Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava - PowerPoint PPT Presentation

Ostrava !!!
Download
1 / 22

  • 70 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ostrava !!!. Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava. Ostravské komunikace, a.s. jako společnost vlastněná SMO spravují místní komunikace I. a II. třídy a vybrané místní komunikace III. třídy ve městě Ostrava v souladu s mandantní smlouvou se Statutárním městem Ostrava.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Ostrava !!!

itn komunikac v podmnkch

Statutrnho msta Ostrava


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Ostravsk komunikace, a.s. jako spolenost vlastnn SMO spravuj mstn komunikace I. a II. tdy a vybran mstn komunikace III. tdy ve mst Ostrava v souladu s mandantn smlouvou se Statutrnm mstem Ostrava.

itn se provd na zklad prachov mapy Ostravy a metodickho pokynu OK, a.s. s intenzitou mrnou zneitn pslunho zem.

Mstn komunikace III. tdy jsou itn takt dle prachov mapy 5x a 8x ron.

Silnice I. a III. tdy udruj Ostravsk komunikace, a.s. dle smluvnho ujednn se sprvci silnic SSMSK a SD.

Pedstaven OK, a.s.

Prachov mapa zem Statutrnho msta Ostrava


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Ostravsk komunikace, a.s. disponuj nejmodernj technikou pro itn komunikac a od roku 2009 je v provozu tak samosbr se schopnost sbru prachovch stic PM10.

Pedstaven OK, a.s.

Modern samosbry OK, a.s.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Flotila kropcch voz splachovnm zajiuje odstraovn nejmench prachovch stic z vozovky. Pro splachovn vozovek maj Ostravsk komunikace, a.s. k dispozici vlastn studny s kvalitn podzemn vodou.

Pi vysokch teplotch a suchm poas provd kropc vozy oznovn v ulicch msta.

Pedstaven OK, a.s.

Modern kropc vozy OK, a.s. s vysokou innosti.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

V souladu s ochranou ivotnho prosted vybudovaly Ostravsk komunikace, a.s. v roce 2012 nov smetkov hospodstv. Jde o zazen pro uloen a odvodnn smetk, kter je v esk republice uniktn a ojedinl. Odvodnnm smetk dochz k vysokm sporm pi likvidaci tohoto odpadu.

Pedstaven OK, a.s.

Smetkov hospodstv OK, a.s.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Kvalita, ekologick pstup, bezpenost a ochrana zdrav zamstnanc jsou hlavnmi prioritami spolenosti.

Ostravsk komunikace, a.s. pracuj v integrovanm systmu zen kvality, environmentu aBOZP dle mezinrodn uznvanch norem:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Kad vozidlo Ostravskch komunikac je sledovno pomoci GPS v systmu Track Data Memory(TDM). Vedle pozic vozidla m dispeer pehled tak o konkrtnch vkonech vozidla.

Pedstaven OK, a.s.

Integrovan manaersk systm IMS a TDM v OK, a.s.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Sttn silnice I. tdy - 61,6 kmist OK, a.s.

Krajsk silnice II. a III. tdy -153,1 kmist OK, a.s.

Mstn komunikace (msto) - 138,6 kmist OK, a.s.

Mstn komunikace (obvody) - 240,8 kmist OK, a.s.

Mstn komunikace (obvody) - 456,0 km ist obvody

Rozdlen komunikac

V Ostrav je v letnm obdob itno celkem 1 050,1 km silnic a mstnch komunikac.

Uveden dlky jsou mapov evidenn dlky v jednom pruhu a v jednom smru.

itn probh na vech pruzch a ve smrech tam a zpt.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Hlunsk

56

56

11

D1

Muglinovsk

Msteck

Sokolsk

Opavsk

17.listopadu

11

Msteck

56

59

11

D1

11

Fryttsk

Rudn

Rudn

Msteck

Plzesk

56

58

Silnice I. tdy

Evidenn dlka 61,6 km

Rozdlen komunikac

Silnice I. tdy v majetku esk republiky, spravovan SD a smluvn itn OK, a.s.

Dlnici D1 udruje oblastn sprva SD Ostrava.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Hlunsk

56

56

11

D1

Muglinovsk

Msteck

Sokolsk

Opavsk

17.listopadu

11

Msteck

56

59

11

D1

11

Fryttsk

Rudn

Rudn

Msteck

Plzesk

56

58

Silnice I. tdy

Rozdlen komunikac

itn probh dle objednvky - zpravidla 1x msn od dubna do listopadu.

