Download
1 / 78

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA). Nazwa szkoły : Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Brodach ID grupy : 98/66 _MF_G2, Opiekun: Grażyna Nowak, Kompetencja : matematyczno – fizyczna Temat projektowy : „Skąd się bierze prąd elektryczny” Semestr/rok szkolny : IV / rok szkolny 2011/2021.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)' - lana-hoover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

 • Nazwa szkoły:Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Brodach

 • ID grupy: 98/66 _MF_G2,

 • Opiekun: Grażyna Nowak,

 • Kompetencja:matematyczno – fizyczna

 • Temat projektowy: „Skąd się bierze prąd elektryczny”

 • Semestr/rok szkolny: IV / rok szkolny 2011/2021


Spis treści:

 • Cele projektu.

 • Wstęp – trochę historii..

 • Podstawowe definicje, pojęcia i prawa.

 • Alternatywne źródła energii.

 • Zadania

 • Doświadczenia

 • Wycieczka • Zebranie i usystematyzowanie wiadomości dotyczących prądu elektrycznego.

 • Wybór i przeprowadzenie doświadczeń badających

 • przepływ prądu

 • Rozwiązywanie przykładowych zadań związanych z prądem elektrycznym

 • Poznanie odnawialnych źródeł energii


 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji.

 • Doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów.

 • Wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.


Pr d elektryczny
PRĄD ELEKTRYCZNY różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji


Troch historii
Trochę historii… różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji

.

Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przyciągania drobnych przedmiotów drewnianych przez potarty bursztyn


Alessandro volta
Alessandro Volta różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji


Włoski fizyk różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacjiAlessandro Volta opracował praktyczną metodę wytwarzania stałego prądu elektrycznego.

Zbudował ogniwo, żeby obalić teorię Luigiego Galvaniego głoszącą, że w tkankach zwierzęcych płynie prąd. Volta uważał, że prąd wytwarzany jest przez kontakt różnych metali w wilgotnym środowisku i że nie trzeba do tego zwierzęcej tkanki.


Zbudował model baterii elektrycznej. różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji

W 1881 roku jednostkę napięcia elektrycznego nazwano na jego cześć woltem.


Andre marie ampere
Andre Marie różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacjiAmpere


W wieku 12 lat różnych źródeł informacji, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacjiAmpere mógł pochwalić się doskonałą znajomością matematyki.

W późniejszym wieku zyskał sławę jako fizyk.

Zajmował się elektromagnetyzmem.

Ampere sformułował prawo opisujące działanie siły magnetycznej pomiędzy prądami elektrycznymi.


Wynalazł również przyrząd do mierzenia natężenia prądu, który później został udoskonalony i nazwany galwanometrem.

 • Od jego nazwiska jednostkę natężenia prądu nazwano amperem.


Ciekawostka
Ciekawostka… prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Piorun jest wyładowaniem elektrycznym pomiędzy silnie naładowaną chmurą a ziemią lub pomiędzy dwoma chmurami.


Podstawowe definicje pojęcia i prawa prądu, który później został udoskonalony i nazwany


Pr d elektryczny1
PRĄD ELEKTRYCZNY prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.

Umowny kierunek prądu:

od + do -


No nikami pr du s
Nośnikami prądu są: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

 • w ciałach stałych - swobodne elektrony

 • w cieczach - jony, które powstały w wyniku dysocjacji

 • w gazach - jony, które powstały na skutek jonizacji.

Przyczyną jonizacji może być: wysokie napięcie, wysoka temperatura, promieniowanie


Adunki elektryczne
ŁADUNKI ELEKTRYCZNE prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Ładunki elektryczne to zwykłe cząstki, które potrafią wytwarzać pole elektryczne. Prąd tworzyć mogą zarówno ładunki dodatnie (np. jony dodatnie: jon wodoru, jon siarczanowy itp), jak i ujemne (np. elektrony, czy jony ujemne w rodzaju jonu OH-).


