Spolja nje sile erozija i akumulacija
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

SPOLJAŠNJE SILE EROZIJA I AKUMULACIJA PowerPoint PPT Presentation


 • 563 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

OSNOVNU ENERGIJU SPOLJA Š NJIM SILAMA DAJE SUNCE. PROCES RAZARANJA POSTOJEĆIH OBLIKA RELJEFA NAZIVA SE EROZIJA.OBLICI RELJEFA KOJI PRI TOM NASTAJU JESU EROZIVNI OBLICI.PROCES TALOŽENJA RAZORENOG MATERIJALA JE AKUMULACIJA.OVIM PROCESOM NASTAJU AKUMULATIVNI OBLICI RELJEFA.

Download Presentation

SPOLJAŠNJE SILE EROZIJA I AKUMULACIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


OSNOVNU ENERGIJU SPOLJAŠNJIM SILAMA DAJE SUNCE.

PROCES RAZARANJA POSTOJEĆIH OBLIKA RELJEFA NAZIVA SE EROZIJA.OBLICI RELJEFA KOJI PRI TOM NASTAJU JESU EROZIVNI OBLICI.PROCES TALOŽENJA RAZORENOG MATERIJALA JE AKUMULACIJA.OVIM PROCESOM NASTAJU AKUMULATIVNI OBLICI RELJEFA.

SPOLJAŠNJE SILEEROZIJA I AKUMULACIJA


LEDNIČKA EROZIJA I AKUMULACIJAGLACIJALNI PROCES

 • GLACIJALNI PROCES JE PROCES KOJI NASTAJE DELOVANJEM LEDA,SNEGA I MRAZA.OVAKO SU OBJEDINJENA TRI PROCESA KOJA SE RAZLIKUJU. DEJSTVO LEDA PREDSTAVLJA GLACIJALNI PROCES U UŽEM SMISLU,DEJSTVO SNEGA NAZIVA SE NIVACIONI PROCES,A DELOVANJE MRAZA SE NAZIVA KRIOGENI PROCES.


LEDNIK FRANC JOZEF


POKROVNI ILI KONTINENTALNI TIP LEDNIKA JOŠ SE NAZIVA I ,,INLANDAJS,, ŠTO ZNAČI UNUTRAŠNJI LED TJ. UNUTAR KOPNA.OVAJ TIP LEDNIKA RAZVIJEN JE NA ANTARKTIKU I NA GRENLANDU.IMA OBLIK SPLJOŠTENE KUPOLE.

POKROVNI TIP LEDNIKA ARARAT

POKROVNI TIP LEDNIKA


ALPSKI TIP LEDNIKA SE JAVLJA NA VISOKIM PLANINAMA,NA SVIM KONTINENTIMA,IZUZEV AUSTRALIJE.OVAJ TIP LEDNIKA IMA IZRAZIT LINIJSKI KARAKTER.FORMIRAJU SE VISOKO IZNAD SNEŽNE GRANICE I GRAVITACIONO SE KREĆU NANIŽE.

LEDNIK ALEČ-ŠVAJCARSKA

ALPSKI TIP LEDNIKA


SUPODINSKI TIP KARAKTERIŠE RAZVOJ LINEARNIH, DOLINSKIH LEDNIKA KOJI SILAZE SA VISOKIH PLANINA U NJIHOVOM PODNOŽJU SE SPAJAJU U PROSTRANO LEDENO POLJE TIPA MANJEG INLANDAJSA.

STELITSKI SNIMAK LEDNIKA MALASPINA,ALJASKA

SUPODINSKI TIP


NA VISORAVNI PLATOSKOG TIPA LEDNIKA RAZVIJENO JE VELIKO LEDENO POLJE.IZ TOG POLJA SE IZDVAJAJU POJEDINAČNE LEDENE REKE,LEDENI JEZICI I SILAZE SA PLATOA,OBIČNO DO MORA.TAKAV TIP LEDNIKA JE BIO RAZVIJEN NA SKANDINAVSKOM POLUOSTRVU PA OTUDA I NAZIV SKANDINAVSKI TIP LEDNIKA.