Nadlimitn itn bylo realizovno v ltech 2009 a 2010 z prostedk SMO.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Silnice I. tdy

Sbr ulinch smetk v tunch

itn probh dle objednvky - zpravidla 1x msn od dubna do listopadu.

Nadlimitn itn bylo realizovno v ltech 2009 a 2010 z prostedk SMO.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

01136

Antoovick

01135

46614

46611

46613

Koblovsk

Bohumnsk

26. dubna

Hlunsk

Aleje

01137

470

01137

Petkovick

Orlovsk

647

Druebn

46620

Slovensk

46615

4723

17.listopadu

Vrbick

477

Martinovsk

0581

469

Bohumnsk

vermova

Marinskohorsk

Fierova

4721

479

4724

4721

eskobratrsk

Rychvaldsk

s.armdy

eskobratrsk

Michlkovick

479

4692

479

4793

4721

Opavsk

Na Karoln

Vesinsk

28. jna

Petvaldsk

4785

28. jna

Bloveck

17.listopadu

4725

Radvanick

Poten

647

647

4782

Plzesk

4703

apkova

enovsk

Polaneck

Ostravsk

4787

477

Frdeck

Vkovick

479

4785

Tnsk

Svinovsk

Vkovick

4787

478

4703

1.kvtna

enovsk

Proskovick

478

Na Lukch

478

Mostn

478

Paskovsk

Krmelnsk

Mitrovick

Paskovsk

4787

4705

Silnice II. a III. tdy

47811

Evidenn dlka 153,1 km

Rozdlen komunikac

Silnice II. a III. tdy v majetku Moravskoslezskho kraje, spravovan SSMSK a smluvn itn OK, a.s.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

01136

Antoovick

01135

46614

46611

46613

Koblovsk

Bohumnsk

26. dubna

Hlunsk

Aleje

01137

470

01137

Petkovick

Orlovsk

647

Druebn

46620

Slovensk

46615

4723

17.listopadu

Vrbick

477

Martinovsk

0581

469

Bohumnsk

vermova

Marinskohorsk

Fierova

4721

479

4724

4721

eskobratrsk

Rychvaldsk

s.armdy

eskobratrsk

Michlkovick

479

4692

479

4793

4721

Opavsk

Na Karoln

Vesinsk

28. jna

Petvaldsk

4785

28. jna

Bloveck

17.listopadu

4725

Radvanick

Poten

647

647

4782

Plzesk

4703

apkova

enovsk

Polaneck

Ostravsk

4787

477

Frdeck

Vkovick

479

4785

Tnsk

Svinovsk

Vkovick

4787

478

4703

1.kvtna

enovsk

Proskovick

478

Na Lukch

478

Mostn

478

Paskovsk

Krmelnsk

Mitrovick

Paskovsk

4787

4705

Silnice II. a III. tdy

47811

Rozdlen komunikac

itn probh dle objednvky - pouze po zimnm obdob a dle mimodnch objednvek.

Nadlimitn itn bylo realizovno v ltech 2009 a 2011 za pomoci prostedk SMO.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Silnice II. a III. tdy

Sbr ulinch smetk v tunch

itn probh dle objednvky pouze po zimnm obdob a dle mimodnch objednvek.

Nadlimitn itn bylo realizovno v ltech 2009 a 2011 za pomoci prostedk SMO.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Mstn komunikace ve sprv OK, a.s.

Evidenn dlka 138,6 km

Rozdlen komunikac

Mstn komunikace I. II. tdy ve sprv OK, a.s., v majetku SMO a vybran MK III. tdy.

itn probh dle metodickho pokynu OK, a.s. s intenzitou dle prachov mapy.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Antoovice

Hruov

Petkovice

Lhotka

Plesn

Martinov

Hruov

Muglinov

Hemanice

Krsn

Pole

Pvoz

Pustkovec

Holkovice

Moravsk Ostrava

Marinsk Hory

Tebovice

Michlkovice

Poruba

Slezsk Ostrava

Nov

Ves

Svinov

Vtkovice

Radvanice

Zbeh

Kuniky

Kunice

Ostrava Jih

Hrabvka

Brtovice

Polanka nad Odrou

Hrabov

Star

Bla

Proskovice

Nov

Bla

MK III. tdy itn OK, a.s.

