V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

Vítejte na prezentaci BAU 2011 Praha , 30.9.2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Budoucnost stavění. Vedoucí světový veletrh pro architekturu, materiály, systémy. Vítejte na prezentaci BAU 2011 Praha , 30.9.2010. 17.-22. LEDNA - MNICHOV.

Download Presentation

Vítejte na prezentaci BAU 2011 Praha , 30.9.2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

Budoucnost stavění

Vedoucí světový veletrh pro architekturu, materiály, systémy

Vítejte na prezentaci BAU 2011Praha, 30.9.2010

17.-22. LEDNA - MNICHOV


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

Program pro příštích 30 minut- BAU 2011: Úspěšná historie veletrhu BAU pokračuje- BAU 2011: Úspěšná historie, nově zinscenovaná- BAU 2011: 4 hlavní témata BAU jako základna pro výstavu a rámcový program- BAU 2011: Rámcový programjakorozhodující základní kámen propodporu hlavních témat a výstavy- BAU 2011: Výstaviště Mnichov a město Mnichov perfektní místo konání


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

BAU 2011:

Úspěšná historie veletrhu BAUpokračuje


V voj n v t vnosti veletrhu bau 1

Vývoj návštěvnosti veletrhu BAU (1)

 • 212.035 návštěvníků ze 151 zemí (+6)

 • 2.987 více návštěvníků než v roce 2007

Zdroj: Anketa návštěvníků BAU 09 – TNS Infratest; rozdíly zaokrouhlení jsou možné


V voj n v t vnosti veletrhu bau 2

Vývoj návštěvnosti veletrhu BAU (2)

 • BAU 2009: zahraniční podíl stabilní na 18%

212.035

209.048

190.865

+1%

+1%

Tuzemsko

Zahraničí

Zdroj: Anketa návštěvníků BAU 09 – TNS Infratest; rozdíly zaokrouhlení jsou možné


Top 15 zem podle po tu n v t vn k

Top 15 zemí podle počtu návštěvníků

(+ 1.468)

Rakousko

(+ 714)

Švýcarsko

Itálie

(- 240)

Slovinsko

(- 220)

(+ 104)

Česká Republika

(- 324)

Ruská Federace

(+ 267)

Polsko

Nizozemsko

(+ 430)

Turecko

(- 470)

(- 40)

Írán

Francie

(+ 172)

Řecko

(+ 2)

(- 174)

Španělsko

(+ 173)

Belgie

Velká Británie / Severní Irsko

(+ 115)

Zdroj: Vyhodnocení MMG, rozdíly zaokrouhlení jsou možné


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

Podíl návštěvníků plánovacích specialistů(architekti/architektonické kanceláře, inženýři/plánovací oddělení)

+ 7%

+ 38%

+ 48%

Zdroj: Anketa návštěníků BAU 09 – TNS Infratest; rozdíly zaokrouhlení jsou možné


V voj vystavovatel veletrhu bau

Vývoj vystavovatelů veletrhu BAU

 • 1.920 vystavovatelů ze 43 zamí (+3)

2.043

1.913

1.920

1.780

1.147

677

300

Tuzemsko

Zahraničí


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

BAU 2011

Úspěšná historie, nově zinscenovaná


Profil veletrhu bau 2011

Profil veletrhu BAU 2011

Vedoucí světový veletrh proarchitekturu, materiály, systémy

 • 180.000 m² plochy (17 veletržních hal a Mezinárodní kongresové centrum)

 • asi 1.900 vystavovatelů

 • více než 210.000 návštěvníků

 • termín: 17. – 22.ledna 2011

 • nová otevírací doba: pondělí – pátek: 9:30 – 18:30, sobota 9:30 – 17:00

 • místo konání: Neue Messe München (Nové výstaviště Mnichov)

 • pořadatel: Messe München GmbH


Bau 2011 top 12 vystavovatelsk ch zem stav srpen 2010

BAU 2011: Top 12 vystavovatelských zemí (stav: srpen 2010)

