Strat gia rozvoja irokop smov ch slu ieb v slovenskej republike
Download
1 / 24

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike. Ing. Milan Herman Ing. Karol Košuk MDPT SR. Príprava novej širokopásmovej stratégie v SR. Potreba širokopásmového prístupu Širokopásmový prístup v SR – súčasnosť

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stratégia rozvoja širokopásmových služieb v Slovenskej republike' - halla-moss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Strat gia rozvoja irokop smov ch slu ieb v slovenskej republike

Stratégia rozvoja širokopásmových služieb vSlovenskej republike

Ing. Milan Herman

Ing. Karol Košuk

MDPT SR


Pr prava novej irokop smovej strat gie v sr
Príprava novej širokopásmovej stratégie v SR

 • Potreba širokopásmového prístupu

 • Širokopásmový prístup v SR – súčasnosť

 • Príprava stratégie širokopásmového prístupu v SR – východiská

 • Príprava stratégie širokopásmového prístupu v SR – ciele


Potreba irokop smov ho pr stupu
Potreba širokopásmového prístupu

 • Definícia širokopásmového prístupu

 • Dôležitosť širokopásmového prístupu v medzinárodnom merítku

 • Dopad na život občanov

 • Digitálne rozdelenie

 • Aktivity krajín EÚ

 • Stratégie širokopásmového prístupu v Krajinách EÚ


Defin cia irokop smov ho pr stupu
Definícia širokopásmového prístupu

 • Prenosové rozpätie podľa ITU

  od 256kbit/s do 100Mbit/s

  sa považuje za širokopásmový prístup.

 • Všeobecne dostupné širokopásmové pripojenie spolu s koncovým zariadením

 • Možnosť pripojenia užívateľov možnosťou skvalitnenia oblastí života a k zdroju informácií, služieb a zábavyTechnol gie a ich prenosov mo nosti

Fiber Optic Cable

FWA 26 GHz

Corporation

xDSL, FWA 3,5 GHz

SME

2,4 G Hz

WLAN

2,4 G Hz

WLAN

Cable TV

SOHO

GSM

ISDM

Modem

Residental

64 kb/s

128 kb/s

256 kb/s

1 Mb/s

2 Mb/s

8

Mb/s

Technológie a ich prenosové možnosti


D le itos irokop smov ho pr stupu v medzin rodnom mer tku
Dôležitosť širokopásmového prístupu v medzinárodnom merítku

 • Transfer informácií ako základ ďalšieho rozvoja spoločnosti

 • Rovnomerný rozvoj všetkých regiónov

 • Zvýšenie dynamiky rozvoja

 • Podnikanie a obchod

 • Vzdelávanie

 • Verejná správa

 • Zdravotníctvo


Dopad na ivot ob anov
Dopad na život občanov merítku

 • Prístup k rozsiahlym zdrojom informácií dostupných v elektronickej forme

 • Vytváranie nových pracovných príležitostí

 • Obsažnejšie vzdelávanie

 • Aktivácia okrajových skupín obyvateľstva a ich zapojenie do spoločnosti

 • Pružnejšia a transparentnejšia verejná správa

 • Dynamickejšia oblasť podnikania


Digit lne rozdelenie
Digitálne rozdelenie merítku

 • Digitálne rozdelenie, resp. digitálna priepasť znamená obrovské rozdiely medzi jednotlivými krajinami, regiónmi, podnikmi, domácnosťami a jednotlivcami na rozdielnej socioekonomickej úrovni, spôsobené nerovnakými možnosťami prístupu k informačným a komunikačným technológiám a ich efektívnemu využívaniu.


Aktivity kraj n e
Aktivity krajín EÚ merítku

 • Projekty eEurope, eEurope+ a eEurope2005

 • Definovanie a podpora budovania

  informačnej spoločnosti

 • Národné stratégie širokopásmového prístupu

 • Legislatíva v oblasti

  elektronických komunikácií

 • Podpora rozvoja infraštruktúry


Strat gie irokop smov ho pr stupu v krajin ch e
Stratégie širokopásmového prístupu v Krajinách EÚ merítku

Rakúsko Schválená Fínsko Schválená

Dánsko Schválená Írsko Schválená

Grécko Schválená Holandsko Schválená

Taliansko Schválená Portugalsko Schválená

Španielsko Schválená Švédsko Schválená

Veľká Británia Schválená

Luxembursko Vo schvaľovaní

Francúzsko Vo schvaľovaní

Belgicko Pripravovaná

Nemecko Pripravovaná

Poľsko Schválená


Irokop smov pr stupu na slovensku s asnos
Širokopásmový prístupu na Slovensku - súčasnosť merítku

