spolja nje sile erozija i akumulacija
Download
Skip this Video
Download Presentation
SPOLJAŠNJE SILE EROZIJA I AKUMULACIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

SPOLJAŠNJE SILE EROZIJA I AKUMULACIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 639 Views
 • Uploaded on

OSNOVNU ENERGIJU SPOLJA Š NJIM SILAMA DAJE SUNCE. PROCES RAZARANJA POSTOJEĆIH OBLIKA RELJEFA NAZIVA SE EROZIJA.OBLICI RELJEFA KOJI PRI TOM NASTAJU JESU EROZIVNI OBLICI.PROCES TALOŽENJA RAZORENOG MATERIJALA JE AKUMULACIJA.OVIM PROCESOM NASTAJU AKUMULATIVNI OBLICI RELJEFA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SPOLJAŠNJE SILE EROZIJA I AKUMULACIJA' - chet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spolja nje sile erozija i akumulacija
OSNOVNU ENERGIJU SPOLJAŠNJIM SILAMA DAJE SUNCE.

PROCES RAZARANJA POSTOJEĆIH OBLIKA RELJEFA NAZIVA SE EROZIJA.OBLICI RELJEFA KOJI PRI TOM NASTAJU JESU EROZIVNI OBLICI.PROCES TALOŽENJA RAZORENOG MATERIJALA JE AKUMULACIJA.OVIM PROCESOM NASTAJU AKUMULATIVNI OBLICI RELJEFA.

SPOLJAŠNJE SILEEROZIJA I AKUMULACIJA
ledni ka erozija i akumulacija glacijalni proces
LEDNIČKA EROZIJA I AKUMULACIJAGLACIJALNI PROCES
 • GLACIJALNI PROCES JE PROCES KOJI NASTAJE DELOVANJEM LEDA,SNEGA I MRAZA.OVAKO SU OBJEDINJENA TRI PROCESA KOJA SE RAZLIKUJU. DEJSTVO LEDA PREDSTAVLJA GLACIJALNI PROCES U UŽEM SMISLU,DEJSTVO SNEGA NAZIVA SE NIVACIONI PROCES,A DELOVANJE MRAZA SE NAZIVA KRIOGENI PROCES.
pokrovni tip lednika
POKROVNI ILI KONTINENTALNI TIP LEDNIKA JOŠ SE NAZIVA I ,,INLANDAJS,, ŠTO ZNAČI UNUTRAŠNJI LED TJ. UNUTAR KOPNA.OVAJ TIP LEDNIKA RAZVIJEN JE NA ANTARKTIKU I NA GRENLANDU.IMA OBLIK SPLJOŠTENE KUPOLE.

POKROVNI TIP LEDNIKA ARARAT

POKROVNI TIP LEDNIKA
alpski tip lednika
ALPSKI TIP LEDNIKA SE JAVLJA NA VISOKIM PLANINAMA,NA SVIM KONTINENTIMA,IZUZEV AUSTRALIJE.OVAJ TIP LEDNIKA IMA IZRAZIT LINIJSKI KARAKTER.FORMIRAJU SE VISOKO IZNAD SNEŽNE GRANICE I GRAVITACIONO SE KREĆU NANIŽE.

LEDNIK ALEČ-ŠVAJCARSKA

ALPSKI TIP LEDNIKA
supodinski tip
SUPODINSKI TIP KARAKTERIŠE RAZVOJ LINEARNIH, DOLINSKIH LEDNIKA KOJI SILAZE SA VISOKIH PLANINA U NJIHOVOM PODNOŽJU SE SPAJAJU U PROSTRANO LEDENO POLJE TIPA MANJEG INLANDAJSA.

STELITSKI SNIMAK LEDNIKA MALASPINA,ALJASKA

SUPODINSKI TIP
platoski tip
NA VISORAVNI PLATOSKOG TIPA LEDNIKA RAZVIJENO JE VELIKO LEDENO POLJE.IZ TOG POLJA SE IZDVAJAJU POJEDINAČNE LEDENE REKE,LEDENI JEZICI I SILAZE SA PLATOA,OBIČNO DO MORA.TAKAV TIP LEDNIKA JE BIO RAZVIJEN NA SKANDINAVSKOM POLUOSTRVU PA OTUDA I NAZIV SKANDINAVSKI TIP LEDNIKA.