Evidenn dlka 241 km

Intenzita itn

Obvody s nejvym prachovm zatenm a nejvy intenzitou itn MK III. tdy

Obvody se silnm prachovm zatenm a vy intenzitou itn MK III. tdy

Obvody zneitn prachovm zatenm s intenzivnm itnm MK III. tdy


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Mstn komunikace itn OK, a.s.

Sbr ulinch smetk v tunch

itn probh dle metodickho pokynu OK, a.s. s intenzitou dle prachov mapy.

Rajonov itn probhaj ve spoluprci s pslunmi mstskmi obvody..


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

itn samosbry OK, a.s. v Ostrav

2009

2010

2011

2012

4 613

4 001

4 613

3 942

Sbr ulinch smetk v tunch

Graf ukazuje vcelku vyrovnan vvoj sbru ulinch smetku OK, a.s. v Ostrav v ltech 2009 a 2012.

Propad itn krajskch silnic v roce 2012 je v dsledku ukonen nadlimitnho itn za podpory SMO.

Objem smetk pi itn MK III. tdy je srovnateln se smetky na sttnch a krajskch silnicch.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Kropc vozy a samosbry v ltech 2009 a 2012

kropc vozy

samosbry

25 424

14 660

16 838

14 222

2009

2010

2011

2012

Vzdlenosti pi letnm itn v km

Zeteln je propad itn v roce 2012 na krajskch silnicch II. a III. tdy.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Petkovice

19,0

Plesn

5,0

Lhotka

24,0

Martinov

5,0

Krsn Pole

9,0

Holkovice

6,3

Moravsk Ostrava a Pvoz

54,3

Pustkovec

neeviduj

Marinsk Hory

158,0

Slezsk Ostrava

370,0

Tebovice

neeviduj

Michlkovice

18,0

Nov

Ves

20,0

Poruba

68,0

Svinov

70,0

Vtkovice

28,0

Radvanice a Brtovice

85,0

Ostrava Jih

233,0

Polanka nad Odrou

neeviduj

Hrabov

12,0

Star Bla

4,0

Proskovice

neeviduj

Nov Bla

neeviduj

Evidenn dlka 456 km

Mstsk obvody v Ostrav (tuny)

Letn itn mstnch komunikac v roce 2012 provdn mstskmi obvody smetky v tunch.

itn probh po zimnm obdob.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Petkovice

19,0

Plesn

5,0

Lhotka

24,0

Martinov

5,0

Krsn Pole

9,0

Holkovice

6,3

Moravsk Ostrava a Pvoz

54,3

Pustkovec

neeviduj

Marinsk Hory

158,0

Slezsk Ostrava

370,0

Tebovice

neeviduj

Michlkovice

18,0

Nov

Ves

20,0

Poruba

68,0

Svinov

70,0

Vtkovice

28,0

Radvanice a Brtovice

85,0

Ostrava Jih

233,0

Polanka nad Odrou

neeviduj

Hrabov

12,0

Star Bla

4,0

Proskovice

neeviduj

Nov Bla

neeviduj

Mstsk obvody v Ostrav (tuny)

Mstsk obvody eviduj v roce 2012 celkem 1 188,6 tun smetk.

Celkov pt obvod neeviduje objem sesbranch smetk.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Ostrava !!!

Mstsk obvody

1189

MK

III. tdy

3 942 tun smetk

1 189 tun smetk

itn silnic a komunikac v Ostrav v roce 2012

V roce 2012 bylo ve Statutrnm mst Ostrava celkem sesbrno 5 131 tun smetk.


I t n komunikac v podm nk ch statut rn ho m sta ostrava

Ostrava !!!

Dal informace o innosti Ostravskch komunikac, a.s. na www.okas.cz.

Koprovn presentace je mon pouze se souhlasem OK, a.s.

Presentaci k letnmu itn silnic a komunikac v Ostrav vypracoval kolektiv zamstnanc Ostravskch komunikac, a.s. dne 18. ledna 2013 na zklad poadavku odboru dopravy Magistrtu msta Ostravy. Presentace je majetkem Ostravskch komunikac, a.s..


  • Login