Organizace k fortis sobota 3 11 2012 lelekovice
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

ORGANIZACE ČK Fortis , sobota 3.11.2012, Lelekovice PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ORGANIZACE ČK Fortis , sobota 3.11.2012, Lelekovice. Přednášející: Michal Zedníček - Pešni. Organiza ční struktura. Organizační struktura Junáka. Junák je PO -občanské sdružení, registrované u MV Junák deleguje právní subjektivitu nižším organizačním jednotkám.

Download Presentation

ORGANIZACE ČK Fortis , sobota 3.11.2012, Lelekovice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ORGANIZACEČK Fortis, sobota 3.11.2012, Lelekovice

Přednášející: Michal Zedníček - Pešni


Organizační struktura


Organizační struktura Junáka

 • Junák je PO -občanské sdružení, registrované u MV

 • Junák deleguje právní subjektivitu nižším organizačním jednotkám


Organizační struktura Junáka


Středisko

 • Základní organizační jednotka

 • Má právní subjektivitu

 • Poskytuje organizační a materiální zázemí pro činnost oddílů

 • Oblasti: výchova, organizace, provoz, hospodaření

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Středisko

 • Minimálně 3 výchovné jednotky – 2 oddíly mladších členů a 1 kmen nebo klub

 • Oddíl mladších členů – 12 členů

 • R-kmen – 8 členů

 • Klub dospělých – 5 členů

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


!

Středisko

 • Svaz skautů a skautek ČR,13. JS HIAWATHA Brno

 • Junák – svaz skautů a skautek ČR,středisko “HIAWATHA“ Brno

 • JUNÁK – svaz skautů České republiky,13. středisko Hiawatha

 • Směrnice pro označování OJ

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Středisko

JUNÁK

Střediskový sněm

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Střediskový sněm

 • Nejvyšší orgán střediska

 • Všichni činovníci střediska

 • Sněm volí:

  • Vedoucího střediska a jeho zástupce

  • Volené členy střediskové rady

  • Členy revizní komise

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Středisková rada

JUNÁK

Střediskový sněm

KRAJ

Vedoucí střediskazástupce

Volení členové SR

OKRES

Vůdci oddílů

STŘEDISKO


Středisková rada

 • Řídící orgán střediska

 • Řídí středisko mezi sněmy

 • Členové:

  • Vedoucí střediska (statutární orgán) a jeho zástupce

  • Volení členové SR

  • Vedoucí oddílů

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Vedoucí střediska(statutární orgán)

 • Řídí středisko spolu se svým týmem (zpravodajové)

 • Plná právní odpovědnost

 • Rozhoduje o všem- bez rozporu s vyššími nařízeními (Stanovy, sněm ZOJ, rada ZOJ)

 • Jmenovává a odvolává vedoucí a zpravodaje

 • Pokud odvolal zpravodaje nebo není zpravodaj, přebírá veškeré jeho práva a povinnosti


Středisková rada

JUNÁK

Střediskový sněm

KRAJ

Vedoucí střediskazástupce

Volení členové SR

OKRES

Zpravodajové

Vůdci oddílů

STŘEDISKO


Zpravodajové střediska

 • Tým šéfa střediska

 • Mají na starost konkrétní oblast

 • Hospodář, zpravodaj výchovný, tiskový, organizační, zahraniční…

 • Nejsou členy SR

  (nejsou-li členy z jiné funkce)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Zpravodajové střediska


Středisková rada

JUNÁK

Střediskový sněm

KRAJ

Revizní komise

Vedoucí střediskazástupce

Volení členové SR

OKRES

Zpravodajové

Vůdci oddílů

STŘEDISKO


Revizní komise střediska

 • Kontrolní orgán střediska

 • Kontroluje hospodaření

 • V jejím čele je předseda

 • Má alespoň jednoho dalšího člena

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Středisko

 • Základní organizační jednotka

 • Nejvyšší orgán – střediskový sněm

 • Řídící orgán – středisková rada

 • Statutární orgán – vedoucí střediska

 • Kontrolní orgán – revizní komise stř.

 • Zpravodajové

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Okres

 • Vyšší organizační jednotka

 • Nejvyšší orgán – okresní sněm

 • Řídící orgán – okresní rada Junáka

 • Statutární orgán – předseda ORJ

 • Kontrolní orgán – okresní RK

 • Zpravodajové ORJ

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Kraj

 • Vyšší organizační jednotka

 • Nejvyšší orgán – krajský sněm

 • Řídící orgán – krajská rada Junáka

 • Statutární orgán – předseda KRJ

 • Kontrolní orgán – krajská RK

 • Zpravodajové KRJ

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


!

Valný sněm Junáka

 • Nejvyšší orgán 1x/3 roky

 • Schvaluje Stanovy Junáka

 • Volí:

  • Náčelní/ka CHK, DK; místonáčelní/ka CHK, DK

  • Náčelnictvo Junáka – 5 členek, 5 členů

  • Ústřední revizní komisi Junáka – 7 členů

  • Rozhodčí a smírčí radu Junáka – 5 členů

 • (volby)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

NJ

OKRES

STŘEDISKO


Náčelnictvo Junáka

 • Vrcholný orgán mezi sněmy

 • Legislativní orgán

 • V čele náčelník ChK a náčelní DK

 • Schvaluje řády

 • Jmenuje Výkonnou radu Junáka

 • (parlament)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

NJ

OKRES

VRJ

STŘEDISKO


Výkonná rada Junáka

 • Řídící (výkonný) orgán

 • V čele Starosta Junáka

  (statutární orgán Junáka)

 • Místostarostové

 • Zpravodajové (hospodaření, organizace, vzdělávání…)

 • (vláda, ministři)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

ÚRKJ

NJ

OKRES

VRJ

STŘEDISKO


Ústřední revizní komise Junáka

 • Kontrolní orgán

 • Kontroluje hospodaření

 • V čele předseda

 • (NKÚ)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Ústřední orgány Junáka

JUNÁK

Valný sněm

KRAJ

RSRJ

ÚRKJ

NJ

OKRES

VRJ

STŘEDISKO


Rozhodčí a smírčí rada Junáka

 • Řeší spory uvnitř organizace

 • Dbá na soulad předpisů

 • Výklad Stanov

 • (Ústavní soud)

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Orgány OJ

 • Nejvyšší orgán – sněm OJ

 • Řídící (výkonný) orgán – rada OJ

 • Statutární orgán

 • Kontrolní orgán – RK OJ

JUNÁK

KRAJ

OKRES

STŘEDISKO


Systém skautských předpisů


Systém skautských předpisů

Stanovy Junáka,

usnesení valného sněmu

Valný

sněm

Řády,

Usnesení náčelnictva

Náčelnictvo

Směrnice

Výkonná rada

Pokyny

Starosta, zpravodajové

Vyhlášky

Kraje

Okresy

Střediska


!

Stanovy Junáka

 • Nejvyšší předpis

 • Definuje základní principy fungování a směřování organizace

 • Schvaluje Valný sněm 3/5 většinou

 • (Ústava)


Řády

 • Schvaluje Náčelnictvo Junáka

 • Mají konkrétní zaměření

  • Organizační řád a systemizace Junáka

  • Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka

  • Krojový řád

  • Hospodářský řád

 • (zákony)


Díky za pozornost 


 • Login