m te med regnskapsf rere revisorer h sten 2006
Download
Skip this Video
Download Presentation
Møte med regnskapsførere/revisorer høsten 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Møte med regnskapsførere/revisorer høsten 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Møte med regnskapsførere/revisorer høsten 2006. Erik Nøkleby Follo likningskontor. ØKOKRIM. Deltakere/etater og etater på vei… . Skjemarevisjon. Inntektsåret 2006. Skjemaordninger. Full PSA på web Selvangivelse for næringsdrivende Aksjonærregisteroppgaven

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Møte med regnskapsførere/revisorer høsten 2006' - gwylan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ØKOKRIM

Deltakere/etater og etater på vei…

skjemarevisjon

Skjemarevisjon

Inntektsåret 2006

skjemaordninger
Skjemaordninger
 • Full PSA på web
 • Selvangivelse for næringsdrivende
 • Aksjonærregisteroppgaven
 • Beholdnings- og realisasjonsoppgave
 • RF-1241 - Pass og stell av barn
 • RF-1243 - Gaver til forskning
 • RF-1139 – Boligselskap
 • RF-1140 - Boligsameie
skjemaordninger fortsetter
Skjemaordninger fortsetter
 • Terminoppgave – RF-1037
 • RF-1049 – Oppgjørsblankett private arb.giv
 • RF-1062 – Veldedige organisasjoner
 • MVA (RF-0002 og RF-0004)
 • RF-1198 – SFU
 • RF-1199 – SFU
 • RF-1401 – Flyttemelding
 • eSøk
 • eKlage
nytt fra skjemarevisjonen 2006
Nytt fra skjemarevisjonen 2006
 • Selvangivelsen for næringsdrivende endret en del på for å hensyntas skattereformen
   • Tilegg i alminnelig inntekt fra DLS føres i post 2.7
   • Inntektssiden har fått flere nye poster ifm aksjonærmodellen og aksjonæroppgaven
 • Deltakeroppgavene er svært omarbeidet som følge av deltakermodellen
 • Personinntektskjema er endret som følge av foretaksmodellen
 • Nytt skjema for skogtaksering (RF-1016) skal legges ved for alle som eier skog. Nytt felt også i selvangivelsen

Foil 7.16

slide7

Skattereformen – Aksjonærmodellen

RF-1059 Skjema for beregning av inngangsverdi og utbytte

RF-1070 Beregning av ekstraskatt

ikke registreringspliktige dls
Ikke registreringspliktige DLS
 • Har tidligere ikke hatt tilgang til å levere elektronisk via Altinn
 • Fra og med inntektsåret 2006 åpnes det for levering fra altinn med utgangspunkt i identifikasjonsnummer tildelt av likningskontoret
 • Utstedelse og vedlikehold av identifikasjonsnummer gjøres av likningskontorene
 • Brev sendes ut til alle som tidligere har vært registrert med eget identifikasjonsnummer av likningskontoret i november
 • Kontrollere at identifikasjonsnummer har tilknyttet riktige roller for å muliggjøre elektronisk innrapportering.

Foil 7.14

oppgavekvalitet
Oppgavekvalitet
 • Det er de samme problemområdene som før
 • Lokal innsats fra lokal likningskontor mot regnskapsførere/revisorer har vist gode resultater
 • Eksempler på områder:
     • Kobling mellom næringsoppgave, personinntektsskjema og selvangivelse
     • Legge ved pliktige vedlegg (eks saldoskjema)
     • Ektefelle skal legge ved eget personinntektsskjema

Foil 7.15

preutfylt forh ndsutfylt selvangivelse for personlig n ringsdrivende psan

Preutfylt/forhåndsutfylt selvangivelse for personlig næringsdrivende (PSAN)

