50 na rynku pracy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

50+ na rynku pracy PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE. 50+ na rynku pracy. Micha ł Myck. Zarys prezentacji. 50-64: s tan zdrowia i aktywność zawodowa w SHARE stan zdrowia i kategorie zatrudnienia c o robią zdrowe osoby 50-64 ?

Download Presentation

50+ na rynku pracy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


50 na rynku pracy

Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE

50+ na rynku pracy

MichałMyck


Zarys prezentacji

Zarys prezentacji

 • 50-64: stan zdrowia i aktywność zawodowa w SHARE

  • stan zdrowia i kategorie zatrudnienia

  • co robią zdrowe osoby 50-64?

 • Stabilność zatrudnienia i “dynamika” rynku pracy po 1990 roku w Polsce i Czechach.

 • Charakterystyka miejsc pracy i jakości pracy

  • deklaracje chęci odejścia na emeryturę

 • Wnioski


Stan zdrowia 50 64 samoocena

Stan zdrowia, 50-64: samoocena


Stan zdrowia 50 64

Stan zdrowia, 50-64:


Aktywno zawodowa 50 64

Aktywność zawodowa, 50-64


Aktywno zawodowa 50 64 m czy ni

Aktywność zawodowa, 50-64, mężczyźni


Aktywno zawodowa 50 64 kobiety

Aktywność zawodowa, 50-64, kobiety


Stan zdrowia 50 64 i status na rynku pracy

Stan zdrowia, 50-64 i status na rynku pracy:

Odsetek osób w wieku 50-64 deklarujących 3 lub więcej dolegliwości


Zdrowie i praca 50 64

Zdrowie i praca, 50-64:

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Zdrowie i praca 50 641

Zdrowie i praca, 50-64:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Zdrowie i praca 50 642

Zdrowie i praca, 50-64:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Zdrowie i praca 50 64 m czy ni

Zdrowie i praca, 50-64, mężczyźni:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Zdrowie i praca 50 64 kobiety

Zdrowie i praca, 50-64, kobiety:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Cechy i ocena miejsca pracy

Cechy i ocena miejsca pracy

 • Stabilność zatrudnienia i doświadczenia okresu transformacji

 • Różnice w rodzaju zatrudnienia i wykonywanej pracy

 • Ocena jakości zatrudnienia

 • Deklaracje chęci przejścia na emeryturę


Cechy miejsca pracy

Cechy miejsca pracy:

Od ilu lat w tym samym miejscu pracy?


Cechy miejsca pracy1

Cechy miejsca pracy:


Ocena jako ci pracy

Ocena jakości pracy

 • Stosunek respondentów do dziesięciu stwierdzeń dot. jakości pracy:

  • Biorąc wszystko pod uwagę, jestem zadowolony/a ze swojej pracy (Overall)

  • Moja praca wymaga dużego wysiłku fizycznego (Not PD)

  • Jestem pod ciągłą presją czasową z powodu dużego obciążenia pracą (Not under TP)

  • Mam bardzo niewiele swobody w decydowaniu o tym, w jaki sposób wykonuję moją pracę (Freedom at work)

  • Mam możliwości zdobywania nowych umiejętności (Develop skills)

  • Otrzymuję odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach (Support)

  • Spotykam się w mojej pracy z uznaniem, na które zasługuję (Recognition)

  • Biorąc pod uwagę cały wysiłek, który wkładam w moją pracę i wszystkie moje osiągnięcia, wysokość moich zarobków jest odpowiednia (Adequate salary)

  • Moje [szanse na awans w pracy/możliwości rozwoju zawodowego] są niewielkie (Good AP)

  • Pewność zatrudnienia w mojej pracy jest niewielka (High JS)


Ocena jako ci pracy1

Ocena jakości pracy


Ocena jako ci pracy2

Ocena jakości pracy


Ch odej cia na emerytur

Chęć odejścia na emeryturę


Ch odej cia na emerytur1

Chęć odejścia na emeryturę

Odsetek pracujących osób w wieku 50-64 wyrażających chęć odejścia na emeryturę „tak szybko, jak to możliwe”

>60% - Hiszpania, Polska

50-60% - Austria, Francja, Grecja, Włochy

35-49% - Czechy, Holandia, Niemcy

<35% - Belgia, Dania, Szwecja, Szwajcaria


Ch odej cia na emerytur2

Chęć odejścia na emeryturę

 • Ogólnie: edukacja i dobry stan zdrowia orazpozytywna ocena jakości pracy bardzo silnie (negatywnie) skorelowanez chęcią odejścia na emeryturę.

 • Dla Polski: negatywnie skorelowana z:

  • edukacją

  • dobrym stanem zdrowia

  • wiekiem

  • jakością pracy:

   • “odpowiednie” wsparcie w trudnych sytuacjach

   • możliwości rozwoju zawodowego

   • “odpowiednią” wysokościązarobków


Wnioski

Wnioski

 • Niski poziom aktywności zawodowej 50-64 w Polsce w porównaniu z Czechami i pozostałymi krajami EU;

 • Zły stan zdrowia emerytów w wieku 50-64;

 • Bardzo niski poziom zatrudnienia wśród osób zdrowych 50-64 (51% mężczyźni, 22% kobiety)

 • Wśród osób pracujących w Polsce relatywnie niski odsetek osób zatrudnionych na czas nieokreślony (71%) i niska ocena jakości pracy.

 • Jakość pracy silnie skorelowana z chęcią odejścia na emeryturę.

 • Ponad 60% pracujących w Polsce chce odejść na emeryturę „tak szybko, jak to możliwe”.


 • Login