charcot marietooth a jin heredit rn neuropatie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie - PowerPoint PPT Presentation


 • 370 Views
 • Uploaded on

Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie. Radim Mazanec & Pavel Seeman. Co je C-M-T ?. frekventní hereditární neuropatie nejedná se o jeden typ neuropatie termín zastřešuje různé typy neuropatií /dle typu dědičnosti, elektrofyziologických nálezů, molekulárně genetických a

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Charcot MarieTooth a jiné hereditární neuropatie' - huey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
co je c m t
Co je C-M-T ?
 • frekventní hereditární neuropatie
 • nejedná se o jeden typ neuropatie
 • termín zastřešuje různé typy neuropatií

/dle typu dědičnosti, elektrofyziologických

nálezů, molekulárně genetických a

bioptických nálezů/

esenci ln geny pro myelin
Esenciální geny pro myelin
 • PMP 22 - peripheral myelin protein
 • MPZ - myelin protein zero Po
 • Cx 32 - connexin-32
klinick obraz c m t
Klinický obraz C-M-T

prevalence 1 : 2 500

 • manifestace 1-2 dekáda
 • distální atrofie a svalová slabost na DK
 • poruchy čití na DK
 • vyhaslé reflexy na DK
 • pes cavus častější než skoliosa
 • velká variabilita kliniky i v jedné rodině
ad c m t 1a
AD C-M-T 1A
 • dříve hypertrofická forma / onion bulb/

subtypy

 • duplikace 17p11.2-p12 pro PMP 22

- 70% CMT 1

 • bodové mutace v PMP22 genu mají velkou

variabilitu fenotypu

 • de novo vzniklé mutace-hlavně paternální
ad cmt 1b
AD CMT 1B
 • mutace MPZ genu 1q22-1q23 / Nelis 1996/
 • 10% všech CMT 1
 • fenotyp středně těžké až těžké neuropatie
ad cmt 2
AD CMT 2
 • geneticky heterogenní skupina
 • dříve neurální forma - hlavně axonopatie
 • normální nebo jen lehce zpomalené rychlosti vedení
 • začátek až ve 3 dekádě, rychlejší progrese
 • intra i interfamiliální rozdíly
x v zan dominantn cmt
X vázaná dominantní CMT
 • představuje asi 10% dominantních CMT
 • neexistuje přenos mezi muži
 • klinický a EMG fenotyp mezi CMT 1 a 2
 • težší fenotyp u mužů než žen
 • začátek před 20 rokem a těžší než CMT 1
 • MNCV mezi 25 až 40 m/s
 • connexin-gap junctions-rychlý transport iontů a malých molekul
hnpp tomakul zn neuropatie
HNPP-tomakulózní neuropatie
 • delece 17p11.2-nestejný crossing over
 • dominantní dědičnost
 • rekurující nebolestivé senzorické a/nebo

motorické mononeuropatie po zátěži

 • pomalu progredující polyneuropatie
 • CV difuzně zpomalené i mimo úžiny
 • úžiny s výrazným zpomalením CV a poklesem amplitudy CMAP
elektrodiagnostika cmt
Elektrodiagnostika CMT
 • verifikace neuropatie
 • stanovení typu CMT /demyel. x axonopatie/
 • stanovení tíže neuropatie /prognoza/
 • odhalení asymptomatických forem v rodině
elektrodiagnostika cmt 1
Elektrodiagnostika CMT 1
 • prioritní jsou konduktivní studie
 • MCV n.medianus na předloktí do 38 m/s
 • MCV je normální do 6 měsíců života
 • zpomalování MCV do 5 let a pak již po celý život zůstává MCV stejná
 • není těsná korelace mezi MCV a fenotypem
 • progrese fenotypu je daná sek.axonopatií
elektrodiagnostika cmt 11
Elektrodiagnostika CMT 1
 • pokles amplitudy CMAP lépe odpovídá progresi klinického deficitu
 • progrese postupuje proximálně
 • výrazná variabilita MCV n.medianus mezi jednotlivými členy rodiny /11-34 m/s/
 • EMG je bez denervací/fibs,PSW/ dokud nedojde k axonální degeneraci
 • četnost denervací koreluje s tíží fenotypu
elektrodiagnostika cmt 2
Elektrodiagnostika CMT 2
 • primární je degenerace senzitivních i motorických axonů- prioritní jehlová EMG
 • MCV i SCV lehce zpomalené nebo norm.
 • MCV n.medianus na předloktí nad 40 m/s
 • amplituda CMAP klesá až v pokročilém st.
 • amplituda SNAP lépe koreluje s fenotypem
 • MCV a SCV nemá smysl u asympt.forem
elektrodiagnostika cmt 21
Elektrodiagnostika CMT 2
 • jehlová EMG je významnější
 • řídké fibrilace a PSW
 • polyfasické MUAP jako obraz rychlé kolaterální reinervace
 • změny hlavně v distálních svalech
 • pokročilá stadia mají změny i proximálně, ale zůstávají akcentované distálně
elektrodiagnostika cmt1
Elektrodiagnostika CMT
 • MCV n.medianus pod 38 m/s v 50 % sporadických forem a v 70% u dominantního přenosu hledáme duplikaci
 • jestli chybí testujeme P0 a PMP22 mutace
 • MCV mezi 30 a 40 m/s v rodinách bez paternálho přenosu testujeme connexin 32
 • HNPP testujeme deleci 17p11.2
 • jestli chybí pak hledáme bodovou mutaci PMP 22
elektrodiagnostika cmt2
Elektrodiagnostika CMT
 • nejtěžší je diagnostika izolovaných případů u kterých předpokládáme de novo dominantní mutace
 • mají význam pro poradenství
 • u většiny CMT a jim příbuzných neuropatií vystačíme s molekulárně genetickou diagnostikou 3 genů/PMP 22, P0 a Cx 32 /
ad