Utkast til løsning

m let med prosjektet
Målet med prosjektet
 • Målet med PSAN-prosjektet er:
  • Gi den personlig næringsdrivende en bedre støtte og hjelp til å ”handle riktig”
  • Redusere tiden og ressursene som går med til å fylle ut og levere selvangivelsen og RF-skjema
  • Gi den personlig næringsdrivende preutfylling av informasjon både i portalen og for fagsystem
  • Utvikle en god integrasjon mot fagsystem
 • Videre er det et mål at etaten kan oppnå:
  • Forenklet saksbehandling og kontrollarbeid i skatteetaten
  • Forbedret datakvalitet på innrapporterte data
krav til l sningen hovedfunksjonalitet 2
Krav til løsningen hovedfunksjonalitet (2)
 • Fagsystem
  • Håndtere overføring av preutfylte data til fagsystem for lønnstakere og pensjonister samt næringsdrivende
  • Håndtere overføring av data fra fagsystem til selvangivelsen og relevante RF-skjema
 • Håndtere endringer av kontonummer eller utbetalingsmåte av tilgodebeløp også for personlig næringsdrivende
 • Håndtere at alle RF-skjema som er tilknyttet selvangivelsesordningene, ikke må dupliseres eller foreligge i flere utgaver
krav til preutfylling
Krav til preutfylling
 • Alle poster i selvangivelsen (RF-1030) skal kunne preutfylles
 • Alle poster i alle RF-skjema skal kunne preutfylles
  • For inntektsåret 2007 vil preutfylling for næringsdrivende tilbys på samme nivå som for lønnstakere og pensjonister.
m lgrupper
Målgrupper
 • 1. De som fyller ut alle data i portalen
 • 2. De som mottar data fra fagsystem

a) fullfører utfylling og

signerer i portalen

b) signerer i portalen

 • 3. De som sender inn og signerer fra

fagsystem

krav til kunne endre selvangivelsestype
Krav til å kunne endre selvangivelsestype
 • I utgangspunktet skal det ikke være mulig å endre selvangivelsestypen som er preutfylt i Altinn.
 • En lønnstaker/pensjonist som har endret status til næringsdrivende siste år vil ikke få tilgang til Næringsoppgave 1
 • Denne målgruppen må logge seg på www.altinn.no og instansiere opp en ny versjon av RF-1030 fra skjemakatalogen.
 • Alle nye RF-1030 som blir instansiert fra skjemakatalogen i Altinn skal automatisk merkes og behandles som om skattyter er næringsdrivende.
krav til levering og kvittering
Krav til levering og kvittering
 • For lønnstakere og pensjonister i målgruppe 1 og 2 skal dagens løsning med forenklet levering opprettholdes.
 • For næringsdrivende som bruker Altinn vil innsending og signering følge standard Altinn.
krav til sikkerhet og logging
Krav til sikkerhet og logging
 • Gjeldende funksjonalitet skal ivaretas
 • Fullmakt må være innhentet fra skattyter for å få tilgang til preutfylte data
altinn 4 0 juni 2006
Altinn 4.0 (juni 2006)
 • Imøtekomme krav i planverkene ”Et enklere Norge 2005 – 2009” og eForvaltningsforskriften.

+

 • SKD-bestillinger:
  • Timeglass ved venting
  • Hvilket felt har feilen
  • Direkte oversikt over tabeller
  • Knapp på utskriftsliste flyttes

Roller/rettigheter:

  • Vise hvem som har tildelt roller
  • Kunne eksportere rolletildelinger til kommaseparert fil
  • Kunne nullstille roller ved opplasting av regneark

Foil 7.2

altinn 4 1
Altinn 4.1
 • SKD-bestillinger:
  • LTO (01.01.2007)
  • Felles flyttemelding med Posten (01.01.2007)
  • Skattekonto/Mitt mellomværende (medio 2007)
  • Endringer i KLIENTSTATUSRAPPORTEN *)

Annen produksjonssatt funksjonalitet.

eKlage Næring

AR (Beholdningsoppgaven)

MVA (utleievirksomhet)

Foil 7.3

senere versjoner av altinn altinn 1 l sningen
Senere versjoner av Altinn (Altinn 1 løsningen)
 • Ønsker/behov – koordineres med Altinn-2 prosessen !