Kilka wa nych poj
Kilka ważnych pojęć: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

ELEKTROLIZA

wydzielanie się substancji chemicznych na elektrodach na skutek przepływu prądu elektrycznego. Zastosowanie: do uzyskiwania gazów, do powlekania przedmiotów metalami.

DYSOCJACJA

rozpad cząstek elektrolitów na jony pod wpływem wody lub wysokiej temperatury

ELEKTROLITY

ciecze przewodzące prąd (wodne roztwory kwasów, zasad i soli).


Kilka wa nych poj1
Kilka ważnych pojęć: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

OGNIWO

urządzenie zamieniające energię chemiczną na elektryczną

BATERIA 

zespół połączonych ze sobą ogniw

AKUMULATOR

ogniwo, które można naładować


Przyk adowe r d a pr du
Przykładowe źródła prądu: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Ogniwo elektryczne składa się z naczynia z elektrolitem i dwóch zanurzonych w nim elektrod wykonanych z różnych substancji. Na skutek procesów chemicznych między elektrodami pojawia się napięcie elektryczne.

ogniwo

baterie

baterie chemicznebateria słoneczna

akumulator


Napi cie elektryczne
Napięcie elektryczne prądu, który później został udoskonalony i nazwany

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE- różnica potencjałów warunkująca przepływ prądu.

U= W / q ,

gdzie :

U- napięcie

W – praca

q - ładunek

Napięcie między punktami A i B jest równe ilorazowi pracy potrzebnej do przeniesienia ładunku między tymi punktami i wartości tego ładunku

Jednostką napięcia jest 1 V ( wolt ) 1V = J/C

Napięcie między punktami A i B ma wartość 1V, jeżeli przeniesienie między nimi ładunku 1C wymaga pracy 1J


Nat enie pr du
Natężenie prądu prądu, który później został udoskonalony i nazwany

NATEŻENIE PRĄDU to iloraz ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika przez czas jego przepływu.

Wzór:

I=q / t

gdzie:

I – natężenie

q – ładunek

t – czas

Jednostką natężenia jest 1A ( amper) .

1A= C / s


Prawo ohma
PRAWO OHMA prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do wartości napięcia elektrycznego na jego końcach. Prawo Ohma wyraża się wzorem:

.

I=U/R

gdzie:

I – natężenie prądu

U – napięcie

R – opór


Op r elektryczny rezystancja
Opór elektryczny( rezystancja) prądu, który później został udoskonalony i nazwany

Opór elektryczny

(rezystancja) – iloraz napięcia i natężenia prądu.

R=U/I


Op r elektryczny nie zale y od napi cia i nat enia pr du
Opór elektryczny prądu, który później został udoskonalony i nazwany nie zależy od napięcia i natężenia prądu

Opór elektryczny zależy od:

* Pola przekroju poprzecznego (grubości przewodnika)

* rodzaju przewodnika

* długości przewodnika I

R =

R =

R =

R =(ρ∙l)/S,

gdzie:

ρ - gęstość przewodnika

l – długość przewodnika

S – pole przekroju poprzecznego przewodnika


Praca i moc pr du elektrycznego
Praca i moc prądu elektrycznego: prądu, który później został udoskonalony i nazwany

1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata.

1 kWh = 1∙1000 ∙ W ∙ 60 ∙ 60 ∙ s = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J


ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII prądu, który później został udoskonalony i nazwanyENERGIA WODNA łącznej mocy instalacji (w MW).


Współcześnie łącznej mocy instalacji (w MW).energięwodnązazwyczajprzetwarzasięnaenergięelektryczną(hydroenergetyka), częstoopartąnaspiętrzeniachuzyskanychdziękizaporomwodnym. Możnajątakżewykorzystywaćbezpośredniodo napędumaszyn – istniejewielerozwiązań, w którychpłynącawodanapędzaturbinęlubkołowodne.


ELEKTROWNIA WODNA łącznej mocy instalacji (w MW).

Jest to zakładprzemysłowyzamieniającyenergiępotencjalnąwodynaelektryczną.


