Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike - PowerPoint PPT Presentation

Strat gia rozvoja irokop smov ch slu ieb v slovenskej republike
Download
1 / 24

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike. Ing. Milan Herman Ing. Karol Košuk MDPT SR. Príprava novej širokopásmovej stratégie v SR. Potreba širokopásmového prístupu Širokopásmový prístup v SR – súčasnosť

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strat gia rozvoja irokop smov ch slu ieb v slovenskej republike

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb vSlovenskej republike

Ing. Milan Herman

Ing. Karol Košuk

MDPT SR


Pr prava novej irokop smovej strat gie v sr

Príprava novej širokopásmovej stratégie v SR

 • Potreba širokopásmového prístupu

 • Širokopásmový prístup v SR – súčasnosť

 • Príprava stratégie širokopásmového prístupu v SR – východiská

 • Príprava stratégie širokopásmového prístupu v SR – ciele


Potreba irokop smov ho pr stupu

Potreba širokopásmového prístupu

 • Definícia širokopásmového prístupu

 • Dôležitosť širokopásmového prístupu v medzinárodnom merítku

 • Dopad na život občanov

 • Digitálne rozdelenie

 • Aktivity krajín EÚ

 • Stratégie širokopásmového prístupu v Krajinách EÚ


Defin cia irokop smov ho pr stupu

Definícia širokopásmového prístupu

 • Prenosové rozpätie podľa ITU

  od 256kbit/s do 100Mbit/s

  sa považuje za širokopásmový prístup.

 • Všeobecne dostupné širokopásmové pripojenie spolu s koncovým zariadením

 • Možnosť pripojenia užívateľov možnosťou skvalitnenia oblastí života a k zdroju informácií, služieb a zábavy


Slu by a ich prenosov n roky

Služby a ich prenosové nároky


Technol gie a ich prenosov mo nosti

Fiber Optic Cable

FWA 26 GHz

Corporation

xDSL, FWA 3,5 GHz

SME

2,4 G Hz

WLAN

2,4 G Hz

WLAN

Cable TV

SOHO

GSM

ISDM

Modem

Residental

64 kb/s

128 kb/s

256 kb/s

1 Mb/s

2 Mb/s

8

Mb/s

Technológie a ich prenosové možnosti


D le itos irokop smov ho pr stupu v medzin rodnom mer tku

Dôležitosť širokopásmového prístupu v medzinárodnom merítku

 • Transfer informácií ako základ ďalšieho rozvoja spoločnosti

 • Rovnomerný rozvoj všetkých regiónov

 • Zvýšenie dynamiky rozvoja

 • Podnikanie a obchod

 • Vzdelávanie

 • Verejná správa

 • Zdravotníctvo


Dopad na ivot ob anov

Dopad na život občanov

 • Prístup k rozsiahlym zdrojom informácií dostupných v elektronickej forme

 • Vytváranie nových pracovných príležitostí

 • Obsažnejšie vzdelávanie

 • Aktivácia okrajových skupín obyvateľstva a ich zapojenie do spoločnosti

 • Pružnejšia a transparentnejšia verejná správa

 • Dynamickejšia oblasť podnikania


Digit lne rozdelenie

Digitálne rozdelenie

 • Digitálne rozdelenie, resp. digitálna priepasť znamená obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami, regiónmi, podnikmi, domácnosťami a jednotlivcami na rozdielnej socioekonomickej úrovni, spôsobené nerovnakými možnosťami prístupu k informačným a komunikačným technológiám a ich efektívnemu využívaniu.