SATELITSKI SNIMAK PLATOSKOG TIPA LEDNIKA,ISLAND

PLATOSKI TIP
nekada nji valov
NEKADAŠNJI VALOV

VALOV ILI LEDNIČKO KORITO JE DOLINA KOJOM SE KREĆE LEDNIK.

arete
ARETE
 • ARETE PREDSTAVLJAJU OŠTRE I USKE,NAZUBLJENE PLANINSKE GREBENE KOJI SE JAVLJAJU IZMEDJU VALOVA I CIRKOVA.
nunataci
NUNATAK JE IZOLOVANI BREG ILI PLANINSKI VRH KOJI SE IZDIŽE IZNAD PLANINSKOG POKRIVAČA.

NUNATACI NA GRENLANDU

NUNATACI
slide15
BOČNA MORENA

ERATIČNI BLOK

slide16
DRUMLINI SU LEPO ZAOBLJENI BREGOVI IZDUŽENI U JEDNOM PRAVCU S VRLO BLAGIM NAGIBOM U PRAVCU KRETANJA LEDA.

ESKERI SU NISKI ZMIJOLIKI GREBENI IZVIJENI.

re na erozija i akumulacija
REČNA EROZIJA I AKUMULACIJA
 • REKE PREDSTAVLJAJU NAJZNAČAJNIJU SPOLJAŠNJU SILU.REČNO KORITO JE ŽLEB KOJIM REKA TEČE,REČNA DOLINA JE UŽE ILI ŠIRE UDUBLJENJE U RELJEFU SA OBE STRANE REČNOG KORITA.NA DODIRU MEKIH I ČVRSTIH STENA MOGU SE OBRAZOVATI:VODOPADI,SLAPOVI I BRZACI.TALOŽENJEM USITNJENOG MATERIJALA NASTAJU AKUMULATIVNI,REČNI OBLICI RELJEFA,A TO SU:ALUVIJALNE RAVNI DELTE I REČNA OSTRVA.
 • ALUVIJALNE RAVNI SU NANOSNE RAVNICE UZ OBALE REKA,OBIČNO U NJIHOVIM DONJIM TOKOVIMA.
 • REČNA OSTRVA ILI ADE OBRAZUJU SE U DONJIM TOKOVIMA REKA.NASTAJU TALOŽENJEM SITNOG PESKA I MULJA NA MESTIMA GDE SE SMANJI SNAGA REKE.
slide25
DELTE

DELTE NASTAJU PRI UŠĆIMA REKA U MORA ILI JEZERA GDE NJIHOVA SNAGA SLABI.

kra ka erozija i akumulacija
KRAŠKI PREDEO

PROCES OBLIKOVANJA RELJEFA RASTVARANJEM KREČNJAČKIH STENA NAZIVA SE KRAŠKA EROZIJA.

NAJZASTUPLJENIJE RASTVORLJIVE STENE U PRIRODI SU KARBONATNE STENE(KREČNJACI I U MANJOJ MERI DOLOMITI).

