Serapi ty pajaseminaari ty paja 1 ajanvarausrajapinnat ja niiden soveltaminen
Download
1 / 27

SerAPI-työpajaseminaari Työpaja 1: Ajanvarausrajapinnat ja niiden soveltaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

SerAPI-työpajaseminaari Työpaja 1: Ajanvarausrajapinnat ja niiden soveltaminen. Mika Tuomainen SerAPI-projekti, HIS-tutkimus Kuopion yliopisto,Tietotekniikkakeskus 6.2.2007. Ohjelma. Aamupäivä (8:45 - 11:15) tekninen liittymämäärittely skeema/wsdl/soap-esimerkit -paketti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SerAPI-työpajaseminaari Työpaja 1: Ajanvarausrajapinnat ja niiden soveltaminen' - holly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Serapi ty pajaseminaari ty paja 1 ajanvarausrajapinnat ja niiden soveltaminen

SerAPI-työpajaseminaariTyöpaja 1: Ajanvarausrajapinnat ja niiden soveltaminen

Mika Tuomainen

SerAPI-projekti, HIS-tutkimus

Kuopion yliopisto,Tietotekniikkakeskus

6.2.2007


Ohjelma
Ohjelma

 • Aamupäivä (8:45 - 11:15)

  • tekninen liittymämäärittely

  • skeema/wsdl/soap-esimerkit -paketti

  • käytännön xml-esimerkkejä "tarinan" avulla

  • muut aiheet..

 • Lounas (11:15 - 12:15)

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Ohjelma1
Ohjelma

 • Iltapäivä (12:15 - 14:45)

  • osallistujien puheenvuoroja

  • yhteisesti sovittavat asiat alueellisissa ratkaisuissa

  • muut asiat

   • määrittelyjen tarkennukset, käyttöönoton tuki, kansallinen ajanvaraus, HL7 lausuntokierros, kansainvälinen yhteistyö

  • jatkotyö

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


T h n asti tehty ty
Tähän asti tehty työ

 • Tarpeiden ja vaatimusten kartoitus

 • Valmiiden toimintamallien ja standardien kartoitus

 • Ajanvarausrajapinnat - vaatimukset ja rajaukset -dokumentti

 • Ajanvarausrajapinnat - tekniikkariippumaton määrittely (perusratkaisumalli)

 • Ajanvarausrajapinnat - tekninen liittymämäärittely (HL7 versio 3)

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Julkistetut m rittelyt
Julkistetut määrittelyt

 • Vapaasti hyödynnettävissä

 • Ajanvarausrajapinnat - tekniikkariippumaton määrittely, v1

  http://www.uku.fi/tike/his/serapi/mater/AjanV_Tekniikkariippumaton_v1.pdf

 • Ajanvarausrajapinnat -

  tekninen liittymämäärittely, v1

  http://www.uku.fi/tike/his/serapi/mater/AjanV_Tekninen_v1.pdf

 • Lisäksi teknisiin määrittelyihin liittyviä viestiesimerkkejä on saatavilla osoitteessa:

  http://www.uku.fi/tike/his/serapi/mater/HL7v3SchedulingFI04.zip

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Tekninen liittym m rittely
Tekninen liittymämäärittely

 • "Lukuohje":

  • miten kannattaa lukea yleensä HL7v3 sovellusalueita

   • ensin sovellusalueen yleiskuvaus -> interaktiolistaukset -> sanomankuvaus (+ kontrollikehys + siirtokehys + triggerit), jne..

  • mikä "nice-to-know" -tietoa ajanvarausmäärittelyssä (appointment-topic, triggerit)

 • Sisältö

 • Mitä määritelty itse

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Mit m ritelty itse
Mitä määritelty itse

 • Lisäyksiä sovellusalueen tietomalliin (DMIM)

 • Ajanvarauskyselyt

 • Perumispyyntö

 • Siirtämispyyntö

 • Muokkaamispyyntö

 • Ajanvarauksen tiedot sisältävä ilmoitus ajanvarauksen tilasta

  • ilmoitus vapaan ajan muuttumisesta ei-vapaaksi ja

  • varatun ajan muuttuminen vapaaksi.

 • edellisiin HMD:t, interaktiot, koodistot, triggerit (tarvitaanko triggereitä?)

