Aktywizacja pilskiego rynku pracy
Download
1 / 26

Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy. Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy. Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy. Analiza rynku pracy: Polska-Europa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy' - haracha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aktywizacja pilskiego rynku pracy

Aktywizacja

Pilskiego Rynku Pracy


Aktywizacja Pilskiego Rynku PracyZakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona PiłaPilski Inkubator PrzedsiębiorczościAktywizacja pilskiego rynku pracy2
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

Analiza rynku pracy: Polska-Europa

Stopa bezrobocia na dzień 31.10. 2012 według EUROSTAT


Aktywizacja pilskiego rynku pracy3
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

Struktura bezrobocia w Pile:

Piła 8,1% dane na dzień 31. 12. 2012 – bezrobocie rejestrowane

Polska 8,3 %dane na dzień 30. 11. 2012 – bezrobocie rejestrowane

powiat pilski 13,1% dane na dzień 30.11.2012 - stopa bezrobocia GUS

Polska 12,9% dane na dzień 30.11.2012 - stopa bezrobocia GUS

Piła – osoby do 25 roku życia

Ponad połowa jest bez kwalifikacji, a jedynie 10% posiada wykształcenie wyższe.


Aktywizacja pilskiego rynku pracy4
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

Analiza rynku pracy Piły i okolic

Zakres analizy obejmuje dojazd do pracy

w czasie do 2h.

 • komunikacja z pracodawcami z Piły i okolic,

 • analiza możliwości wsparcia procesu

  tworzenia nowych miejsc pracy.

  Definicja odpowiedniej pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dopuszcza czas dojazdu do 3 h.


Aktywizacja pilskiego rynku pracy5
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

Specyfika pilskiego rynku pracy:

 • potrzeba wykwalifikowanej kadry (poszukiwani są specjaliści),

 • elastyczność rynku (sezonowość),

 • zmiana (dostosowanie struktury organizacyjnej do zmian na rynku).


Aktywizacja pilskiego rynku pracy6
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

Program zaktywizowania pilskiego rynku pracy – założenia:

 • kalendarz sezonów – zwolnienia grupowe będące koniecznością jednej firmy, mogą stanowić szansę dla drugiej,

 • wsparcie Inwest-Parku w procesie rekrutacji,

 • wsparcie w przygotowanie kadry (w porozumieniu z PUP-staże, doposażenie miejsc pracy, inne programy, w porozumieniu z CEZ-szkolenia dedykowane, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości),

 • uruchomienie środków komunikacji transportu w przypadku zatrudnienia grupowego.


Aktywizacja pilskiego rynku pracy7
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

Jak to będzie działać?

URZĄD MIASTA

INWEST-PARK

PRACODAWCY

URZĄD PRACY,

WARP,

PRACOWNICY

CEZ

UCZELNIE WYŻSZE


Aktywizacja pilskiego rynku pracy8
Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

Status

 • rosnąca liczba pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na kadrę,

 • propozycje ofert pracy osób bezrobotnych chcących podjąć zatrudnienie.

  Klient

 • pracodawca z Piły i okolic,

 • mieszkaniec Piły.Zakupy spo ecznie odpowiedzialne sp dzielnia socjalna zielona pi a1
Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Socjalna Zielona Piła

Cel:

 • aktywizacja rynku pracy osób bezrobotnych,

  możliwość realizacji zleceń przez członków założycieli SSOP w trybie bezprzetargowym,

 • planowanie szkoleń adekwatnie wg zapotrzebowania na zgłaszane kwalifikacje.

Elementem społecznej odpowiedzialności łączącym biznes i gospodarkę społeczną jest założenie, iż należy stwarzać warunki do pracy, a nie utrwalać negatywne wzorce poprzez rozdawnictwo.


Zakupy spo ecznie odpowiedzialne sp dzielnia socjalna zielona pi a2
Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Socjalna Zielona Piła

Korzyści z długofalowej współpracy z SSOP określona sfera działalności:

 • pozyskanie stałego, zaufanego realizatora zleceń,

 • realizacja społecznie doniosłego celu związanego z aktywizacją osób zagrożonych bezrobociem,

 • wypracowanie standardu ponadregionalnego,

 • podniesienie jakości realizowanych zleceń.


Zakupy spo ecznie odpowiedzialne sp dzielnia socjalna zielona pi a3
Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Socjalna Zielona Piła

Płaszczyzna współpracy Spółdzielni Zielona Piła:

 • zlecanie prac przez samorząd lokalny SSOP (pielęgnacja terenów zielonych, prace porządkowe, konserwatorskie, remontowe),

 • współpraca Spółdzielni na rynku biznesowym - włączenie SSOP w nowe obszary zleceń,

 • kolejny etap badań oczekiwań potencjalnych Klientów Spółdzielni.Pilski inkubator przedsi biorczo ci1
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości Socjalna

oferta dla start-up:

 • stanowiska pracy w formule open space, „biurka na godziny”,

 • wirtualne biuro - możliwość zarejestrowania firmy pod adresem Inkubatora i obsługa korespondencji,

 • szkolenia, doradztwo specjalistyczne, mentoring – wsparcie w zakresie prawa, finansów, marketingu, etc.

 • preinkubacja – prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o formę prawną Inkubatora.


Pilski inkubator przedsi biorczo ci2
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości Socjalna

 • oferta dla biznesu lokalnego:

 • współpraca ze start-up w ramach testowanych nowych pomysłów,

 • wynajem powierzchni biurowej Inkubatora po stawkach preferencyjnych,

 • świadczenie usług mentoringowych - dzielenie się doświadczeniem, etc.


Pilski inkubator przedsi biorczo ci3
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości Socjalna

oferta dla samorządu lokalnego , organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu:

 • stworzenie infrastruktury dla rozwoju pomysłów finansowanych z projektów unijnych (POKL),

 • ścisła współpraca w zakresie informacji o prowadzonych przedsięwzięciach pomiędzy Inwest Parkiem, a Beneficjentem dotacji,

 • promocja samozatrudnienia.


Pilski inkubator przedsi biorczo ci4
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości Socjalna

kluczowe obszary projektu:

 • usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne Inkubatora – kompleksowe usługi dla przedsiębiorców w jednym miejscu,

 • tworzenie start up – ów – nowe miejsca pracy,

 • budowa kreatywnej przestrzeni Inkubatora Przedsiębiorczości (przestrzeń coworkingowa) – nowy obszar funkcjonalno – użytkowy,

 • budowa sieci współpracy i powiązań – aktywizacja lokalnego rynku pracy,

 • zintegrowanie Inkubatora z „Salą Miejską”– wachlarz dodatkowych możliwości infrastrukturalnych dla przedsiębiorców.


Pilski inkubator przedsi biorczo ci5

"INWEST-PARK" Sp. z o.o. Socjalna

ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości


Pilski inkubator przedsi biorczo ci6

"INWEST-PARK" Sp. z o.o. Socjalna

ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

Wizualizacja wnętrza Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - recepcja


Pilski inkubator przedsi biorczo ci7

"INWEST-PARK" Sp. z o.o. Socjalna

ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości


Pilski inkubator przedsi biorczo ci8

"INWEST-PARK" Sp. z o.o. Socjalna

ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości


Pilski inkubator przedsi biorczo ci9

"INWEST-PARK" Sp. z o.o. Socjalna

ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: [email protected]

Pilski Inkubator Przedsiębiorczości


Www inwestpark pila pl
www.inwestpark.pila.pl Socjalna

Dziękujemy!

www.pila.pl


ad