Presentatie Prof. Dr. Leo van Wissen - PowerPoint PPT Presentation

Presentatie prof dr leo van wissen
Download
1 / 47

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presentatie Prof. Dr. Leo van Wissen. Masterclass Krimp. 1 juli 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN). Bevolkings-ontwikkeling. Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010. Bevolkingsontwikkeling in Zuidoost-Drenthe 2000-2010. Bevolkingsontwikkeling in

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Presentatie Prof. Dr. Leo van Wissen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presentatie prof dr leo van wissen

PresentatieProf. Dr. Leo van Wissen

Masterclass Krimp

1 juli 2011Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN)


Bevolkings ontwikkeling

Bevolkings-ontwikkeling


Presentatie prof dr leo van wissen

Bevolkingsontwikkeling in

Noord-Drenthe 2000-2010


Presentatie prof dr leo van wissen

Bevolkingsontwikkeling in

Zuidoost-Drenthe 2000-2010


Presentatie prof dr leo van wissen

Bevolkingsontwikkeling in

Zuidwest-Drenthe 2000-2010

Bron: provincie Drenthe


Presentatie prof dr leo van wissen

Vergrijzing


Presentatie prof dr leo van wissen

Vergrijzing II

Prognose ontwikkeling 65+ als percentage totale bevolking 2010-2040

Bron: CBS

Bewerking KKNN


Presentatie prof dr leo van wissen

25 tot 45 jaar


Gemiddelde leeftijd bevolking per kern 2009

Gemiddelde leeftijd bevolking per kern (2009)


Prognose ontwikkeling bevolking gemeenten absoluut en in gem p jr in 2009 2039

Prognose ontwikkeling bevolking gemeenten, absoluut en in % gem p/jr in 2009-2039


Prognose toename van het aantal inwoners per 1000 v d gem bevolking in 2010 2039

Prognose toename van het aantal inwoners per 1000 v.d. gem. bevolking in 2010-2039


Uitgelicht gemeente borger odoorn geboorte sterfte

Uitgelicht: gemeente Borger Odoorngeboorte-sterfte


Huishoudens ontwikkeling

Huishoudens- ontwikkeling


Presentatie prof dr leo van wissen

Prognose huishoudens naar type in Drenthe


Ontwikkeling huishoudenstypes 2000 2010

Ontwikkeling huishoudenstypes 2000-2010

Percentage groei in 2010 t.o.v. 2000

Bron: CBS

Bewerking KKNN


Huishoudensverdunning

Huishoudensverdunning

 • Niet personen, maar huishoudens vullen woningen

 • Een gestage daling, maar dit houdt een keer op…


Uitgelicht gemeente borger odoorn huishoudens en bevolkingsontwikkeling

Uitgelicht: gemeente Borger-Odoornhuishoudens en bevolkingsontwikkeling

Bron: Gem. Borger Odoorn

Bewerking: KKNN


Migratie

Migratie


Presentatie prof dr leo van wissen

Vertrek gemiddeld per jaar (2000-2010) uit het Landelijk gebied naar Groningen

 • Vanuit landelijk gebied naar de Stad

  • Vooral 17 tot 25 jaar

 • Voornamelijk vanwege studie

635

2580

775

435

 • Gevolg

 • Minder jongeren (15-25 jaar) op platteland

 • Groningen jongste gemeente NL

 • Studie klaar, en dan?


Presentatie prof dr leo van wissen

Herkomst studenten HBO en WO


Presentatie prof dr leo van wissen

Saldo gemiddeld per jaar (2000-2010) met de Stad Groningen

175

 • Jongeren komen ook uit andere delen van Nederland

 • Per saldo houdt Groningen jongeren over

 • Overig regiogebied profiteert

 • Landelijk gebied niet

245

1240

230

Randstad

145


Presentatie prof dr leo van wissen

Vertrek gemiddeld per jaar 2000-2010 uit de Randstad naar Landelijk gebied

 • Vanuit de Randstad naar Oost-Groningen en Landelijk Noord-Drenthe

  • Vooral vanaf 50 jaar (Drenthenieren)

320

810

Randstad

840


Presentatie prof dr leo van wissen

Migratiesaldo per leeftijdsgroep in Drenthe, gemiddeld per jaar in 2000-2007

Een duidelijk beeld uit de afgelopen jaren is het vertrek van de jongeren (17-24 jaar) en een vestiging in de leeftijdsgroep van 25-49 jaar


Uitgelicht gemeente borger odoorn migratiebewegingen naar leeftijdscategorie 2010

Uitgelicht: gemeente Borger Odoornmigratiebewegingen naar leeftijdscategorie (2010)


Uitgelicht gemeente borger odoorn migratiesaldo naar leeftijd 2010

Uitgelicht: gemeente Borger Odoornmigratiesaldo naar leeftijd (2010)

Aantallen


Uitgelicht gemeente borger odoorn wie migreert waar naar toe 2010

Uitgelicht: gemeente Borger Odoornwie migreert waar naar toe? (2010)


