Miksi kokemusta kannattaa kuunnella yhteiskuntatieteilij n n k kulma
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Miksi kokemusta kannattaa kuunnella? Yhteiskuntatieteilijän näkökulma PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Miksi kokemusta kannattaa kuunnella? Yhteiskuntatieteilijän näkökulma. Riikka Perälä Tutkijatohtori HY, sosiaalitieteiden laitos. Kenen kokemuksesta on kyse? . Yhteiskunnan jäsen, kansalainen Alakulttuurin tai tietyn väestönosan edustaja (nyk. esim. haavoittuvat väestöryhmät)

Download Presentation

Miksi kokemusta kannattaa kuunnella? Yhteiskuntatieteilijän näkökulma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Miksi kokemusta kannattaa kuunnella yhteiskuntatieteilij n n k kulma

Miksi kokemusta kannattaa kuunnella? Yhteiskuntatieteilijän näkökulma

Riikka Perälä

Tutkijatohtori

HY, sosiaalitieteiden laitos


Kenen kokemuksesta on kyse

Kenen kokemuksesta on kyse?

 • Yhteiskunnan jäsen, kansalainen

 • Alakulttuurin tai tietyn väestönosan edustaja (nyk. esim. haavoittuvat väestöryhmät)

 • Palveluiden käyttäjä

 • Päihteiden käyttäjä


Mit kokemuksella tarkoitetaan

Mitä kokemuksella tarkoitetaan?

 • Tutkimuksen kohteena olevien ihmisen ilmiöille antamia merkityksiä ja tapoja tehdä ymmärrettäväksi ympäröivää maailmaa (”insiders’ viewto society”)

 • (Esim.) päihteidenkäyttöön liittyvää inhimillistä kokemusmaailmaa

  • Teoreettisena tavoitteena esim. ymmärtää kärsimystä tai addiktiota (miksi Jeppe juo?) tai päihteidenkäyttäjän suhdetta yhteiskuntaan

  • Palveluiden käyttöön tai järjestelmän toimintaan liittyviä kokemuksia

   • Teoreettisena tavoitteena ymmärtää esim. päihteidenkäyttäjien kansalaisuutta tai hyvinvointivaltion muutosta

   • Myös konkreettisia palveluiden kehittämiseen liittyviä tavoitteita


Miksi kokemusta halutaan kuulla

Miksi kokemusta halutaan kuulla?

 • Ymmärryksen lisääminen: mitä esimerkiksi ihmiset itse ajattelevat omasta päihteiden käytöstään. Sovellettuna tällainen tieto antaa välineitä esimerkiksi päihdeongelmista kärsivän kohtaamiseen

  • -”enemmähämäoon apina kuihmine”

  • -”eioo kiva kulkee tuolla kadulla ja ajatella, että moi, mäoonVirpi ja mä käytän huumeita”


Miksi kokemusta halutaan kuulla1

Miksi kokemusta halutaan kuulla?

 • Stereotypioiden murtaminen, joka antaa mahdollisuuden esimerkiksi parempien politiikkaohjelmien suunnitteluun

  • Rationaalinen politiikka vs. moraaliset paniikit

  • Vastapuheen käsite (Juhila 2004), jonka avulla voi ”kriisiyttää” esim. huumeidenkäyttöön tai –käyttäjiin liitettyjä mielikuvia


Miksi kokemusta halutaan kuulla2

Miksi kokemusta halutaan kuulla?

 • Tiedon lisääminen päihteidenkäyttöön liittyvistä erilaisista ilmiöistä, joka mahdollistaa esimerkiksi paremmin käyttäjien tarpeisiin vastaavien hoito-ohjelmien kehittämisen

  • ”ihmelääkkeet” vs. realistiset pitemmän tähtäimen tavoitteet

 • Tiedon lisääminen palvelujärjestelmästä

  • Ainaki se mikä mulle jäi kutittaa siinä hoitohommassa oli just se, että ku kysy, että no, mulla ei oo nyt elämässä mitään, että olisko antaa jotai siihen tilalle, niin kukaan ei osannu vastata yhtää mitään


Ongelmia

Ongelmia

 • Tutkittavien ”väärät” odotukset tutkijalta (tutkija ei ole terapeutti, julkisuuden saaminen, asioiden välitön korjaaminen)

 • Tutkittavien hyväksikäyttö oman tutkijanuran edistämiseksi

 • Tutkittavien riittämätön tieto tutkimukseen osallistumisesta ja sen ehdoista ja seurauksista

 • Tutkittavien anonyymiuden suojeleminen


 • Login