Presentatie prof dr leo van wissen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Presentatie Prof. Dr. Leo van Wissen PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presentatie Prof. Dr. Leo van Wissen. Masterclass Krimp. 1 juli 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN). Bevolkings-ontwikkeling. Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010. Bevolkingsontwikkeling in Zuidoost-Drenthe 2000-2010. Bevolkingsontwikkeling in

Download Presentation

Presentatie Prof. Dr. Leo van Wissen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PresentatieProf. Dr. Leo van Wissen

Masterclass Krimp

1 juli 2011Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland (KKNN)


Bevolkings-ontwikkeling


Bevolkingsontwikkeling in

Noord-Drenthe 2000-2010


Bevolkingsontwikkeling in

Zuidoost-Drenthe 2000-2010


Bevolkingsontwikkeling in

Zuidwest-Drenthe 2000-2010

Bron: provincie Drenthe


Vergrijzing


Vergrijzing II

Prognose ontwikkeling 65+ als percentage totale bevolking 2010-2040

Bron: CBS

Bewerking KKNN


25 tot 45 jaar


Gemiddelde leeftijd bevolking per kern (2009)


Prognose ontwikkeling bevolking gemeenten, absoluut en in % gem p/jr in 2009-2039


Prognose toename van het aantal inwoners per 1000 v.d. gem. bevolking in 2010-2039


Uitgelicht: gemeente Borger Odoorngeboorte-sterfte


Huishoudens- ontwikkeling


Prognose huishoudens naar type in Drenthe


Ontwikkeling huishoudenstypes 2000-2010

Percentage groei in 2010 t.o.v. 2000

Bron: CBS

Bewerking KKNN


Huishoudensverdunning

 • Niet personen, maar huishoudens vullen woningen

 • Een gestage daling, maar dit houdt een keer op…


Uitgelicht: gemeente Borger-Odoornhuishoudens en bevolkingsontwikkeling

Bron: Gem. Borger Odoorn

Bewerking: KKNN


Migratie


Vertrek gemiddeld per jaar (2000-2010) uit het Landelijk gebied naar Groningen

 • Vanuit landelijk gebied naar de Stad

  • Vooral 17 tot 25 jaar

 • Voornamelijk vanwege studie

635

2580

775

435

 • Gevolg

 • Minder jongeren (15-25 jaar) op platteland

 • Groningen jongste gemeente NL

 • Studie klaar, en dan?


Herkomst studenten HBO en WO


Saldo gemiddeld per jaar (2000-2010) met de Stad Groningen

175

 • Jongeren komen ook uit andere delen van Nederland

 • Per saldo houdt Groningen jongeren over

 • Overig regiogebied profiteert

 • Landelijk gebied niet

245

1240

230

Randstad

145


Vertrek gemiddeld per jaar 2000-2010 uit de Randstad naar Landelijk gebied

 • Vanuit de Randstad naar Oost-Groningen en Landelijk Noord-Drenthe

  • Vooral vanaf 50 jaar (Drenthenieren)

320

810

Randstad

840


Migratiesaldo per leeftijdsgroep in Drenthe, gemiddeld per jaar in 2000-2007

Een duidelijk beeld uit de afgelopen jaren is het vertrek van de jongeren (17-24 jaar) en een vestiging in de leeftijdsgroep van 25-49 jaar


Uitgelicht: gemeente Borger Odoornmigratiebewegingen naar leeftijdscategorie (2010)


Uitgelicht: gemeente Borger Odoornmigratiesaldo naar leeftijd (2010)

Aantallen


Uitgelicht: gemeente Borger Odoornwie migreert waar naar toe? (2010)


Uitgelicht: gemeente Borger OdoornDe immigranten komen uit?(2010)

percentage


Uitgelicht: gemeente Borger OdoornDe immigranten vestigen zich in de kern…?(2010)


Woningbouw


Toekomstige woningmarkt

 • Belangrijkstefactoren die de toekomstigewoningmarktbeïnvloedenzijn:

  • Veranderendesamenstelling van de bevolking (vergrijzing)

  • De ontwikkeling van het aantalhuishoudens

  • Veranderendewoonvoorkeuren die veranderenonderinvloed van welvaartsontwikkelingen

 • De huishoudensverdunningheeft in het heleonderzoeksgebied de afgelopentienjaardoorgezet, maar dezeontwikkelinghoudteenkeer op

 • Het gros van de mensenverhuist over korteafstand De wetten van Ravenstein (1876)


Nieuwbouw en inwoners

Vb: Nieuwbouw Kloosterveen (Assen), waar komen de bewoners vandaan?

 • 67% uit Assen;

 • 12% uit regio Groningen-Assen (voornamelijk uit Groningen, Noordenveld en Tynaarlo);

 • 10% uit overige Drentse gemeenten


Arbeid


Aantal 50-65 jarigenper 0-15 jarigen (2010)

De arbeidsmarkt in Drenthe is relatief sterk vergrijsd

Bron: CBS

Bewerking: UWV


Potentiële beroepsbevolking naar leeftijd in Drenthe

De afgelopen 10 jaar is vooral het aandeel 15 tot 45 jaar afgenomen en het aandeel 55+ toegenomen. De vergrijzing en ontgroening zijn iets sterker dan gemiddeld in Nederland


Werkenden (in loondienst) naar leeftijdsgroep in Drenthe

 • Industrie, bouw, zorg en welzijn zijn sterker dan gemiddeld vergrijsd, en hebben een groter dan gemiddeld aandeel in de werkgelegenheid

 • Vervoer, overheid en onderwijs zijn sterk vergrijsd vergeleken met Nederland


Pendel wonen-werk: de belangrijkste stromen

Groningen

29%

27%

11%

23%

58%

Rest Nederland

Rest Nederland

33%

32%

23%

21%

25%

35%

54%

62%

70%

70% van de arbeiders in Emmen, werkt ook in Emmen

Bron: CBS

Bewerking KKNN

Zwolle


Onderwijs


Ontwikkeling in het onderwijs: 0 t/m 4 jarigen


Ontwikkeling in het onderwijs: 4 t/m 12 jarigen


Ontwikkeling in het onderwijs: 13 t/m 17 jarigen


Zorg


Autoreistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis


Zorg in demografisch perspectief

 • Zorgvraag stijgt en verandert door demografische ontwikkelingen

  • Meer ouderenzorg

  • Minder kindergeneeskunde

  • Krimp beperkt de zorgvraaggroei maar in beperkte mate

 • Zorgaanbod neemt af

  • Afname beroepsbevolking

  • Sterker in krimpgebieden


Zorg in maatschappelijk perspectief

 • Zorgaanbod

  • Marktwerking dwingt tot efficiëntie en hogere kwaliteit

  • Specialisatie van zorgaanbieders

  • Ziekenhuizen geen all-service providers meer

 • Zorgvraag

  • Veranderende leefstijlen zorgen voor andere zorgvraag (bv. Obesitas)


Voorzieningen


Voorzieningen

 • De relatie tussen een bepaald voorzieningenniveau en bevolkingsontwikkeling is complex

 • Oorzaken voor verdwijnen overige voorzieningen zijn eerder:

  • Veranderend consumentengedrag (vraagzijde)

  • Schaalvergroting (aanbodzijde)

 • Meerderheid mensen is mobiel, niet alle voorzieningen hoeven om de hoek te zitten

 • Problemen ontstaan dus bij mensen die niet mobiel zijn

 • Uit onderzoek in Zeeland (‘sociale staat van Zeeland’) blijkt dat alle kernen zonder basisschool bovengemiddeld scoren op de ervaren leefbaarheid (een verklaring kan zijn dat de ‘stress’ van het instandhouden van de school weg valt)


Einde

Dank voor uw aandacht

Vragen?


 • Login