Annelies verbeke lola
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

Annelies Verbeke, ‘Lola’ PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Annelies Verbeke, ‘Lola’. - relatie loopt op de klippen, maar Lola wil er niets aan doen - ze is niet geïnteresseerd in een baan, sport, geld, aanzien…  Maatschappelijke structuren worden in twijfel getrokken

Download Presentation

Annelies Verbeke, ‘Lola’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Annelies Verbeke, ‘Lola’

- relatie loopt op de klippen, maar Lola wil er niets aan doen

- ze is niet geïnteresseerd in een baan, sport, geld, aanzien…

 Maatschappelijke structuren worden in twijfel getrokken

- “‘Een os groeit minder hard dan een stier, maar krijgt mooier en smakelijker vlees.’ Dat had hij niet moeten zeggen. Een dag later brandde zijn boerderij af en werd een van zijn ossen gestolen.”

vaste waarden en normen verdwijnen

- ‘Lola’ werd verteld vanuit Lola’s standpunt (personele verteller)

 een alwetende verteller bestaat niet; de verteller is per definitie een ‘persoon’, het standpunt is relatief


Annelies Verbeke, ‘Lola’

- Lola (de vrouw) wordt niet begrepen door haar omgeving (net zoals Lola (de os))

- haar passieve houding wordt niet geapprecieerd

 Lola moet meedraaien in de samenleving volgens opgelegde sociale normen. Verbeke gaat hiertegen in en staat dus kritisch tegenover de vanzelfsprekendheden uit de maatschappij.

- “Soms liepen Lola en Lola samen wild heen en weer door de wei en het gebeurde dat ze daar beiden wat bij loeiden.”

 grenzen en normen vallen weg


Het postmodernisme1980-…


Het postmodernisme||na het modernismereactie tegen het modernismebij filosofen, schilders, architecten...


1- Filosofisch-historisch

18deeeuw: verlichting ratio!opkomst exacte wetenschappen / er is één ideale wereld mogelijk

20ste eeuw: twee wereldoorlogen zorgen voor crisissen

vanaf 1945: heropbouw Europese steden

jaren ’60 - …:1. Koude Oorlog, oliecrisis…2. de wereld wordt kleiner, andere culturen zijn niet langer onbekendniet langer geloof in ‘grote verhalen’ (Jean-François Lyotard, 1979):

- is democratie de beste staatsvorm?

- welke ideologie is de juiste: kapitalisme/communisme?

- het christendom is niet langer de enige godsdienst in Europa

- …

 stelling: In onze hedendaagse maatschappij vind je geen grote ideeën, geen grote waarden meer. Integendeel, alles is verbrokkeld en er is geen eenheid meer te vinden.

(Nietzsche verkondigde al eind 19de eeuw dat er geen waarheid bestaat.)

 stelling: We levenmeer en meer in eencyberwereld / eenvirtuelewereld en we verliezendaardooronzevoeling met de realiteit.


In onze hedendaagse maatschappij vind je geen grote ideeën, geen grote waarden meer. Integendeel, alles is verbrokkeld en er is geen eenheid meer te vinden,


Alles is al eens ‘gezegd’, alles is al eens geweest. Originaliteit en authenticiteit zijn onmogelijk geworden.


We leven meer en meer in een cyberwereld, een virtuele wereld. We verliezen daardoor onze voeling met de realiteit.


‘The Simpsons: cynisme op kindermaat’

 • ‘The Simpsons zijn succesvol door het cynisme tegenover menselijke natuur en de samenleving; door de dreiging van het consumentisme dat bekritiseerd wordt en doordat ook de helden zelf etters zijn en verantwoordelijk zijn voor wat er fout loopt.’

 • Fragmenten Banksy / Mapple / Steve Mobs

 • Ironie/cynisme is een ideaal hulpmiddel om grote ideologieën en waarheden te bekritiseren.

 • Parodiëring is vandaagongetwijfeldéén van de meestvoorkomende en meestopvallendevormen van postmodernisme.

 •  De helden zijn vaak onduidelijk en middelmatig.


2- Schilderkunst


Moderne schilderkunst: impressionisme


Moderne schilderkunst: impressionisme


Moderne schilderkunst: kubisme


Moderne schilderkunst


Moderne schilderkunst: abstracte kunst


?


Postmoderne schilderkunst: CoBrA


Postmoderne schilderkunst: dadaïsme (anti-kunst)


Postmoderne schilderkunst: surrealisme


Postmoderne schilderkunst: popart


3- Religie

 • 1900: christendom enige godsdienst in West-Europa

 • Nu:

 • Wie kan zichzelf katholiek noemen?

 • Wie gaat wekelijks/dagelijks naar de kerk?

 • Wie kan zich vinden in katholieke waarden als vergeving, broederschap…

 • Wie is atheïst?

 • Wie gelooft in een leven na de dood?

 • Wie gelooft dat het leven meer is dan een biologische brok cellen?

