Regionalny Program Operacyjny
Download
1 / 13

Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich Gdańsk, 20 listopada 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020 projekt do konsultacji społecznych. Małgorzata Sobolew Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP. Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich Gdańsk, 20 listopada 2013 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich Gdańsk, 20 listopada 2013 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020projekt do konsultacji społecznych

Małgorzata Sobolew

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

Spotkanie z Zarządem i Komisją Rewizyjną Związku Gmin Pomorskich

Gdańsk, 20 listopada 2013 r.


RPO WP w systemie programowania UE/PL/POM

UE

regulacje, cele EU 2020, Position Paper

RPO WP 2014-2020

MRR

Umowa Partnerstwa

16 RPO

PO IŚ

PO IR

PO WER

POMORSKIE

SRWP 2020, 6 RPS

PO PC

PO PT

PROW

PO Ryby


Krajowe Programy Operacyjne vs. RPO


Opis Priorytetów

PRIORYTET

 • Cele szczegółowe

 • Wskaźniki rezultatu

  DZIAŁANIE

 • Uzasadnienie realizacji (diagnostyczne)

 • Ukierunkowanie tematyczne

 • Preferencje

 • Ukierunkowanie terytorialne

 • Sposób realizacji/forma wsparcia

 • Grupy docelowe (ostateczni odbiorcy)

 • Beneficjenci (wnioskodawcy)

 • Wskaźniki produktu


Priorytety (gospodarka)


Priorytety (rynek pracy)


Priorytety (sfera społeczna)


Priorytety (systemy infrastrukturalne)


Priorytety i alokacje

innowacje, B+R, przedsiębiorstwa, e-usługi, efektywność energetyczna, OZE> 50% EFRR

efektywność energetyczna, OZE 21,8% EFRR

włączenie społeczne i walka z ubóstwem 20% EFS

cztery priorytety inwestycyjne EFS64% EFS (8.5, 8.9, 9.4, 10.1)


Inne akcenty w stosunku do okresu 2007+


Podejście terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

 • dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (zasięg określony w PZPW)

 • nie przewiduje się wydzielenia odrębnego Priorytetu dla ZIT

  Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT)

 • dla miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF)

 • reprezentacja MOF musi mieć charakter wielosektorowy

 • efektem negocjacji będzie spójnypakiet przedsięwzięć rozwojowych

 • projekty muszą spełnić kryteria formalne i wykonalności

  Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

 • nie przewiduje się wydzielenia odrębnego Priorytetu dla RLKS

 • elementy RLKS znajdą się m.in. w integracji społecznej (przesądzenie w toku Programu)

Ostateczne kwoty alokacji dedykowanych ZIT/ZPT zostaną ustalone w toku realizacji Programu


Dalsze kroki


Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią, RPS oraz konsultacjami projektu RPO WP 2014-2020dostępne są na stronie:www.strategia2020.pomorskie.eu

Dziękuję za uwagę


ad
 • Login