JAK ZBUDOWANA JEST ELEKTROWNIA WODNA ? łącznej mocy instalacji (w MW).

 • ZAPORA - przegradzadolinęrzekiispiętrzajejwody

 • TURBINA WODNA- to silnik, przetwarzającymechanicznąenergięprzepływającejprzezeńwodynaużytecznąpracęmechaniczną

 • GENERATOR - turbinawodnazamieniaenergiękinetycznąnamechaniczną, zaśpołączony z turbiną generator z energiimechanicznejwytwarza – czyligeneruje - energięelektryczną.

 • LINIE PRZESYŁOWE


ELEKTROWNIA WIATROWA łącznej mocy instalacji (w MW).


Elektrownia łącznej mocy instalacji (w MW).wiatrowa to zespółurządzeńprodukującychenergięelektryczną, wykorzystujących do tegoturbinywiatrowe. Energiaelektrycznauzyskanaz wiatru jest uznawanazaekologicznieczystą, gdyż, pomijającnakładyenergetycznezwiązane z wybudowaniemtakiejelektrowni, wytworzenieenergiiniepociągazasobąspalaniażadnegopaliwa.


ENERGIA SŁONECZNA łącznej mocy instalacji (w MW).


Rozkład łącznej mocy instalacji (w MW).nasłonecznieniakuliziemskiej z uwzględnieniemwpływuatmosferyziemskiej


Konwersja łącznej mocy instalacji (w MW).fotowoltaniczna

Konwersjafotowoltanicznaumożliwiabezpośredniązamianęenergiipromieniowaniasłonecznego (światła) naprądelektryczny. Zachodziona w fotoogniwachpółprzewodnikowych.Do ichbudowywykorzystujesięnajczęściejnajczęściej: krzemu (Si), german (Ge) lubselen (Se).

Wielkośćnapięciaimocyuzyskiwanej z pojedynczegoogniwanie jest imponująca – zazwyczaj 0,5V,abyurządzeniebyłowięcużyteczneogniwałączysięszeregowo w celupodwyższenianapięciairównolegle w celuzwiększeniamocy. W ten sposóbpowstajebateriasłoneczna.


BIOMASA łącznej mocy instalacji (w MW).


Biomasa łącznej mocy instalacji (w MW). to najstarszeinajszerzejwspółcześniewykorzystywaneodnawialneźródłoenergii.

Należądo niejzarównoodpadki z gospodarstwadomowego,

jakipozostałościpoprzycinaniuzielenimiejskiej.

Biomasa to całaistniejącanaZiemimateriaorganiczna, wszystkiesubstancjepochodzeniaroślinnegolubzwierzęcegoulegającebiodegradacji. Biomasąsąresztki z produkcjirolnej, pozostałości

z leśnictwa, odpadyprzemysłowe

ikomunalne.


Poprzez łącznej mocy instalacji (w MW).fotosyntezęenergiasłoneczna jest początkowoakumulowana w biomasieorganizmówroślinnych, zaś późniejw łańcuchupokarmowymorganizmów zwierzęcych.

Energięzawartą w biomasiemożnawykorzystać! Polegato naprzetwarzaniunainneformyenergiipoprzezspalaniebiomasylubspalanieproduktówjejrozkładu. W wynikuspalaniauzyskujesięciepło, któremożebyćprzetworzonenainnerodzajeenergii, np. energięelektryczną.


BIOPALIWO łącznej mocy instalacji (w MW).


 • Biopaliwo łącznej mocy instalacji (w MW). to przyjaznedlaśrodowiskapaliwopowstałe z przetwórstwaproduktóworganizmówżywychnp. Roślinnychzwierzęcychczymikroorganizmów.

Biopaliwo to odnawialneźródłoenergii. Nieszkodzinaszejplanecietak, jakpaliwokopalniane, a jegouzyskanie jest prosteitanie - do jegoprodukcjimożnawykorzystaćnawetdrewnianeodpadki z tartaku. Wykorzystanie biopaliwajest praktycznienieograniczone!


