50 na rynku pracy
Download
1 / 23

50+ na rynku pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE. 50+ na rynku pracy. Micha ł Myck. Zarys prezentacji. 50-64: s tan zdrowia i aktywność zawodowa w SHARE stan zdrowia i kategorie zatrudnienia c o robią zdrowe osoby 50-64 ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

50+ na rynku pracy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE

50+ na rynku pracy

MichałMyck


Zarys prezentacji

 • 50-64: stan zdrowia i aktywność zawodowa w SHARE

  • stan zdrowia i kategorie zatrudnienia

  • co robią zdrowe osoby 50-64?

 • Stabilność zatrudnienia i “dynamika” rynku pracy po 1990 roku w Polsce i Czechach.

 • Charakterystyka miejsc pracy i jakości pracy

  • deklaracje chęci odejścia na emeryturę

 • Wnioski


Stan zdrowia, 50-64: samoocena


Stan zdrowia, 50-64:


Aktywność zawodowa, 50-64


Aktywność zawodowa, 50-64, mężczyźni


Aktywność zawodowa, 50-64, kobiety


Stan zdrowia, 50-64 i status na rynku pracy:

Odsetek osób w wieku 50-64 deklarujących 3 lub więcej dolegliwości


Zdrowie i praca, 50-64:

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Zdrowie i praca, 50-64:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Zdrowie i praca, 50-64:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Zdrowie i praca, 50-64, mężczyźni:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Zdrowie i praca, 50-64, kobiety:

Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Stan zdrowia: brak dolegliwości

EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

Na emeryturze

Zatrudniony/samozatr.

Inny


Cechy i ocena miejsca pracy

 • Stabilność zatrudnienia i doświadczenia okresu transformacji

 • Różnice w rodzaju zatrudnienia i wykonywanej pracy

 • Ocena jakości zatrudnienia

 • Deklaracje chęci przejścia na emeryturę


Cechy miejsca pracy:

Od ilu lat w tym samym miejscu pracy?


Cechy miejsca pracy:


Ocena jakości pracy

 • Stosunek respondentów do dziesięciu stwierdzeń dot. jakości pracy:

  • Biorąc wszystko pod uwagę, jestem zadowolony/a ze swojej pracy (Overall)

  • Moja praca wymaga dużego wysiłku fizycznego (Not PD)

  • Jestem pod ciągłą presją czasową z powodu dużego obciążenia pracą (Not under TP)

  • Mam bardzo niewiele swobody w decydowaniu o tym, w jaki sposób wykonuję moją pracę (Freedom at work)

  • Mam możliwości zdobywania nowych umiejętności (Develop skills)

  • Otrzymuję odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach (Support)

  • Spotykam się w mojej pracy z uznaniem, na które zasługuję (Recognition)

  • Biorąc pod uwagę cały wysiłek, który wkładam w moją pracę i wszystkie moje osiągnięcia, wysokość moich zarobków jest odpowiednia (Adequate salary)

  • Moje [szanse na awans w pracy/możliwości rozwoju zawodowego] są niewielkie (Good AP)

  • Pewność zatrudnienia w mojej pracy jest niewielka (High JS)


Ocena jakości pracy


Ocena jakości pracy


Chęć odejścia na emeryturę


Chęć odejścia na emeryturę

Odsetek pracujących osób w wieku 50-64 wyrażających chęć odejścia na emeryturę „tak szybko, jak to możliwe”

>60% - Hiszpania, Polska

50-60% - Austria, Francja, Grecja, Włochy

35-49% - Czechy, Holandia, Niemcy

<35% - Belgia, Dania, Szwecja, Szwajcaria


Chęć odejścia na emeryturę

 • Ogólnie: edukacja i dobry stan zdrowia orazpozytywna ocena jakości pracy bardzo silnie (negatywnie) skorelowanez chęcią odejścia na emeryturę.

 • Dla Polski: negatywnie skorelowana z:

  • edukacją

  • dobrym stanem zdrowia

  • wiekiem

  • jakością pracy:

   • “odpowiednie” wsparcie w trudnych sytuacjach

   • możliwości rozwoju zawodowego

   • “odpowiednią” wysokościązarobków


Wnioski

 • Niski poziom aktywności zawodowej 50-64 w Polsce w porównaniu z Czechami i pozostałymi krajami EU;

 • Zły stan zdrowia emerytów w wieku 50-64;

 • Bardzo niski poziom zatrudnienia wśród osób zdrowych 50-64 (51% mężczyźni, 22% kobiety)

 • Wśród osób pracujących w Polsce relatywnie niski odsetek osób zatrudnionych na czas nieokreślony (71%) i niska ocena jakości pracy.

 • Jakość pracy silnie skorelowana z chęcią odejścia na emeryturę.

 • Ponad 60% pracujących w Polsce chce odejść na emeryturę „tak szybko, jak to możliwe”.


ad
 • Login