Aktivity kraj n e

Aktivity krajín EÚ

 • Projekty eEurope, eEurope+ a eEurope2005

 • Definovanie a podpora budovania

  informačnej spoločnosti

 • Národné stratégie širokopásmového prístupu

 • Legislatíva v oblasti

  elektronických komunikácií

 • Podpora rozvoja infraštruktúry


Strat gie irokop smov ho pr stupu v krajin ch e

Stratégie širokopásmového prístupu v Krajinách EÚ

RakúskoSchválenáFínskoSchválená

DánskoSchválenáÍrskoSchválená

Grécko SchválenáHolandskoSchválená

TalianskoSchválenáPortugalskoSchválená

ŠpanielskoSchválenáŠvédskoSchválená

Veľká BritániaSchválená

LuxemburskoVo schvaľovaní

FrancúzskoVo schvaľovaní

BelgickoPripravovaná

Nemecko Pripravovaná

PoľskoSchválená


Irokop smov pr stupu na slovensku s asnos

Širokopásmový prístupu na Slovensku - súčasnosť

 • Široká digitálna priepasť

 • Súčasná ponuka pripojenia

 • Problémy rozvoja pripojení


Irok digit lna priepas

Široká digitálna priepasť

Hrozba spočíva v tom, že sa vytvára digitálna priepasť nielen oproti vyspelým štátom, ale aj v vnútri štátu, medzi regiónmi, medzi ľuďmi rôzneho sociálno-ekonomického statusu – majetku, príjmov, vzdelania, či veku, ale aj na základe rôznych zdravotných, ekonomických alebo sociálnych hendikepov ľudí. Paradoxne, teda, prístup na internet ľudí spája, no súčasne, absencia prístupu vytvára medzi ľuďmi neprekonateľné hranice a bariéry, ktoré sa neustále zväčšujú.


S asn ponuka pripojenia

Súčasná ponuka pripojenia

 • Ponuka pripojenia sa v súčasnosti vo väčšine opiera o široko rozšírené technológie:

  - telekomunikačné siete pevné aj mobilné

  - TV káblové rozvody

 • Nové technológie sú v počiatkoch a musia vybudovať vlastnú prístupovú infraštruktúru


Mesa n poplatky pri dohodnutom objeme prenosu d t

Mesačné poplatky pri dohodnutom objeme prenosu dát


Mesa n poplatky pri neobmedzenom prenose d t

Mesačné poplatky pri neobmedzenom prenose dát


Probl my rozvoja pripojen

Problémy rozvoja pripojení

 • Cena pripojenia a koncových zariadení

 • Nerozvinutá infraštruktúra

 • Nerozvinuté trhové prostredie

 • Potreba podpory slabo rozvinutých regiónov

 • Nedostatočné využívanie súčasných potenciálov


Pr prava strat gie irokop smov ho pr stupu na slovensku v chodisk

Príprava stratégie širokopásmového prístupu na Slovensku - východiská

 • Iniciatívy krajín EÚ – eEurope+ a eEurope2005

 • Národná politika pre elektronické komunikácie

 • Aktivity podporujúce prostredie širokopásmového prístupu

 • Mapovanie súčasnej infraštruktúry


Iniciat vy kraj n e eeurope a eeurope2005

Iniciatívy krajín EÚeEurope+ a eEurope2005

 • eEurope+

  - nový regulačný balík

  - pokles cien internetu

  - zvýšenie pripojenie domácností

  - pripojenie škôl a spoločností

 • eEurope2005

  - elektronická verejná správa

  - elektronické vzdelávanie

  - elektronické zdravotníctvo

  - elektronický obchod

  - dostupný širokopásmový prístup

  - bezpečná informačná infraštruktúra


N rodn politika pre elektronick komunik cie

Národná politika pre elektronické komunikácie

 • Harmonizácia právneho rámca

 • Rozvoj súťaže na trhu komunikácií

 • Širokopásmový prístup

 • Prístup k internetu pre všetkých

 • Podpora rozvoja informačnej spoločnosti

 • Bezpečné komunikácie


Aktivity podporuj ce prostredie irokop smov ho pr stupu

Aktivity podporujúce prostredie širokopásmového prístupu

 • Pripájanie škôl a ich vybavovanie výpočtovou technikou

 • Vybudovanie vysokoškolských sietí

 • Budovanie elektronických komunikačných sietí

 • Digitalizácia sietí dominantného operátora

 • Príprava digitálneho vysielania TV

 • Aktivity budovania informačnej spoločnosti


Mapovanie s asnej infra trukt ry

Mapovanie súčasnej infraštruktúry

 • Sieťová infraštruktúra:

  - chrbticová sieť a medzinárodné siete

  - regionálne siete

  - lokálne siete

  - prístupové siete

 • Cieľ mapovania sieťovej infraštruktúry:

  - biele miesta širokopásmového prístupu

  - aktuálna kapacita, pokrytie a potenciál pre budovanie

  širokopásmového prístupu

  - aktuálne technológie a ich aplikácia


Pr prava strat gie irokop smov ho pr stupu na slovensku ciele

Príprava stratégie širokopásmového prístupu na Slovensku - ciele

 • Dostupnosť každému obyvateľovi

 • Cenová prístupnosť

 • Technologická nezávislosť

 • Podpora budovania informatizácie spoločnosti

  širokopásmovou infraštruktúrou

 • Bezpečnosť a ochrana sietí


Strat gia rozvoja irokop smov ch slu ieb v slovenskej republike

Ďakujem za pozornosť

milan.herman@telecom.gov.sk

karol.kosuk@telecom.gov.sk

www.telecom.gov.sk


ad
 • Login