Może łącznej mocy instalacji (w MW).byćwykorzystanejakozamiennikpaliwa, do ogrzewania, oświetlaniabudynkówi do ogólnejprodukcjiprądu.

Wybraliśmybiopaliwomającnauwadzejegołatwąitaniąprodukcję, a takżebraknegatywnegowpływunaśrodowisko.


Zadania rachunkowe
ZADANIA RACHUNKOWE łącznej mocy instalacji (w MW).


Praca i moc pr du elektrycznego1
PRACA I MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO łącznej mocy instalacji (w MW).

Zadanie 1

Oblicz pracę prądu elektrycznego o natężeniu 0,4 A płynącego

w czasie minuty przez żarówkę w latarce kieszonkowej zasilanej baterią płaską 4,5V.

Dane: Szukane: Wzór:

U=4,5V W=? W = U ∙ I ∙ t

I=0,4A

t=60s

Obliczenia:

W=U∙I ∙ t

W=0,4 ∙ 4,5 ∙ 60=108J

Odp: Praca prądu elektrycznego wynosi 108 J.


Praca i moc pr du elektrycznego2
PRACA I MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO łącznej mocy instalacji (w MW).

Zadanie 2

Wykres przedstawia zależność mocy od czasu dla pralki automatycznej. Oblicz pracę prądu elektrycznego w czasie prania trwającego 1,5h.


Praca i moc pr du elektrycznego3
PRACA I MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO łącznej mocy instalacji (w MW).

Rozwiazanie

Dane (z wykresu) Szukane: Obliczenia:

P1 = 2000W = 2kW W = ?

P2 = 400W = 0,4 kW W = (P1 ∙ t1)+(P2 ∙ t2)

t1 = 0,5h W = (2 ∙ 0,5) + (0,4 ∙ 1)

t2 = 1h W = 1,4 kWh

Odp: Wartość pracy prądu elektrycznego podczas jednego prania wynosi 1,4 kWh.


Zadanie 3 oblicz op r ar wki o mocy 0 1 kw pod czonej do napi cia 230 v
Zadanie 3 łącznej mocy instalacji (w MW).Oblicz opór żarówki o mocy 0,1 kW podłączonej do napięcia 230 V.

Dane: Szukane: Wzór:

 • P = 0,1KW=100W I=? I=P/U

 • U = 230V R=? R=U/I

Rozwiązanie:

 • I=100/230=10/23 A

 • R=230:10/23=23*23=529 Ω

 • Odp: Opór żarówki wynosi 529 Ω


Zadanie 4 łącznej mocy instalacji (w MW).

Jaki ładunek przepływał przez spiralę żelazka, jeśli w ciągu 10 minut płynie prąd o natężeniu 4 A?

Dane: Szukane: Wzór:

t = 10 minut = 600s Q=? Q=I ∙ t

I = 4 A

Rozwiązanie:

Q= 4A ∙ 600s=2400C

Odp: W spirali żelazka przepływa ładunek 2400C.


Zadanie 5 łącznej mocy instalacji (w MW). Oblicz koszt pracy pralki o mocy 2000 W , której pranie trwa 2 h.Przyjmij że cena 1 kWh wynosi 40 gr.

Dane: Szukane: Wzór:

P=2000W=2kW Ee=? Ee=P∙t

t=2h

1kWh= 40gr

Obliczenia:

Ee = 2 kW∙ 2h = 4 kWh

1 kWh 0,4 zł x = 0,4∙4

4 kwh x x = 1,6 zł

Odp: Koszt pracy pralki o mocy 2 kW w czasie 2h wynosi 1,60 zł.


Do wiadczenia
DOŚWIADCZENIA łącznej mocy instalacji (w MW).


Do wiadczenie 1
DOŚWIADCZENIE 1 łącznej mocy instalacji (w MW).

Badanie zależności natężenia prądu od napięcia


Potrzebne przyrz dy
Potrzebne przyrządy łącznej mocy instalacji (w MW).

-żarówka

-woltomierz

-amperomierz

- włącznik

-3 baterie 1,5 V.