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Mit hy dynnetty suoraan
Mitä hyödynnetty suoraan

 • Sovellusalueen tietomalli

 • Sovellusroolit

 • Soveltuvat koodistot (HL7v3 koodistoilla ei vielä FI-koodeja, käytännöt tämän suhteen?)

 • Uuden ajanvarauksen varauspyyntö (+ vastaukset)

 • Ilmoitus vapaista ajoista

  • ilman ajanvarauksen tietoja

 • Appointment topicia ei hyödynnetä!

  • yleisiä ilmoituksia olemassa olevista ajanvarauksista

  • koko ajanvarauksen peruminen

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Itse m ritellyt kohdat
Itse määritellyt kohdat

 • Noudattavat sovellusalueen tietomallia

 • Interaktiot muodostettu HL7v3 rakenteiden mukaisesti

 • Kyselyt muodostettu HL7v3 kyselyrakenteiden mukaisesti

 • Lisäykset tietomalliin noudattaa RIM-tietotyyppejä ja HL7v3 "määrittelysääntöjä"

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Skeema wsdl soap esimerkki paketti
skeema/wsdl/soap-esimerkki -paketti

 • HL7v3SchedulingFI04

  • zip-paketti

  • ajanvarausviestien XML-skeemat (interaktiot, sanomankuvaukset, kehykset, CMETit)

  • ajanvarausviestien SOAP-esimerkit

  • viestejä käyttävien sovellusroolien WSDL:t.

  • mukana myös muut tarvittavat HL7v3-skeemat

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


K yt nn n esimerkkej
Käytännön esimerkkejä..

 • Tarina ->

 • Viestissä tarvittavat tiedot ->

 • Sijoitettu tiedot xml-esimerkkeihin

 • Keskustelua läpikäynnin aikana/jälkeen

  • muutamia kysymyksiä jo valmiina esimerkin seassa

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Muita asioita
Muita asioita..

 • Tarkennukset

  • palvelutuoteluokan ja palvelutuotteen ilmaiseminen ja määrittely

  • CMET, jossa paikka riskitiedolle

  • lupa siirtämiseen, perumiseen ja muokkaamiseen tarkemmin

  • varattujen aikojen kyselyn vastaus (muistutuspyyntö)

  • tietosisältöjen laajuus eri sanomissa

  • avaimen välittäminen ja käyttö

  • pää- ja aliajanvaraukset

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Muita asioita1
Muita asioita..

 • Käyttöönoton tuki

  • koulutus

  • esimerkit

   • lisää "tarinoita" esimerkkisisällöillä?

  • esimerkkitoteutukset

   • eri tekniikoilla "av-järjestelmiä" + "av-palvelu"

   • integrointialustan mukaan ottaminen

  • osapuolikohtainen tuki

 • Määrittelyjen "kypsyys"

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Ohjelma2
Ohjelma

 • Iltapäivä

  • osallistujien puheenvuoroja

  • yhteisesti sovittavat asiat alueellisissa ratkaisuissa

  • muut asiat

   • määrittelyjen tarkennukset, käyttöönoton tuki, kansallinen ajanvaraus, HL7 lausuntokierros, kansainvälinen yhteistyö

  • jatkotyö

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Kansallinen ajanvaraushanke
Kansallinen ajanvaraushanke

 • SerAPI osallistunut esiselvitysprojektiryhmän palavereihin ja tuotettuun materiaaliin

 • Linkitetty SerAPIssa tehtyä valmista työtä esiselvitykseen

 • Mahdollisuus osallistua kehitys- / koordinaatio-projektin toteutusvaiheeseen

  • etenkin rajapinnat / standardit / järjestelmät-näkökulmasta

 • SerAPIn loputtua työ jatkuu Kansallisessa ajanvaraushankkeessa?

