den tv rgymnasiale og tv rsproglige proces i gefionprojeket
Download
Skip this Video
Download Presentation
Den tværgymnasiale og tværsproglige proces i Gefionprojeket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Den tværgymnasiale og tværsproglige proces i Gefionprojeket - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Den tværgymnasiale og tværsproglige proces i Gefionprojeket. Konference for netværksprojektet vdr . fremmedsprog i gymnasiet. 14. marts 2012 Anne Vase, Odder Gymnasium. Gefionprojektets indhold og deltagere. Indhold: Innovation som pædagogisk redskab Didaktik og fremmedsprog

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Den tværgymnasiale og tværsproglige proces i Gefionprojeket' - helia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
den tv rgymnasiale og tv rsproglige proces i gefionprojeket

Den tværgymnasiale og tværsproglige proces i Gefionprojeket

Konference for netværksprojektet vdr. fremmedsprog i gymnasiet. 14. marts 2012

Anne Vase, Odder Gymnasium

gefionprojektets indhold og deltagere
Gefionprojektets indhold og deltagere
 • Indhold:
  • Innovation som pædagogisk redskab
  • Didaktik og fremmedsprog
  • Digitale medier i fremmedsprogsundervisningen
 • Deltagende skoler:
  • Gefion Gymnasium
  • Tønder Gymnasium
  • Gribskov Gymnasium
  • Odder Gymnasium

Hvert gymnasium deltager med mindst 1 sproglærer fra hvert fremmedsprog – både de moderne og klassiske

deltagerne flere fora p samme tid
Deltagerne: Flere fora på samme tid
 • De deltagende lærere deltager sideløbende i forskellige sammenhænge:
  • Skoleprojekt
  • Individuelt projekt
  • Triade på egen skole
  • Tværskole-faggruppe

Alle lærere deltager desuden i konferencer/seminarer i løbet af projektperioden

form l med de forskellige fora
Formål med de forskellige fora

Projekterne skal

 • skabe udvikling og merværdi både for den enkelte lærer, den enkelte skole og på tværs af de fire skoler
 • generere ny viden
 • bringe de deltagende lærere i nye situationer
overordnet plan
Overordnet plan
 • F 2012: Afklaring
  • De individuelle projekter og skoleprojekterne fokuseres og beskrives i portefolioskabelon
  • Triader: respons på de individuelle projekter forud for møde med partnerskolernes faggrupper
  • Første møder i tværskole-faggrupper
 • E 2012: Afprøvning
  • Praksisfase, hvor 2 forløb afprøves: 1 før efterårsferien, 1 efter efterårsferien
 • F 2013: Evaluering
tilrettel ggelse af processen
Tilrettelæggelse af processen

Portefolioforløb

 • Gælder både de individuelle projekter og skoleprojekterne
 • Refleksion – balance mellem teori og praksis
 • Giver mulighed for fokusering og videndeling
 • Oplæg, fremlæggelse og respons centrale elementer
portefolio
Portefolio

Udgangspunkt:

 • Samme portefolioskabelon anvendes til alle individuelle projekter og skoleprojekter
 • Fokuserer arbejdet på de forskellige skoler i samme retning
 • Giver sammenlignelige resultater
 • Giver en fælles referenceramme i tværskolesamarbejdet
skoleprojekter
Skoleprojekter
 • Mål:
  • Skolen skal flytte sig, sådan at man efter projektet har fået mere sprog
 • Krav til skoleprojekter
  • De skal i sig selv generere ny viden
  • Skal skabe merværdi for skolen, dvs. det skal ikke kun være ét fag, der får noget
  • Eks: Sprogdage, indretning af sprogfløje, talentpleje, udvekslingsarbejde, kontakt til og inddragelse af lokalområdet, sprogcamps
 • Beskrives i skoleportefolio
 • Styring:
  • Hver skole har en skolekontakt/tovholder, der fungerer som kontakt til de andre partnerskoler + er ansvarlig for skoleportefolio og –produkt
  • Hvert enkelt skoleprojekt har en projektleder
de individuelle projekter
De individuelle projekter
 • Mål:
  • Skal skabe ny viden og ny praksis for den enkelte lærer
  • Skal tilsammen skabe endnu mere – merværdi
  • Eks: arbejde m. ny skriftlighed, elektroniske tavler, frekvensgloser, mundtlighed, innovation i spanskundervisningen
 • Foråret 2012
  • Marts: Afklaringsfase: de individuelle projekter fokuseres og kvalificeres
  • April-maj: Start på portefolio-skrivning i april 2012
refleksion og sparring triader og tv rskole faggrupper
Refleksion og sparring: Triader og tværskole-faggrupper
 • Alle deltagende lærere indgår i 2 sparringsfællesskaber
 • Triader på egen skole
  • Grupper på 3 lærere – helst med forskellige sprog
  • F 2012: Læser hinandens projektbeskrivelser og giver respons på fokusområder
  • Før og eftersamtaler i forbindelse med praksisafprøvninger i E 2012
 • Tværskolefaggrupper
  • F.eks. alle fransklærere fra de 4 partnerskoler
  • Mødes første gang i april-maj 2012
  • Sparring og videndeling på tværs af skoler
organisering af netv rksprojekt fremmedsprog i gymnasiet innovation didaktik og digitale medier
Organisering af netværksprojekt: ”Fremmedsprog i gymnasiet: innovation, didaktik og digitale medier”

1)Gefion -delprojekter

m 1 kontakt-person/projekt

2)Tønder-delprojekter

m 1 kontakt-person/projekt

3)Gribskov-delprojekter

m 1 kontakt-person/projekt

4)Odder-delprojekter

m 1 kontakt-person/projekt

Styregruppe:

Jens, Anne, Susanne, Birgitte, Lene

Gefion

Skolekontakt: Jens

Skoleprojekt

Processtyring

Anne, Lene

Tønder

Skolekontakt: Jens

Skoleprojekt

Gribskov

Skolekontakt: Trine

Skoleprojekt

Praksis, gennemførelse

Anne

Odder

Skolekontakt: Anne Skoleprojekt

 • Kontakt til det store netværk:
 • Susana Fernández
ad