Krok po kroku
Krok po kroku łącznej mocy instalacji (w MW).

1. Budujemy obwód według schematu (rys.).

2.Mierzymy napięcie i natężenie prądu.

3. Dokładamy kolejną baterię i odczytujemy wskazania woltomierza i amperomierza

4. Dokładamy kolejną baterię i odczytujemy napięcie i natężenie prądu


Tabela pomiar w
TABELA POMIARÓW łącznej mocy instalacji (w MW).


Obserwacje
Obserwacje łącznej mocy instalacji (w MW).:

Wzrost napięcia powoduje jaśniejsze świecenie żarówki.

Wraz ze wzrostem napięcia rośnie również natężenie prądu.

Napięcie i natężenie zmieniają się tyle samo razy,

Iloraz napięcia i natężenia jest stały.


Wniosek
Wniosek: łącznej mocy instalacji (w MW).

Natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia na końcach przewodnika. Jest to treść prawa Ohma.

2. Iloraz napięcia i natężenia jest stały i równy oporowi

R =


Do wiadczenie nr 2
Doświadczenie nr 2 łącznej mocy instalacji (w MW). Potrzebne przyrządy

Wyznaczenie wartości oporu opornika.

- amperomierz

- woltomierz

- bateria

- włącznik

- opornik

- przewody


Krok po kroku1
Krok po kroku łącznej mocy instalacji (w MW).

1. Budujemy obwód zawierający źródło prądu, woltomierz,

amperomierz i opornik.

2. Mierzymy napięcie i natężenie prądu.

3. Pomiary zapisujemy w tabeli

4. Obliczamy opór ze wzoru R = U : I


Tabela pomiar w i obliczenia
TABELA POMIARÓW I OBLICZENIA łącznej mocy instalacji (w MW).

R=U/I

Dane:

I = 0,038 A

U = 4 V

Obliczenia: R = 4:0,038 A= 105,26 Ω

Odp. Opór wynosi 105 26 Ω


Do wiadczenie nr 3
Doświadczenie nr 3 łącznej mocy instalacji (w MW).

Wyznaczenie sprawności grzałki czajnika

elektrycznego.

- czajnik elektryczny,

- kubek,

- waga kuchenna,

- termometr,

- stoper,

- woda.

Potrzebne przyrządy:


Krok po kroku2
Krok po kroku łącznej mocy instalacji (w MW).

1. Zerujemy wagę i ważymy kubek, następnie nalewamy do niego wody, ponownie ważymy kubek z wodą i wyznaczamy masę wody jako różnicę powyższych pomiarów.

2. Mierzymy temperaturę wody.

3. Następnie wlewamy wodę do czajnika. Zerujemy stoper

i mierzymy czas do momentu zagotowania się wody.

4. Wyznaczamy przyrost temperatury wody 100 °C – Tp

5. Odczytujemy moc czajnika

5. Uzyskane dane podstawiamy do wzoru


Sprawność urządzenia obliczamy ze wzoru łącznej mocy instalacji (w MW).

 • η =

 • ∙100%

η =

∙100%

η – sprawność,

Eu– energia zużyta (J),

Ed – energia dostarczona w J

mw – masa wody (w kg)

cw – ciepło właściwe wody (4200 J/kg∙

P – moc czajnika ( w watach)

t – czas (w sekundach) liczymy od włączenia czajnika do momentuzagotowania wody

∆T – przyrost temperatury (100


Wyniki pomiar w
Wyniki pomiarów łącznej mocy instalacji (w MW).

Masa wody z kubkiem = 812,5 g = 0,8125 kg

Masa kubka = 162,5 g = 0,1625 kg

Masa wody  0,8125 kg – 0,1625 kg = 0,6500 kg

Temperatura początkowa wody = 35,7°C

Temperatura końcowa wody =100°C

∆T 100°C – 35,7°C = 64,3°C

Moc czajnika = 2000 Wat

Czas ogrzewania = 1.59.07 ≈ 2 minuty = 120 sCiepło właściwe wody = 4200 J/kg∙˚C

 • Pamiętaj o zamianie na jednostki podstawowe!