Rakousko

Itálie

Švýcarsko

Belgie

Turecko

Polsko

Španělsko

Česko

Čína

Nizozemsko

Velká Británie

Dánsko


Nastaven veletrhu bau

Nastavení veletrhu BAU

Kvalita

Značky

Prezentace vystavovatelů

Odborní návštěvníci

Internacionalita

Evropa, Střední Východ,

Severní Amerika,

Východní Asie

BAU 2011

Vedoucí světový veletrh pro

architekturu, materiály, systémy

Inovace

Integraceaktuálních témat

Lídři v inovacích (F&E)

Řešení

Přesahující (materiály,

řemesla) pro hospodářskou,bytovou, vnitřní výstavbu


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

BAU 2011

4 hlavní témata veletrhu BAU jako základnapro výstavu a rámcovýprogram


Hlavn t mata veletrhu bau

Hlavní témata veletrhu BAU

Stavět

Přiměřeně

generacím

Stavět

ekologicky

Stavět ekologicky

Stavět přiměřeně generacím

Vzdělání

Další

vzdělání

Výzkum

Inovace

Vzdělávání a další vzdělávání (dny kariéry)

Výzkum & Inovace


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

BAU 2011

Rámcový program jakorozhodující základní kámen pro podporu hlavních témat a výstavy


Hlavn t mata se odr ej ve f rech a zvl tn ch p ehl dk ch

Hlavní témata se odrážejí ve fórech a zvláštních přehlídkách

Stavět

Přiměřeně

generacím

Stavět

ekologicky

Fóra

Zvláštní přehlídky

Rámcový program

Vzdělání

Další

vzdělání

Výzkum

Inovace

Aus- und Weiterbildung (Karrieretage)

Forschung & Innovation


Zvl tn p ehl dka green envelope stav t ekologicky s okny fas dami a dve mi hala c4

Zvláštní přehlídka „Green Envelope – Stavět ekologicky sokny, fasádami a dveřmi“ (hala C4)

 • Znázornění ekologickýchkritérií na oknech, dveřícha fasádách

 • Srovnání systémů LEED, BREEAM, DGNB

 • Výkonné stavební prvky pro realizacinízkoenergetických domů

 • Zvláštní přehlídka na 150 m²

 • Ve spolupráci s


Zvl tn p ehl dka stav t p im en generac m hala a4

Zvláštní přehlídka „Stavět přiměřeně generacím“ (hala A4)

 • Podtitul: hospodárně, flexibilně, bezbariérově

 • Na příkladu modelového domu je předvedeno, jak může v praxi vypadat stavění přiměřené generacím.

 • Projektování, produkty, materiályna 350 m² plochy

 • Ve spolupráci s


Zvl tn p ehl dka solar decathlon europe voln plocha

Zvláštní přehlídka „Solar Decathlon Europe“ (volná plocha)

 • Prezentace inovativního solárního domuVysoké odborné školy Rosenheim

 • Druhé místo v Solar Decathlon Europe

 • Představení čtyř německých vysokoškolskýchtýmů, které se podílely na „SDE“.

 • Sympozium Spolkového ministerstva hospodářství „Výzkumpotkávástavebnictví“ s exkluzivní prohlídkou solárního domu

  Ve spolupráci s


Zvl tn p ehl dka intel igentn stav n hala c2

Zvláštní přehlídka „Inteligentní stavění“ (hala C2)

 • Inovační dílna na 150 m² : „Fraunhofer-Stadt“

 • Inteligentní projektování, inteligentní stavění, inteligentní využívání

 • Nová produktová a systémová řešení stavebního výzkumu pro místnosti a budovy

 • Všechny stavebně relevantní instituty Fraunhofer Allianz Bau jako držitelé kompetence

 • Ve spolupráci s


Zvl tn p ehl dka textiln architektura voln plocha

Zvláštní přehlídka „Textilní architektura“ (volná plocha)

 • Textilní stavby s inovativními výrobky z tkanin a fólií

 • Otočná výstavní plocha v toru, který je možné obhlédnout z 12 jednotlivých elementů

