B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

BİR ŞİRKETİN REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ Prof. Dr. Dilek Çetindamar Yönetim Bilimleri Fakültesi PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BİR ŞİRKETİN REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ Prof. Dr. Dilek Çetindamar Yönetim Bilimleri Fakültesi Sabancı Üniversitesi & Hakan Kilitçioğlu Arge Danışmanlık Haziran 2013. Dilek Cetindamar , Hakan Kilitcioglu , (2013),“ Ödül sistemi için bir firmanın rekabet gücünün ölçülmesi ",

Download Presentation

BİR ŞİRKETİN REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ Prof. Dr. Dilek Çetindamar Yönetim Bilimleri Fakültesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • BİR ŞİRKETİN REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ

 • Prof. Dr. Dilek Çetindamar

 • Yönetim Bilimleri Fakültesi

 • Sabancı Üniversitesi

 • &

 • Hakan Kilitçioğlu

 • Arge Danışmanlık

 • Haziran 2013


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • DilekCetindamar, HakanKilitcioglu, (2013),“Ödül sistemi için bir firmanın rekabet gücünün ölçülmesi",

 • Rekabetçilik İncelemesi: Küresel Rekabetçilik Dergisi bünyesinde bir Uluslar arası İşletme Dergisi, Cilt. 23 Iss: 1 pp. 7 -22


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

İçindekiler:

 • Hedef

 • Model

 • Avantajlar

 • Daha sonraki adım


Modelin kaynaklar

Modelin Kaynakları

 • TUSIAD - SabancıÜniversitesiRekabet Forumu(REF) 2003 yılında İstanbul’da oluşturulan bir araştırma merkezidir.

 • Bu merkez;Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ve,SabancıÜniversitesi tarafından oluşturulmuştur.


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • REF’smisyonu; Rekabetçilik, inovasyon, teknoloji yönetimi ve karşılaştırmalı değerlendirme (benchmarking) konularında araştırma yaparak ve bu araştırmaları destekleyerek Türk özel sektörünün uluslar arası piyasalardaki rekabet gücünü arttırmaktır.Ulusal düzeyde, sektörel düzeyde ve şirket düzeyinde rekabet gücünün ölçülmesi alanında uzmanlaşmıştır.


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • SEDEFED (Sanayi Dernekleri Federasyonu) ileRekabetçilik Kongresi için işbirliği

 • Ödülün birlikte geliştirilmesi ve ödül vermeye başlanması

 • Projenin başlangıç tarihi: Kasım 2009

 • 10 aday

 • Projenin bitiş tarihi: Kasım 2010


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • HEDEF:

 • Şirket düzeyinde rekabet gücünün ölçülmesi


Literat r taramas

Literatür taraması

 • Rekabet gücü: Bir ulusun insan kaynaklarından, sermayesinden ve doğal kaynaklarından en verimli şekilde yararlanmak

 • Ülkeler, yatırımları çekecek bir çevre oluşturmak, üretimi ve ücretleri yüksek seviyede tutmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için birbirleriyle yarışırlar.


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • Ulusal seviyedeki ölçümler:

 • En iyi örnekler:

 • Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) Dünya Rekabet Yıllığı ve

 • Dünya Ekonomi Forumu’nun Küresel Rekabet Endeksi (1979 yılından beri)


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

Halka Açık Veri&Yürütmeye İlişkin Görüş Araştırması:

12 ana başlık / ölçüm kategorileri:

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının iyi işlemesi

Uygun altyapı

İstikrarlı bir makroekonomik çerçeve

Sağlıklı olma ve ilköğretim

Yüksek öğrenim ve eğitim

Etkin ürün pazarları

Etkin işgücü piyasaları

Etkin mali piyasalar

Mevcut teknolojilerin faydalarından yararlanma becerisi

Piyasa büyüklüğü

En karmaşık üretim işlemlerini kullanarak yeni ve farklı ürünler üretmek

Bu üretimleri inovasyon ile gerçekleştirmek

WEF


Irket d zeyinde akademik al malar n olmamas

Şirket düzeyinde akademik çalışmaların olmaması

 • Çok az çalışma mevcuttur:

  • Muhittin Oral’ın dahice modelleri vardır ama bu modeller çok karmaşıktır.


Model

Model

 • Rekabet gücü bir firmanın belirli bir pazarda rekabet edebilme, pazardaki payını arttırabilme, ihracat yaparak uluslar arası pazarlara girebilme ve sürdürülebilir büyüme ve karlılığı başarabilme kapasitesi anlamına gelir.


