Cox ta samfunnsansvar og fortell om det
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det. Frank Tangen. NRK: kultur, barn, nyheter Redaktør og disponent Røyken og Hurums Avis Byråleder Cox Kommunikasjon – publisering HR og Kommunikasjon Södra Cell Partner i medietreningsbyrået Talk Kommunikasjonsrådgiver i Cox Oslo

Download Presentation

COX Ta samfunnsansvar –og fortell om det

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cox ta samfunnsansvar og fortell om det

COXTa samfunnsansvar –og fortell om det


Frank tangen

Frank Tangen

 • NRK: kultur, barn, nyheter

 • Redaktør og disponent Røyken og Hurums Avis

 • Byråleder Cox Kommunikasjon – publisering

 • HR og Kommunikasjon Södra Cell

 • Partner i medietreningsbyrået Talk

 • Kommunikasjonsrådgiver i Cox Oslo

 • Utdanning bl.a. ledelse og økonomi, kommunikasjonsledelse, organisasjonskommunikasjon, endringsledelse, coaching, tverrkulturell kommunikasjon, nettpublisering

  www.tenksamfunnsansvar.no

  www.årsapport.net

  www.cox.no


Csr definisjoner

CSR - definisjoner

People

Planet

Profit

”Å imøtekomme eller overgå omgivelsenes forventninger”


Hva aktualiserer csr

Hva aktualiserer CSR?

 • Global Compact

 • Stortingsmelding 10 - 2008/2009

 • ISO 26000


Hvorfor kommunisere csr

Hvorfor kommunisere CSR?

 • Samfunnsmessig aksept: license to operate

 • Media: forebygge omdømmeskader

 • Kostnadsreduksjoner: f.eks energi, fravær

 • Markedsmuligheter: bevisste kunder foretrekker en ansvarlig bedrift

 • Rekruttering: gode folk vil jobbe hos gode arbeidsgivere

 • Medarbeiderengasjement: mening utover profitt

 • Innovasjon: miljømessig, sosialt og økonomisk ansvarlig utvikling kan gi et forsprang i markedet

 • Adgang til kapital: seriøse investorer søker ansvarlige selskaper

 • Myndigheter / politikere: tydelig samfunnsbidrag


Csr i maling og lakkindustrien

CSR i maling- og lakkindustrien?


Toveis asymmetrisk kommunikasjon

Toveis asymmetrisk kommunikasjon


Velg strategi

Velg strategi

 • Enveis informasjon?

 • Responsmulighet? (Toveis asymmetrisk)

 • Dialog – likeverdig, partene påvirker hverandre(Toveis symmetrisk)Hva er realistisk?


Kartlegg interessentene

Kartlegg interessentene

 • - og prioriter

Miljøorganisasjoner

Lokalpolitikere

Rikspolitikere

Investorer

Myndigheter

Forbrukere

Fagmedier

Konkurrenter

Eiere

Arbeidsmarked

Studenter

Fagorganisasjoner

Riksmedier

Leverandører

Innleid arbeidskraft

Lokalmedier

Naboer

Ansatte

Bransjeorganisasjoner

- og prioriter


Strategien

Strategien

Beskriv:

 • Hva er målet?

 • Hvem vil vi kommunisere med?

 • Hvilket budskap til hvem?

 • Opplevelse

 • Kanaler og virkemidler

 • Måling?

  Hvem deltar i prosessen?


Virkemidler

Virkemidler

 • Rapport

 • Årsmagasin

 • Web

 • E- læring (internt)

 • Intranett (internt)

 • Kampanjer (internt og eksternt)

 • Annonsering

 • Film

 • PR og medieomtale

 • Events

 • Sosiale medier

 • Møter med interessenter

  - og integrer alltid i eksisterende kanaler


Internkommunikasjon av csr

Internkommunikasjon av CSR

 • Noen grunnregler:- Bruk nærmeste leder- Involver, skap eierskap- Velg rike kanaler- Gjenta budskapene i flere kanaler

 • Mulige virkemidler:KampanjerE-læringEvents- men først og fremst eksisterende kanaler


Redaksjonelle virkemidler

Redaksjonelle virkemidler

 • Eksternt, journalistisk blikk, profesjonell research

 • Kjent presentasjonsform= troverdighet

 • Plass til nyanser og resonnement

 • Prioritere mest relevante saker

 • La målgruppa påvirke innholdet

 • Slipp til skeptikerne

 • Vær åpen om dilemmaene


Standarder for rapportering

Standarder for rapportering

 • 40 % velger GRI

 • Betyr lite for de fleste målgrupper

 • Troverdighet

 • Benchmarking

 • GRI gir stor grad av frihet


Trender og eksempler

Trender og eksempler

 • Jevnere vektlegging av miljø og sosiale forhold

 • Integrert rapportering

 • Stadig flere rapporterer, størst økning i Europa

 • GRI (40%)

 • Vodafone Group (Beste i CR Reporting Awards)http://www.vodafone.com/start/responsibility.html

 • The Walt Disney Company (Beste førsterapport)http://disney.go.com/crreport/home.html

 • Adidas (web)http://www.adidas-group.com/en/SER2009/

 • Grays Harbor Paperhttp://ghpaper.com/planet.html

 • Novo Nordisk (integrert + web)http://novonordisk.com/sustainability/default.asp


Eksempler fra globe award 2009 www globeaward org

Eksempler fra Globe Award 2009www.globeaward.org


Farmasiselskapet novonordisk web

Farmasiselskapet NovoNordisk web


Stora

Stora


Energiselskapet clp

Energiselskapet CLP


Cox ta samfunnsansvar og fortell om det

”Whether a company communicates or not, an image of how the company handles or fails to handle sensitive issues will be communicated for them.”

Peggy Brønn


 • Login