 • Inovativní výrobci, zpracovatelé, inženýři a tvůrci představujícenné materiály

 • Ve spolupráci s


Investi ce do budoucnosti nov hala b0

„Investice do budoucnosti“ („nová“ hala B0)

hala B1

Hlavní body

 • Sanace starých staveb:Poradenství, přednášky, udílení cen

 • Vzdělávání a další vzdělávání:trasy, burza práce, možnosti kariéry asítě

 • Výzkumné a podpůrnéiniciativy:poradenství, přednášky, příklady z praxe

Sanace starýchstaveb

Vzdělávání a další vzdělávání

Výzkumné a podpůrné iniciativy

Vchod

Západ


Hala b0

(hala B0)

 • Sanace starých staveb

  Přednášky a diskusní kruhy na téma sanace,renovacea modernizace budov

 • Stavba budoucnosti

  Přednášky k „Výzkumné iniciativě Zukunft Bau“ Spolkového ministerstva pro výstavbu

  Představení projektů Fraunhofer Allianz Bau s hlavními bodyenergetická výkonnost, ekologičnost, ochrana zdrojů

 • Simultánní tlumočení v angličtině příp. němčině

 • Ve spolupráci s:


Hala a6

(hala A6)

 • Dopoledne: Architekt a průmysl v dialogu

  Architekti a zástupci průmyslu představují společně vynikající projekty (best practice)

 • Témata: 1. den: Všechno ve všem – Potěšení z tvoření

  2. den: Všechno bude dobré – Vitální životní prostory

  3. den: Všechno plyne – Synergie pro světlo a prostor

  4. den: Všechno je možné – Partituryproprostorovou akustiku

  5. den: Všechno nové – Vizionářská výstavba obchodů

  6. den: Všechno nebo nic – Architektura aodpovědnost

 • Ve spolupráci s:

powered by


Hala a61

(hala A6)

 • odpoledne: Trendboards – Výzkum budoucnosti v architektuře

  Prezentace výsledkůmezioborového výzkumu trendů a produktů pro stavebnictví.

  Partneři projektu: FUCON, HAWK Hildesheim, BMVBS

 • Témata: 1. den: Trendboard – Výzkum budoucnosti v architektuře

  2. den: Nové materiály, produkty, procesy

  3. den: Megatrendya jejich dopad

  4. den: Craftsmanship – renesance řemesel

  5. den: Masová výroba – zprůmyslněné výrobní procesy

  6. den: Parametrizovaná architektura

 • Ve spolupráci s

powered by


Hala c2

(hala C2)

 • Přednášky a diskusemezinárodníchstar-architektů a inženýrů

 • Communication Area s kavárnou a stánky vybraných partnerů

 • Simultánní překlad v angličtině popř. němčině

 • Témata: 1. den: Klimaticky neutrální – pracovat a bydlet v budoucnu

  2. den: Velkoměsto model budoucnosti

  3. den: Stavění 2.0 – zelené a certifikované

  4. den: Universal architecture – universal design

  5. den: Dům výšky n – parametrizované projektování a stavění

  6. den: Emerging Stars

 • Ve spolupráci s

powered by


Sout e a ud len cen

Soutěže a udílení cen

 • DETAIL-Preis „Estetika a konstrukce“sgalavečerem

 • Bauwelt 1:1-Preis ve spolupráci s Bauverlag

 • WAN Product Awardsve spolupráci s World Architecture News

 • ArchiWorld Academyve spolupráci s Archi-Europe

 • BAKA –Cena za inovace produktů

 • „Postaveno na IT - stavební povolání budoucnosti“vespolupráci s BMWi a RKW

 • Bayerischer Ingenieurepreis (Bavorská cena inženýrů)

 • baustoffmarkt-Oskar (trh stavebnin – Oskar)nakladatelství Wohlfarth


Kongre sy s ympo zia w orkshop y

Kongresy, sympozia, workshopy

 • Mezinárodní kongres BMVBS na téma“Ekologické stavění“

 • EnOB-Sympozium Spolkového ministerstva hospodářství kenergeticky optimalizovanému stavění

