Cox ta samfunnsansvar og fortell om det
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det. Frank Tangen. NRK: kultur, barn, nyheter Redaktør og disponent Røyken og Hurums Avis Byråleder Cox Kommunikasjon – publisering HR og Kommunikasjon Södra Cell Partner i medietreningsbyrået Talk Kommunikasjonsrådgiver i Cox Oslo

Download Presentation

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


COXTa samfunnsansvar –og fortell om det


Frank Tangen

 • NRK: kultur, barn, nyheter

 • Redaktør og disponent Røyken og Hurums Avis

 • Byråleder Cox Kommunikasjon – publisering

 • HR og Kommunikasjon Södra Cell

 • Partner i medietreningsbyrået Talk

 • Kommunikasjonsrådgiver i Cox Oslo

 • Utdanning bl.a. ledelse og økonomi, kommunikasjonsledelse, organisasjonskommunikasjon, endringsledelse, coaching, tverrkulturell kommunikasjon, nettpublisering

  www.tenksamfunnsansvar.no

  www.årsapport.net

  www.cox.no


CSR - definisjoner

People

Planet

Profit

”Å imøtekomme eller overgå omgivelsenes forventninger”


Hva aktualiserer CSR?

 • Global Compact

 • Stortingsmelding 10 - 2008/2009

 • ISO 26000


Hvorfor kommunisere CSR?

 • Samfunnsmessig aksept: license to operate

 • Media: forebygge omdømmeskader

 • Kostnadsreduksjoner: f.eks energi, fravær

 • Markedsmuligheter: bevisste kunder foretrekker en ansvarlig bedrift

 • Rekruttering: gode folk vil jobbe hos gode arbeidsgivere

 • Medarbeiderengasjement: mening utover profitt

 • Innovasjon: miljømessig, sosialt og økonomisk ansvarlig utvikling kan gi et forsprang i markedet

 • Adgang til kapital: seriøse investorer søker ansvarlige selskaper

 • Myndigheter / politikere: tydelig samfunnsbidrag


CSR i maling- og lakkindustrien?


Toveis asymmetrisk kommunikasjon


Velg strategi

 • Enveis informasjon?

 • Responsmulighet? (Toveis asymmetrisk)

 • Dialog – likeverdig, partene påvirker hverandre(Toveis symmetrisk)Hva er realistisk?


Kartlegg interessentene

 • - og prioriter

Miljøorganisasjoner

Lokalpolitikere

Rikspolitikere

Investorer

Myndigheter

Forbrukere

Fagmedier

Konkurrenter

Eiere

Arbeidsmarked

Studenter

Fagorganisasjoner

Riksmedier

Leverandører

Innleid arbeidskraft

Lokalmedier

Naboer

Ansatte

Bransjeorganisasjoner

- og prioriter


Strategien

Beskriv:

 • Hva er målet?

 • Hvem vil vi kommunisere med?

 • Hvilket budskap til hvem?

 • Opplevelse

 • Kanaler og virkemidler

 • Måling?

  Hvem deltar i prosessen?


Virkemidler

 • Rapport

 • Årsmagasin

 • Web

 • E- læring (internt)

 • Intranett (internt)

 • Kampanjer (internt og eksternt)

 • Annonsering

 • Film

 • PR og medieomtale

 • Events

 • Sosiale medier

 • Møter med interessenter

  - og integrer alltid i eksisterende kanaler


Internkommunikasjon av CSR

 • Noen grunnregler:- Bruk nærmeste leder- Involver, skap eierskap- Velg rike kanaler- Gjenta budskapene i flere kanaler

 • Mulige virkemidler:KampanjerE-læringEvents- men først og fremst eksisterende kanaler


Redaksjonelle virkemidler

 • Eksternt, journalistisk blikk, profesjonell research

 • Kjent presentasjonsform= troverdighet

 • Plass til nyanser og resonnement

 • Prioritere mest relevante saker

 • La målgruppa påvirke innholdet

 • Slipp til skeptikerne

 • Vær åpen om dilemmaene


Standarder for rapportering

 • 40 % velger GRI

 • Betyr lite for de fleste målgrupper

 • Troverdighet

 • Benchmarking

 • GRI gir stor grad av frihet


Trender og eksempler

 • Jevnere vektlegging av miljø og sosiale forhold

 • Integrert rapportering

 • Stadig flere rapporterer, størst økning i Europa

 • GRI (40%)

 • Vodafone Group (Beste i CR Reporting Awards)http://www.vodafone.com/start/responsibility.html

 • The Walt Disney Company (Beste førsterapport)http://disney.go.com/crreport/home.html

 • Adidas (web)http://www.adidas-group.com/en/SER2009/

 • Grays Harbor Paperhttp://ghpaper.com/planet.html

 • Novo Nordisk (integrert + web)http://novonordisk.com/sustainability/default.asp


Eksempler fra Globe Award 2009www.globeaward.org


Farmasiselskapet NovoNordisk web


Stora


Energiselskapet CLP


”Whether a company communicates or not, an image of how the company handles or fails to handle sensitive issues will be communicated for them.”

Peggy Brønn


 • Login