 • Široká digitálna priepasť

 • Súčasná ponuka pripojenia

 • Problémy rozvoja pripojení


Irok digit lna priepas
Široká digitálna priepasť merítku

Hrozba spočíva v tom, že sa vytvára digitálna priepasť nielen oproti vyspelým štátom, ale aj v vnútri štátu, medzi regiónmi, medzi ľuďmi rôzneho sociálno-ekonomického statusu – majetku, príjmov, vzdelania, či veku, ale aj na základe rôznych zdravotných, ekonomických alebo sociálnych hendikepov ľudí. Paradoxne, teda, prístup na internet ľudí spája, no súčasne, absencia prístupu vytvára medzi ľuďmi neprekonateľné hranice a bariéry, ktoré sa neustále zväčšujú.


S asn ponuka pripojenia
Súčasná ponuka pripojenia merítku

 • Ponuka pripojenia sa v súčasnosti vo väčšine opiera o široko rozšírené technológie:

  - telekomunikačné siete pevné aj mobilné

  - TV káblové rozvody

 • Nové technológie sú v počiatkoch a musia vybudovať vlastnú prístupovú infraštruktúru
Probl my rozvoja pripojen
Problémy rozvoja pripojení merítku

 • Cena pripojenia a koncových zariadení

 • Nerozvinutá infraštruktúra

 • Nerozvinuté trhové prostredie

 • Potreba podpory slabo rozvinutých regiónov

 • Nedostatočné využívanie súčasných potenciálov


Pr prava strat gie irokop smov ho pr stupu na slovensku v chodisk
Príprava stratégie širokopásmového prístupu na Slovensku - východiská

 • Iniciatívy krajín EÚ – eEurope+ a eEurope2005

 • Národná politika pre elektronické komunikácie

 • Aktivity podporujúce prostredie širokopásmového prístupu

 • Mapovanie súčasnej infraštruktúry


Iniciat vy kraj n e eeurope a eeurope2005
Iniciatívy krajín EÚ Slovensku - východiskáeEurope+ a eEurope2005

 • eEurope+

  - nový regulačný balík

  - pokles cien internetu

  - zvýšenie pripojenie domácností

  - pripojenie škôl a spoločností

 • eEurope2005

  - elektronická verejná správa

  - elektronické vzdelávanie

  - elektronické zdravotníctvo

  - elektronický obchod

  - dostupný širokopásmový prístup

  - bezpečná informačná infraštruktúra


N rodn politika pre elektronick komunik cie
Národná politika pre elektronické komunikácie Slovensku - východiská

 • Harmonizácia právneho rámca

 • Rozvoj súťaže na trhu komunikácií

 • Širokopásmový prístup

 • Prístup k internetu pre všetkých

 • Podpora rozvoja informačnej spoločnosti

 • Bezpečné komunikácie


Aktivity podporuj ce prostredie irokop smov ho pr stupu
Aktivity podporujúce prostredie širokopásmového prístupu

 • Pripájanie škôl a ich vybavovanie výpočtovou technikou

 • Vybudovanie vysokoškolských sietí

 • Budovanie elektronických komunikačných sietí

 • Digitalizácia sietí dominantného operátora

 • Príprava digitálneho vysielania TV

 • Aktivity budovania informačnej spoločnosti


Mapovanie s asnej infra trukt ry
Mapovanie súčasnej infraštruktúry prístupu

 • Sieťová infraštruktúra:

  - chrbticová sieť a medzinárodné siete

  - regionálne siete

  - lokálne siete

  - prístupové siete

 • Cieľ mapovania sieťovej infraštruktúry:

  - biele miesta širokopásmového prístupu

  - aktuálna kapacita, pokrytie a potenciál pre budovanie

  širokopásmového prístupu

  - aktuálne technológie a ich aplikácia


Pr prava strat gie irokop smov ho pr stupu na slovensku ciele
Príprava stratégie širokopásmového prístupu na Slovensku - ciele

 • Dostupnosť každému obyvateľovi

 • Cenová prístupnosť

 • Technologická nezávislosť

 • Podpora budovania informatizácie spoločnosti

  širokopásmovou infraštruktúrou

 • Bezpečnosť a ochrana sietí


Ďakujem za pozornosť Slovensku - ciele

[email protected]

[email protected]

www.telecom.gov.sk


ad