 • Hightech ve stavebnictví: Kongres Spolkového ministerstva hospodářství k tématuBionika und nanotechnika

 • DenDeutschen Baustoff-Fachhandels (německého odborného obchodu stavebninami)s udílením Baustoffmarkt-Oskar

 • Bavorský Den inženýrů

 • DGNB-Certifikáty

 • ift-fórum architektů


Trasy s pr vodcem b hem veletrhu bau

Trasy s průvodcemběhem veletrhu BAU

 • ProArchitekty (denně), organizuje Bauverlag

 • Pro Řemeslníky (pátek a sobota), organizuje Deutsches Handwerksblatt

 • ProBytové hospodářství(středa ažpátek), organizuje Verlagsmarketing Stuttgart

 • ProUčně a žáky mistrovských tříd(denně), organizuje Fachschule für Bautechnik

 • Prohlídka solární střechy(denně), organizuje Solarenergieförderverein Bayern e.V.


Dlouh noc architektury

Dlouhá Noc architektury

 • Myšlenka: Nadchnoutširokouveřejnost

  pro architekturuastavebnictví

 • ZinscenovatPřemostění mezi BAU aměstem Mnichov

 • Pro návštěvníkyveletrhu BAU aObčany z Mnichova a regionu

 • Během veletrhu BAU, pátek, 21. ledna, cca. 19-24 hodin

 • Tři motto touren, jedna z nich v angličtině

 • Zastřešení: Christian Ude, primátorměsta Mnichov

 • Ve spolupráci s


C lov skupiny n v t vn k veletrhu bau

Výzkum, vzdělání a další vzdělání

Bau-/ Ausbau-gewerbe

Investoři /

Bytové hospodářství

Živnosti výstavbya přestavby

Plánovači

Obchod

Cílové skupiny návštěvníků veletrhu BAU

 • Architekti

 • Bytoví architekti

 • Krajinní architekti

 • Inženýři

 • Projektanti nosných

  konstrukcí

 • Obecní astátní

  stavební úřady

 • Poradci v oblasti

  energetiky

 • Stavební bytová

  družstva

 • Soukromí aobecní

  investoři

 • Správci nemovitostí

 • Správci fondů

 • Makléři

 • Retailové/obchodní

  řetězce

 • Facility Manager

 • Pokladači podlahových krytin

 • Pokrývači

 • Pokladači podlah

 • Montéři fasádních systémů

 • Specialisté na okna/ montáž

  skleněných fasád

 • Obkladači

 • Sklenáři

 • Instalatéři/topenáři

 • Klempíři

 • Specialisté na vybavení

  prodejen

 • Zahradníci krajináři

 • Malíři/ lakýrníci

 • Zedníci/ betonáři

 • Pracovníci kovozpracujícího

  průmyslu/ zámečníci

 • Pokladači parket

 • Montéři rolet/ žaluzií

 • Truhláři

 • Solární technici

 • Štukatéři

 • Montéři budov za sucha

 • Specialisté na tepelnou/

  zvukovou izolaci

 • Tesaři

 • Obchod

  stavebními

  materiály

 • Trhy DIY

 • Jiné obchody

 • Výzkumné ústavy

 • Vysoké školy

 • Mistrovské školy

 • Učiliště a odborná

  učiliště


N v t vn ci podle obor

Návštěvníci – podle oborů

Investoři/

Bytové hospodářství/

Správní orgány/ veřejné instituce

Výrobci stavebních materiálů/

Jiní výrobci

Obchod stavebními materiály/

Jiný obchod

Živnosti výstavby/ přestavby/ Jiná řemesla

Služby/

Vyšší odborné vzdělání/ Výzkumné ústavy

Architekti/ architektonická studia/ Stavební inženýři/ projektové kanceláře

Zdroj: Anketa návštěvníků BAU 09 – TNS Infratest; rozdíly zaokrouhlení jsou možné


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

BAU 2011

Veletrh Mnichov a město Mnichov perfektní místo konání


Slu by n v t vn k m i

Služby návštěvníkům I

 • Příjezd

  - Lufthansa-slevy na lety až 10% na lety z ciziny- Kyvadlová doprava na letiště (tam a zpět 12,50 EUR)