SATELITSKI SNIMAK PLATOSKOG TIPA LEDNIKA,ISLAND

PLATOSKI TIP


ELEMENTI LEDNIKA


NEKADAŠNJI VALOV

VALOV ILI LEDNIČKO KORITO JE DOLINA KOJOM SE KREĆE LEDNIK.


LEDNIČKO JEZERO U CIRKU ,,GORSKE OČI,,


JEZERO PEŠICA U CIRKU


ARETE

 • ARETE PREDSTAVLJAJU OŠTRE I USKE,NAZUBLJENE PLANINSKE GREBENE KOJI SE JAVLJAJU IZMEDJU VALOVA I CIRKOVA.


NUNATAK JE IZOLOVANI BREG ILI PLANINSKI VRH KOJI SE IZDIŽE IZNAD PLANINSKOG POKRIVAČA.

NUNATACI NA GRENLANDU

NUNATACI


PUKOTINE U TELU LEDNIKA-KREVASE


BOČNA MORENA

ERATIČNI BLOK


DRUMLINI SU LEPO ZAOBLJENI BREGOVI IZDUŽENI U JEDNOM PRAVCU S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

ESKERI SU NISKI ZMIJOLIKI GREBENI IZVIJENI.


REČNA EROZIJA I AKUMULACIJA

 • REKE PREDSTAVLJAJU NAJZNAČAJNIJU SPOLJAŠNJU SILU.REČNO KORITO JE ŽLEB KOJIM REKA TEČE,REČNA DOLINA JE UŽE ILI ŠIRE UDUBLJENJE U RELJEFU SA OBE STRANE REČNOG KORITA.NA DODIRU MEKIH I ČVRSTIH STENA MOGU SE OBRAZOVATI:VODOPADI,SLAPOVI I BRZACI.TALOŽENJEM USITNJENOG MATERIJALA NASTAJU AKUMULATIVNI,REČNI OBLICI RELJEFA,A TO SU:ALUVIJALNE RAVNI DELTE I REČNA OSTRVA.

 • ALUVIJALNE RAVNI SU NANOSNE RAVNICE UZ OBALE REKA,OBIČNO U NJIHOVIM DONJIM TOKOVIMA.

 • REČNA OSTRVA ILI ADE OBRAZUJU SE U DONJIM TOKOVIMA REKA.NASTAJU TALOŽENJEM SITNOG PESKA I MULJA NA MESTIMA GDE SE SMANJI SNAGA REKE.


REČNO OSTRVO MARAŽO


SLAPOVI


SLAPOVI KRKE


REČNO KORITO


KLISURE


NIJAGARINI VODOPADI

VODOPADI


VIKTORIJINI VODOPADI


DELTE

DELTE NASTAJU PRI UŠĆIMA REKA U MORA ILI JEZERA GDE NJIHOVA SNAGA SLABI.


DELTE


KRAŠKI PREDEO

PROCES OBLIKOVANJA RELJEFA RASTVARANJEM KREČNJAČKIH STENA NAZIVA SE KRAŠKA EROZIJA.

NAJZASTUPLJENIJE RASTVORLJIVE STENE U PRIRODI SU KARBONATNE STENE(KREČNJACI I U MANJOJ MERI DOLOMITI).

KRAŠKA EROZIJA I AKUMULACIJA


PEĆINSKI NAKIT U PEĆINI FONG NA U VIJETNAMU


PRAVI KRAŠKI OBLICI

 • POVRŠINSKI OBLICI RELJEFA NASTALI KRAŠKOM EROZIJOM SU:ŠKRAPE,VRTAČE,UVALE I KRAČKA POLJA,A PODZEMNI SU: JAME I PEĆINE.

 • ŠKRAPE SU UZANE BRAZDE KOJE SE OBRAZUJU NA STRMIM I GOLIM KREČNJAČKIM POVRŠINAMA.


VRTAČE

 • VRTAČE SU UDUBLJENJA NASTALA PROŠIRIVANJEM PUKOTINA KROZ KOJE VODA PONIRE.