KRAŠKA EROZIJA I AKUMULACIJA
pravi kra ki oblici
PRAVI KRAŠKI OBLICI
 • POVRŠINSKI OBLICI RELJEFA NASTALI KRAŠKOM EROZIJOM SU:ŠKRAPE,VRTAČE,UVALE I KRAČKA POLJA,A PODZEMNI SU: JAME I PEĆINE.
 • ŠKRAPE SU UZANE BRAZDE KOJE SE OBRAZUJU NA STRMIM I GOLIM KREČNJAČKIM POVRŠINAMA.
vrta e
VRTAČE
 • VRTAČE SU UDUBLJENJA NASTALA PROŠIRIVANJEM PUKOTINA KROZ KOJE VODA PONIRE.
prirodni mostovi
PRIRODNI MOSTOVI
 • PRIRODNI MOSTOVI SU SPECIFIČNI I RETKI FENOMENI KRAŠKIH OBLIKA RELJEFA.NASTAJU OBURVAVANJEM PEĆINSKIH TAVANICA IZNAD SNAŽNIH PODZEMNIH VODENIH TOKOVA ILI IZNAD PLITKIH KAVERNI.
stalagmiti
ZA RAZLIKU OD STALAGTITA STALAGMITI SU POTPUNO ISPUNJENI.STALAGMITI NASTAJU NA PODU PODZEMNIH PROSTORIJA.

STALAGMITI U POSTOJNSKOJ JAMI,SLOVENIJA

STALAGMITI
kra ka vrela
PONIRANJEM VODA U KRASU I NJIHOVO IZVORIŠTE KOJE SE NA NERASTVORLJIVIM STENAMA NAZIVA ČELENKA,PRELAZI U PODZEMLJE.

KRAŠKO VRELO ODLIKUJE POJAVA VELIKE KOLIČINE VODE,ISTICANJE GOTOVO REKE NA POVRŠINU TERENA.

JELOVACKO VRELO,VISOK,STARA PLANINA

KRAŠKA VRELA
eolska erozija i akumulacija
EOLSKA EROZIJA I AKUMULACIJA
 • EOLSKI PROCES NASTAJE AKTIVNOŠĆU VETROVA,ODNOSNO, ZAHVALJUJUĆI NJIHOVOJ SPOSOBNOSTI DA OBLIKUJU POVRŠINU ZEMLJE I DRUGIH PLANETA.
 • VETROVI MOGU ERODOVATI, TRANSPORTOVATI I DEPONOVATI MATERIJALE,I PREDSTAVLJAJU EFIKASNE AGENSE U REGIONIMA SA RETKOM VEGETACIJOM.
jardanzi
IZVAJANI OBLICI, KOJI SE NAZIVAJU JARDANZI,MOGU BITI DUGAČKI,A IZBRAZDANI SU DEJSTVOM PUSTINJSKOG VETRA.

SFINGA U GIZI,EGIPAT NAJVEROVATNIJE OBLIKOVANI JARDANG

JARDANZI
akumulacija
TALOŽENJEM ČESTICA NASTAJU AKUMULACIJE.TIPIČAN OBLIK AKUMULACIJE U EOLSKOM PROCESU JESTE POJAVNI OBLIK KOJI SE NAZIVA DINA.

DINA

AKUMULACIJA
abrazija
ABRAZIJA
 • EROZIVNO DELOVANJE TALASA NAZIVA SE ABRAZIJA,A OBLICI RELJEFA KOJI NA TAJ NAČIN NASTAJU NAZIVAJU SE ABRAZIONI OBLICI RELJEFA.ONI MOGU BITI EROZIVNI I AKUMULATIVNI. NAJPOZNATIJI SU TALASNA POTKAPINA I KLIF. STENE IZNAD TALASNE POTKAPINE OSTAJU BEZ OSLONCA I POD SVOJOM TEŽINOM SE OBURVAVAJU U MORE.TIME SE STVARA STRMI ODSEK NA OBALI KOJI SE NAZIVA KLIF.
uticaj oveka
UTICAJ ČOVEKA

KIŠNE KAPI UDARAJU O POVRŠINU ZEMLJIŠTA, SPIRAJU I ODNOSE NJEGOV RASTRESITI SLOJ. TAKO SE POVRŠINSKI SLOJ ZEMLJIŠTA BESPOVRATNO GUBI, A STENE IZ PODLOGE SE POJAVLJUJU NA POVRŠINI. OVAJ PROCES SE NAZIVA DENUDACIJA.

autori
DRAGANA POLIĆ

JOVANA NEŠOVIĆ

MARIJANA MILIČEVIĆ

6-2

THE END!

AUTORI
ad