Prvá svetová vojna v slovenskej literatúre - PowerPoint PPT Presentation

Prv svetov vojna v slovenskej literat re
Download
1 / 10

  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Na 1. svetovú vojnu , ktorá priniesla veľa utrpenia, tragédií a biedy reagovali mnohí slovenskí spisovatelia. Ničivosť vojen podnietila rozmach protivojnovej literatúry. Prvá svetová vojna v slovenskej literatúre. Druhá hodina.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prvá svetová vojna v slovenskej literatúre

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

Na 1. svetovú vojnu,ktorá priniesla veľa utrpenia, tragédií a biedy reagovali mnohí slovenskí spisovatelia. Ničivosť vojen podnietila rozmach protivojnovej literatúry.

Prvá svetová vojna v slovenskej literatúre

Druhá hodina


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

Božena Slančíková-Timrava (1867-1951)-novela Hrdinovia-obraz prvej svetovej vojny-odraz a tragické dôsledky vojny -opisuje ako sa k vojne staval slovenský ľud a aj protislovensky orientovaná inteligencia.- novela je symbolom zápasu ľudskosti a vony -pre jedných je vojna hrdinstvo, keď sedia v kancelárií, pre druhých je peklom, nešťastím.


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

Pavol Országh Hviezdoslav (1849-1921)- cyklus lyrických básni Krvavé sonety - otrasný obraz vojny a jej následky- kto je za túto hrôzu zodpovedný? - spev o krvi- obraz vojny- obžaloba ľudstva a kresťanstva- hľadanie vinníka- úvaha o mieri- privolávanie mieru


Film iv bi ryvok link klik na obrazok

Film Živý bič - úryvok (link – klik na obrazok)


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

Milo Urban (1904-1982)-spisovateľ, redaktor, prekladateľ-písal realistické poviedky a novely zo života horalov, romány z obdobia vojny-v trilógii Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach zachytil osudy obyvateľov hornooravského kraja v na začiatku 20.storočia


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

Tento román chce byť bolestným výkrikom urazenej ľudskej dôstojnosti, výstražným hlasom tých ,čo nevedia alebo nemôžu hovoriť. Chce dokázať ,že na svete je len jedna kladná viera, jedna kladná pravda: viera a pravda tých ,čo chcú budovať lepší svet bez sĺz ,bez utrpenia a bez prelievania ľudskej krvi.“


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

-román sa skladá z dvoch častí:-Stratené ruky-Adam Hlavaj-hlavné postavy:-Ondrej Koreň-Štefan Ilčík-Ilčíčka-Eva Hlavajová-notár Okolický-idea: boj za slobodu , za oslobodenie.-téma: utrpenie dedinského ľudu zasiahnutého krutými následkami vojny-čas: prvá svetová vojna-obdobie v literatúre: literatúra medzi dvoma vojnami-miesto: dedina Ráztoky na severe Slovenska


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

Ilčíčka zakázala synoviŠtefanovi pod vplyvom kázní dekana ujsť pred vojnou. Štefan odišiel, ale nemoholzniesť kruté zaobchádzanie s vojakmi

Ráztočaniapoznalislovovojna, ale ...nechápalijehoskutočnýzmyselZačalisi ho uvedomovaťažvtedy, keď z obchodovzmizlamúka a petrolej, všetkozdraželo a poliaostávalineobrobené. SkutočnosťvojnypripomenulRáztočanomnávratOndrejaKoreňa z frontuakobezrukého a neméhomrzáka.Z dediny odvádzali chlapov a medzi nimi aj Adama Hlavaja. Eva Hlavajová chodila prosiť notára Okolického, aby jej pomohol dostať muža z vojny. Notár ju zneužil. Eva s ním čakala dieťa. Eva neprezradila otca dieťaťa, lebo jej notár pohrozil, že ak to urobí, jej muž sa z frontu nevráti..


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

Z dediny odvádzali dobytok, obilie aj dedinské zvony na výrobu zbraní.Psychickyzničená Eva sa nešťastnou náhodou po pôrode utopila v rieke. Adam dezertoval z vojny, ukrýval sa v okolí… Okolický sa bál návratu Adama…


Prv svetov vojna v slovenskej literat re

Pod vedením Adama dedinčaniavyrabujú a podpália krčmu Árona

Do dediny prichádzajú vojaci chrániť úradníkov a hľadať dezertérov.V dedine je hlad, deti umierajú a vznikne vzbura dedinčanov, ktorí sa na čele s Ilčíčkou obrátia proti vojakom a notárovi. Ilčíčkuzabijú vojaci a Okolického dedinčania donútia utopiť sa na mieste, kde zahynula Eva.


  • Login