CETINJSKO POLJE

KRAŠKA POLJA


POPOVO POLJE


PRIRODNI MOSTOVI

 • PRIRODNI MOSTOVI SU SPECIFIČNI I RETKI FENOMENI KRAŠKIH OBLIKA RELJEFA.NASTAJU OBURVAVANJEM PEĆINSKIH TAVANICA IZNAD SNAŽNIH PODZEMNIH VODENIH TOKOVA ILI IZNAD PLITKIH KAVERNI.


ONI NASTAJU NA TAVANICAMA PODZEMNIH PROSTORIJA I VISE.

STALAKTITI U POSTOJNSKOJ JAMI,SLOVENIJA

STALAKTITI


ZA RAZLIKU OD STALAGTITA STALAGMITI SU POTPUNO ISPUNJENI.STALAGMITI NASTAJU NA PODU PODZEMNIH PROSTORIJA.

STALAGMITI U POSTOJNSKOJ JAMI,SLOVENIJA

STALAGMITI


PONIRANJEM VODA U KRASU I NJIHOVO IZVORIŠTE KOJE SE NA NERASTVORLJIVIM STENAMA NAZIVA ČELENKA,PRELAZI U PODZEMLJE.

KRAŠKO VRELO ODLIKUJE POJAVA VELIKE KOLIČINE VODE,ISTICANJE GOTOVO REKE NA POVRŠINU TERENA.

JELOVACKO VRELO,VISOK,STARA PLANINA

KRAŠKA VRELA


EOLSKA EROZIJA I AKUMULACIJA

 • EOLSKI PROCES NASTAJE AKTIVNOŠĆU VETROVA,ODNOSNO, ZAHVALJUJUĆI NJIHOVOJ SPOSOBNOSTI DA OBLIKUJU POVRŠINU ZEMLJE I DRUGIH PLANETA.

 • VETROVI MOGU ERODOVATI, TRANSPORTOVATI I DEPONOVATI MATERIJALE,I PREDSTAVLJAJU EFIKASNE AGENSE U REGIONIMA SA RETKOM VEGETACIJOM.


LESNI ODSEK


IZVAJANI OBLICI, KOJI SE NAZIVAJU JARDANZI,MOGU BITI DUGAČKI,A IZBRAZDANI SU DEJSTVOM PUSTINJSKOG VETRA.

SFINGA U GIZI,EGIPAT NAJVEROVATNIJE OBLIKOVANI JARDANG

JARDANZI


TALOŽENJEM ČESTICA NASTAJU AKUMULACIJE.TIPIČAN OBLIK AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA DINA.

DINA

AKUMULACIJA


ABRAZIJA

 • EROZIVNO DELOVANJE TALASA NAZIVA SE ABRAZIJA,A OBLICI RELJEFA KOJI NA TAJ NAČIN NASTAJU NAZIVAJU SE ABRAZIONI OBLICI RELJEFA.ONI MOGU BITI EROZIVNI I AKUMULATIVNI. NAJPOZNATIJI SU TALASNA POTKAPINA I KLIF. STENE IZNAD TALASNE POTKAPINE OSTAJU BEZ OSLONCA I POD SVOJOM TEŽINOM SE OBURVAVAJU U MORE.TIME SE STVARA STRMI ODSEK NA OBALI KOJI SE NAZIVA KLIF.


KLIF-ŠKOTSKA


UTICAJ ČOVEKA

KIŠNE KAPI UDARAJU O POVRŠINU ZEMLJIŠTA, SPIRAJU I ODNOSE NJEGOV RASTRESITI SLOJ. TAKO SE POVRŠINSKI SLOJ ZEMLJIŠTA BESPOVRATNO GUBI, A STENE IZ PODLOGE SE POJAVLJUJU NA POVRŠINI. OVAJ PROCES SE NAZIVA DENUDACIJA.


KRČENJE ŠUMA


KRČENJE ŠUMA


KLIZIŠTA


HIDROELEKTRANE


HIDROELEKTRANA


DRAGANA POLIĆ

JOVANA NEŠOVIĆ

MARIJANA MILIČEVIĆ

6-2

THE END!

AUTORI


 • Login