  - Cestovní balíčky německých drah

 • Ubytování

  - Hotelyatd. na www.bau-muenchen.com/unterkunft

  - možné online rezervace

 • Pořádání cest

  -Podpora při organizaci skupinových cest

  - Visa pozvánky online

 • Online katalog

  - pomáhá při cíleném hledání vystavovatelů nebo produktů

  - vyhledávání stánků (Boothfinder) vyhledává umístění stánku


Slu by n v t vn k m ii

Služby návštěvníkům II

 • Print@home Ticket

  - po úspěšném zaregistrování si lístek můžete

  sami vytisknout - šetří čas při vstupu na veletrh

  - je platný jakojízdenka na veřejnou dopravu

 • Nová otevírací doba

  Pondělí až pátek 9.30 až 18.30 hod

  Sobota9.30 až 17.00 hod

 • Vchody: Západ, Východ, Sever, Severozápad

  s návazností na metro popř.kyvadlovou dopravu na letiště


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

Nové výstaviště Mnichov

 • Patří k nejmodernějšímvýstavištím světa;udává standardy ve funkčnosti a komunikaci


Nov v stavi t mnichov

Nové výstaviště Mnichov

 • 17 halse 180.000 m² výstavní plochy

 • 360.000 m² volné plochy

 • 18.000 parkovacích míst

 • Maximální funkčnost ve všech oblastech

 • Přízemní haly bez podpěr; všechny haly jsou rovnocenné

 • Nejmodernější informační a komunikační technologie (WLAN)

 • Ideálnídopravní spojení


Mnichov jedno z 10 nej hav j ch m st sv ta newsweek

Mnichov – jedno z “10 nejžhavějších měst světa”(Newsweek)

 • Hotelyspřibližně 60.000 lůžkyv Mnichověa okolí

 • Více než 5.000 restauracíapivnic se zahrádkou nabízíregionální amezinárodní kuchyni na nejvyšší úrovni

 • Umění a kulturave 45 muzejícha galeriích

 • 2 opery, 58 divadel a 17 zámků

 • Nespočet možností pro aktivity ve volném čase v Mnichově a okolí


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

Cenou vyznamenaná reklamní kampaň


7 dobr ch d vod pro n v t vu veletrhu bau

7 dobrýchdůvodůpro návštěvu veletrhu BAU

 • Jedinečná účastlídrů na trhu a značek

 • Všechna důležitá řemesla, výrobky amateriály najednom místě

 • Největší světový odborný veletrhpro architekty a inženýry

 • Inovace výrobců ve dvouletém cyklu konání BAU

 • Budoucnost stavění ve fórech a zvláštních přehlídkách

 • Dialog všech, kteří se podílejí na projektování,výstavbě a utváření

 • Magnet Mnichov – světové město s velkým srdcem!


V tejte na prezentaci bau 2011 praha 30 9 2010

www.bau-muenchen.com

Willkommen zur BAU 2011

17.-22. Januar 2011

Vítejte na BAU 2011

17.-22. ledna 2011


Exkurs e stavebnictv v evrop a ve sv t

Exkurse: Stavebnictví v Evropě a ve světě

 • 2009: Snížení objemu výstavby v Evropě o 8,4% na 1,4 biliónů EUR. Dramatický pokles veŠpanělsku (-21,5%) a Irsku (-32,4%)

 • Výstavba nových bytův Evropě poklesla v roce 2009 o 22,5%

 • Sanační opatření nemohla klesající trend zastavit, zůstala ale oporou bytové výstavby

 • Dá se očekávat vzrůstající trend v Evropě od roku 2011 (+1,6% v průměru)

 • Světově největší stavební trhy jsou USA (950 Mrd. US$), Japonsko (725 Mrd.) a Čína (508 Mrd.) Pro srovnání: Německo: asi 215 Mrd. EUR.

 • Globalizace stavebnictví dále pokračuje


 • Login