Uitgelicht gemeente borger odoorn de immigranten komen uit 2010

Uitgelicht: gemeente Borger OdoornDe immigranten komen uit?(2010)

percentage


Uitgelicht gemeente borger odoorn de immigranten vestigen zich in de kern 2010

Uitgelicht: gemeente Borger OdoornDe immigranten vestigen zich in de kern…?(2010)


Woningbouw

Woningbouw


Toekomstige woningmarkt

Toekomstige woningmarkt

 • Belangrijkstefactoren die de toekomstigewoningmarktbeïnvloedenzijn:

  • Veranderendesamenstelling van de bevolking (vergrijzing)

  • De ontwikkeling van het aantalhuishoudens

  • Veranderendewoonvoorkeuren die veranderenonderinvloed van welvaartsontwikkelingen

 • De huishoudensverdunningheeft in het heleonderzoeksgebied de afgelopentienjaardoorgezet, maar dezeontwikkelinghoudteenkeer op

 • Het gros van de mensenverhuist over korteafstand De wetten van Ravenstein (1876)


Nieuwbouw en inwoners

Nieuwbouw en inwoners

Vb: Nieuwbouw Kloosterveen (Assen), waar komen de bewoners vandaan?

 • 67% uit Assen;

 • 12% uit regio Groningen-Assen (voornamelijk uit Groningen, Noordenveld en Tynaarlo);

 • 10% uit overige Drentse gemeenten


Arbeid

Arbeid


Presentatie prof dr leo van wissen

Aantal 50-65 jarigenper 0-15 jarigen (2010)

De arbeidsmarkt in Drenthe is relatief sterk vergrijsd

Bron: CBS

Bewerking: UWV


Presentatie prof dr leo van wissen

Potentiële beroepsbevolking naar leeftijd in Drenthe

De afgelopen 10 jaar is vooral het aandeel 15 tot 45 jaar afgenomen en het aandeel 55+ toegenomen. De vergrijzing en ontgroening zijn iets sterker dan gemiddeld in Nederland


Presentatie prof dr leo van wissen

Werkenden (in loondienst) naar leeftijdsgroep in Drenthe

 • Industrie, bouw, zorg en welzijn zijn sterker dan gemiddeld vergrijsd, en hebben een groter dan gemiddeld aandeel in de werkgelegenheid

 • Vervoer, overheid en onderwijs zijn sterk vergrijsd vergeleken met Nederland


Pendel wonen werk de belangrijkste stromen

Pendel wonen-werk: de belangrijkste stromen

Groningen

29%

27%

11%

23%

58%

Rest Nederland

Rest Nederland

33%

32%

23%

21%

25%

35%

54%

62%

70%

70% van de arbeiders in Emmen, werkt ook in Emmen

Bron: CBS

Bewerking KKNN

Zwolle


Onderwijs

Onderwijs


Ontwikkeling in het onderwijs 0 t m 4 jarigen

Ontwikkeling in het onderwijs: 0 t/m 4 jarigen


Ontwikkeling in het onderwijs 4 t m 12 jarigen

Ontwikkeling in het onderwijs: 4 t/m 12 jarigen


Ontwikkeling in het onderwijs 13 t m 17 jarigen

Ontwikkeling in het onderwijs: 13 t/m 17 jarigen


Presentatie prof dr leo van wissen

Zorg


Autoreistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis

Autoreistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis


Zorg in demografisch perspectief

Zorg in demografisch perspectief

 • Zorgvraag stijgt en verandert door demografische ontwikkelingen

  • Meer ouderenzorg

  • Minder kindergeneeskunde

  • Krimp beperkt de zorgvraaggroei maar in beperkte mate

 • Zorgaanbod neemt af

  • Afname beroepsbevolking

  • Sterker in krimpgebieden


Zorg in maatschappelijk perspectief

Zorg in maatschappelijk perspectief

 • Zorgaanbod

  • Marktwerking dwingt tot efficiëntie en hogere kwaliteit

  • Specialisatie van zorgaanbieders

  • Ziekenhuizen geen all-service providers meer

 • Zorgvraag

  • Veranderende leefstijlen zorgen voor andere zorgvraag (bv. Obesitas)


Voorzieningen

Voorzieningen


Voorzieningen1

Voorzieningen

 • De relatie tussen een bepaald voorzieningenniveau en bevolkingsontwikkeling is complex

 • Oorzaken voor verdwijnen overige voorzieningen zijn eerder:

  • Veranderend consumentengedrag (vraagzijde)

  • Schaalvergroting (aanbodzijde)

 • Meerderheid mensen is mobiel, niet alle voorzieningen hoeven om de hoek te zitten

 • Problemen ontstaan dus bij mensen die niet mobiel zijn

 • Uit onderzoek in Zeeland (‘sociale staat van Zeeland’) blijkt dat alle kernen zonder basisschool bovengemiddeld scoren op de ervaren leefbaarheid (een verklaring kan zijn dat de ‘stress’ van het instandhouden van de school weg valt)


Einde

Einde

Dank voor uw aandacht

Vragen?


 • Login