Ngestsyndrom 2005 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

Ångestsyndrom 2005 PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ångestsyndrom 2005. [email protected] Psykiatri Centrum Karolinska. Varför har vi ångest?. Ångestsjukdomar:. är vanliga; kvinnor 30% / män 20 % drabbar unga kroniska ökar risken för kroppslig sjukdom ökar risken för psykisk sjukdom. Ångestsjukdomar:. underdiagnosticerade

Download Presentation

Ångestsyndrom 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ångestsyndrom2005

[email protected]

Psykiatri Centrum Karolinska


Varför har vi ångest?


Ångestsjukdomar:

 • är vanliga; kvinnor 30% / män 20 %

 • drabbar unga

 • kroniska

 • ökar risken för kroppslig sjukdom

 • ökar risken för psykisk sjukdom


Ångestsjukdomar:

 • underdiagnosticerade

 • underbehandlade

 • ger överkonsumtion av sjukvård

 • är tacksamma att behandla!


Indelning av ångestsjukdomar


Indelning av ångestsjukdomar


hjärtklappning

svettning

darrning/skakning

andnöd

kvävningskänsla

bröstsmärta/obehag

svindel, ostadighet

overklighetskänsla

rädsla bli tokig

dödsskräck

domningar,

frossa, värmevalln.

Panikattack(minst 4 symtom)


Panikattack

Ångestnivå

0 5 10 15 20 25 min


Paniksyndrom, sjukdomsutveckling

Panikattacker

Försskottsoro/ångest

Fobiskt undvikande


Paniksyndrom

Ångestnivå

Tid


Panikpatienter överkonsumerar sjukvård

500 000 angiografier / år

10-30% negativa

av dessa har 33-43% paniksyndrom

kostnad 33 milj dollar / år

Katon et al, 1992


Behandling

 • Information

 • Läkemedel

 • KBT


Behandling 2

Läkemedel: SSRI, Klomipramin

Låg startdos, informera om möjlig

initial ångeststegring


KBT (vid paniksyndrom)

- Psykoedukation

- Exponering

- Kognitiv bearbetning

- Interoceptiv exponering

- Återfallsprevention


Hur fungerar exponering?

 • Bekräftande exponering

 • Normal exponering

Exponeringshierarki


Interoceptiv exponering

 • Att utsätta sig för kroppsliga reaktioner associerade med ångest (”fobiträning” för egna kroppsreaktioner)

 • Gradvis

 • Upprepa många gånger för att uppnå habituering


Interoceptiv exponering forts

 • Exempel på övningar:

  • Ruska huvudet från sida till sida

  • Huvudet mellan benen

  • Spring på stället

  • Fullständig kroppsspänning

  • Hålla andan

  • Snurra

  • Andas genom sugrör

  • Hyperventilera


Indelning av ångestsjukdomar


Vanliga fobier

 • Levande varelser (spindlar, orm)

 • Naturföreteelser (storm, höjd, vatten)

 • Blod-injektions (blod, sår, venprov)

 • Specifika situationer (flyg, hiss, broar)


Finns det ormfobi på Island?


Största rädsla

1. Att tala inför en grupp41%

2. Höjder32%

3. Insekter22%

4. Ekonomiska problem21%

5. Döden19%

Book of lists, Sunday Times-73


Indelning av ångestsjukdomar


Social Fobi: DSM-kriterier

 • uttalad och bestående fruktan för en eller flera sociala situationer

 • exponering framkallar ångest

 • undvikande, lidande / nedsatt funktion

 • insikt


Vårdsökande-psykiatri

Paniksyndrom 70%

Social fobi5%

Magee et al, Arch Gen Psych 1996; 53: 159-68


Behandling

 • Information

 • SSRI, MAOI (moklobemid)

 • KBT


Indelning av ångestsjukdomar


OCD: DSM-kriterier

 • Tvångstankar eller tvångshandlingar

 • >1timme/dag

 • lidande / nedsatt funktion

 • insikt!


Behandlingsgapet

OCD debut

14år

Korrekt behandling

31.5år

17år

Ålder

0

10

20

30

40

Korrekt diagnos

30år

Söker första gången hjälp

24år

Hollander et al, 1996


Samsjuklighet Tics/Tourettes:

OCD  10% tics

Tourettes 50% OCD


Behandling

 • Information www.ananke.org

 • SSRI, Klomipramin (Anafranil)

 • KBT


Dysmorfofobi= Body Dysmorphic Disorder (BDD)


BDD: DSM-kriterier

 • Fixering vid en inbillad defekt i utseendet

 • Orsakar lidande / nedsatt funktion

 • Förklaras inte bättre av annan psykisk störning (ex anorexia nervosa)

 • (Insikt? Vanföreställning?)


BDD: Symtom

Lokalisation:

 • Ansikte, huvud-hud, hår, näsa

 • Asymmetri, ”muskeldysmorfofobi”

  Ritualer:

 • dölja, kontrollera (speglar!), inhämta försäkringar, överdrivet rakande, petande i huden

  Undvikande:

 • sociala kontakter, offentliga miljöer


Indelning av ångestsjukdomar


PTSD: DSM-kriterier

 • Trauma

 • Återupplevande-tankar, drömmar, minnesbilder

 • Undvikande av stimuli…+ själslig avtrubbning

 • Överspändhet-sömnsvårigheter, irritabilitet mm


MYT 1 :PTSD är något som bara drabbar krigsveteraner

FAKTA: alla upplevelser av allvarligt hot kan ge PTSD

PTSD:


MYT 2 :PTSD är en naturlig konsekvens av trauma

FAKTA: de flesta traumaoffer utvecklar inte PTSD

PTSD


Behandling

 • Information

 • Zoloft, Seroxat

 • KBT

 • (EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing))


Indelning av ångestsjukdomar


Generaliserat ångestsyndrom

Ångestnivå

Tid


GAD: DSM-kriterier

 • Oro inför ett antal olika händelser

 • 6 mån

 • Svårighet kontrollera oron

 • Överspändhet-muskelspänning, sömnsvårigheter, irritabilitet mm


Behandling

 • Information

 • Efexor, Seroxat, (Buspar)

 • KBT, Progressiv avslappning


nedärvda

biologiska

faktorer

utlösande

faktorer,

kroppsliga

ÅNGESTSYNDROM

sårbarhet

tidiga

barndoms-

upplevelser

utlösande

faktorer,

psykosociala


Caspi et. al., 2003


Caspi et. al., 2003


Hur upptäcker man Ångestpatienter?


Ångestsjukdomar:

 • underdiagnosticerade

 • underbehandlade

 • ger överkonsumtion av sjukvård

 • är tacksamma att behandla!


 • Login