Uluda n vers tes renc ler n bologna s rec ve akts b lg lend rme sunumu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU. Bologna Süreci Nedir?. Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir , rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir .

Download Presentation

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİÖĞRENCİLERİ İÇİNBOLOGNA SÜRECİ ve AKTS BİLGİLENDİRME SUNUMU


Bologna Süreci Nedir?

 • Avrupa'da ortak, karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir yükseköğretim yaratmak fikrinden gelişmiştir.

 • Bologna Süreci'nin belirlediği hedefler, diğer üye ülkelerde olduğu gibi, yükseköğretim çalışmalarını küresel boyuta ulaştırma konusunda ülkemiz için de uygun araçlar sunmaktadır.

 • Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğrultusunda Türkiye 2001'de bu sürece dahil olmuştur.


Bologna sürecinin hedefleri nelerdir?

 • Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak (Diploma Eki uygulaması).

 • Yükseköğretimde lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç aşamalı derece sistemine geçmek.

 • Avrupa Kredi Transfer Sistemini - AKTS (ECTS: EuropeanCredit Transfer System) uygulamak.

 • Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve yaygınlaştırmak.

 • Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak.

 • Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek.


Üniversitemiz ve Bologna süreci

300’den fazla PROGRAM ve 16.000 DERSİN tüm bilgilerine Türkçe ve İngilizce olarak ulaşım


Üniversitemiz ve Bologna süreci


AKTS nedir?

 • Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi, ülkelerin yükseköğretim sistemlerinin farklı olmasından dolayı hareketlilik ve tanınmanın önünde engel oluşturan sorunlara çözüm getirmek üzere geliştirilen çok önemli bir araçtır.

 • AKTS ders kredileri, bir derste öğrencilere kazandırılan yetkinlikleri esas alır ve bu yetkinlikleri kazanmak için öğrencinin iş yüküne göre hesaplanır.


AKTS nedir?

 • AKTS, bir diploma programının veya dersin öngörülen öğrenme çıktılarını ve yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini başarabilmesi için gereken iş yükü göz önünde tutularak hesaplanan bir kredi sistemi olarak tanımlanır.


AKTS nedir?

 • AKTS kredisi; bir dersi başarıyla tamamlaması için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) kapsayan, iş yükünü temel alan bir değerdir.

 • Bu değer; her dersin, bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığını da dolaylı olarak gösterir.


AKTS nedir?

 • Bir akademik yıl için AKTS kredisi: 60 (1800 saat),

 • Bir yarıyıl için AKTS kredisi: 30 (900 saat)

 • 1 AKTS, 30 saat çalışmanın karşılığıdır.

 • Yükseköğretim düzeylerine göre AKTS kredileri:


AKTS kredileri nasıl hesaplanır?

 • Programı tamamlayan öğrencinin kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenir.

 • Bu kazanımları kapsayan ders programı hazırlanır.

 • Ders içeriği ve öğretim yöntemleri buna göre düzenlenir.

 • Her ders için öğrenci iş yükünün gerçekçi olarak tahmin edilmesi gereklidir.

 • Her yıl hem dersin öğretim eleman(lar)ının, hem de öğrencilerin dersin iş yüküne yönelik düşünceleri alınır.


Öğrenci iş yükü

 • 1 AKTS kredisi = 30 saatlik iş yükü

 • 1 Yarıyıl = 30 AKTS kredisi

 • 1 Akademik Yıl = 60 AKTS kredisi

900 Saat / 16 hafta = 56 saat iş yükü/haftada

56 / 7 = 8 saat iş yükü/günde


Öğrenci iş yüküne neler dahildir?

 • Kuramsal ders, uygulama ve laboratuvar

 • Ön çalışma ya da pekiştirme için her türlü bireysel çalışma

 • Proje, rapor, sunum, arazi çalışması, ödev gibi etkinlikler

 • Değerlendirmeler (kısa sınav, arasınav, yarıyıl sonu sınavı)

 • Tez çalışması, staj, bitirme ödevi, seminer


Toplam İş Yükü Hesabı-Örnek 1


Toplam İş Yükü Hesabı-Örnek 2


Ders Programı

1. Yarıyıl

2. Yarıyıl


AKTS belirleme süreci


AKTS belirleme süreci


Öğrenci iş yükünün (AKTS) belirlenmesi anketi

 • 2012-13 akademik yılı bahar yarıyılı sonunda uygulanacaktır.

 • Öğrenci otomasyon sistemine sınav notunu görmek için girdiğinde önce anketi yanıtlaması gerekecektir.

 • Anketi yanıtlamak zorunludur.

 • 7 sorudan oluşan anket fazla zamanınızı almayacaktır.


Lütfen…..

 • Anket sorularını içtenlikle ve dikkatle doldurunuz.

 • Her bir etkinlik için gerçek iş yükünüzü (ayırdığınız saat) belirttiğinizden emin olunuz.

 • Sonuçları sizler için önemli!


Kaynaklar

 • 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları: https://bologna.yok.gov.tr/files/ce63c4b383ae852dce0a9b17bac57c6e.pdf

 • ECTS Users’ Guide: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en.pdf

 • TYYÇ sayfası: http://tyyc.yok.gov.tr/

 • Avrupa Komisyonu eğitim sayfası: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

 • Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı sayfası: http://www.ehea.info/


İlginiz ve işbirliğiniz içinteşekkürler


 • Login