Obliczenia
Obliczenia łącznej mocy instalacji (w MW).:

η =Eu/Ed * 100%

Eu= m*Cw*∆T

Wzory:

Ed= P* t

 • Eu = 0,65 * 4200 * 64,3 = 175539 JEd = 2000 * 120 = 240000 J

 • η= (175539 : 240000)* 100% ≈ 73 %

 • Odp. Sprawność grzałki czajnika elektrycznego wynosi 73%.


Trochę zabawy z prądem łącznej mocy instalacji (w MW).

Okazało się , że ogórek, cytryna lub ziemniak również może być źródłem prądu


Wycieczka do elektrowni w zasiekach
Wycieczka do elektrowni w Zasiekach łącznej mocy instalacji (w MW).


W tym semestrze realizujemy temat ”Skąd się bierze prąd elektryczny”, dlatego też wybraliśmy się na wycieczkę do elektrowni wodnej w Zasiekach. Pracownik elektrowni oprowadził nas po zakładzie, pokazał generatory prądu, transformatory, akumulatornię . Mogliśmy również zobaczyć jak wygląda praca pracownika tej elektrowni. Poznaliśmy również zasadę działania elektrowni wodnej , jej historię oraz podstawowe dane techniczne. Wyjazd bardzo się wszystkim podobał, choć było zimno.


Elektrownia w zasiekach podstawowe dane techniczne
Elektrownia w Zasiekach elektryczny”, dlatego też wybraliśmy się na wycieczkę do elektrowni wodnej w Zasiekach. Pracownik elektrowni oprowadził nas po zakładzie, pokazał generatory prądu, transformatory, akumulatornię . Mogliśmy również zobaczyć jak wygląda praca pracownika tej elektrowni. Poznaliśmy również zasadę działania elektrowni wodnej , jej historię oraz podstawowe dane techniczne. podstawowe dane techniczne

Dane techniczne turbin


Elektrownię w Zasiekach i jaz zasuwowo-zastawkowy wybudowano w 1905 r. W chwili przejęcia elektrowni przez Zespół Elektrowni Wodnych Dychów jedna z dwóch turbin była już trwale nieczynna, natomiast dyspozycyjność drugiej była bardzo niska.

Zakończenie modernizacji i przekazanie elektrowni do eksploatacji nastąpiło w 1996 r. Wymieniono wszystkie urządzenia, zarówno budynku elektrowni, jak i rozdzielni. Można powiedzieć, że pod względem wyposażenia technologicznego, zmodernizowana elektrownia jest kopią elektrowni Małomice czy też Sobolice. Jedyną istotną różnicę stanowią czyszczarki krat. Te zamontowane w elektrowni Zasieki - to produkcja Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów S.A.


Bibliografia wybudowano w 1905 r. W chwili przejęcia elektrowni przez Zespół Elektrowni Wodnych Dychów jedna z dwóch turbin była już trwale nieczynna, natomiast dyspozycyjność drugiej była bardzo niska.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny

http://www.fizyka.net.pl/ciekawostki/ciekawostki_cwz2.html

http://www.sciaga.pl

http://www.energie-odnawialne.net/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Alternatywne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o_energii

http://wiki.wolnepodreczniki.pl/Fizyka:Gimnazjum/Pr%C4%85d_elektryczny

http://wiki.wolnepodreczniki.

http://www.google.pl/search?q=odnawialne+%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a+energii&hl=pl&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qxb_TrfgE4TssgbV78DhDw&sqi=2&ved=0CFsQsAQ&biw=1024&bih=598

Francuz – Ornat G., Kulawik T., Nowotny – Różańska M., „Fizyk a i astronomia dla gimnazjum – moduł 3, podręcznik dla gimnazjum część 3, Nowa Era, Warszawa, 2006

„Świat fizyki ” podręcznik fizyki dla gimnazjum, część 3, pod redakcją Sagnowskiej B., ZamKor,


ad