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Serapi k sitemallin suhde kansallisen ajanvarauksen k sitemalliin
SerAPI-käsitemallin suhde kansallisen ajanvarauksen käsitemalliin

Kuopion yliopisto / SerAPI-hankeKansallinen ajanvaraushanke1
Kansallinen ajanvaraushanke

 • Esiselvityshanke 1.10.2006–28.2.2007

 • Toteutusten koordinaatiohanke 1.3.2007- 30.4.2008

 • 2.2. Seminaari: Kansalliset ajanvarauksen mallit ja määrittelyt

  • ohjelma ja materiaalit osoitteessa http://www.uku.fi/tike/his/serapi/av070202.html

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Yhteisesti sovittavat asiat alueellisissa ratkaisuissa
Yhteisesti sovittavat asiat alueellisissa ratkaisuissa

 • Teknisen liittymämäärittelyn luku 7 "Soveltamisohje alueellisen ajanvarauksen toteuttamiseen"

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Soveltamisohjeen sis lt
Soveltamisohjeen sisältö

 • Sovellusten roolit ja vastuut (ajanvarauspalvelu ja -järjestelmä)

 • Toiminnallisuus, toimintojen suhde ja järjestys (eri skenaariot: uusi ajanvaraus, peruminen siirtäminen, muokkaaminen, kyselyt, ilmoitukset)

 • Ajanvarauksen sovellustason virheiden ilmoittaminen

 • Pakollisesti toteutettavat toiminnot ja tiedot ("minimitietosisällöt")

 • Tietoturvaratkaisut (liikenne, tunnistaminen ja oikeudet)

 • Palvelutuotteiden ja palvelutuoteluokkien käyttäminen

 • Ajanvaraussovellusalueen toteuttaminen HL7v3 Web Services profiililla

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Kommentit soveltamisohjeen sis lt n
Kommentit soveltamisohjeen sisältöön

 • Mitä puuttuu?

 • Mikä turhaa?

 • Mitä pitäisi tarkentaa?

 • ???

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Palvelujen sopiminen
Palvelujen sopiminen

 • Miten varattavat palvelut sovitaan ?

  • määrittely

  • yksilöinti

  • selville saaminen

 • Yhteisen palvelutuoteluokituksen määrittely ainakin alueellisesti?

 • Kokoaako ajanvarauspalvelu yhteiset "luokat" vai löytyykö yhteinen luokittelu ajanvarausjärjestelmistä?

 • Mille tarkkuustasolle palvelut määritellään?

 • Miten määritellään, mitä palveluja kukin käyttäjä näkee?

  • asiakkaan/ammattilaisen näkökulma eroaminen toisistaan (esim. mitä kellekin näytetään)

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


M ritysten liikkumavara
Määritysten "liikkumavara"

 • Tuetaanko sekä vapaiden aikojen replikointia että vapaiden kyselyä

  • molemmat yhdessä järjestelmässä / yhdenmukaistus alueellisesti tai kansallisesti

 • Yhteisesti määritellyt minimitietosisällöt, jotka toteutettava ja joita tuettava?

  • palvelun tiedettävä, mitä tietoja kunkin järjestelmän kanssa käsitellään

  • sovitaanko "aina tuettavat" tiedot alueellisesti vai yhteisesti

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Hl7 finland lausuntokierros
HL7 Finland lausuntokierros

 • Tammikuun HL7 Finland uutiskirjeessä tiedote

  • http://virtual.vtt.fi/virtual/hl7/0702serapi_av_tiedote.doc

 • Kevään aikana HL7 lausuntokierrokselle

 • Ennen sitä kommenteille

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


K ytt noton tuki
Käyttöönoton tuki

 • Koulutus (HL7v3, ajanvaraussovellusalue)

 • Esimerkit

  • lisää "esimerkkitarinoita"

 • Esimerkkitoteutukset

  • eri tekniikoilla "av-järjestelmiä" + "av-palvelu"

  • integrointialustan mukaan ottaminen

 • Osapuolikohtainen tuki

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Kansainv linen yhteisty
Kansainvälinen yhteistyö

 • Vaatimusten vienti kansainväliseen HL7v3 Schedulingiin

 • Osallistuminen varsinaiseen määrittelytyöhön

 • HL7 WG Saksassa 05/07

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


Jatkoty
Jatkotyö

 • Tarkennukset

 • Käyttöönoton tuki

 • HL7 Finland lausuntokierros

 • Vaatimusten vienti kansainväliseen HL7v3 Schedulingiin, osallistuminen varsinaiseen määrittelytyöhön

 • Osallistuminen Kansallisen ajanvaraushankkeen teknisen puolen määrittelytyöhön

Kuopion yliopisto / SerAPI-hanke


ad