D l n ama lar

Ödülün Amaçları

 • Sürdürülebilir küresel rekabet gücü konusunda farkındalık yaratmak

 • Sürdürülebilir küresel rekabetçiliği başarmış olanları ödüllendirmek

 • Rekabet gücünü arttırma ile ilgili temel kriterler konusunda farkındalık yaratmak

 • Başarılı firmaların model uygulamalarını yaygınlaştırarak firmaların rekabet edebilme becerisini geliştirmek


Uluslararas rnekler

Uluslararası Örnekler

 • Deloitte “Hızla büyüyen firma rekabet gücü” (sadece BT)

 • “Porter Ödülü (The Porter Prize)” rekabet konusunda firmanın bir boyutunu değerlendirir. Bu boyut stratejidir. 2001 yılından beri sadece Japonya’da verilmektedir.

 • Birleşik Krallık ödül modeli 1997 yılından beri Real Business isimli bir dergi tarafından verilmektedir. (sadece Birleşik Krallık firmalarına)

 • Belçika Ödülü:“Avrupa İşletme Ödülleri (The European Business Awards)”nin sponsorlarıHollandalı HSBC bankası ve diğer Avrupalı firmalardır.


Y l n en rekabet i firmas n n en nemli 3 zelli i

“Yılın En Rekabetçi Firması”nın En Önemli 3 Özelliği

 • SONUÇ:Rekabet etmek ve ne yaptığını ortaya koyabilmek için firmanın tüm yönleriyle performansını göstermesi gerekir.

 • KAYNAKLAR: Firmanın kapasitesini tanımlamak için kullanılan bir kapsayıcı terimdir.

 • YÖNETSEL SÜREÇLER VE KAPASİTE: Girdi ve çıktılarda yönetimin rolünü de dahil etmek için kullanılan, şirketin yeterlilikleriyle ilgili bir terimdir.


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

Sonuç Göstergeleri

Büyüme

İhracat

Katma değer & Kar

Müşteri & Toplum

İşlemler ve sistemler geliştirme becerisi

Stratejilerin sürdürülebilrliği

İnsan Kaynakları

Teknoloji,

Yenilik,

Tasarım

Mali Kaynaklar

Liderlik

Sonuç göstergeleri (%40)

Kaynaklar

(%30)

Yönetsel Süreçler ve Beceri(%30) (kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını sağlar)


Avantajlar

Avantajlar

 • Tamamlanan ilk modellerden biri.

 • Yürürlükte olan birkaç ödül modelinden biri.


Avantajlar1

Avantajlar

 • Çok Yönlü Değerlendirme

  • Sadece son yıl değerlendirilir. Fakat, son üç yılın performansı dikkate alınır.

  • Firma kayıtlarından “Hedef” ve“Birikmiş” veriler.

  • Firmanın rakiplerinden veya kendi alanlarında en iyilerden “Karşılaştırma”verileri veya piyasa performansı ortalaması.

 • Tüm Sektörlere Uyumluluk ve Esneklik

  • “Uygunluk” ünvanı firmanın sektörlere uygunluk sağlamak için performansını sınıflandırmasını sağlar.

  • Her bir firmaya performanslarını nasıl değerlendireceğimiz konusunda bize yardımcı olmaları için bir “açık uçlu soru” verilir.

  • Ödül üretimden hizmete kadar “tüm sektörler” için sorular içerir.


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • Performans verilerini firma kaynakları ve altyapısıyla olan bağlantılarıyla değerlendirerek belirli bir bağlam içerisinde incelemek


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

ÖRNEK: İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANSI

Sonuçlar (objectif ölçümler):

Lütfen aşağıdaki firmanızdaki İnsan Kaynakları yaklaşımları (nitel ölçüler) ile ilgili soruları yanıtlayınız.

1.İnsan Kaynakları Yönetiminiz firmanızın stratejileri ile uyumlu mudur? Bu uyumluluğu nasıl sağlıyorsunuz?

2. Firmanızda performans odaklı maaş sistemi uygulanıyor mu?

……

21


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • Sonuç skoru= [(her bir kriterin kapsamıxgerçekleştirilen performans)/2] x (hedefler) x (karşılaştırmalı değerlendirme)


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

 • Yaklaşım skoru=(yaklaşımın uygunluğu ve gelişim seviyesi) x (uygulama) x(sürdürülebilirliğin başarılması)


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

B (Customer)

YÖNETSEL SÜREÇLER VE YETENEK


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

Değerlendirme Süreci(1)

29


B r rket n rekabet g c n n l lmes prof dr dilek etindamar y netim bilimleri fak ltesi

Değerlendirme Süreci(2)

30


Daha sonraki ad m

Daha sonraki adım

 • Modelin KOBİ’lere uyarlanması

 • 2. Kategori ödülü ile ilgili çalışmalar “Uluslar arası Faaliyetleri ile En Hızlı Büyüyen Firma”


Let m

İLETİŞİM:

 • Prof. Dilek Cetindamar, dilek@sabanciuniv.edu

 • Hakan Kilitçioğlu, hkilitcioglu@arge.com

 • www.ref.sabanciuniv.edu

 • www.rekabetkongresi.org


 • Login