
 • K dispozícii sú elektronické a audiovizuálne dokumenty a pripojenie na internet
zv enie energetickej hospod rnosti
„ Zvýšenie energetickej hospodárnosti ˝

Nenávratný finančný príspevok vo výške 1,1 mil. € bol poskytnutý škole na:

 • zateplenie objektov školy
 • výmenu okien
 • nákup učebných pomôcok
medzin rodn spolupr ca
Medzinárodná spolupráca
 • Poľsko– Zespól Szkól Budowlanych TARNOW

– Michalicki Zespól Szkól Ponadgimnazialnych v

Miejscu Piastowym rok 2007 výmenný pobyt

žiakov a súťaž zručnosti /stolári/

 • Francúzsko – Profesijná komora – Toulouse rok 2006 -

realizácia projektu Leonardo da Vinci /tesári/

 • Rakúsko–Zistersdorf rok 2007- realizácia projektu

Leonardo da Vinci /inštalatéri/

slide66

Ďakujeme za pozornosť

Kontakt:

Stredná odborná škola technická

Volgogradská 1

08001 Prešov

Tel : +421517714560

Fax: +421517711634

E-mail:[email protected]

Web: www.sost-po.edu.sk

ad