Fra ’Ønskelisten’ nevnes

LTI

D-nummer/Rolle-i-Altinn (Det jobbes med mulig løsning)

Flere Grunnlagsdata-innrapporteringer

PSAN (2008 – for inntektsåret 2007)

ARVid (Arv-prosjektet)

Foil 7.5

klientstatusrapporten altinn 4 1
Klientstatusrapporten Altinn 4.1
 • Her ønsket vi å implementere ALLE innkomne forbedringsforslag nettopp for å gjøre denne rapporten til et optimalt verktøy for Revisorer og Regnskapsførere

MEN oppdaget dessverre at det fortsatt er ’utfordringer’.

Hvorfor;

1) Manglende ajourføring av Enhetsregisteret

2) Unngå spesialløsninger som undergraver ALTINN-

strategien

Foil 7.6

slide25

Innleveringsmønster 2005

2005

2004

2003

Foil 7.11

slide26

Målsetninger og resultater

100%

75%

50%

25%

2005

2004

2000

2001

2002

2003

15 000

68 000

120 000

200 000

325 000

400 000

Anntall S/A

60%

75%

Mål *

10%

10%

30%

40%

26%

64%

75%

39%

Resultat *

6%

15%

Foil 7.11

* Prosentvis andel innlevert elektronisk

es k erfaringer fra 2005
eSøk – erfaringer fra 2005
 • Ny tjeneste i 2005
 • Ikke annonsert
 • Resultat:
 • RF-1113: 4 178 skjema 49 500 søknader
 • RF-1114: 26 476 søknader
 • Totalt 75 976 søknader

Foil 7.12

slide29

Prosentvis innleveringsandel 2005 Altinn

 • Etterskuddspliktige: 81 %
 • Forskuddspliktige: 71 %
 • DLS: 58%
 • Totalt: 74%
elektronisk innlevering m l for 2007
Elektronisk innleveringMål for 2007
 • Minst 65% for PSA
 • Minst 80 % for SLN
 • Minst 75 % for MVA
 • Minst 80 % for AR
 • Minst 50 % for ELFLY
 • Minst 60 % for FLT (terminoppgaven)
 • Minst 40 % for LTO
prognoser for 2007 for oppgaver gjennom altinn
Prognoser for 2007 for oppgaver gjennom Altinn
 • RF 0002 (MVA): totalt ca 960 000 oppgaver fordelt på 6 terminer
 • RF 1030 (PSA): totalt 1 760 000 oppgaver med hovedtrykk de siste dagene (estimert ca 1 mill oppgaver)
 • RF 1027 ++ (S/a næring): totalt 520 000 oppgaver
 • RF 1086 (AR): Totalt ca 190 000 oppgaver
 • RF 1088 (Beh/rea): Totalt ca 270 000 oppgaver
 • RF 1025 (LTO): totalt ca 126 750 oppgavesett
 • RF 1400 (ELFLY): totalt ca 180 000 oppgaver
 • Skatteoppgjør (vår og høst): 900 000 og 500 000
  • Detaljerte prognoser brutt ned på ukenivå
brukerunders kelse utf rt sommeren 2006
Brukerundersøkelse utført sommeren 2006
 • Har du hørt om Altinn? Ja – 75 % (59,8 % i 2005)
 • Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn: Ja – 78,5% (70,4 %)
 • Samtlige offentlige skjema bør kunne innrapporteres gjennom Altinn: Ja – 93,3 % (93,3%)
 • Det er enkelt å bruke Altinn: Ja – 79,4 % (73,5 %)
 • Det er sikkert å bruke Altinn: Ja – 84,3 %)
 • Driftsstabiliteten har vært god de siste 12 mnd: Ja – 74,9 %
brukervennlighet
Brukervennlighet
 • Ny informasjonsportal (utseende og brukervennlighet) vil bli produksjonssatt ca 1. juli 2007
 • Brukerne ønsker
  • At informasjon og søknadsskjemaer for næringsrettede støtteordninger er tilgjengelig i Altinn (Ja – 89,8 %)
  • Ønskelig at informasjon om lover og regler er tilgjengelig (Ja – 86,8 %)
  • Vil bli mer brukervennlig dersom man endrer struktur på sidene (Ja – 36,7 %)
ad