 • Tegenwoordig krijgen oosterse en andere religies ook een kans in West-Europa: boeddhisme, wicca, zen, new age, religieus humanisme…

 • Dit samenstellen van een persoonlijke religie wordt ook wel eens ‘bricoleren’ genoemd.


4- Architectuur


Moderne architectuur

Eenvoudige, duidelijke, eenvormige structuren.


Moderne architectuur

Eenvoudige, duidelijke, eenvormige structuren.


Moderne architectuur

Eenvoudige, duidelijke, eenvormige structuren.


Postmoderne architectuur


Postmoderne architectuur

Is het een boekenplank? Is het een gebouw?


Postmoderne architectuur

de normale gang van zaken wordt omgekeerd zonder dat het doel ervan verloren gaat

 er is dus niet één ‘juiste’ werkwijze of waarheid in het leven


Postmoderne architectuur

De realiteit op zijn kop.


Postmoderne architectuur

Is het een augurk? Is het een gebouw?Is het een fabriek? Is het een kantoorgebouw?


Postmoderne architectuur


Postmoderne architectuur


Postmoderne architectuur

Stijlen worden probleemloos vermengd.

(kerkramen in wolkenkrabber)


Postmoderne architectuur


Postmoderne architectuur

Stijlen worden probleemloos vermengd.


Postmoderne architectuur


Postmoderne architectuur


Postmoderne architectuur


6- Beeldende kunst

Marcel Duchamp, ‘Fountain’


Kitsch = Kunst


Kitsch = Kunst


Kenmerken


‘Pulp Fiction’

 Bijbelfragmentenvergoelijkengeweld

‘InglouriousBasterds’

 alternatiefeindevoor de TweedeWereldoorlog

‘Het eiland’

 satirischekijk op het kantoorleven

5- Film en televisie


Camp en kitsch

zijnookvoor ‘alternatieve’ artiestennietlanger not done.


Eclecticisme


Eclecticisme


Kitsch wordtkunst:

Michael Jackson & Bubbles als twee meter langbeeld


Tom Naegels, ‘Los’

Eclectischevertelstijl: wisselendvertelstandpunt


Grenzen vervagen:

onduidelijkheid over leven en dood in een gedicht

Wisselend vertelperspectief


Intertekstualiteit

Ja

Ikheb je liefzoals je soms

gelijkeengoudenzomerdag bent

nee neenee

ikheb je liefzoals je bent

nee nee

ikheb je liefzoals

nee

ikheb je lief

(K. Schippers)

Shall I Compare Thee To A Summer's Day?

Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, And summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, And often is his gold complexion dimm'd; And every fair from fair sometime declines, By chance or nature's changing course untrimm'd; But thy eternal summer shall not fade Nor lose possession of that fair thou ow'st; Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, When in eternal lines to time thou grow'st: So long as men can breathe or eyes can see, So long lives this, and this gives life to thee.(William Shakespeare)


Kitsch wordtkunst:

Michael Jackson & Bubbles als twee meter langbeeld


Kunstenaar William Burge pronkt met zijn ‘Phantoms’-auto. Het kunstwerkjezaltezienzijn op de Essen Motor Show 2007, een van de grootsteautobeurzenterwereld, die plaatsvindt van 1 tot 9 december in het Duitse Essen. ‘Phantoms’ is gebaseerd op de Volkswagen Beetle uit 1968.

(bron: Metro, 27/11/07)

Hybride toestellen, apparaten, ontwerpen… zijn typisch postmodernism.

Sampling


Krantenartikel

NieuweheldenJongerenlatenzich in de eersteplaatsleiden door de mening van hunvrienden (61 procent) omteweten of iets cool is. Daarnaastvolgenzehuneigenopinie, tv-programma’s, tijdschriften en reclame.Opvallend is datsportlui de kleinste impact hebben (4 procent). Twee jaargeleden golden sportersals Tom Boonen of Kim Clijstersnogalsbelangrijkerolmodellenvoor de jeugd. MTV Networks zieteenverklaring in het verdwijnen van eenpaargrotelokalenamenenerzijds en dopingschandalenanderzijds.Universeleheldenblijkennietmeer van dezetijd. De ondervraagdejongerennoemden 128 verschillende ‘coole’ personen op. Vrienden (23 procent) wordenmeergeciteerddanmuziekartiesten (20 procent). Acteurskomen op de derdeplaats, terwijlpolitici of vrijheidsstrijdersnauwelijks in het lijstjevoorkomen. Ookleraars en oudersscorenslecht.

(bron: De Standaard, 27/11/07)

Nietlangereenhiërarchischewereldvoorjongeren,maar eerderanarchistisch en individualistisch


Deconstructie

11 september 2001

Zelfs de grootste natie op economisch, politiek en militair vlak bleek niet onschendbaar.

 Er is niet langer één hiërarchie, één waarheid, één realiteit.


 • Login